PUTEREA EXTRAORDINARA A SUBCONSTIENTULUI TAU

Posted: Ianuarie 9, 2011 in Mentalitate invingatoare

PUTEREA EXTRAORDINARA A
SUBCONSTIENTULUI TAU
De Joseph Murphy

Această carte îşi propune să explice modul în care
omul trebuie să gîndească,
precum şi imaginile benefice ce trebuiesc cultivate cu
perseverenţă în minte pentru a
crea şi transforma propriul lui destin. Sunt prezentate
aici tehnici adecvate, care
permit fiinţei umane să se branşeze la PUTEREA
colosală a subconştientului ei,
oferindu-i şansa să obţină tot ceea ce doreşte.
“Toţi oamenii care ştiu să citească au puterea de a se
depăşi pe ei înşişi, de a
multiplica în mod creator modurile lor de existenţă,
au puterea să facă în aşa fel încît
viaţa lor să fie interesantă şi plină de semnificaţie.”
Aldous Huxley
Traducerea şi adaptarea textului din limba franceză: profesor
Yoga – Dan Bozaru
2COLECŢIA TRIKA
CUPRINS

INTRODUCERE
Cum poate această carte să producă adevărate
miracole în fiinţa dumneavoastră……

……………………………………………………. pag. 5
CAPITOLUL I
În noi se ascunde un adevărat tezaur………………………

……….. pag. 10
CAPITOLUL II
Modalitatea de manifestare şi acţiune a mentalului
fiinţei umane.. pag. 18
CAPITOLUL III
Puterea miraculoasă a subconştientului……………………
……….. pag. 30
CAPITOLUL IV
Vindecări miraculoase în antichitate…………………………

……… pag. 38
CAPITOLUL V
Vindecări cu ajutorul sugestiei în epoca modernă………

…………. pag. 46
CAPITOLUL VI
Tehnici practice folosite pentru vindecarea diferitelor
afecţiuni… pag. 53
CAPITOLUL VII
Subconştientul tinde către viaţă………………………………

…….. pag. 65
CAPITOLUL VIII
Unele mici secrete pentru a obţine rezultate sigure…
……………… pag. 71
CAPITOLUL IX
3Cum se poate obţine prosperitatea în viaţă cu ajutorul
puterii subconştientul vostru…

……………………………………………… pag. 76
CAPITOLUL X
Aveţi dreptul să vă bucuraţi de prosperitate……………

………….. pag. 81
CAPITOLUL XI
Pentru dobîndirea succesului, subconşţientul vă este
cel mai bun
aliat…………………………………………………………………
………………….

……pag. 88
CAPITOLUL XII
Subconştientul în slujba ştiinţei………………………………

…… pag. 96
CAPITOLUL XIII
Subconştientul şi miracolele somnului………………………

……pa g. 100
CAPITOLUL XIV
Manifestarea puterii subconştientului………………………

…….. pag. 106
CAPITOLUL XV
Cum să devenim mai fericiţi……………………………………
….. pag. 113
CAPITOLUL XVI
Subconştientul şi relaţiile umane armonioase……………

……….. pag. 117
CAPITOLUL XVII
Arta de a fi iertător şi bun cu cei din jur……………………

……… pag. 123
CAPITOLUL XVIII
Înlăturarea blocajelor mentale cu ajutorul
subconştientului…….. pag. 128
CAPITOLUL XIX
Folosiţi subconştientul pentru a înlătura teama…………
………… pag. 134
4CAPITOLUL XX
Tinereţe fără bătrîneţe…………………………………………
…… pag. 141
INTRODUCERE

CUM POATE ACEASTÃ CARTE SÃ PRODUCÃ
ADEVÃRATE MIRACOLE ÎN
FIINŢA DUMNEAVOASTRÃ

Am văzut miracole care se produc în toate mediile, în lumea
întreagă, săvîrşite
deopotrivă de bărbaţi, cît şi de femei. Miracolele vor apare şi
la dumneavoastră, în măsura
în care vă veţi folosi puterea colosală a propriului vostru
subconştient. Această carte îşi
propune să vă arate modul adecvat în care omul trebuie să
gîndească, precum şi imaginile
benefice ce trebuie cultivate cu perseverenţă în minte,
pentru a creea şi transforma cu
adevărat propriul nostru destin; toate acestea pot deveni
perfect posibile în virtutea
faptului că ceea ce un om gîndeşte, aceea el devine.
Cunoaşteţi răspunsurile la aceste întrebări?

De ce un om este trist, în timp ce alt om este fericit? De ce
acel om este vesel şi
prosper, iar celălalt este sărac şi nefericit? De ce un om este
temător şi anxios, în timp ce

altul este plin de încredere? De ce acesta din urmă are o
casă luxoasă şi minunată, iar
celălalt duce o existenţă mizeră într-o cocioabă? De ce unul
cunoaşte o mare reuşită, iar
altul un eşec complet? De ce un orator are un succces
imens, în timp ce un altul rămîne
5mediocru şi nepopular? De ce un om este un geniu în

meseria sa, în timp ce un altul se
luptă şi se zbate toată viaţa, fără a realiza nimic bun? De ce
unul se războieşte cu o maladie
pretinsă a fi incurabilă şi de ce altul nu o are niciodată?
Cum se face că atîţia oameni cucernici şi buni suferă
adevărate torturi ale corpului şi
ale spiritului, de parcă ar fi condamnaţi? Şi de ce atîtea fiinţe
imorale şi care nu au nimic
sf~nt prosperă şi le reuşesc toate acţiunile, bucurîndu-se pe
deasupra şi de o sănătate
excelentă?
De ce o femeie este fericită în căsnicie, în timp ce sora ei
este foarte frustrată şi
nefericită?
Se poate găsi răspuns la toate aceste întrebări prin procesele
ce au loc în mentalul
conştient şi în cel subconştient? Cu siguranţă că da!
Motivul pentru care a fost scrisă această carte

Scopul acestei lucrări este tocmai acela de a răspunde la
întrebările de mai sus,
precum şi la alte întrebări conexe cu acest subiect. M-am
străduit să explic marile
adevăruri fundamentale ale mentalului cît mai clar cu
putinţă. Cred că este perfect posibilă
explicarea legilor fundamentale ale vieţii în limbajul de
fiecare zi. Veţi observa că stilul
acestei lucrări este foarte asemănător cu cel din ziarele şi
revistele citite de
dumneavoastră, cu limbajul pe care îl folosiţi la serviciu sau
acasă.
Este bine să studiaţi cu atenţie această carte şi să puneţi în
aplicare tehnicile expuse

căci, dacă o veţi face, sunt absolut convins că veţi obţine o
putere care va opera miracole
ce vă vor elibera de confuzie, suferinţă, melancolie şi
eşecuri. Cu ajutorul acestor tehnici
vă veţi descoperi adevăratul loc în societate, veţi rezolva
toate dificultăţile, vă veţi elibera
de orice constrîngere psihică sau emoţională, căci ele vă vor
conduce la cunoaşterea
adevăratei căi a libertăţii, a fericirii şi păcii spirituale.
Marea putere creatoare a subconştientului poate să vindece
orice boală şi să vă facă
să fiţi din nou plini de viaţă şi forţă. Învăţînd să vă folosiţi
corect şi în mod benefic puterile
lăuntrice, veţi deschide poarta acelei închisori care este
teama şi veţi accede la o nouă
existenţă, ce a fost descrisă de Sf~ntul Pavel drept
“glorioasa libertate a fiilor lui
Dumnezeu”.
Dezvoltaţi acea putere formidabilă care determină şi
însoţeşte miracolele.
6O vindecare proprie (autovindecarea) va fi mereu dovada

cea mai convingătoare a
propriei noastre puteri subconştiente. Acum 40 de ani, am
determinat resorbţia şi
dispersia unei tumori maligne (sarcom) în propriul meu corp,
folosindu-mă de puterea
curativă a subconşţientului care, în fapt, creează, susţine şi
guvernează toate funcţiile
vitale ale omului. Tehnica pe care am aplicat-o este explicată
în această carte şi sunt sigur
că va ajuta şi altor fiinţe să aibă încredere în Puterea
Vindecătoare Infinită ce sălăşluieşte
în profunzimile subconştiente ale tuturor oamenilor.
Datorită unui prieten medic, am devenit brusc conştient că e
natural să mă bazez pe
Inteligenţa Creatoare care a creat organele mele, a format
corpul şi a făcut să-mi bată
inima, pentru că EA are grijă întotdeauna de propria sa
creaţie.
Un proverb antic glăsuieşte: “Medicul pansează rana şi
Dumnezeu o vindecă.”
Dacă vă veţi ruga plini de credinţă, miracolele vor apare în
chip negreşit

Rugăciunea semnifică o interacţiune armonioasă între
mentalul conştient şi cel
inconştient, dirijîndu-le acţiunea către un scop bine
determinat.
Această lucrare vă va arăta modul ştiinţific prin care să vă
branşaţi la puterea infinită
care sălăşluieşte în dumneavoastră, permiţîndu-vă să
obţineţi ceea ce doriţi cu adevărat.
Doriţi o viaţă mai fericită, mai plină şi mai bogată? Începeţi
să vă folosiţi această putere
miraculoasă pentru a vă rezolva problemele profesionale şi
pentru a restabili armonia în
familie.
Este bine să citiţi această carte de mai multe ori. Capitolele
următoare vă vor spune
în ce mod acţionează această putere minunată şi cum puteţi
să aduceţi la suprafaţă
înţelepciunea şi inspiraţia creatoare care sunt latente în
dumneavoastră.
Învăţaţi, apoi, aceste tehnici simple, care vă permit să
sugestionaţi pozitiv şi puternic
subconştientul vostru. Urmaţi această nouă modalitate
ştiinţifică de a pătrunde pînă la
infinitul tezaur; citiţi atent, cu seriozitate, cu dragoste şi
încredere nediminuată. Veţi
dovedi astfel, într-un mod uluitor pentru ceilalţi, că aceste
învăţături vă pot ajuta foarte
mult. Acesta poate fi, şi eu cred că va fi, punctul de cotitură
în viaţa dumneavoastră.
7Fiecare om se roagă în felul lui propriu

Ştiţi să vă rugaţi eficient? Cît timp vă rugaţi în fiecare zi?
În perioadele de criză, în momentele de pericol sau de
dificultate, cînd sunteţi
bolnavi sau moartea vă ameninţă, vă rugaţi atît
dumneavoas-tră, cît şi prietenii

dumneavoastră pentru a fi ajutaţi să depăşiţi cu bine
problemele dificile cu care vă
confruntaţi.
Citiţi ziarele şi veţi vedea, cîteodată, că sunt propuse
rugăciuni în toată ţara pentru un
copil atins de o boală aşa-zis incurabilă, pentru pacea
naţiunii sau pentru un grup de
mineri prizonieri într-o galerie inundată, etc. Mai tîrziu, dacă
sunt salvaţi, minerii spun că
se rugau, aşteptîndu-şi salvatorii.
La fel, pilotul unui avion declară că, numai rugîndu-se cu
putere şi credinţă a putut
ateriza în siguranţă, în ciuda pericolului iminent ce-l aştepta.
Desigur, rugăciunea este
mereu un sprijin prezent atunci cînd suntem în pericol; cu
toate acestea, nu trebuie să
aşteptaţi pericolul sau dificultăţile exterioare pentru a face
din rugăciune o parte
integrantă şi constructivă a propriei voastre vieţi. Împlinirea
acestor rugăciuni este
consemnată în ziare şi dovedeşte tocmai eficienţa lor.
Ce să mai spunem de rugăciunile umile ale copiilor, de
manifestările simple ale
Graţiei Divine la masa familiei sau de devoţiunea statornică
a celui care nu caută altceva
decît comuniunea cu Dumnezeu?
Activitatea mea printre oameni m-a determinat să studiez
diferite stadii ale
rugăciunii. Am trăit eu însumi această experienţă şi am
lucrat cu mulţi oameni care au
beneficiat în mod intens de ajutorul rugăciunii.
În mod obişnuit, se pune problema de a şti să spunem şi
altora cum să se roage. Cei
care sunt la ananghie cu greu pot gîndi şi acţiona în mod
rezonabil. Au nevoie de o reţetă
uşor de urmat, de un prototip practic, simplu şi specific
problemei lor. Deseori, ei pot fi
îndrumaţi doar după ce au abordat în mod adecvat
dificultatea cu care se confruntă.
Ineditul acestei lucrări
8Unicitatea acestei cărţi rezidă în faptul că învăţăturile sale

sunt absolut practice. Se
prezintă aici tehnici şi formule simple, activ operante, pe
care le veţi putea aplica uşor în
universul cotidian înconjurător. Am prezentat aici metode
simple, valabile pentru bărbaţi
şi femei din întreaga lume.
Recent, cca. 1000 de oameni, aparţinînd tuturor religiilor, au
asistat la un curs
special la Los Angeles, în care am descris pe scurt ceea ce
este descris sintetic în aceste
pagini. Mulţi dintre ei au parcurs 200 de km pentru a asista
la fiecare curs.
Această carte vă va interesa deoarece vă arată motivul
pentru care, deseori, obţineţi
contrariul lucrului pentru care v-aţi rugat. Oamenii din toate
colţurile lumii m-au întrebat
de mii de ori: “De ce, cu toate că m-am rugat de atîtea ori,
dorinţa nu mi s-a îndeplinit?” În
această carte veţi găsi motivele şi răspunsurile la această
întrebare, precum şi la alte
probleme similare.
Mijloacele multiple de a sugestiona subconştientul şi de a
obţine răspunsuri valabile
dau cărţii o valoare extraordinară şi fac ca ea să fie un ajutor
mereu prezent în clipele
grele cu care vă confruntaţi.
Care este adevărata şi intima voastră credinţă?

Nu obiectul credinţei noastre ne îndeplineşte dorinţa, ci
acesta este răspunsul
subconştientului nostru la imaginea mentală, propusă de noi,
adică la gîndul întreţinut
mereu în minte. Această lege a credinţei este prezentată în
toate religiile lumii şi tocmai
acesta este motivul pentru care ele sunt exacte din punct de
vedere psihologic. Budistul,
creştinul, musulmanul sau evreul pot obţine rezultate
asemănătoare în rugăciune şi

aceasta nu datorită religiei, a ritualurilor, a liturghiei, a
incantaţiilor, a sacrificiilor sau
ofrandelor specifice fiecărui cult în parte, ci doar datorită
credinţei lui, a receptivităţii faţă
de lucrul pentru care s-a rugat. Legea vieţii este o lege a
credinţei şi credinţa poate fi
definită pe scurt ca exprimînd gîndul întreţinut mereu în
minte.
Ceea ce un om gîndeşte, simte şi crede, aceea este starea
spiritului său, a corpului
său şi a mediului în care se află.
Înţelegerea tehnicilor şi a metodelor, precum şi a scopului
pentru care sunt făcute, vă
vor ajuta să manifestaţi cu ajutorul subconştientului toate
lucrurile bune din viaţă.
Rugăciunea împlinită este chiar realizarea dorinţei inimii
voastre.
9În ultimă instanţă, dorinţa înseamnă rugăciune

Oricine îşi doreşte sănătate, fericire, siguranţă, pace
spirituală, dar nu mulţi ajung la
rezultate clare şi bine definite în acest sens. Un profesor la
facultate îmi mărturisea recent:
“Îmi spun că, dacă-mi voi schimba gîndurile predominante şi
dacă voi da vieţii mele
emoţionale o nouă turnură, atunci ulcerul care mă chinuie de
atîta timp va dispare; însă nu
ştiu ce tehnică să aplic pentru aceasta. Gîndurile mele
rătăcesc în toate sensurile asupra
acestor probleme şi mă simt frustrat, învins şi nefericit.” Acel
profesor dorea sănătate
perfectă, dar avea nevoie să cunoască mai întîi modul în
care acţionează mentalul pentru a
fi în stare să-şi îndeplinească dorinţa. Practicînd apoi
metodele curative indicate în această
carte, el s-a restabilit complet.
“Există un spirit (mental) comun tuturor oamenilor”
(Emerson)
Miraculoasele puteri ale subconştientului existau dinainte ca
noi să ne naştem.

Înainte să ia naştere vreo biserică sau chiar lumea însăşi, aşa
cum o cunoaştem noi astăzi.
Marile adevăruri eterne, marile principii ale vieţii preced
toate religiile. În spiritul acestor
afirmaţii vă propun, în paginile ce urmează, să luaţi
cunoştinţă de această putere
extraordinară, transformatoare, care vă va tămădui rănile
mentale şi psihice cu care vă
confruntaţi. Ea va elibera pe cei care se încovoaie sub
povara fricii şi va elimina complet
limitările sărăciei, ale eşecului, ale mizeriei, ale suferinţei şi
frustrării.
Tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă uniţi mentalul şi
psihicul, focalizîndu-le cu
putere asupra a ceea ce doriţi să manifestaţi; puterile
creatoare ale subconştientului vor
răspunde imediat. Începeţi acum, chiar de astăzi şi permiteţi
astfel miracolelor să se
producă în viaţa dumneavoastră.
Perseveraţi, perseveraţi mereu, pînă cînd soarele va răsări
din nou şi umbrele
aducătoare de necazuri şi suferinţe vor dispare cu
desăvîrşire din viaţa voastră.
CAPITOLUL I
10
ÎN NOI SE ASCUNDE UN ADEVÃRAT TEZAUR

Bogăţiile infinite ale lumii sunt chiar aici, aproape de noi,
aşteptînd să ne deschidem
sufletul pentru a le contempla. Există în fiinţa umană o
adevărată “mină de aur”, o bogaţie
inestimabilă, de unde puteţi “extrage” tot ceea ce aveţi
nevoie, pentru a trăi o viaţă
splendidă, fericită şi îndestulată. Mulţi oameni dorm profund,
neavînd nici o idee despre
acest tezaur de infinită inteligenţă şi dragoste ce sălăşluieşte
în el. Oricare ar fi obiectul
dorinţelor voastre, îl puteţi obţine din acest tezaur. O bucată
de oţel magnetizată poate să

atragă şi să ridice o cantitate de fier ce cîntăreşte de 12 ori
mai mult decît ea, dar, aceeaşi
bucată de oţel nu poate ridica deloc o pană. Tot astfel, există
două tipuri de oameni: pe de
o parte sunt cei “magnetizaţi”, plini de încredere şi speranţă,
care ştiu că s-au născut
pentru a reuşi în tot ceea ce intreprind; iar pe de altă parte
sunt cei “demagnetizaţi”, plini
de îndoieli şi de teamă, de incertitudini, prejude-căţi şi
superstiţii. Cînd se iveşte o ocazie
bună, aceştia îşi spun: “Dacă eşuez… mi-aş putea pierde
banii… oamenii vor rîde de
mine…”. Acest tip de om nu va ajunge niciodată prea
departe în viaţă pentru că, fiindu-i
frică să înainteze, va prefera să stea pe loc. Să descoperim
împreună, deci, acest secret al
reuşitei, care se transmite din generaţie în generaţie, din
timpuri imemoriale.
Marele secret al reuşitei în viaţă

Care credeţi că este acest secret? Energia atomică? Energia
termonucleară? Bomba
cu neutroni? Călătoriile interplanetare? Nici gînd. Atunci, care
să fie acest extraordinar
secret? Cum poate fi el aflat şi mai ales, cum poate fi el
folosit? Răspunsul este foarte
simplu. Marele secret rezidă în puterea miraculoasă,
creatoare, ce sălăşluieşte în
subconştient, secret ţinut şi ocultat în ultimul loc în care cei
mai mulţi dintre noi l-am fi
căutat vreodată.
Puteţi să aduceţi în viaţa dumneavoastră mai multă bogăţie,
sănătate, putere, bucurie
şi fericire tocmai prin cunoaşterea şi folosirea acestei puteri
ascunse în subconştient.
Nu e nevoie să cuceriţi această imensă putere, deoarece
deja o posedaţi. Trebuie
doar să învăţaţi cum să vă serviţi de ea, cum să o aplicaţi în
diverse situaţii de viaţă.

Parcurgînd tehnicile simple expuse în continuare veţi
dobîndi, în plus, şi înţelegerea
fenomenelor ce se produc. Veţi fi astfel inspiraţi de o nouă
lumină şi veţi cunoaşte o forţă
11

care va îndeplini toate speranţele voastre, făcînd ca visul să
devină realitate. Chiar din
acest moment, luaţi hotărîrea de a proceda în acest mod;
viaţa voastră va deveni mai
frumoasă, mai veselă şi mai nobilă decît a fost vreodată.
În profunzimile subconştientului sălăşluiesc înţelepciunea
nesfîrşită, puterea şi
bogăţia fără limite. Toate acestea aşteaptă să fie descoperite
şi canalizate în mod corect şi
benefic. Este timpul să vă cunoaşteţi disponibilităţile latente,
pentru ca ele să capete o
formă concretă în această lume.
Doar inteligenţa infinită, ascunsă în subconştient, poate
revela tot ce aveţi nevoie să
ştiţi în orice moment şi oriunde v-aţi afla, atît timp cît vă
menţineţi deschişi şi receptivi la
stimulii şi energiile subtile din macrocosmos. Veţi putea
astfel căpăta gînduri şi idei noi,
care vă vor permite să realizaţi invenţii şi descoperiri
minunate, să scrieţi cărţi ori piese de
teatru geniale. În plus, înţelepciunea manifestată din
subconştient va putea revela
cunoştinţe originale, permiţîndu-vă să descoperiţi modul
perfect de a vă manifesta în
lume, precum şi adevăratul vostru loc în viaţă.
Astfel, veţi putea atrage lîngă voi partenerul ideal sau
asociatul de care aveţi nevoie
în afaceri. Este dreptul vostru să descoperiţi lumea interioară
a gîndurilor, a
sentimentelor, o lume plină de putere, de lumină, de
dragoste şi frumuseţe. Cu toate că
sunt inevitabile, aceste forţe ascunse sunt foarte puternice.
În subconştient veţi găsi
soluţia tuturor problemelor cu care vă confruntaţi şi cauzele
tuturor problemelor

existente.
Eu însumi am văzut cum puterea emanată din subconştient
a vindecat infirmi, le-a
redat forţa şi sănătatea, ei devenind capabili să se
reintegreze în viaţa socială, să cunoască
bucuria, sănătatea şi zîmbetul fericit. Această putere
curativă poate vindeca spiritul
frămîntat sau inima zdrobită. Doar ea vă poate elibera din
închisoarea pe care singuri aţi
construit-o, căci ea poate să dea la o parte orice fel de
constrîngeri materiale, psihice sau
mentale.
Necesitatea unei baze practice în revelarea misterelor
subconştientului

În orice domeniu este imposibil un progres real în absenţa
unei baze practice, care să
poată fi aplicată de oricine, printr-un efort corespunzător. Cu
cît veţi cunoaşte mai bine
legile unei astfel de practici şi modul de aplicare al lor, cu
atît veţi dobîndi o mai mare
12

siguranţă în comportamen-tul de zi cu zi şi în felul în care
judecaţi diferitele aspecte şi
probleme ale vieţii.
Întocmai precum un chimist experimentat, vă atrag atenţia
că, dacă veţi combina doi
atomi de hidrogen cu unul de oxigen veţi obţine o moleculă
de apă. De asemenea, ştiţi că
un atom de oxigen şi unul de carbon dau monoxidul de
carbon, care este un gaz deosebit
de toxic. Dar, dacă mai adăugaţi un atom de oxigen, veţi
obţine dioxidul de carbon, care
este un gaz practic inofensiv. Tot astfel, mai pot avea loc o
mulţime de alte cominaţii
chimice.
Să nu credeţi că principiile din chimie, din fizică şi din
matematică diferă de
principiile ce guvernează subconştientul vostru. Să
considerăm un principiu unanim

acceptat: “Suprafaţa apei are tendinţa de a deveni mereu
orizontală”. Este o lege
universală, aplicabilă apei oriunde s-ar afla.
Să luăm un alt principiu: “Materia încălzită se dilată”. Este
valabil oriunde, în orice
moment sau împrejurare. Dacă încălziţi o bucată de oţel, ea
se dilată, indiferent dacă vă
aflaţi în China, Anglia sau India. Acesta este un adevăr
universal. Este, de asemenea, un
adevăr universal, că tot ceea ce imprimaţi în subconştient se
va exprima pe ecranul vieţii
sub forma unei condiţionări, a unei experienţe sau a unui
eveniment anume.
Rugăciunea vă este ascultată pentru că subconştientul
vostru este chiar principiul
folosit, prin principiu înţelegînd modul în care acţionează o
anumită forţă. De exemplu,
principiul electricităţii este ca această forţă să ia naştere
între un potenţial ridicat şi unul
mai mic ca valoare. Nu veţi putea modifica acest principiu,
dar vă veţi putea servi de el şi,
cooperînd cu el, să realizaţi noi invenţii, descoperiri ce vor
constitui adevărate beneficii
pentru umanitate.
Subconştientul, deci, reprezintă principiul şi el acţionează în
virtutea legii credinţei.
Să vedem acum ce este credinţa, de ce şi cum se modifică
ea. Biblia o defineşte într-un
mod simplu, limpede şi minunat: “Oricine va zice acelui
munte:<> şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea
ce spune se va face, fi-va lui
orice va zice.” (Marcu, 11:23)
Legile subconştientului sunt legi care implică foarte mult
puterea credinţei din
partea unei fiinţe umane. Prin urmare, trebuie să credeţi în
acţiunea sa, să credeţi chiar în
uriaşa putere a credinţei.

Tot ceea ce vi se întîmplă, evenimentele, condiţionările şi
chiar acţiunile pe care le
întreprindeţi sunt reacţii ale subconştientului la gîndurile
cultivate cu perseverenţă în
13

minte. Este important de ştiut, că nu atît obiectul credinţei
este esenţial, ci însăşi credinţa
fermă menţinută cu tărie şi hotărîre nezdruncinată este cea
care va duce la obţinerea
rezultatului scontat.
Eliminaţi cu fermitate toate ideile false şi superstiţiile de
orice fel; încetaţi să mai fiţi
receptivi la opiniile eronate sau temerile de multe ori
nejustificate ce înlănţuiesc marea
majoritate a oamenilor. A venit timpul să căpătaţi încredere
în adevărurile eterne ce
guvernează viaţa. Acestea nu se vor schimba niciodată.
Astfel, veţi progresa spiritual din
ce în ce mai mult, obţinînd însăşi Cunoaşterea Divină.
Oricine citeşte atent această carte şi aplică legile
subconştientului expuse aici, va fi
capabil să dea rugăciunilor sale eficacitate, ajutîndu-se astfel
pe sine, dar şi pe cei din
jurul său. Rugăciunea este îndeplinită în virtutea legii acţiunii
şi reacţiunii. Gîndul
reprezintă, deci, forţa ce declanşează anumite procese
mentale, reacţia fiind răspunsul
subconştientului la acest gînd.
De aceea, întreţineţi numai gînduri armonioase, aspiraţii
către sănătate, pace launtrică
şi bunăvoinţă; atunci, în viaţa şi în destinul vostru se vor
petrece adevărate miracole.
Caracterul dual al minţii

Deşi nu pare evident, mintea este alcătuită din două părţi
distincte. Linia de
demarcaţie dintre ele este binecunoscută tuturor filozofilor
din zilele noastre. Cele două
aspecte ale mentalului sunt fundamental diferite, căci
domeniile lor de acţiune sunt

distincte. În mod obişnuit ele sunt numite: mentalul obiectiv
şi mentalul subiectiv, adică
mentalul conştient şi cel subconştient, spiritul treaz şi cel
care doarme, eul de suprafaţă şi
eul profund, mentalul ce supraveghează acţiunile voluntare
şi cel ce supraveghează
acţiunile involuntare, masculinul şi femininul. Pentru a
desemna acest caracter dual al
minţii vom folosi în continuare termenii: conştient şi
subconştient.
Conştientul şi subconştientul

Pentru o înţelegere cît mai corectă a fenomenelor ce se
petrec în mintea noastră, vom
asemăna mintea cu o grădină. Dumneavoastră sunteţi
grădinarul, care plantează în tot
cursul zilei diferite seminţe (gîndurile întreţinute în
subconştientul propriu). Ceea ce
14

acum semănaţi în subconştient veţi recolta ca efecte mai
tîrziu, în corpul şi destinul
dumneavoastră.
De aceea, începeţi prin a semăna gînduri de pace, de
bucurie, de bunăvoinţă şi
prosperitate. Meditaţi în linişte şi plini de aspiraţie asupra
acestor calităţi, acceptaţi-le în
mod plenar în mentalul conştient, adică în cel care
raţionează. Continuaţi să cultivaţi cu
perseverenţă aceste minunate gînduri – seminţe şi veţi
culege o recoltă bogată.
Subconştientul vostru este asemenea unui sol, ce hrăneşte
orice fel de seminţe, fie ele
bune sau rele. Credeţi că agricultorii culeg struguri din
mărăcini sau smochine de pe
scaieţi? Orice gînd este o cauză şi orice acţiune este un
efect. De aceea, este esenţial să ne
dirijăm gîndurile, astfel încît să nu creem decît fenomene
benefice.
Atît timp cît gîndiţi în mod corect şi înţelegeţi acest
mecanism, dacă gîndurile

depozitate mereu în subconştient sunt constructive,
armonioase şi paşnice, puterea lui
colosală vă va răspunde şi va creea numai stări armonioase,
precum şi o tovărăşie
agreabilă şi favorabilă din toate punctele de vedere. Dacă
veţi începe să controlaţi
procesele ce au loc în gîndire, veţi deveni capabili să vă
folosiţi puterile subconştiente în
orice problemă, oricît de dificilă ar fi ea. Altfel spus, veţi
începe să controlaţi şi să
colaboraţi în mod conştient cu puterea infinită, cu legea
atotputernică ce guvernează toate
fenomenele acestei lumi.
Priviţi în jurul vostru şi, oriunde v-aţi afla, veţi remarca uşor
că marea majoritate a
oamenilor trăieşte în lumea exterioară; doar cei cu adevărat
iluminaţi se preocupă intens
de descoperirea formidabilelor lumi subtile şi spirituale din
interiorul lor. Amintiţi-vă că
lumea interioară este formată din chiar gîndurile,
sentimentele şi imaginile mentale care
creează lumea exterioară. Ca urmare, singura şi adevărata
putere creatoare este lumea din
noi şi orice fenomen cu care ne confruntăm în exterior este
de fapt creeat chiar de noi
înşine în mod conştient sau inconştient, în universul interior.
Prin cunoaşterea interacţiunii ce are loc între conştient şi
subconştient, vă veţi putea
transforma întreaga viaţă. Pentru a schimba condiţiile
exterioare, trebuie să acţionaţi
asupra cauzei care le-a produs. Majoritatea oamenilor
încearcă să modifice circumstanţele
şi situaţiile cu care se confruntă doar prin acţiuni directe şi
superficiale asupra lor. Pentru
a suprima neînţelegerile, dezordinea, sărăcia sau neputinţa,
trebuie înlăturată chiar cauza
lor şi această cauză rezidă tocmai în felul în care gîndiţi.
Trăiţi într-un ocean profund, plin de bogăţii infinite.
Subconştientul vostru este
extrem de sensibil la orice gînd pe care-l nutriţi. Aşadar,
gîndurile voastre pun în mişcare
15

inteligenţa potenţială şi înţelepciunea, forţele vitale şi
energiile latente. Aplicînd în
practică legile mentalului, aşa cum sunt ele prezentate în
acest capitol, veţi reuşi să
aduceţi în viaţa voastră confortul, uitînd astfel de grijile
sărăciei, şi ale morbidităţi. De
asemenea, superstiţia şi nesiguranţa vor fi înlocuite de
înţelepciune. Pacea lăuntrică va
alunga orice durere, veselia va înlocui tristeţea, lumina va
birui asupra tenebrelor. Veţi

dobîndi astfel libertate spirituală şi o deplină încredere în voi
înşivă, iar succesul nu va
întîrzia să apară în orice veţi întreprinde. Desigur că, din
punct de vedere material, psihic
şi mental, nu poate exista binecuvîntare mai mare decît
obţinerea acestor calităţi.
Majoritatea marilor savanţi, a artiştilor, poeţilor, cîntăreţilor,
scriito-rilor sau a
marilor inventatori au cunoscut din proprie experienţă
legătura intimă dintre conştient şi
subconştient.
Astfel, într-o zi, Caruso – marele tenor de operă – s-a
confruntat cu neplăcerile
tracului înaintea unui concert. Spunea că-şi simţea gîtul
paralizat de spasme, din cauza
fricii intense cu care se confrunta. Transpi-raţia curgea din
abundenţă pe faţa sa. Îi era
ruşine că încă mai tremura de nelinişte şi spaimă, iar peste
cîteva minute urma să intre în
scenă. Îşi spunea: “Mă voi face de rîs. Nu voi putea cu nici un
chip să cînt.”. Deodată, în
prezenţa celor din culise, începu să strige: “Micul Eu vrea să-l
sugrume pe Marele Eu!”.
Prin Marele Eu, el înţelegea puterea nesfîrşită, înţelepciunea,
ce sălăşluia în subconştient.
Caruso continuă apoi să strige: “Du-te, pleacă! Marele Eu va
reuşi să cînte!”.

Subconştientul i-a răspuns, inundîndu-i toată fiinţa cu o forţă
nebă-nuită. Într-adevăr,
venind pe scenă, Caruso a cîntat nemaipomenit, cucerindu-şi
auditoriul.
În mod evident, marele tenor cunoştea cele două nivele ale
mentalului: conştientul
raţional şi subconştientul, lipsit de raţiune, care răspunde
întocmai gîndurilor pe care le
întreţinem. Atît timp cît conştientul (Micul Eu) este plin de
neîncredere, de griji, de
anxietate, emoţiile negative născute în subconştient (Marele
Eu) copleşesc fiinţa cu
sentimente de panică şi disperare. Cînd observaţi acest
fenomen, puteţi – precum Caruso
– să comandaţi autoritari emoţiilor iraţionale, spunînd: “Taci,
fii liniştit, eu comand, iar tu
trebuie să te supui. Te controlez pe deplin şi nu trebuie să te
manifeşti acolo unde nu ai
ce căuta.”
Va fi extrem de fascinant şi interesant să constataţi că puteţi
vorbi cu autoritate şi
putere de convingere către fiinţa voastră profundă şi
iraţională, pentru a restabili şi
instaura liniştea, armonia şi calmul spiritual. Subconştientul
este permanent subiectul
sugestiilor conştientului şi, de aceea, el mai este numit şi
mentalul subiectiv.
16
Diferenţe marcante între conştient şi subconştient

Vom ilustra principalele deosebiri ce există între cele două
părţi ale mentalului prin
următoarele comparaţii: mentalul conştient este asemenea
unui căpitan de vapor care stă
pe puntea navei. El dirijează toate manevrele şi dă ordine
oamenilor aflaţi în sala
motoarelor care, la rîndul lor, controlează toate cazanele,
instrumentele, etc. Mecanicii nu
ştiu încotro se îndreaptă nava, dar se supun ordinelor pe
care le primesc. Ei pot chiar să

facă astfel încît nava să eşueze pe stînci, dacă omul de pe
punte, servindu-se în mod greşit
de compas şi sectant, le dă indicaţii eronate. Mecanicii i se
supun în mod automat, pentru
că el este comandantul.
Căpitanul este stăpîn pe navă şi ordinele sale sunt executate
întocmai. Tot astfel,
mentalul conştient este căpitanul navei care este constituită
din fiinţa, anturajul şi toate
afacerile voastre. Subconştientul primeşte absolut toate
ordinele pe care i le daţi şi le
consideră adevărate.
Dacă repetaţi mereu: “Nu am mijloace pentru a cumpăra
asta sau cealaltă”,
subconştientul primeşte aceste gînduri şi face în aşa fel încît
să nu puteţi avea ceea ce vă
doriţi. Dacă veţi continua să spuneţi: “Nu am destui bani ca
să-mi cumpăr această maşină,
să fac această călătorie în America, să stau în această casă
sau să am acest palton de blană”,
atunci puteţi fi siguri că subconştientul se va supune
ordinelor voastre şi veţi trece prin
viaţă fără să vă bucuraţi de toate lucrurile pe care le doriţi.
Anul trecut, de Crăciun, o fermecătoare studentă la
Universitate contempla în vitrina
unui magazin un rucsac, pe cît de frumos, pe atît de scump.
Se pregătea să se întoarcă în
Buffalo (statul New York), pentru a petrece sărbătorile de
iarnă în mijlocul familiei.
Tocmai îşi spunea: “Ce păcat că nu am destui bani să-mi
cumpăr acest rucsac”, cînd îşi
aminti că mă auzise spunînd în timpul conferinţelor pe care
le ţinusem: “Niciodată să nu
terminaţi o declaraţie negativă, ci contraziceţi-o imediat şi
atunci miracolele nu vor întîrzia
să apară.” În acel moment, tînăra îşi spuse: “Acest rucsac
este al meu. Este de vînzare, iar
eu accept ideea că pot să-l am. Subconştientul meu va face
în aşa fel, încît să-l primesc

cadou.” La ora opt, în aceeaşi seară, logodnicul ei îi oferi
cadou un rucsac foarte
asemănător celui pe care ea îl admirase dimineaţa şi cu care
se identificase mental. Ea îşi
umpluse mintea cu gînduri de aşteptare a cadoului şi, apoi, a
lăsat totul în seama
subconştientului, care ştia cum să-i îndeplinească dorinţa.
Tînăra studentă la Universitatea
17

din California de Sud mi-a spus mai apoi: “nu aveam banii
necesari pentru a cumpăra acel
rucsac, dar acum ştiu unde pot găsi şi banii şi orice lucru de
care am nevoie: în tezaurul
intern care se află chiar în mine.”
Un alt exemplu edificator: dacă spuneţi: “Nu-mi plac
ciupercile” şi apoi sunteţi servit
cu o mîncare de ciuperci, veţi suferi de indigestie, căci
subconştientul dumneavoastră îşi
spune: “Stăpînului (mentalul conştient) nu-i plac ciupercile”.
Este un exemplu amuzant,
ce ilustrează diferenţele esenţiale şi modurile specifice de
operare ale mentalului
conştient şi a celui subconştient.
O femeie afirma: “Mă trezesc la ora 3 dimineaţa de cîte ori
beau cafea seara.” În
consecinţă, cînd ea bea seara cafea, subconştientul o trezea,
ca pentru a-i spune: “stăpînul
vrea să te trezeşti la ora 3.”
Subconştientul vostru lucrează 24 de ore pe zi şi vă
copleşeşte mereu cu fructele
gîndurilor pe care le întreţineţi.
Cum reacţionează subconştientul

O doamnă mi-a scris acum cîteva luni: “La vîrsta de 77 de
ani eram văduvă şi copiii
erau şi ei deja mari. Trăiam singură din veniturile pe care mi
le asigura o mică pensiune.
Ascultasem conferinţele dumneavoastră despre puterea
nemărginită a subconştientului,
în cursul cărora afirmaţi că ideile pot fi inoculate în
subconştient prin repetarea lor, prin

credinţă şi aşteptînd ca ele să se împlinească. Am început
să-mi repet frecvent, trăind
intens, aceste cuvinte:<> Am făcut aceste
afirmaţii de mai multe ori pe zi, timp de două săptămîni şi,
într-o zi, mi-a fost prezentat un
farmacist mai retras. Mi s-a părut demn de a fi iubit,
înţelegător şi cu credinţă în
Dumnezeu. Era răspunsul perfect la rugăciunea mea. În
cursul săptămînii următoare m-a
cerut în căsătorie. Ştiu cu siguranţă că înţelepciunea din
subconştientul meu ne-a unit,
prin voinţă Divină.”
Acea doamnă a descoperit ca bogăţiile cele mai mari se află
chiar în fiinţa ei.
Rugăciunea ei sinceră, făcută din inimă, a penetrat adînc în
subconştient, care este agentul
creator. Din momentul în care a reuşit să creeze o imagine
mentală clară a ceea ce-şi
dorea, subconştientul i-a răspuns în virtutea legii rezonanţei.
Mentalul profund, plin de
înţelepciune, a unit cele două fiinţe, cu voia lui Dumnezeu.
Mai cu seamă “cîte sunt
18

adevărate, cîte sunt de cinste, cîte sunt cu nume bun, orice
virtute şi orice laudă, la acestea
să vă fie gîndul.” (Filipeni 4:8)
Scurt rezumat al ideilor de reţinut

1. Adevărata bogăţie se află în propria fiinţă. Acolo
trebuie să căutaţi împlinirea
celor mai arzătoare dorinţe.
2. Marele secret al tuturor geniilor din toate epocile
este capacitatea
extraordinară de a intra în contact cu puterile
subconştientului lor şi de a le folosi
corespunzător. Şi dumneavoastră puteţi să faceţi la
fel.

3. Subconştientul cunoaşte rezolvarea oricărei
probleme. Dacă îi su-geraţi
înainte de a adormi: “Doresc să mă trezesc la ora 6”,
el vă va trezi exact la această
oră.
4. Subconştientul este creatorul corpului vostru şi îi
stă în putere să vindece orice
boală. Sugestionaţi-l în fiecare seară cu ideea unei
sănătăţi perfecte şi el, fiind
servitorul vostru fidel, se va supune.
5. Orice gînd constituie o cauză şi orice situaţie
reprezintă un efect.
6. Dacă doriţi să scrieţi o carte, o minunată piesă de
teatru, să ţineţi conferinţe
inspirate, sugestionaţi-vă subconştientul cu putere,
din tot sufletul, şi el vă v-a
răspunde cu siguranţă.
7. Sunteţi asemenea unui căpitan ce-şi conduce
vaporul. Trebuie să daţi ordine
potrivite (sugestii şi imagini mentale)
subconştientului care controlează şi guvernează
toate experienţele vieţii voastre.
8. Nu spuneţi niciodată: “Mi-e imposibil” sau “Nu am
mijloace să…”
subconştientul va prelua aceste sugestii şi va face
astfel încît să nu aveţi banii sau să nu
puteţi face ce v-aţi propus. Afirmaţi mereu: “Îmi stă în
puteri să fac orice datorită
subconştientului meu.”.
9. Legea ce stă la baza întregii manifestări este legea
credinţei. Credinţa este
gîndul permanent întreţinut în mod conştient.
Respingeţi cu fermitate orice gînd că
cineva sau ceva v-ar putea face rău. Aveţi încredere în
uriaşa putere a
subconştientului de a vă vindeca, inspira, revitaliza şi
îmbogăţi.
10. Schimbaţi-vă radical, în sens benefic, modul de a
gîndi; numai în acest fel veţi
influenţa pozitiv destinul.
CAPITOLUL II

MODALITATEA DE MANIFESTARE ŞI ACŢIUNE A
MENTALULUI
FIINŢEI UMANE
19

Trebuie să învăţaţi să folosiţi creator uriaşa forţă mentală de
care dispuneţi.
Activitatea mentală, după cum ştim, este structurată pe
două niveluri: cel conştient sau
raţional şi cel subconştient sau iraţional. Pentru a gîndi, vă
folosiţi de mentalul conştient;
astfel, toate gîndurile penetrează în subconştient, care le
ascultă fidel şi manifestă exact
situaţiile sau stările psihice corespondente acestor gînduri.
Subconştientul este sediul
emoţii-lor, dorinţelor, sentimentelor şi trăirilor latente în om;
este însăşi forţa creatoare în
fiinţa umană. Dacă nutriţi gînduri benefice veţi avea parte
numai de bine, dar dacă veţi
gîndi în mod nearmonios, chiar negativ, atunci se vor
manifesta mereu doar forţe negative.
Acesta este modelul, aparent simplu, în care lucrează
permanent mentalul.
Esenţial de reţinut este că, odată ce o idee a fost acceptată
de către subconştient,
acesta începe practic imediat să acţioneze, pentru ca ideea
să devină realitate. Iată, deci, un
adevăr foarte interesant şi foarte subtil: forţele latente din
subconştient pot fi puse în
mişcare, în egală măsură, atît de un gînd malefic, cît de unul
benefic.
Această lege, aplicată într-o manieră greşită, poate cauza
multe suferinţe şi necazuri,
o mare nefericire, eşecul oricărei acţiuni întreprinse şi
frustarea întregii fiinţe. Dacă, însă,
vă veţi obişnui să nutriţi mereu gînduri armonioase şi
benefice, veţi observa negreşit că

succesul va apare neîntîrziat, iar sănătatea şi prosperitatea
vă vor jalona de acum înainte
întreaga viaţă.
Pentru a începe să gîndiţi în mod constructiv este
indispensabil ca, în prealabil, să fi
dobîndit măcar într-o oarecare măsură calmul mental şi o
stare fizică bună. Tot ceea ce
veţi afirma, ce veţi simţi că poate fi realizat, va fi acceptat ca
atare şi manifestat de către
forţele latente din dumneavoastră. Deci, ceea ce vă rămîne
de făcut este să acţionaţi astfel
încît subconştientul să accepte sugestia respectivă. De pildă,
emiteţi un anumit ordin
mental, iar subconştientul va reproduce fidel ideea pe care i-
aţi imprimat-o. Aceasta este
legea care stă la baza fenomenului sugestiei: reacţia pe care
o veţi obţine, adică răspunsul
subconştientului, va fi identică cu natura sugestiei pe care
aţi întreţinut-o în mod
conştient.
Psihologii şi psihiatrii afirmă că, atunci cînd sugeraţi anumite
idei subconştientului,
în celulele creierului se produc o serie de transformări
specifice. Imediat el acceptă
sugestia, începe să o pună în execuţie făcînd diferite
asociaţii de idei şi, pentru a-şi atinge
scopul, se foloseşte de orice cunoştinţă pe care aţi acumulat-
o în decursul vieţii.
Înţelepciunea şi puterea infinită ce sălăşluiesc în mod latent
în dumneavoastră se află
oricînd la dispoziţia subconştientului, iar acesta are
capacitatea de a mobiliza toate forţele
20

naturii, pentru a face ca ideea respectivă să devină realitate.
Uneori, poate răspunde pe
loc, alteori trebuie să treacă zile, săptămîni sau chiar mai
mult timp, pînă cînd problema să
fie rezolvată. Căile sale sunt, într-adevăr, nebănuite.
Prin ce diferă nivelul conştient al minţii de nivelul ei
subconştient

Reţineţi încă de la început faptul că, nu este vorba deloc de
două spirite ce
convieţuiesc în acelaşi corp ci, mai curînd, că există şi se
manifestă două tipuri de
activităţi mentale, într-o singură fiinţă. Mentalul conştient
sau conştiinţa, care raţionează,
are posibilitatea de a alege. De exemplu, dumneavoastră
puteţi alege cărţile care vă plac,
casa cea mai confortabilă, iubitul sau iubita de o viaţă. Pe de
alta parte, inima bate, sistemul
digestiv funcţionează, la fel şi cel respirator, fără nici o
alegere sau imprimare conştientă
din partea dumneavoastră, fiind controlate în mod direct de
către subconştient.
Subconştientul acceptă ceea ce îi este impus sau, cu alte
cuvinte, ceea ce gîndiţi în
mod permanent. Subconştientul nu judecă faptele, aşa cum
o face mentalul conştient ci,
după cum am spus, este asemenea pămîntului care primeşte
orice fel de seminţe, fie
bune, fie rele. Gîndurile noastre sunt active şi ele constituie
seminţele din templu. Ideile
negative, distructive, continuă să lucreze în subconştient şi
se vor manifesta în viaţa
voastră sub forma unor experienţe mai mult sau mai puţin
plăcute.
Aşadar, subconştientul nu este interesat dacă gîndurile
voastre sunt bune sau rele,
adevărate sau false, ci, pur şi simplu, răspunde în deplină
conformitate cu natura acestor
gînduri. De exemplu, dacă în mod conştient acceptaţi ceva
ca fiind adevărat, chiar dacă
acea idee era falsă, subconştientul vostru o va face cu
putinţă şi va materializa ideea
respectivă, în modul pe care dumneavoastră îl aşteptaţi.
Diferite experimente efectuate de psihologi
Numeroase experienţe de hipnoză făcute de către psihologi
renumiţi au dovedit

faptul că subconştientul nu este în stare să facă selecţii sau
comparaţii, deci nu poate
raţiona. De nenumărate ori, practica a arătat că
subconştientul acceptă orice sugestie, chiar
falsă fiind şi reacţionează docil conform naturii acesteia.
Iată un exemplu ce ilustrează supunerea oarbă a
subconştientului faţă de orice
sugestie: dacă un hipnotizator foarte abil îi sugera unui
subiect că este Napoleon
21

Bonaparte sau chiar o pisică, ori un cîine, acesta îşi juca rolul
în mod serios, cu o
uimitoare exactitate. Personalitatea sa se transforma radical
pe moment, căci credea cu
adevărat că este ceea ce hipnotizatorul îi sugera.
Un hipnotizator priceput poate sugera orice şi oricui: unui
subiect îi poate sugera că
are mîncărimi, altuia – că îi curge nasul, unui al treilea – că
este o statuie de marmură şi
unui al patrulea – că îngheaţă la o temperatură de sub 0
grade Celsius. Fiecare din aceştia
va reacţiona conform sugestiei ce i-a fost imprimată, total
insensibil la ceea ce se petrece
în jur sau care nu se potriveşte cu ideea sa.
Aceste exemple demonstrează în mod clar, că, există o
diferenţă netă între conştiinţă,
care raţionează şi subconştient, care este impersonal, nu are
capacitatea de a alege şi ia
drept bună orice idee care ajunge la acel nivel. De aceea,
este foarte important să alegem
cu atenţie doar gîndurile, ideile şi concepţiile benefice,
armonioase şi să ne umplem astfel
sufletul de bucuria armoniei universale.
Diferenţa dintre mentalul obiectiv şi cel subiectiv

Uneori, mentalul conştient este numit şi mental obiectiv,
pentru că prin el sunt
cunoscute obiectele exterioare. Mentalul obiectiv are
conştiinţa lumii obiective, pe care o
percepe cu ajutorul celor cinci simţuri. El învaţă prin
observare directă, prin

experimentare sau prin educaţie. După cum am mai spus,
principala sa îndatorire este
aceea de a raţiona.
Să presupunem că sunteţi unul din miile de turişti ce vin
anual să viziteze oraşul Los
Angeles. Decideţi că este un oraş frumos, căci are parcuri şi
grădini minunate, clădiri
impozante şi vile cochete. Această concluzie este opera
mentalului obiectiv.
Subconştientul este numit adesea şi mental subiectiv. El ia
cunoştinţă de ceea ce vă
înconjoară prin mijloace specifice, independente de cele
cinci simţuri, percepînd
realitatea prin intuiţie. Subconştientul este sediul emoţiilor,
arhiva amintirilor voastre.
Mentalul subiectiv se manifestă cel mai pregnant atunci cînd
cel obiectiv este total pasiv.
Deci, el reprezintă o parte a conştiinţei care se manifestă în
stare de inconştienţă sau de
somnolenţă.
Mentalul subiectiv poate vedea fără a folosi ochi. De
asemenea, el poate părăsi corpul
fizic pentru a călători în lumi paralele, aducînd apoi
informaţiile cele mai exacte despre
cele percepute acolo. În acest fel puteţi citi gîndurile altora
fără să vă folosiţi de mijloacele
22

obişnuite de comunicaţie. Este foarte important să
cunoaşteţi aceste lucruri, pentru a
învăţa arta veritabilă a rugăciunii.
Subconştientul nu este capabil să raţioneze, aşa cum
procedează mentalul conştient

Într-o controversă oarecare, subconştientul nu poate găsi nici
un argument, fie el pro
sau contra. Astfel, dacă emiteţi sugestii false, el le va
accepta ca fiind adevărate,
materializîndu-se sub formă de situaţii de viaţă, experienţe
sau diferite alte evenimente.
Tot ceea ce vi se întîmplă este rezultatul gîndirilor imprimate
în subconştient. Dacă i-aţi

impus concepte false, cel mai bun mijloc de a le înlătura este
tocmai repetarea frecventă a
unor idei opuse lor, armonioase şi construcive. Astfel, veţi
putea forma un nou obicei,
acela de a întreţine gînduri benefice, căci subconştientul
este sediul obişnuinţelor şi
obiceiurilor de tot felul.
Gîndurile pe care le nutriţi în mod frecvent lasă urme adînci
în subconştient. Dacă
ele sunt armonioase, paşnice şi constructive veţi avea numai
de cîştigat. Dar dacă aţi lăsat
să vă domine îndoiala, neliniştea şi alte gînduri destructive,
cel mai bun remediu este să
conştientizaţi uriaşa forţă ce sălăşluieşte în subconştient şi
să luaţi hotărîrea de a atinge o
stare perfectă de fericire şi sănătate. Subconştientul,
creatorul fiinţei voastre, fiind mereu
unit cu sursa divină a tuturor lucrurilor, vă va elibera de orice
constrîngere şi vă va reda
fericirea la care aspiraţi cu atîta fervoare.
Imensa putere a sugestiei

Din cele expuse mai înainte, aţi înţeles, desigur, că mentalul
conştient este “cel care
veghează” şi că principala sa atribuţie ar trebui să fie aceea
de a proteja subconştientul
împotriva falselor impresii. De asemenea, ştim deja că una
din legile fundamentale ale
mentalului este următoarea: subconştientul este în
permanenţă sensibil la diferitele
sugestii, fie că ele provin direct de la subiectul în cauză, ori
din exteriorul lui.
Subconştientul nu face comparaţii sau raţionamente şi nici
nu reflectează, aceste funcţii
fiind caracteristice mentalului conştient. Subconştientul nu
face altceva decît să răspundă
la sugestii şi nu are vreo preferinţă pentru vre-un anumit
domeniu de acţiune.
Iată un exemplu clasic în legătură cu puterea uriaşă pe care
o poate avea sugestia. Să
presupunem că sunteţi la bordul unui pachebot şi abordaţi
un pasager, spunîndu-i cu un
23

aer foarte timid: “Păreţi foarte bolnav. Ce palid sunteţi! Sunt
sigur ca în curînd vă va veni
rău de mare. Lăsaţi-mă să vă conduc în cabina
dumneavoastră.” Veţi observa că pasagerul
păleşte într-adevăr. Sugestia dumneavoastră negativă este
acceptată, căci se asociază cu
propriile lui temeri şi, odată ajuns în cabină, el ar suferi în
realitate de răul de mare.
Diferite reacţii la aceeaşi sugestie

Desigur că, unele fiinţe reacţionează în mod diferit la aceeaşi
sugestie datorită
condiţionării deja prezente în subconştientul lor şi a
încrederii pe care o au în ele însele.
De exemplu, dacă veţi merge la un marinar de pe acelaşi
pachebot şi îi veţi spune plin de
solicitudine: “Prietene, ai un aer foarte trist. Nu cumva suferi
de rău de mare? Cred că în
curînd indispoziţia ta se va accentua.”. În funcţie de
temperamentul său, el fie va rîde cu
poftă de gluma dumneavoastră, fie se va arăta uşor iritat.
Oricum, va rămîne imun la
această sugestie negativă, datorită siguranţei de sine. În
consecinţă, sugestia nu a făcut
altceva decît să-i mărească încrederea în sine, fără să-i
provoace teamă sau nelinişte.
Dicţionarul spune că, sugestia reprezintă procesul mental
prin care o idee este
întreţinută, acceptată şi mai apoi pusă în execuţie. E bine să
amintim însă că, nici o
sugestie nu poate pătrunde în subconştient fără ca ea să fie
mai întîi acceptată în mod
conştient. Aşadar, conştiinţa are puterea de a respinge orice
sugestie. Marinarul din
exemplul anterior nu avea frică de răul de mare, fiind
convins de imunitatea sa şi, astfel,
sugestia negativă nu a avut nici o putere asupra lui.

Sugestia răului de mare rezonează tocmai cu teama de acea
suferinţă în cazul
pasagerului. La fel, fiecare dintre noi are propriile sale
temeri, opinii şi convingeri intime,
care-i guvernează viaţa. Nici o sugestie nu are putere decît
dacă a fost acceptată mental.
Astfel, puterile ce sălăşluiesc în subconştient se manifestă
într-un mod limitat de
condiţionările deja existente.
Cum şi-a pierdut cineva braţul datorită unei sugestii greşite

Timp de doi ani am ţinut o serie de conferinţe la London
Truth Forum. Am fondat
acest Forum cu mulţi ani în urmă. Directoarea sa, dr. Evelin
Fleet, mi-a arătat un articol ce
apăruse într-un ziar englez, în legătură cu puterea sugestiei.
În acel ziar era relatat cazul
unui om care a repetat timp de doi ani aceeaşi frază: “Mi-aş
da şi braţul numai să fie
24

vindecată fiica mea.” Ea suferea de artrită acută şi de o
boală a pielii ce părea incurabilă.
Tratamentul medical rămăsese neputincios, iar tatăl ei,
animat de o intensă dorinţă de a-şi
vedea fiica vindecată, şi-a exprimat dorinţa sub forma
acestei afirmaţii. Ziarul relata apoi
cum, într-o coliziune dintre maşina familiei respective şi un
alt automobil, braţul tatălui a
fost retezat şi, instantaneu, au dispărut artrita şi boala de
piele de care suferea tînăra.
Trebuie să fiţi siguri că impuneţi subconştientului numai
sugestii care să aducă
sănătatea, să vă binecuvînteze şi să vă inspire în tot ceea ce
faceţi. Amintiţi-vă că
subconştientul nu ştie de glumă, ci înţelege exact tot ceea
ce îi sugeraţi.
Cum a fost învinsă teama cu ajutorul sugestiei

Autosugestia reprezintă sugestia adresată de cineva lui
însuşi, cu un anumit scop
specific şi bine definit. Herbert Parkyn, în excelentul său
manual despre autosugestie,

relatează următorul incident amuzant, pe care cred că-l veţi
aprecia şi dumneavoastră şi-l
veţi ţine minte. “Un vizitator new-yorkez aflat la Chicago şi-a
privit la un moment dat
ceasul (care era cu o oră înainte faţă de ora locală) şi i-a
spus prietenului său din acel oraş
că era ora prînzului. Ca urmare, locuitorul din Chicago, fără
să se gîndească la diferenţa de
fus orar, i-a răspuns musafirului său că îi este foame şi
trebuie să meargă imediat să ia
masa.”.
Putem folosi autosugestia pentru a învinge orice teamă sau
obicei rău. O tînără
cîntăreaţă a fost invitată la o audiţie. Îşi dorise foarte mult
această invitaţie dar, din cauza
tracului, deja fusese respinsă de trei ori. Tînăra avea o voce
foarte frumoasă, dar îşi
spunea mereu: “Poate că totuşi mă vor accepta. În sfîrşit, eu
voi face tot ce pot, deşi mă
simt plină de teamă şi de nelinişte.”
Subconştientul a reacţionat prompt la aceste autosugestii
negative, şi, luîndu-le drept
nişte cereri, a făcut tot posibilul pentru a le îndeplini. În cazul
relatat, cauza insuccesului a
fost chiar autosugestia involuntară şi greşit direcţionată a
persoanei respective, generată de
gîndurile de teamă şi de emoţiile respective. Totuşi, femeia a
reuşit să-şi depăşească frica
aplicînd următoarea tehnică: de trei ori pe zi se izola într-o
cameră, se instala confortabil
într-un fotoliu, se liniştea şi închidea ochii. Apoi începea să-şi
relaxeze corpul şi mintea.
Calmul psihic favorizează pasivitatea mentală şi face ca
subconştientul să fie mai receptiv
la sugestii. Tînăra a neutralizat sugestia de teamă, afirmînd
urmatoarele: “Cînt minunat,
sunt calmă, liniştită, plină de încredere în vocea mea
melodioasă.”. Continua să repete
25

această declaraţie lent, în clar, trăind cu intensitate
semnificaţia ei, de 5 – 10 ori într-o
şedinţă. Făcea acest lucru de trei ori pe zi şi o dată înainte de
a adormi. La sfîrşitul
săptămînii era foarte sigură pe sine şi calmă, iar în timpul
audiţiei s-a descurcat admirabil
fiind, bineînţeles, admisă.
Cum şi-a regăsit cineva memoria

O persoană în vîrstă de 75 de ani obişnuia să spună: “Îmi
pierd din ce în ce mai mult
memoria.” Ea a reuşit să înlăture acest obicei dăunător
practicînd de mai multe ori pe zi
metoda autosugestiei, în felul următor: “Începînd de astăzi,
memoria mea se îmbunătăţeşte
în toate domeniile. Pot să-mi amintesc tot ceea ce am
nevoie, în orice moment, în orice
loc. Impresiile pe care le percep sunt din ce în ce mai clare şi
reţin în mod automat orice,
cu o mare uşurinţă. Tot ceea ce doresc să-mi amintesc apare
imediat şi în forma cea mai
exactă. Fac progrese rapide în fiecare zi şi, în curînd,
memoria mea va fi mai bună decît a
fost ea vreodată.” După trei săptamîni, memoria i-a revenit
la normal, iar persoana fu
deosebit de încîntată de rezultatul miraculos pe care-l
obţinuse.
Cum pot fi înlăturate neajunsurile unui caracter dificil

Mulţi oameni, care se plîngeau că au o fire nestăpînită, au
reuşit să-şi modeleze
caracterul prin puterea autosugestiei, obţinînd rezultate
notabi-le. Ei au repetat cu
perseverenţă de 3 – 4 ori pe zi: dimineaţa, la prînz şi seara,
următoarele afirmaţii: “Sunt
din ce în ce mai bine dispus. Bucuria, fericirea şi calmul
devin stările mele obişnuite de
conştiinţă. Pe zi ce trece devin din ce în ce mai înţelegător şi
mai iubitor. Pentru toţi cei
care mă înconjoară, sunt un focar de veselie şi bunăvoinţă şi
transmit instantaneu în jurul

meu această stare minunată. Fericirea şi bucuria mă însoţesc
mereu şi, de aceea, sunt
veşnic liniştit.”
Puterea constructivă sau distructivă a sugestiei
26

Iată în continuare, cîteva exemple şi comentarii în legătură
cu eterosugestia (adică
sugestia pe care o primim de la alte persoane). Puterea
sugestiei a jucat întotdeauna un rol
important în viaţa şi în modul de a gîndi al oamenilor, în
toate colţurile lumii. În multe
ţări, sugestia reprezintă pilonul central, factorul esenţial pe
care se sprijină religia.
Sugestia poate fi folosită pentru obţinerea controlului
individual, dar poate fi utilizată
şi pentru a comanda sau controla pe alţii care, de cele mai
multe ori ignoră toate legile
mentalului. În forma sa constructivă, sugestia este minunată,
dar sub aspectul său negativ,
ea poate deveni una dintre cele mai puternici forţe
distructive, generînd mizeria, eşecul în
viaţă, suferinţa, boala şi dezastrele de orice fel.
Aţi acceptat acele sugestii?

Încă din copilărie, cea mai mare parte dintre noi am primit
multe sugestii negative.
Neştiind cum să le contracarăm, le-am acceptat în mod
inconştient. Iată doar cîteva dintre
ele: “Nu poţi să faci asta”, “Nu vei ajunge niciodată la un
rezultat”, “Nu trebuie”, “Vei
greşi”, “N-ai nici o şansă”, “Mereu te înşeli”, “Este inutil”, “E
din ce în ce mai rău”, “La ce
bun”, “Nu e nevoie să pui atît de mult suflet”, “Eşti prea
bătrîn”, “Viaţa este o corvoadă fără
sfîrşit”, “Dragostea este făcută doar pentru pasări”, “Nu vei
ajunge la timp”, “Vei da
faliment”, “Fii atent, te vei îmbolnăvi” sau “Nu poţi să ai
încredere în nimeni”.
Dacă acum, ca adult, nu veţi folosi autosugestia constructivă
şi profund benefică,

adică să urmaţi o terapie de remodelare a procesului mental,
acele impresii impregnate
de-a lungul timpului vor constitui tot atîtea cauze ale
eşecului în viaţa personală, ca şi în
cea socială. Autosugestia reprezintă o modalitate de a vă
elibera de mulţimea de
condiţionări negative, care deformează comportamentul
dumneavoastră în lume,
împiedicînd implementarea unor obiceiuri benefice.
Sunteţi capabili să neutralizaţi sugestiile negative

Citiţi ziarele şi veţi descoperi o mulţime de fapte diverse,
care sunt foarte potrivite
pentru a semăna frica, grija, anxietatea, superficialitatea şi
nefericirea. Dacă acceptaţi astfel
de sugestii negative, gîndurile de teamă ce vor lua naştere în
mod firesc vă vor face să
pierdeţi bucuria de a trăi şi de a vă realiza în viaţă. Ştim de
acum că puteţi înlătura toate
sugestiile negative, mentalizînd tocmai ideile opuse,
benefice, veţi reuşi să neutra-lizaţi
orice influenţă distructivă.
27

Fiţi mereu vigilenţi şi nu vă lăsaţi influenţaţi de vreo sugestie
negativă ce poate veni
de la cei din jur. Nu sunteţi şi nu veţi fi niciodată obligaţi să
vă lăsaţi pradă eterosugestiei
distructive. Cu toţii am suferit în copilărie şi-n adolescenţă de
pe urma ei. Aproape fiecare
îşi aminteşte cu uşurinţă cum părinţii, prietenii, familia şi
profesorii creau în jurul vostru
o adevărată campanie de sugestie negativă. Studiaţi şi
analizaţi puţin cuvin-tele care v-au
fost adresate de-a lungul timpului şi veţi descoperi cît de
mult semănau ele cu
propaganda, chiar dacă pentru familie şi profesori aceasta
era inconştient abordată. Scopul
lor era acela de a vă ţine în stăpînire şi de a vă insufla teama
faţă de diferite realităţi cu care
vă con-fruntaţi.

Acest proces de eterosugestie se petrece la fel în fiecare
birou, în fiecare fabrică sau
în fiecare club din această lume. Veţi observa că multe din
aceste sugestii aveau drept
scop să vă facă să gîndiţi, să simţiţi şi să acţionaţi aşa cum
voiau ceilalţi, astfel încît aceştia
să obţină toate avantajele.
Cum a reuşit sugestia negativă să ucidă un om

Iată un exemplu de eterosugestie. Unul dintre părinţii mei a
consultat odată o
clarvăzătoare venită din India, care i-a spus ca avea inima
slabă şi i-a prezis că va muri în
luna următoare. Auzind acestea, tatăl meu a început să
anunţe pe toţi membrii familiei şi
s-a grăbit să-şi facă testamentul.
Această puternică sugestie a pătruns uşor în subconştientul
său tocmai pentru că el o
accepta în întregime. Tatăl meu mi-a mai spus că acea
clarvazătoare era cunoscută ca
avînd puteri oculte, care îi permiteau sa facă atît binele, cît şi
răul. Bineînţeles că a murit,
aşa cum îi prezisese femeia, fără să se ştie măcar cauza
morţii sale. Cred că mulţi dintre
noi au ascultat multe istorisiri asemănătoare, la fel de
ridicole şi de superstiţioa-se. Să
studiem cazul în lumina cunoştinţelor pe care le avem acum,
în legătură cu modul cum
acţionează subconştientul. Tot ceea ce mentalul conştient
crede, va fi acceptat de către
subconştientul care, la rîndul său, va urma să manifeste
acele idei în realitatea
înconjuratoare. Iată deci, că tatăl meu era fericit, plin de
forţă şi robust înainte de a merge
la acea clarvăzătoare. Dar ea i-a propus o sugestie extrem
de dăunătoare, pe care el a
acceptat-o. S-a speriat şi, imediat a început să se gîndească
doar la moartea ce urma să
survină, în viziunea lui, în luna următoare. A renunţat la orice
altă activitate şi s-a pregătit
28

pentru a muri. Tocmai această idee, întreţinută constant, a
fost adevărata cauză a morţii
sale. Ea a provocat într-un timp foarte scurt distrugerea
definitivă a corpului fizic.
Acea “clarvazătoare” nu avea însă puterea de a prezice
viitorul nici cît are o piatră de
pe drum sau o buturugă. Dacă nu găsea un mediu propice
de manifestare, sugestia ei nu
ar fi avut nici o putere. Căci, dacă tatăl meu ar fi cunoscut
legile fundamentale ale
mentalului, el ar fi respins cu hotărîre sugestia negativă şi ar
fi refuzat să asculte vorbele
acelei femei, ştiind bine că era guvernat şi dirijat doar de
propriile sale gînduri şi
sentimente. În acest caz, profeţia ar fi fost tot atît de
puternică precum nişte săgeţi trase
asupra unui torpilor şi ar fi fost complet neutralizată, fără să-
i producă tatălui meu nici cel
mai mic rău.
Sugestiile altora nu au absolut nici o putere prin ele însele, ci
doar dacă
dumneavoastră le primiţi şi sunteţi dispuşi să le acordaţi
vreo importanţă. Ele au nevoie
de consimţămîntul dumneavoastră, au nevoie să fie
întreţinute. Dacă sunteţi receptiv la
anumite sugestii, atunci se poate spune că le puneţi la
dispoziţie întreaga voastră fiinţă.
Amintiţi-vă faptul că, aveţi mereu posibilitatea de a alege.
Alegeţi viaţa! Alegeţi sănătatea!
Alegeţi dragostea!
Puterea unei premise care a fost acceptată

Mentalul lucrează după aceleaşi mecanisme ca şi un
silogism. Astfel, orice premisă
pe care o acceptaţi în mod conştient determină concluzia,
deci rezultatul la care ajunge
subconştientul în legătură cu o anumită problemă. Dacă
premisa este adevărată, concluzia
va fi la fel, aşa cum este ilustrat în exemplul următor.
1. Orice virtute este demnă de laudă.

2. Bunătatea este o virtute.
3. Aşadar, bunătatea este demnă de laudă.
Prima declaraţie este premisa şi, după cum am mai spus,
concluzia adevărată decurge
în mod logic dintr-o premisă adevărată.
Un profesor universitar care a audiat cîteva dintre
conferinţele mele despre ştiinţa
sugestiei din luna mai, 1962, la Town Hall (New York), îmi
spunea: “În viaţa mea totul
merge pe dos, mi-am pierdut sănătatea, averea şi prietenii.
Tot ceea ce ating se strică.”.
I-am explicat că trebuia să-şi impună o nouă premisă în
gîndirea sa: aceea că
inteligenţa infinită din subconştient îl ghidează mereu, îl
dirijează şi are grijă de el pe toate
29

planurile: spiritual, mental şi material. Atunci subconştientul
îl va orienta în mod automat
pe drumul cel bun, redîndu-i sănătatea şi calmul. Astfel,
profesorul a formulat un plan
potrivit cu modul în care dorea să-şi trăiască viaţa şi iată, în
continuare, care era principala
lui premisă mentală de la care pornea: “Înţelepciunea infinită
mă conduce şi mă ghidează,
orice aş face în această lume. Posed o sănătate perfectă şi
doar legea armoniei acţionează în
corpul meu şi în spiritul meu. Frumuseţea, dragostea, liniştea
şi abundenţa coexistă
mereu în viaţa mea. Ştiu în mod sigur că această premisă se
bazează pe eternele adevăruri
ale vieţii; simt şi cred cu tărie că subconştientul ve reacţiona
conform acestor gînduri.”
Mai tîrziu mi-a scris: “Am repetat această afirmaţie lent, cu
calm şi plin de dragoste,
de mai multe ori pe zi, ştiind că va pătrunde din ce în ce mai
profund în subconştient şi că
rezultatele nu vor întîrzia să apară. Vă sunt foarte
recunoscător pentru sfaturile pe care mi
le-aţi dat şi doresc să vă spun că viaţa mea s-a îmbunătăţit
sub toate aspectele. Aveţi
dreptate, această tehnică este perfect valabilă!”
Subconştientul nu vă contrazice niciodată

Subconştientul poartă înţelepciunea necesară şi cunoaşte
răspunsul la orice
întrebare. El nu contestă nimic şi nu vă contrazice. Nu spune
niciodată: “Nu trebuie să-mi
imprimi această sugestie”. De exemplu, dacă veţi spune:
“Nu pot să fac asta” sau “sunt
prea batrîn acum”, “nu pot face faţă acestei obligaţii”, “m-
am născut sub o stea cu ghinion”,
“nu ştiu pe nimeni în care să pot avea încredere”, veţi
impresiona subconştientul cu aceste
gînduri negative şi el va reacţiona fidel modului
dumneavoastră de gîndire. De fapt,
refuzaţi propriul bine însăşi fiinţei voastre, atrăgîndu-vă
sărăcia şi frustrarea.
Atît timp cît ridicaţi noi piedici şi obstacole, practic negaţi şi
vă faceţi inaccesibilă
înţelepciunea care sălăşluieşte în subconştient, deoarece vă
închipuiţi că subconştientul
este incapabil să rezolve vreo problemă. Aceasta conduce la
un intens stress mental şi
emoţional, căruia îi urmează imediat boala şi tendinţele spre
nevroză.
Pentru a vă îndeplini dorinţele şi pentru a elimina orice
sentiment de frustrare, faceţi
această afirmaţie de mai multe ori pe zi: “Inteligenţa
nesfîrşită, care mi-a oferit această
dorinţă, mă orientează, mă conduce şi-mi revelează cel mai
bun mod în care ea poate fi
îndeplinită. Ştiu că înţelepciunea profundă a subconştientului
va răspunde favorabil şi că
tot ceea ce simt şi doresc în interiorul fiinţei mele se va
manifesta în exterior. Totul în
mine este în armonie şi echilibru.”
30

Dacă însă veţi spune: “Nu pot să mai ies din această situaţie,
sunt pierdut. Nu văd nici
o soluţie pentru această problemă; sunt blocat”, nu veţi
primi nici un răspuns din partea

subconştientului. Dacă doriţi, deci, ca el să acţioneze spre
binele vostru, oferiţi-i reţeta cea
mai bună şi imediat el va coopera cu dumneavoastră.
Reţineţi că subconştientul lucrează
în permanenţă pentru a vă menţine corpul într-o stare cît
mai bună: controlează bătăile
inimii, precum şi respiraţia. Are grijă să vă vindece rana pe
care v-aţi făcut-o la deget.
Astfel, el este orientat către viaţă şi caută mereu să vă
îngrijească şi să vă ocrotească. Deci,
subconştientul nu are propria sa voinţă, vă acceptă în
întregime sugestiile şi imaginile
mentale.
Cînd căutaţi răspunsul la o anumită problemă,
subconştientul vă poate da răspunsul
imediat, dar aşteaptă să luaţi singuri decizia de a-l consulta
în privinţa acelei probleme.
Dacă veţi spune: “Nu cred că mai pot rezolva ceva; mă aflu
într-o deplină confuzie; de ce
nu primesc nici un răspuns?”, atunci vă veţi neutraliza într-
un mod lamentabil cererea
anterioară. Astfel, nu veţi ajunge nicăieri.
De aceea, vă recomand să vă relaxaţi, să vă liniştiţi, afirmînd
plini de calm:
“Subconştientul cunoaşte răspunsul de care am nevoie. El
îmi va răspunde chiar acum. Îi
mulţumesc pentru că ştiu că, în infinita sa înţelepciune, el
cunoaşte totul şi îmi va revela
răspunsul perfect la întrebarea mea. Prin credinţa mea
profundă determin manifestarea
splendorilor ce se ascund în subconştient şi de aceea sunt
mereu plin de bucurie.”
Rezumatul ideilor importante prezentate în acest
capitol

1. Gîndiţi-vă numai la bine şi binele se va manifesta
fără nici o îndoială. Dacă veţi
gîndi însă în mod negativ, veţi culege roade pe
măsură. Sunteţi chiar reflectarea
propriilor voastre gînduri.

2. Subconştientul nu vă contrazice niciodată, ci
acceptă mereu ceea ce afirmaţi
în mod conştient. Nu spuneţi niciodată: “Nu am bani
destui ca să-mi cumpar asta.”,
deşi poate momentan este adevărat. Mai bine
spuneţi: “Voi cumpara acest obiect.
Accept total această idee.”
3. Deţineţi mereu puterea de a alege. Alegeţi, deci,
sănătatea şi fericirea. Puteţi
decide dacă să fiţi prietenos sau duşmănos. Alegeţi
totdeauna un comportament
amabil, cordial, vesel, cooperant şi întreaga lume vă
va răspunde la fel. Aceasta este
cel mai bun mijloc de a vă dezvolta o personalitate
plină de armonie.
4. Mentalul conştient are rolul de “paznic”. Rolul său
fundamental este acela de a
proteja subconştientul împotriva sugestiilor negative.
Urmăriţi să fiţi mereu convinşi
31

că în curînd se va petrece ceva minunat. Cea mai
mare putere cu care aţi fost
înzestraţi este capacitatea de a alege. Alegeţi deci
bucuria şi bunăstarea în toate
aspectele vieţii.
5. Sugestiile şi afirmaţiile celorlalţi nu au nici o putere
de a vă face rău. Reţineţi
faptul că doar propriile gînduri vă pot influenţa. De
aceea respingeţi cu tărie gîndurile
sau declaraţiile celorlalţi, care nu sunt benefice şi
construiţi singuri sugestii pozitive.
Aveţi deci puterea de a alege modul în care veţi
acţiona.
6. Supravegheaţi-vă mereu afirmaţiile. Veţi primi
raspuns chiar la cele mai
neînsemnate cuvinte. Nu spuneţi niciodată: “Voi da
greş, îmi voi pierde serviciul; numi
pot plăti avocatul”, căci subconştientul nu înţelege
glumele voastre. Astfel, veţi

avea parte de ceea ce decretaţi (fie serios sau în
glumă).
7. Mentalul nu este nici rău, nici bun, aşa cum nici o
forţă a naturii nu este nici
rea, nici bună. Totul depinde de modul în care vă
folosiţi de această forţă. Urmăriţi
deci să o utilizaţi doar în scopuri benefece, pentru a
vindeca şi a binecuvînta pe
oameni.
8. Nu spuneţi niciodată: “nu pot”. Depăşiţi-vă teama
şi înlocuiţi acele vorbe cu
următoarele cuvinte: “Totul îmi stă în putere datorită
giganticei forţe a
subconştientului.”
9. Abordaţi viaţa din punctul de vedere al
adevărurilor eterne şi a principiilor
imuabile şi nu din perspectiva fricii, a ignoranţei şi a
superstiţiilor. Mai ales, nu
permiteţi nimănui să gîndească pentru
dumneavoastră. Luaţi singuri decizii şi alegeţivă
cu grijă gîndurile.
10. Sunteţi însuşi capitanul propriului vostru
subconştient, stăpînul propriului
destin. Amintiţi-vă mereu că aveţi puterea de a alege.
Prin urmare, alegeţi viaţa!
Alegeţi dragostea! Alegeţi sănătatea! Alegeţi
fericirea!
11. Tot ceea ce mentalul conştient ia drept bun, va fi
acceptat şi de către
subconştient, care va manifesta în cele din urmă
acest lucru. Aveţi încredere în legile
imuabile ale creaţiei, în protecţia divină şi în
binecuvîntarea sa.
32
CAPITOLUL III
PUTEREA MIRACULOASÃ A SUBCONŞTIENTULUI
Puterea subconştientului este uriaşă. El vă inspiră, vă
dirijează acţiunile, vă ajută să

rememoraţi diferite fapte, nume sau locuri. De asemenea,
controlează bătăile inimii,
circulaţia sîngelui, reglează digestia, asimilarea substanţelor
nutritive şi eliminarea
rezidurilor. Atunci cînd mîncaţi o bucată de pîine,
subconştientul este cel care are grijă ca
ea să fie transformată în ţesuturi, muşchi, oase şi sînge.
Aceste procese nu pot fi
controlate de omul obişnuit. Iată, însă, că subconştientul
este capabil să controleze toate
procesele vitale, funcţiile corpului şi poate da răspuns corect
la orice întrebare.
Subconştientul nu doarme niciodată şi nici nu se odihneşte,
fiind mereu activ. Puteţi
să vă convingeţi de puterea sa miraculoasă, arătîndu-i în
mod clar înainte de a adormi, că
doriţi un anumit lucru. Veţi fi de-a dreptul uimiţi, constantînd
că s-au declanşat anumite
fenomene care au dus în final la îndeplinirea dorinţelor
voastre. El este, deci, o adevărată
sursă de putere şi de înţelepciune care vă pune în legătură
cu forţa omnipotentă, cea care
stăpîneşte întreaga lume, face să strălucească soarele şi să
dirijeze planetele pe orbitele
lor.

Subconştientul este sursa idealurilor voastre, a aspiraţiilor
către înalt şi a impulsurilor
altruiste. Tocmai datorită acestei mari puteri a subconş-
tientului, Shakespeare a reuşit să
perceapă adevărurile profunde, ascunse majorităţii
oamenilor din acea vreme. Fără
îndoială, tot subconştientul este cel care i-a permis
sculptorului grec Phidias să
materializeze în marmură şi în bronz frumuseţea, simetria şi
armonia fiinţei umane sau
zeieşti. La fel au fost pictate madonele de către Raphael şi
au fost compuse simfoniile de
către Beethoven.

În 1955, am ţinut cîteva conferinţe la “Yoga Forest
University”, în Rishikesh (India)
şi, cu această ocazie, am discutat cu un chirurg din Bombay,
care se afla în vizită acolo. El
33

mi-a povestit despre dr. James Esdaille, chirurg scoţian care
activa în Bengal, încă dinainte
de a fi descoperite eterul şi alte metode de anestezie. Între
1843 şi 1846, dr. Esdaille a
realizat cca. 400 de operaţii importante, precum amputări de
membre, extirpări de
tumori, cancer, precum şi operaţii la ochi, urechi şi gît. Toate
aceste intervenţii
chirurgicale au fost realizate doar sub anestezie mentală. În
mod surprinzător, mortalitatea
post-operatorie era de 2% sau 3% printre pacienţii dr.
Esdaille. Bolnavii nu simţeau nici
o durere şi nimeni nu a murit în timpul operaţiei.
Dr. Esdaille sugera subconştientului pacientului aflat în stare
de hipnoză, că nu se va
produce nici o infecţie sau septicemie. Trebuie să menţionăm
că acestea s-au petrecut cu
mult timp înainte ca Louis Pasteur sau Joseph Lister să fi
descoperit originea bacteriană a
bolilor şi faptul că infecţiile se produc datorită microbilor,
atunci cînd instrumentele nu
sunt sterilizate. Interlocutorul meu indian a remarcat faptul
că, mortalitatea foarte redusă
şi absenţa oricărei infecţii se datorau fără îndoială,
sugestiilor puternice pe care dr.
Esdaille le făcea pacienţilor săi.
Este minunat să descoperi că un chirurg s-a folosit de
puterea uriaşă a
subconştientului încă de acum 120 de ani. Nu-i aşa că gîndul
la puterea ascunsă din
subconştient vă umple de respect şi admiraţie? Puteţi avea
acum încredere în puterile sale
extrasenzoriale, în clarviziunea şi claraudiţia sa, în
capacitatea sa de a transcede timpul şi

spaţiul şi de a vă elibera de orice durere sau suferinţă. Toate
aceste fenomene
miraculoase dovedesc că există în dumneavoastră o putere
uimitoare prin efectele pe care
le poate produce.
Subconştientul reprezintă o carte deschisă, în care vă puteţi
citi perfect întreaga viaţă

Oricare ar fi gîndurile voastre, opiniile, teoriile asupra lumii,
dogmele sau
prejudecăţile pe care le-aţi acceptat în decursul timpului, voi
faceţi în aşa fel încît ele să
pătrundă în subconştient. Ca urmare, veţi trăi diferite
experienţe care sunt manifestări
clare şi obiective ale acestor sugestii. Ceea ce imprimaţi în
interior (în profunzimea
subconştientului) veţi trăi în însăşi lumea fenomenală care
vă înconjoară. Viaţa omului
prezintă două laturi distinctive: latura obiectivă şi latura
subiectivă, faţa văzută şi faţa
nevăzută a vieţii, gîndul şi manifestarea.
34

Creierul reprezintă organul raţionamentelor, a mentalului
conştient şi are rolul de a
primi gîndurile. Cînd acceptaţi în mod complet un gînd,
acesta este trimis către planul
solar, unde capătă formă şi se manifestă în lumea obiectivă.
După cum am mai spus, subconştientul nu se angajează în
polemici, ci face exact
ceea ce i se ordonă. El acceptă “verdictul” nostru (concluziile
la care ajungeţi) şi îl
consideră definitiv. Iată de ce subconştientul este comparat
cu însăşi cartea vieţii, în care
se tipăresc fără încetare gîndurile voastre de fiecare clipă. În
legătură cu aceasta, eseistul
american Ralph Waldo Emerson spunea: “Omul devine tot
ceea ce gîndeşte pe parcursul
zilei.”
Ceea ce este imprimat în subconştient ajunge să se exprime,
într-un fel sau altul, în lumea exterioară

William James, tatăl psiholoagei americane, spunea că
puterea sub-conştientului
este capabilă să transforme întreaga lume. Subconştientul se
află permanent în legătură cu
inteligenţa nesfîrşită, cu înţelepciunea fără limite din
macrocosmos. Orice va ajunge să se
imprime cu putere în subconştient se va manifesta orbeşte şi
fără discernămînt în lumea
exterioară. De aceea, este foarte important să-i oferiţi doar
gînduri benefice şi
constructive.
Motivul pentru care, în lume, există acum atîtea discordie şi
sărăcie, este acela că
oamenii nu înţeleg deloc legătura dintre conştient şi
subconştient. Atît timp cît cele două
faţete ale fiinţei sunt în deplină armonie, într-un deplin
acord, convieţuiesc în pace şi se
sincronizează perfect, veţi avea parte mereu de sănătate,
fericire, calm şi veselie. Nici ura
şi nici boala nu se vor manifesta în astfel de condiţii.
Cînd a fost deschis mormîntul lui Hermes, toţi erau plini de
curiozitate şi de
nerăbdare pentru că-şi închipuiau că în el se ascundea
marele mister al lumii. Dar
secretul era simplu: “Ceea ce este sus este şi jos; ceea ce se
află în exterior , se află şi în
interior.”
Putem spune, deci, că tot ceea ce imprimaţi în subconştient
se va proiecta pe
imensul ecran al spaţiului. Acelaşi adevăr a fost afirmat de
către Moise, Isaia, Iisus,
Buddha, Zaratustra, Lao-Tsî şi de toţi marii Iluminaţi din toate
epocile. Tot ceea ce
credeţi că este adevărat, mai devreme sau mai tîrziu, va
deveni posibil. De aceea, este
necesar ca emoţiile să fie în echilibru perfect cu acţiunile pe
care le săvîrşiţi. “Precum în
35
cer (mentalul propriu), aşa şi pe pămînt (în corpul şi
anturajul vostru).” Aceasta este

marea şi secreta lege a vieţii.
Pretutindeni unde veţi căuta, veţi întîlni manifestarea legii
acţiunii şi a reacţiunii, care
este o lege universală. Trebuie să vegheaţi ca toate
aspectele fiinţei voastre să se afle întrun
echilibru perfect; doar atunci viaţa voastră va deveni
armonioasă. Vă aflaţi aici, pe
pămînt, pentru a permite marelui suflu al vieţii să vă
pătrundă în mod armonios şi ritmic.
Ceea ce dăruiţi trebuie să fie mereu în echilibru cu ceea ce
primiţi la rîndul vostru. În
acest fel, vor dispare toate frustrările care provin din dorinţe
nesatisfăcute.
Dacă veţi nutri gînduri destructive, malefice sau greşit
orientate, acestea vor da
naştere unor emoţii dezechilibrate, care vor căuta să se
exteriorizeze într-un fel sau altul.
Aceste emoţii negative vor determina apariţia ulcerelor, a
tulburărilor cardiace, a
hipertensiunii şi a stărilor depresive. De pildă, ce idee, ce
sentiment va domina în acest
moment? Fiecare parte a fiinţei voastre va fi influenţată de
această idee. Starea actuală de
vitalitate, de sănătate, situaţia financiară, prietenii actuali,
poziţia socială, toate acestea
constituie o reflectare perfectă a ideii pe care o întreţineţi
despre propria fiinţă. Acestea
sunt urmările sugestiilor imprimate în permanenţă în
subconştient.
Întreţinînd gînduri negative, ne facem rău nouă înşine. De
cîte ori v-aţi provocat
singuri rău, enervîndu-vă, fiind plini de teamă, de gelozie sau
de dorinţa răzbunării?
Aceste gînduri şi emoţii reprezintă tot atîtea otrăvuri care
penetrează în subconştient. În
mod sigur nu v-aţi născut cu aceste atitudini negative.
Aşadar, hrăniţi mereu
subconştientul cu gînduri minunate şi astfel veţi elimina
aceste tipare malefice care s-au

fixat acolo. Doar printr-o practică perseverentă veţi reuşi să
uitaţi şi să eliminaţi
influenţele trecutului.
Subconştientul a vindecat o tumoare malignă a pielii

Vindecarea unei boli proprii se va constitui mereu în cea mai
convingătoare dovadă a
puterii subconştientului. Acum 40 de ani, eu însumi am reuşit
să determin resorbţia unei
tumori maligne situată pe piele, prin forţa rugăciunii. Orice
tratament medical devenise în
acel moment neputincios şi tumoarea se dezvolta
nestingherită.
Un pastor, care avea cunoştinţe profunde în domeniul
psihologiei, mi-a explicat
sensul ascuns al celui de-al 138-lea Psalm, în care se
spunea: “Cele nelucrate ale mele leau
cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta, toate se vor scrie.” El mi-a
aratat că, prin termenul
36

“carte” s-a făcut referire la subconştient, care mi-a format
întregul corp, pornind doar de la
o celulă indivizibilă. Aceeaşi putere imensă, care a creat
acest trup, va putea să-l vindece,
astfel încît să se apropie din nou de prototipul perfect aflat în
subconştient.
Arătîndu-mi propriul ceas, pastorul mi-a spus: “Acest ceas a
fost făcut de un
ceasornicar care, înainte de a-l fi creat, a conceput în minte,
mai întîi, forma sa; dacă
ceasul se defectează, el va şti cu siguranţă cum să-l repare.”
Tot astfel, subconştientul care
mi-a creat acest trup este precum un ceasornicar şi ştie
foarte bine cum să-l vindece, să-l
îngrijească şi să dirijeze toate funcţiile sale vitale. Dar,
pentru aceasta, eu va trebui să-i
sugerez ideea unei sănătăţi perfecte. Această idee va fi
cauza, iar vindecarea bolii va
constitui efectul dorit.
Am început, deci, să mă rog într-un mod extrem de simplu:
“Corpul şi toate organele

mele au fost create de către inteligenţa infinită a
subconştientului. Ea singură ştie cum să
mă vindece; înţelepciunea atotputernică ce sălăşluieşte în
subconştient îmi modelează
toate organele, ţesuturile, muşchii şi oasele. Această forţă
curativă fără limite, care se află
chiar în mine, transformă în acest moment fiecare atom al
fiinţei mele pentru a mă face
sănătos şi perfect. Mulţumesc pentru această vindecare
care, ştiu bine, se petrece chiar
acum. Realizările acestei inteligenţe creatoare sunt
minunate.”
Astfel, m-am rugat cu voce tare (sau în gînd) timp de cinci
minute, de 2-3 ori pe zi.
La capătul a trei luni, pielea mea redevenise sănătoasă şi
perfectă.
După cum aţi văzut, nu am făcut decît să ofer un prototip
sugestiv pentru starea de
sănătate şi frumuseţe pe care o doream, eliminînd astfel
imaginile negative care se
instalaseră în subconştient şi care constituiau însăşi cauza
bolii mele. Nimic nu va putea
influenţa corpul vostru, dacă imaginea sa nu există deja în
minte; transformînd aceste
imagini, hrănind mereu mentalul cu sugestii pozitive, veţi
reuşi să vă transformaţi şi
corpul. Iată acum cheia oricarei vindecări: “Minunate sunt
lucrurile tale şi sufletul meu le
cunoaşte foarte.” (Psalmul 138:14)
Subconştientul controlează toate funcţiile corpului

Indiferent dacă sunteţi treaz sau dormit, subconştientul
controlează neîncetat toate
funcţiile vitale ale corpului, fără să aibă nevoie de ajutorul
mentalului conştient. De
exemplu, în timpul somnului, inima continuă să bată ritmic,
plămînii lucrează astfel încît
inspiraţia şi expiraţia se succed ca şi cînd aţi fi treaz.
Subconştientul este cel care
37

controlează digestia şi secreţiile glandelor, precum şi toate
procesele misterioase care se
petrec în interiorul corpului. Chiar şi firele de păr continuă să
crească, indiferent dacă
dormim sau nu. Savanţii au descoperit că pielea secretă
chiar mai multă transpiraţie în
timpul somnului, decît în stare de veghe. Mulţi cercetători au
reuşit să găsească în timpul
somnului răspunsuri la probleme extrem de dificile şi au
afirmat că visaseră, pur şi
simplu, răspunsurile adecvate acelor probleme.
Deseori, mentalul conştient influenţează negativ
funcţionarea inimii, a plămînilor, a
stomacului sau a intestinelor, fiind dominat de griji, teamă
sau îndoială. Orice gînd, pe
care îl nutriţi, poate perturba funcţionarea armonioasă a
subconştientului. Dacă sunteţi
tulburat, cel mai bine este să vă relaxaţi şi să lăsaţi să se
liniştească furtuna din minte.
Vorbiţi fără jenă şi fără cea mai mică neîncredere
subconştientului vostru, cerîndu-i să
preia el comanda şi să reinstaureze pacea, ordinea şi
armonia divină. Veţi observa treptat
că toate funcţiile – care mai înainte erau perturbate – revin la
o activitate normală. Dacă vă
veţi adresa subconştientului cu autoritate şi putere de
convingere, el se va supune imediat
ordinului vostru.
Subconştientul caută mereu să vă protejeze şi să
restabilească o stare de sănătate în
corpul dumneavoastră. El este cel care vă face să vă iubiţi
copiii, aşa cum tot el stă la baza
instinctului de conservare. Presupunînd că aţi înghiţit din
întîmplare o hrană nesănătoasă,
subconştientul vă va determina să o vomitaţi. Dacă aţi lua,
de pildă, otravă, printr-un
accident anume, subconştientul va încerca imediat să o
neutralizeze. Numai avînd o
încredere nemărginită în puterea sa miraculoasă, veţi obţine
o stare perfectă de sănătate.
Cum să facem ca subconştientul să lucreze în favoarea
noastră

Mai întîi, trebuie să ne dăm seama că subconştientul
acţionează permanent. El este
activ zi şi noapte, indiferent dacă vă adresaţi lui sau nu. Deşi
subconştientul este mereu
cel care construieşte şi are grijă de corp, cu toate acestea,
nu puteţi percepe acest fapt, nu
puteţi auzi acest continuu proces interior. Orice problemă pe
care o aveţi sau cu care vă
confruntaţi este de fapt a mentalului conştient şi nu a
subconştientului. Urmăriţi deci, să
vă eliberaţi mintea de probleme şi griji, umplînd-o mereu cu
speranţa că se va întîmpla
ceva minunat. Fiţi atenţi ca, gîndurile pe care le întreţineţi în
mod obişnuit să fie
îndreptate spre tot ceea ce este frumos, adevărat, benefic.
Chiar din acest moment începeţi
să aveţi grijă de gînduri şi fiţi convinşi că subconştientul le
va reproduce fidel.
38

Amintiţi-vă că, aşa cum apa ia forma tubului prin care curge,
principiul vital curge
prin dumneavoastră luînd forma gîndurilor pe care le nutriţi.
Forţa curativă curge prin
corp şi se manifestă prin sănătate, armonie, pace şi
prosperitate. Gîndiţi-vă la această
energie ca la o fiinţă inteligentă, ca la un prieten minunat.
Fiţi convins că ea curge prin

dumneavoastră pentru a vă însufleţi, pentru a vă inspira şi
pentru a vă îmbogăţi. Veţi
obţine un răspuns promp la toate aceste afirmaţii, dacă veţi
avea o credinţă fermă în ele.
Forţa curativă a subconştientului a vindecat nervii optici
atrofiaţi
Cazul celebru şi autentic al doamnei Bire din Franţa a fost
consemnat în arhivele

biroului de constatări medicale din Lourdes. Doamna Bire era
oarbă, căci nervii optici îi
erau atrofiaţi. Ducîndu-se la Lourdes, ea a fost vindecată de
această boală în mod
miraculos. Ruth Cranston (o tînără protestantă), care făcea o
anchetă în legătură cu
vindecările de la Lourdes, a scris în revista “McCall’s” din
noiembrie 1955, cele ce
urmează:
“La Lourdes, ea (doamna Bire) şi-a recăpătat vederea într-un
mod uluitor, căci nervii
optici – în cazul acestei persoane – fuseseră de la naştere
atrofiaţi, lipsiţi de viaţă. Acest
fapt a fost autentificat de mai mulţi medici, după consultaţii
repetate. O lună mai tîrziu, un
nou examen medical a arătat că vederea revenise la
normal.”. Eu însumi am fost la
Lourdes de mai multe ori şi mi s-a dovedit că acele vindecări
miraculoase erau reale.
După cum vom explica şi în capitolul următor, fără îndoială
că au avut loc cu adevărat
vindecări în multe biserici din toată lumea, indiferent dacă
erau creştine sau nu.
Doamna Bire nu a fost vindecată doar de apele din Lourdes –
deşi nu se poate nega o
calitate cu totul spiritualizantă a acestora şi unele proprietăţi
ieşite din comun – ci şi de
propriul subconştient care a răspuns rugilor şi sugestiilor ei.
Forţa curativă ascunsă în
subconştient, atrăgînd după sine vindecarea. Astfel, se
dovedeşte încă o dată, gîndul
acceptat ca fiind adevărat va fi executat în mod automat.
Fără îndoială că doamna Bire s-a
dus la Lourdes cu încredere şi speranţă, avînd în suflet
convingerea că va fi vindecată.
Subconştientul i-a răspuns, atrăgînd asupra ei energiile
curative prezente pretutindeni. El,
care a creat ochiul, poate sigur să învie un nerv mort. Totul
vă este dat potrivit cu credinţa
voastră.
39
Cum să sugerăm subconştientului ideea unei sănătăţi
perfecte

Am cunoscut la Johannesburg, în Africa de Sud, un pastor
protestant, care mi-a
explicat metoda de care s-a folosit pentru a furniza
subconştientului ideea că este perfect
sănătos. În acea perioadă avea cancer la plămîn. Tehnica sa
a fost următoarea: “De mai
multe ori pe zi – îmi relata el – mă relaxam deplin, atît psihic
cît şi mental. Apoi, fiind
complet destins, făceam următoarea afirmaţie:<>. În
cinci minute intram într-o stare de somnolenţă, marcată de o
mare receptivitate şi în acel
moment îmi spuneam următoarele cuvinte:<>”. Acest
pastor s-a vindecat complet. Acesta este modul cel mai
simplu în care puteţi oferi
subconştientului o idee de sănătate perfectă.
Un alt procedeu minunat este dirijarea şi controlul
imaginaţiei cretoare. Am propus
unui om care suferea de paralizie funcţională să-şi închipuie
cu precizie că merge la
birou, simte cum atinge biroul, răspunde la telefon şi face tot
ceea ce făcea în mod
obişnuit cînd era sănătos. I-am explicat că aceste imagini
mentale vor fi acceptate de către

subconştient.
Ca urmare, respectiva persoană a început să folosească
imaginaţia, simţindu-se că ar
fi revenit cu adevărat la munca sa. Înţelesese că, în felul
acesta, oferea subconştientului
sugestii pozitive, care vor fi punctul de plecare pentru
activitatea sa laborioasă.
Subconştientul reprezenta tocmai filmul pe care se imprimau
acele imagini create de el.
Într-o zi, după mai multe săptămîni de sugestionare
benefice, telefonul sună şi, aşa cum
conveniseră, nu era nevoie decît să-şi cheme soţia şi
infirmiera pentru a răspunde.
Telefonul era la 10 metri distanţă de el, dar cu toate acestea
el a reuşit să răspundă. Din
acel moment, a fost vindecat. Imensa putere vindecătoare a
subconştientului a fost creată
de imaginile mentale benefice şi stimulatoare create de
persoana bolnavă. Cărui fapt se
datorea-ză, însă, paralizia lui? Acel om avea un blocaj mental
care împiedica impulsurile
nervoase de la creier să ajungă la picioare; ca urmare, el
susţinea că nu era în stare să
meargă. Dar, atunci cînd şi-a concentrat atenţia asupra forţei
curative ce sălăşluia în fiinţa
40

lui, acea forţă a luat forma imaginilor mentale pe care le
întreţinea permanent şi, astfel, a
devenit capabil să-şi folosească din nou picioarele. “Toate
cîte veţi cere, rugîndu-vă cu
credinţă, le veţi primi.” (Matei, 21:22)
Idei de reţinut

1. Subconştientul controlează toate procesele vitale
din corp şi cunoaşte
răspunsul la orice întrebare.
2. Înainte de a adormi, oferiţi anumite sugestii
pozitive, armoniose,
subconştientului, convingîndu-vă astfel de puterea sa
miraculoasă.

3. Tot ceea ce imprimaţi în subconştient se va exprima
pe ecranul spaţiului real
sub formă de condiţionări, evenimente sau
experienţe. De aceea, trebuie să vă
supravegheaţi cu grijă orice idee şi orice gînd pe care
îl emiteţi.
4. Legea acţiunii şi a reacţiunii este universală. Gîndul
este acţiunea, iar
reacţiunea este răspunsul automat al
subconştientului la acel gînd. Controlaţi-vă,
deci, gîndurile şi aveţi o deplină responsabilitate faţă
de ele!
5. Orice frustrare are drept cauză o dorinţă
nesatisfăcută. Dacă veţi permite
gîndurilor să se oprească asupra obstacolelor şi
asupra dificultăţilor, atunci
subconştientul va fi blocat, neputînd să acţioneze
spre binele dumneavoastră.
6. Energiile vitale vor curge prin voi ritmic şi armonios
dacă veţi afirma cu tărie:
“Sunt sigur că puterea subconştientului, care mi-a dat
această dorinţă, mi-o va
îndeplini curînd.”. Aceasta va elimina orice conflict.
7. Puteţi să afectaţi ritmul normal al inimii, al
plămînilor, ori al celorlalte organe
prin gînduri anxioase şi teama constant întreţinută.
Hrăniţi subconştientul doar cu
gînduri armonioase, de sănătate şi pace şi atunci
activitatea tuturor organelor va
reveni la normal.
8. Obişnuiţi-vă să aşteptaţi mereu ceva mai bun, căci
subconştientul va răspunde
fidel acestui gînd întreţinut.
9. Imaginaţi mereu un deznodămînt fericit,
soluţionarea problemei cu care vă
confruntaţi, trăiţi pe deplin şi cu anticipaţie bucuria
reuşitei, căci orice vă imaginaţi
sau simţiţi va fi acceptat şi realizat de către
subconştient.
41
CAPITOLUL IV
VINDECÃRI MIRACULOASE ÎN ANTICHITATE
De-a lungul timpului, oameni din toate popoarele au înţeles
în mod instinctiv, că

există o misterioasă putere care este capabilă să
restabilească funcţionarea normală a
organismului. Ei credeau în această forţă stranie, care

putea fi invocată în anumite condiţii
şi care uşura imediat orice suferinţă. În istoria tuturor
civilizaţiilor, apar numeroase dovezi
ale acestei convingeri.
În epocile timpurii ale istoriei lumii, puterea de a influenţa
psihicul uman în bine sau
în rău, de a vindeca bolile, era apanajul preoţilor şi al
sfinţilor. Se credea că puterea de
vindecare venea direct de la Dumnezeu, iar tehnicile şi
metodele folosite variau în funcţie
de poziţia geografică şi cultura poporului respectiv. Erau
folosite diferite forme de
implorare către Divinitate, diverse ceremonii ce impuneau
anumite poziţii ale mîinilor,
incantaţii, amulete, talismane, relicve sau imagini simbolice.
De exemplu, în religiile antice, preoţii din temple dădeau
bolnavului anumite leacuri
şi ierburi doar de ei ştiute şi apoi impuneau anumite sugestii
hipnotice înainte să
adoarmă, spunîndu-i că zeii îl vor vizita în timpul somnului şi
îi vor vindeca boala.
Desigur, metoda dădea rezultatele aşteptate, dar
adevărata cauză era puternica sugestie
făcută direct subconştientului pacientului.

După îndeplinirea anumitor ritualuri misterioase, cei ce
credeau în Hecates
(divinitate lunară) o vedeau pe zeiţă în somn, cu condiţia să
se fi rugat înainte de a adormi.
Conform instrucţiunilor ciudate pe care le primeau, ei
amestecau şopîrle, răşină, tămîie şi
smirnă, apoi pisau acest amestec în timpul lunii pline. După
îndeplinirea acestor practici
uluitoare, vindecarea nu întîrzia să apară.
Evident, esenţialul era ca sugestia de însănătoşire să

fie acceptată de bolnav şi,
pentru aceasta, se făcea apel la imaginaţia sa.
Adevărata forţă vindecătoare era, de
fapt, subconştientul.

În toate epocile, vindecătorii care nu erau recunoscuţi de
către şcolile oficiale au
obţinut rezultate remarcabile chiar şi în cazurile în care
medicina clasică se dovedise
neputincioasă. Acest fapt ne dă de gîndit. Cum se face că
aceşti vindecători din toate
42

colţurile lumii obţineau rezultate atît de bune? Explicaţia
constă tocmai încredinţa oarbă
a bolnavilor, credinţă care determina manifestarea
forţei curative a subconştientului.

Multe dintre remediile străvechi folosite de acei vraci,
stîneau imaginaţia bolnavului şi îi
creau o anumită stare psihică. Această stare favoriza
acceptarea, pătrunderea sugestiilor
de vindecare în subconştientul pacientului. Ne vom
referi la acest subiect în capitolul
următor.
Referiri în legătură cu utilizarea puterilor subconştientului, în
Biblie

IISUS a zis: “Toate cîte cereţi, rugîndu-vă, să credeţi
că le-aţi primit deja şi le veţi
avea.”(Marcu 11:24)
Remarcaţi diferenţele de timp ale verbelor din verset.
Inspiratul apostol ne îndeamnă
să credem, să acceptăm ideea că obiectul dorinţelor
noastre a fost deja obţinut şi că
realizarea va apare cu siguranţă. Succesul acestei tehnici

depinde de convingerea pe
care o avem: trebuie să fim siguri de faptul că gîndul,
ideea sau imaginea constituie
deja o realitate în mentalul nostru. Pentru ca un anumit
lucru să aibă consistenţă în

planul mental este necesar ca el să fie acceptat de gîndurile
noastre. Iată, în cîteva cuvinte,
o metodă specifică şi concisă de a vă folosi puterea
creatoare a gîndului, metodă care are la
bază impresionarea subconş-tientului cu obiectul
dorinţei.În plan mental, ideea,

proiectul sau planul dumneavoastră sunt tot atît de reale
precum sunt mîinile sau inima în
planul fizic.Urmînd tehnica expusă în Biblie, va trebui

să eliminaţi complet orice gînd
în legătură cu condiţiile, circumstanţele sau ceea ce
ar putea să împiedice realizarea
dorinţei. Introduceţi în subconştient o sămînţă (o
idee) care, dacă nu o deranjaţi, fără
îndoială că va încolţi şi va avea roade în lumea
exterioară. Prima condiţie asupra
căreia a insistat Iisus este credinţa.De nenumărate ori
aţi citit în Biblie: “totul vă este
dat după credinţă.” Dacă veţi semăna anumite grăunţe,
puteţi fi siguri că veţi obţine
plante aparţinînd aceleiaşi specii. Credinţa despre care

vorbeşte Biblia reprezintă un
mod de a gîndi, o atitudine mentală, o certitudine
interioară, faptul de a şti cu
siguranţă că ideea pe care aţi acceptat-o pe deplin va
fi preluată şi dusă la îndeplinire
de către subconştient. Din acest punct de vedere,
credinţa înseamnă a accepta ca fiind
adevărat ceea ce este acum tăgăduit de către raţiune
şi de către simţuri. Astfel, vă veţi

opune limitărilor impuse de către mentalul conştient, mereu
raţional şi analitic, pentru a
vă deschide către o atitudine de încredere nemărginită în
puterea subconştientului.

Un exemplu clasic ce ilustrează această tehnică se afla în
Evanghelia după Matei (9:
28 – 30): “După ce a intrat în casă au venit la El orbii şi Iisus
i-a întrebat: Credeţi că pot să
43

fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci s-au deschis
ochii lor. Iar Iisus le-a
poruncit cu asprime, zicînd: Vedeţi, nimeni să nu ştie!”
Din cuvintele “dupa credinţa voastră, fie vouă” ne putem
da seama că Iisus
colabora cu subconştientul acelor orbi. Credinţa lor consta

într-o aşteptare fermă, o
convingere intimă că se va petrece un fenomen
miraculos, astfel încît rugăciunea le va
fi îndeplinită. Aceasta este tehnica de vindecare
consacrată şi folosită de toţi cei care
doresc să uşureze suferinţa, oricare ar fi poziţia lor
geografică sau religia de care
aparţin. Prin expresia: “Vedeţi, nimeni să nu ştie”, Iisus îi

avertiza pe cei proaspăt
vindecaţi să nu discute despre aceasta cu alţi oameni
neîncrezători şi sceptici, înainte ca
însănătoşirea să se fi desăvîrşit. Dacă în subconştientul lor ar
fi pătruns gînduri de îndoială
sau de teamă, acestea puteau anula tot binele pe care-l
facuse Iisus. “… că. El.
porunceşte duhurilor necurate, cu stăpînire şi cu putere, şi
ele ies.” (Luca 4: 36). Cînd
bolnavii veneau la Iisus pentru a fi vindecaţi, ei cunoşteau
deja puterea Sa uriaşă şi aveau
oîncredere nemărginită în El. Tot ceea ce El spuneaera

crezut şi simţit de către bolnavi.
Iar Iisus, împreună cu cei care-I solicitau ajutorul,
intra în legătură cu Mentalul
Subiectiv universal, iar încrederea Sa nestrămutată în
puterea curativă universală
elimina imediat sugestiile negative din subconştientul
bolnavului. Vindecările care
urmau, nu reprezentau decît răspunsul automat al
corpului la schimbările petrecute
în minte. Secretul consta în încrederea absolută în
Iisus, în faptul că subconştientul va
răspunde prompt la ordinele pe care i le dădea cu
autoritate. Se ştie faptul că au avut

loc vindecări în multe biserici din întreaga lume, în Japonia,
în India, în Europa sau în
America. Am vizitat eu însumi mai multe temple faimoase
din Japonia. În templul din
Diaboutsu, celebru în întreaga lume, se află o uriaşă statuie
din bronz, care-l reprezintă pe
Buddha aşezat, cu mîinile împreunate şi cu capul înclinat,
într-o atitudine de extaz
profund. Această statuie are o înălţime de 42 de picioare
(cca 13 m) şi este numită marele
Buddha. Tineri şi bătrîni îşi depuneau la picioarele sale
ofrandele: bani, fructe, orez sau
portocale, se aprindeau lumînări, se ardea tămîie, se recitau
incantaţii şi rugăciuni. Ghidul
care mă însoţea mi-a arătat o fată care murmura o
incantaţie şi se înclina adînc pentru a-şi
depune ofranda ce consta în două portocale. Tînăra tocmai
aprindea o lumînare cînd
ghidul mi-a spus că îşi pierduse vocea, dar şi-o recăpătase în

acel templu. Avusese
deplină încre der e în faptul că Buddha îi va permite să cînte
din nou, dacă va urma un
anume ritual, va posti şi îi va oferi ofrande. Toate aceste
condiţii pe care ea le îndeplinea
cu sfinţenie, nu făceau decît să-i sporeascăîncredere a,
astfel încît ea devenise sigură că va
fi vindecată. Într-adevăr, subconştientul a răspuns
credinţei sale.
44

Pentru a ilustra încă o dată puterea imaginaţiei şi a credinţei
nemărginite, voi aminti
cazul uneia dintre rudele mele, care se îmbolnăvise de
tuberculoză. Plămînii săi erau
foarte afectaţi de această boală; acel om avea însă un fiu,
care s-a hotărît să-l ajute să se
vindece. Pentru aceasta, fiul a venit în Perth (oraş situat în
partea de vest a Australiei),
unde locuia tatăl său şi i-a spus că a întîlnit în Europa un
călugăr, care i-a povestit despre

vindecările miraculoase petrecute în biserica de unde tocmai
venea. Călugărul i-a vîndut o
bucăţică de lemn din crucea pe care a fost răstignit Iisus,
pentru care a primit echivalentul
a 500 de dolari. De fapt, acel tînăr, pur şi simplu culesese de
pe trotuar o aşchie de lemn
pe care o dăduse unui bijutier pentru a o monta într-un inel.
Tatălui său îi spuse că multe
persoane se însănătoşiseră doar atingînd acel inel. Astfel, îi
stîrni atît de mult imaginaţia,
încît efectiv acesta îi smulse inelul din mîini; apoi îl puse pe
piept, murmură o rugăciune
şi adormi. A doua zi era deja vindecat, fapt dovedit de toate
examenele clinice.
Sper că aţi înţeles bine că nu a fost bucata de lemn cea care
l-a vindecat, ci imaginaţia
cea înfierbîntată, l-a care s-a adăugat o stare de aşteptare
plină de încredere. Conlucrarea

perfectă dintre credinţă şi imaginaţie a fost cea care
i-a determinat vindecarea atît de
rapidă. Bineînţeles că tatăl nu a aflat niciodată de

stratagema folosită de fiul său. Poate că
dacă ar fi aflat, s-ar fi îmbolnăvit din nou. Dar el a continuat
să fie sănătos şi a murit 15 ani
mai tîrziu, la vîrsta de 89 de ani. Desigur căexistă multe

metode ce pot conduce la
vindecări miraculoase. Concluzia care se impune este
că există un mental comun
tuturor fiinţelor şi acela este subconştientul, iar cauza
unică a vindecărilor o
reprezintă credinţa. E timpul să amintim încă o dată două
adevăruri fundamentale:
primul, că mentalul are două componente distincte:

una conştientă şi cealaltă
subconştientă; al doilea: subconştientul este mereu
docil, supus puterii sugestiei. Mai
mult, subconştientul exercită un control absolut
asupra tuturor funcţiilor şi senzaţiilor
corpului.
Nu mă îndoiesc că cititorii acestei cărţi sunt la curent cu
faptul că,simptomele

corespunzătoare aproape oricărei boli pot fi
provocate prin sugestie, unor subiecţi
hipnotizaţi. De exemplu, o persoană aflată în această stare,

poate avea o temperatură
crescută, faţa foarte roşie şi frisoane puternice, dacă i s-a
sugerat, de exemplu, că are
gripă. Tot astfel, unui subiect i se poate sugera că este
paralizat şi nu poate merge şi,
într-adevăr, el nu va putea nici să îşi mişte picioarele. Sau,
dacă i se dă o ceaşcă plină cu
apă rece, spunîndu-i-se: “Această ceaşcă este plină cu piper.
Simţi cum miroase?”,
subiectul va începe imediat să strănute. Oare cauza
strănutului a fost apa sau sugestia?
Dacă un om este alergic la polen, poate fi testată puterea
sugestiei astfel: atît timp cît este
45

în stare de hipnoză i se pot plasa lîngă nas flori artificiale sau
chiar un pahar gol,
spunîndu-i-se că este polen. Desigur că va prezenta
simptomele obişnuite ale alergicilor.
Acest experiment indică faptul că adevărata cauză a bolii
sale se află în minte. De

aceea, numai acţionînd asupra minţii se va putea
vindeca. Ştiţi că multe vindecări
miraculoase sunt atribuite medicinei homeopate sau celei
naturiste, precum şi multor
grupări religioase din toată lumea, dar este evident că to ate
acestea sunt de fapt opera
subconştientului. Remarcaţi cît de rapid se vindecă

tăietura pe care v-aţi făcut-o cînd vă
bărbiereaţi. El ştie exact cum să acţioneze în acel loc.
Medicul pansează o rană şi spune:
“Natura o va vindeca!” Natura înseamnă capacitatea
subconştientului de a ocroti întreaga
fiinţă. Instinctul de conservare este cea dintîi lege a naturii.
Iată de ce, acest instinct, care
este şi cel mai puternic, reprezintă cea mai sigură dintre
toate autosugestiile.
Diferite teorii

Ar fi fost plictisitor şi inutil să insistăm asupra numeroaselor
teorii aparţinînd
diverselor secte religioase şi grupărilor ce folosesc
rugăciunea ca modalitate de

vindecare. Desigur că toţi sunt de părere că teoria lor este
cea mai bună, pentru că dă
rezultate. După cum am mai arătat şi în capitolul anterior,
acest lucru nu este chiar exact.
Se ştie că există mai multe metode de vindecare: Franz
Anton Mesmer, medic austriac
(1734 – 1815), care a profesat la Paris, a descoperit că,

plasînd magneţi pe corpul
bolnavului, vindeca maladia în mod aparent
miraculos. Pentru a realiza vindecări se

mai folosesc şi bucăţi de sticlă sau de diferite alte metale.
Mai apoi, abandonînd acest
procedeu, a afirmat că, de fapt, vindecările se datorau
acţiunii “magnetismului animal” pe
care îl proiecta asupra pacientului. Începînd din acel
moment, a folosithipno za (care, de
aceea, poartă numele de mesmerism) pentru a-şi vindeca
pacienţii, astfel că ceilalţi
medici răspîndiseră ideea cătoate rezultatele
miraculoase pe care le obţinuse erau rolul
unei sugestii puternice. În realitate, toţi medicii, fie că

sunt psihiatri, psihologi sau
chirurgi, fie că sunt homeopaţi sau alopaţi, se servesc de
aceeaşiforţă universală, care se
află în subconştient, cu toate că fiecare îşi laudă metoda
proprie ca fiind infailibilă.De

fapt, vindecarea este urmarea firească a unei
atitudini mentale pozitive şi ferme, a
unui anumit mod de a gîndi, care se numeşte
credinţă. Dispariţia bolii se datorează
stării de aşteptare plină de încredere care acţionează
ca o sugestie puternică asupra
46
conştientului, activînd uriaşa putere curativă ce
sălăşluieşte acolo. Nici un medic nu
vindecă folosind o forţă diferită de cea utilizată de alt medic.

Desigur, fiecare poate avea
propria sa teorie, propria sa metodă; dar adevărata
cauză a oricărei vindecări rezidă
în chiar credinţa pacientului. Nici o altă putere, în
afară de cea a subconştientului, nu
vă poate ajuta. Puteţi alege, însă, teoria sau metoda
pe care o preferaţi; dacă veţi
avea încredere deplină în ea, puteţi fi siguri că
rezultatele nu vor întîrzia să apară.
Opinia lui Paracelsus

Philip Paracelsus, celebrul alchimist şi medic elveţian (1493 –
1541) a fost şi un
cunoscut vindecător. El a făcut o afirmaţie, care este acum
pe deplin confirmată:
“Indiferent dacă obiectul credinţei voastre este real
sau nu, veţi obţine aceleaşi
rezultate. Cînd eu însumi m-am rugat la statuia sf~ntului

Petru, aşa cum aş fi făcut-o în
faţa sf~ntului însuşi, am obţinut aceleaşi rezultate, ca şi cînd
chiar el m-ar fi ajutat. Dar
aceasta este doar o superstiţie. Singură credinţa este cea
care produce miracole şi, fie că

această credinţă este îndreptăţită, fie că nu, ea va avea
mereu aceleaşi rezultate minunate.”.
Filozoful italian din secolul al XVII-lea, Pietro Pamponozzi,
contem-poran cu
Paracelsus, îşi împărtăşea opiniile: “Ne putem închipui cu
uşurinţă ce rezultate uluitoare
pot produce credinţa fermă şi imaginaţia controlată, mai ales
cînd aceste două stări de
conştiinţă sunt împărtăşite în egală măsură de către subiecţi
şi de către persoana care-l
dirijează. Vindecările atribuite influenţei anumitor

relicve sunt doar efectul imaginaţiei
şi al credinţei bolnavilor; şarlatanii şi filozofii ştiu că,
dacă în locul oaselor unui sfînt
este pus un schelet oarecare, rezultatele benefice vor
fi aceleaşi ca şi înainte.

Deci, dacă aveţiîncredere în puterea rămăşiţelor sfinţilor
de a vindeca sau în efectul
binefăcător al anumitor ape, veţi observa ameliorări ale bolii
datorate de fapt sugestiei
imprimate în subconştient.
Experienţele lui Bernheims

Hippolyte Bernheim, profesor de medicină la Facultatea din
Nancy (1910 – 1919)
era de părere că sugestia făcută de către medic
pacientului său pătrunde în
subconştient şi devine astfel realitate.

Bernhaim, în lucrarea sa “Terapeutica prin sugestie”, la
pagina 197, relatează cazul
unui om suferind de paralizia limbii, maladie în faţa căreia
orice tratament se dovedise a fi
47

neputincios. Într-o zi, medicul i-a spus că tocmai
achiziţionase un nou instrument cu
ajutorul căruia promitea să-l vindece. Zicînd acestea, i-a
introdus în gură un mic
termometru. Bolnavul îşi imagină că acela era instrumentul
miraculos care-l va salva. Ca
urmare, după cîteva momente, el strigă fericit că putea să-şi
mişte limba din nou. Iată ce
mai relata Bernheim: “Printre bolnavii noştri am mai întîlnit
cazuri asemănătoare. O tînără
care venise la o consultaţie îşi pierduse capacitatea de a
vorbi de mai bine de o lună. După
ce i-am pus diagnosticul, le-am spus studenţilor mei că o voi
vindeca folosind puterea
sugestiei şi, pentru aceasta, voi simula că-i aplic un
tratament electric. Am adus apoi
aparatul de inducţie, mi-am pus mîna pe limba pacientei, am
mişcat-o puţin şi i-am
spus: “Din acest moment puteţi vorbi cu voce tare.”
Instantaneu, ea a reuşit să spună<
>, apoi <>, pe urmă <> şi din acel moment a

început să vorbească în mod
distinct.”.
În aceste povestiri, Bernheim demonstrează cît de mare este
puterea încrederii pe
care bolnavul o are faţă de medicul său. Această atitudine
acţionează sub forma unei
sugestii ferme asupra subconştientului. Bernheim a mai

declarat că a reuşit să provoace
apariţia unei băşici pe ceafa unui pacient aplicîndu-i un
timbru poştal şi sugerîndu-i
acestuia că este de fapt hîrtie pentru muşte; şi alţi medici au
confirmat acest fenomen prin
experienţele lor, dovedind astfel că sugest iile verbale
făcute pacienţilor determinau
transformări în structura lor fizică.
Cauza stigmatelor însîngerate

În lucrarea sa “Legea fenomenelor psihice”, la pagina 153,
Hudson face următoarea
afirmaţie: “Hemoragiile şi stigmatele însîngerate pot fi
provocate anumitor subiecţi prin
intermediul sugestiei.”.
Medicul M. Bourru a adus un subiect în stare de hipnoză şi
apoi i-a sugerat
următoarele: “În această după-amiază, la ora 4, după
hipnoză, veţi intra în cabinetul meu,
vă veţi aşeza într-un fotoliu, veţi încrucişa mîinile pe piept şi
veţi avea o hemoragie
nazală.”.
La ora indicată, el a făcut într-adevăr tot ceea ce i se
spusese. Mai multe picături de
sînge i s-au scurs din nara stîngă.
48

Cu altă ocazie, acelaşi medic a scris pe cele două antebraţe
ale unui bolnav numele
acestuia, folosindu-se pentru aceasta de un vîrf tocit, care nu
putea provoca nici o rană şi
apoi i-a spus: “În această după-amiază, la ora patru, veţi
adormi şi punctele pe care le-am

însemnat pe braţele dumneavoastră vor începe să sîngereze,
iar numele vă va apărea scris
cu litere de sînge.” Într-adevăr, la ora patru, subiectul a
părut că doarme. Apoi literele
numelui său au apărut în relief pe braţul stîng şi, în mai
multe puncte, au putut fi
observate picături de sînge. Trei luni mai tîrziu, literele încă
mai erau vizibile, ele
dispărînd treptat.
Aceste experimente demonstrează încă o dată justeţea
afirmaţiilor pe care le făcusem
mai sus şi anume că, subconştientul controlează în
permanenţă toate funcţiile şi
senzaţiile corpului.

Fenomenele şi experienţele pe care le-am descris s-au dorit
a fi situaţii mai aparte,
care să ilustreze situaţiile anormale provocate prin puterea
sugestiei şi sunt dovezi
concludente ale faptului că, ceea ce un om gîndeşte în
sufletul său (în subconştient),
aceea el va deveni.
Rezumatul procedeelor curative

1. Amintiţi-vă mereu că puterea curativă sălăşluieşte
în propriul vostru
subconştient.
2. Deveniţi conştient de faptul că încrederea este
asemenea unei seminţe puse
într-un pămînt fertil; ea va încolţi şi va da naştere
unei plante din acelaşi soi. Semănaţi
ideea (sămînţa) în subconştient, udaţi-o şi îngrijiţi-o
printr-o stare de aşteptare, plină
de încredere şi ea se va manifesta la timpul potrivit.
3. Ideea unei cărţi, a unei noi invenţii sau a unei piese
de teatru pe care urmează
să o realizaţi este cît se poate de reală în mintea
dumneavoastră. De ce să nu
consideraţi că acea idee a devenit deja realitate în
planul fizic? Credeţi în realitatea

ideii sau invenţii dumneavoastră şi, în măsura în care
reuşiţi să dobîndiţi această
încredere, veţi constata că ideea se materializează.
4. Atunci cînd vă rugaţi pentru binele cuiva, fiţi
convinşi de faptul că forţa cu
care reuşiţi să mentalizaţi o stare de sănătate, de
perfecţiune şi de bucurie poate
transforma prototipurile negative din subconştientul
celui pentru care vă rugaţi.
Rezultatele miraculoase nu vor întîrzia să apară.
49

5. Vindecările miraculoase de care aţi auzit vorbindu-
se, sunt datorate puterii
imaginaţiei şi a credinţei care acţionează asupra
subconştientului şi activează forţele
curative latente.
6. Orice boală porneşte din minte. Nimic nu se
manifestă în corp fără să aibă
deja un prototip mental corespunzător.
7. Aproape orice simptom de boală poate fi provocat
prin sugestie hipnotică.
Aceasta demonstrează marea putere a gîndului.
8. Nu tratamentul medical este cauza vindecării, ci
doar credinţa fermă.
9. Fie că obiectul credinţei voastre este real, fie că
nu, veţi obţine aceleaşi
rezultate. Subconştientul răspunde cu fidelitate
oricărui gînd care este suficient de
puternic. Puteţi considera credinţa ca fiind tot un
gînd şi trebuie să o cultivaţi mereu;
nu aveţi nevoie de mai mult.
CAPITOLUL V
VINDECÃRI CU AJUTORUL SUGESTIEI ÎN EPOCA
MODERNÃ

Cu toţii suntem interesaţi de misterele fiinţei noastre şi ne
punem întrebări de genul:
ce fel de forţă este aceea care ne vindecă? Unde se găseşte
ea? Răspunsul ar putea fi

următorul: puterea curativă sălăşluieşte în subconşientul
fiecăruia dintre noi şi numai
modificarea atitudinii mentale a bolnavului poate face ca
această forţă să devină activă.
Nici un practicant al ştiinţelor mentale sau al religiei, nici un
psiholog sau psihiatru, nici
50

un medic nu a vindecat vreodată un bolnav. Un vechi dicton
spune: “Medicul pansează
(îngrijeşte), dar Dumnezeu vindecă.” Psihologii şi psihiatri au
datoria doar de a înlătura
blocajele mentale care împiedică manifestarea energiilor
benefice. De asemenea, chirurgii
înlătură blocajele fizice care nu lasă curenţii energetici subtili
să curgă prin corp. Dar nici
unul dintre aceşti specialişti nu poate spune că a vindecat
boala. Adevărata forţă curativă

este cea cunoscută de obicei ca fiind: Natura, Viaţa,
Dumnezeu, Inteligenţa creatoare
sau Puterea Subconştientă. După cum am mai arătat,

există o mulţime de metode menite
să înlăture blocajele mentale, psihice şi fizice care împiedică
libera circulaţie a fluidelor
subtile ale vieţii, ce ne însufleţesc mereu. Dacă imensa

putere curativă, care
sălăşluieşte în subconştient, este dirijată în mod
convenabil fie de către noi înşine, fie
de către alte persoane, ea poate vindeca uşor orice
maladie a trupului sau a spiritului.
Acest principiu binefăcător se află în orice fiinţă
umană, oricare i-ar fi religia, culoarea
pielii sau rasa. Nu este obligatoriu să credeţi în
învăţăturile unei biserici anume pentru
a fi capabili să folosiţi în mod constructiv această
putere benefică. Subconştientul vă
va vindeca arsura sau zgîrietura, chiar dacă sunteţi
ateu. Terapeutica mentală modernă
se bazează pe faptul pe deplin confirmat că înţ elepciu nea
şi forţa fără limite din
subconştient răspund pe măsura credinţei bolnavului.

Cel care doreşte să se vindece
folosind această metodă va intra în camera sa, va închide
uşa, ceea ce are darul să-i
liniştească mintea, se va relaxa şi va începe să se gîndească
la imensa putere curativă care
sălăşluieşte în fiinţa sa. El va închide poarta spiritului în faţa
fenomenelor exterioare, care
în mod obişnuit îl distrag, cît şi în faţa aparenţelor de orice
fel; apoi calm, liniştit, îşi va
formula cererea către subconştient, luînd în considerare
faptul că inteligenţa latentă în

fiinţa sa va răspunde exact gîndurilor pe care le
întreţine. Cel mai eficient este să ne
imaginăm rezultatul pe care dorim să-l obţinem şi să
ne simţim ca şi cînd deja l-am
obţinut. Cu siguranţă că subconştientul va reacţiona
promp la aceste sugestii
conştient dirijate. Aceste este sensul cuvintelor
apostolului Marcu: “Toate cîte cereţi,
rugîndu-vă, să credeţi că le-aţi primit deja şi le veţi
avea”, pe care le-au verificat şi
savanţii moderni ce studiază efectul benefic al rugăciunii.
Un singur proces curativ

Nu există decît un singur principiu vital, care se
manifestă prin tot ceea ce există
în univers, fie că este vorba de cîine, pisică, arbore, iarbă,

vînt sau pămînt, căci toate
acestea sunt vii. Energiile subtile ale vieţii acţionează într-o
manieră diferită la nivelul
51

regnului animal, al celui vegetal sau al celui mineral, în
funcţie de puterea instinctului
fiecărei fiinţe şi de credinţa ei. Omul, care cunoaşte

aceste energii, poate să le dirijeze
la voinţă pentru a-şi redobîndi sănătatea şi pentru a
se afla mereu într-o stare
minunată. Desigur, există mai multe metode şi tehnici
pentru controlul acestei forţe
infinite, dar toate au la bază legea credinţei, căci
“totul vă este dat după credinţă”.
Legea credinţei

Toate religiile sunt forme ale aceleiaşi credinţe, deşi au
ritualuri şi dogme diferite.
Legea vieţii este însăşi credinţa. Ce credeţi despre voi înşivă,
despre viaţa din Univers?
Răspunsul la aceste întrebări este foarte important căci,
după cum am mai spus: “totul vă
este dat după credinţă”. Credinţa este de fapt un gînd
înrădăcinat adînc în minte, care face
ca forţele latente din subconştient să se manifeste sub
diferite aspecte, în fiecare moment
al vieţii. Modul în care aceste forţe acţionează depinde de
gîndurile pe care obişnuim să le
întreţinem. E bine să înţelegeţi că Biblia nu vorbeşte despre
credinţă ca fiind un ritual, un
ceremonial, o formulă sau o instituţie. Biblia se referă la
credinţa adevărată, din sufletul
omului. Iisus a spus: “De poţi crede, toate sunt cu
putinţă celui care crede!”(Marcu:
9,23). Iată de ce este o adevărată nebunie să credeţi că ceva
v-ar putea face vreun rău.

Amintiţi-vă mereu că nu lucrul de care vă temeţi vă
agresează, ci chiar gîndurile
voastre. Toate experienţele pe care le aveţi, toate
acţiunile şi toate evenimentele sunt
în realitate reflexii şi reacţii ale propriului vostru mod
de a gîndi.
Terapia prin rugăciune

Vindecarea cu ajutorul rugăciunii este rezultatul conlucrării
armonioase, sincronizate
şi inteligente dintre mentalul conştient şi subconştient. Este
foarte important ca scopul
rugăciunii, precum şi fenomenele care se petrec atunci, să
fie cunoscute cu precizie. Prin
aceasta veţi dobîndi încredere în acest procedeu simplu, dar
extrem de eficient, care poate

fi numit terapie prin rugăciune, tratament mental sau
rugăciune ştiinţifică. Pentru început
vă veţi alege o imagine mentală, o idee sau un plan care
doriţi să devină realitate. Vă veţi
conştientiza apoi capacitatea de a comunica
subconştientului acea imagine sau idee,
imaginîndu-vă că eadeja s-a împlinit. Dacă veţi păstra cu

perseverenţă această
atitudine mentală, rugăciunea vă va fi ascultată. Deci,
terapia prin rugăciune
presupune o acţiune mentală bine definită, cu un scop
precizat în mod clar.Să
52

presupunem că v-aţi decis să vă vindecaţi de o anumită
afecţiune, folosind terapia prin
rugăciune. Ştiţi acum că problema sau boala cu care vă
confruntaţi are drept cauză
gîndurile negative, pline de îndoială, care sunt bine fixate
în subconştient şi ştiţi, de
asemenea, că, dacă veţi elibera mintea de aceste

gînduri inoportune, afecţiunea va
dispare instantaneu. În consecinţă, vă veţi orienta către
puterea infinită a
subconştientului şi veţi urmări să deveniţi pe deplin
conştienţi de faptul că acestavă
poate vindeca orice boală. Meditînd asupra acestui fapt,
veţi observa cum îndoiala se
risipeşte treptat şi modul de a gîndi se transformă radical.

Cînd veţi fi vindecaţi, nu uitaţi
să mulţumiţi şi apoi nu vă mai gîndiţi la boala pe care
aţi avut-o. Cînd vă rugaţi, căutaţi

să nu daţi importanţă condiţiilor actuale, care se opun
realizării scopului propus şi nici o
clipă să nu vă gîndiţi că vindecarea ar putea să nu se
producă. Această atitudine

interioară va uni în mod armonios conştientul cu
subconştientul şi va activa puterea
curativă lentă în fiecare din noi. Ce înseamnă vindecarea
prin credinţă şi ce efect are

încrederea nemărginită? Credinţa care produce vindecarea
nu este cea despre care se
vorbeşte în Biblie, ci înseamnă cunoaşterea interacţiunii care
are loc între conştient şi
subconştient. Cel mai adesea, terapeutul care foloseşte
această metodă nu ştie ce
fenomene se petrec şi ce fel de forţe intră în acţiune. În
acest caz, rezultatul apare datorită
credinţei oarbe pe care o are bolnavul. Unii vindecători
folosesc incantaţiile, alţii oferă
pacienţilor relicve cu puteri magice. Acestea sunt în realitate
metode de a cîştiga
încrederea bolnavilor. Orice procedeu care vă poate alunga
neîncrederea şi îngri-jorarea
este la fel de eficient. Mulţi sunt de părere că propria lor
teorie este singura valabilă,
pentru că dă rezultate. Desigur, acest lucru nu este adevărat
şi am explicat şi de ce.
Pentru a ilustra rolul important pe care îl deţine credinţa în
procesul de vindecare, ne
vom referi din nou la medicul austriac Franz Anton Mesmer.
În 1776, el a declarat că
descoperise un nou procedeu curativ care folosea magneţi
artificiali. Mai tîrziu, a renunţat
la magneţi, pentru a enunţa teoria magnetismului animal,
înţeles ca fluid care se manifestă
în întregul univers, deci şi în fiinţa umană. Mesmer afirma

că-şi vindeca bolnavii cu
ajutorul acestui fluid magnetic. Pacienţii aveau
încredere în această nouă teorie şi
astfel, se însănătoşeau. În momentul în care Mesmer s-a

stabilit la Paris, guvernul
francez a desemnat o comisie formată din medici şi din
membrii ai Academiei de ştiinţe,
din care făcea parte şi Benjamin Franklin, comisie care urma
să cerceteze rezultatele pe
care Mesmer pretindea că le obţinuse. S-a constatat că
bolnavii erau într-adevăr
vindecaţi, dar că teoria fluidului magnetic nu putea fi astfel
dovedită. Comisia a
53

concluzionat că efectele miraculoase se datorau imaginaţiei
stimulate prin descrierea
plastică a procedeului. La puţin timp după aceea, Mesmer a
fost exilat şi a murit în 1815.
Dr. Braid de Menchester a demonstrat apoi că fluidul
magnetic nu avea nici o legătură cu
vindecările obţinute de către Mesmer. El a arătat că este
posibil ca bolnavul să fie adus,
prin sugestie, într-un somn hipnotic, în timpul căruia să fie
provocate anumite fenomene
pe care Mesmer le atribuia influenţelor magnetismului.
Aţi înţeles, desigur, căaceste vindecări miraculoase erau

în întregime efectul
imaginaţiei active a bolnavilor, imaginaţie stimulată
printr-o puternică sugestie de
sănătate adresată subconştientului. La vremea aceea,

fenomenul nu putea fi numit decît
“credinţă oarbă”, căci nu era cunoscut încă mecanismul lui
subtil.
Ce înseamnă credinţa subiectivă? După cum am afirmat şi în
capitolele anterioare,
subconştientul fiecărui om se supune controlului permanent
al mentalului conştient, dar
este influenţat şi de sugestiile venite din exterior. Rezultă
deci, că subconştientul este în

permanenţă receptiv la sugestii şi vă îndeplineşte
orice dorinţă, fie că sunteţi conştient
de acest fenomen sau nu. Credinţa care produce

vindecarea este o credinţă pur
subiectivă şi se manifestă atunci cînd mentalul conştient
încetează să se mai opună. Pentru
aceasta este necesară armonizarea perfectă dintre conştient
şi subconştient. Totuşi, dacă
reuşim să intrăm într-o stare de somnolenţă şi de destindere
fizică şi psihică, putem opera
chiar şi în cazul în care cele două aspecte (conştientul şi
subconştientul) ale minţii nu

sunt încă pe deplin sincronizate. În această stare de relaxare
profundă, mintea devine
pasivă şi receptivă la sugestiile pozitive.
Recent am fost întrebat de către cineva: “Cum se face că am
fost vindecat de un
profesor de filozofie? Cînd mi-a spus că boala mea nu există
decît în planul fizic, eu nu lam
crezut.”. Mai întîi omul a avut impresia că profesorul şi-a
bătut joc de el şi-a protestat
vehement împotriva acelei afirmaţii, ce părea absurdă. Pe
urmă, sub influenţa cuvintelor
calme, el a intrat într-o stare de profundă relaxare, în care
tăcea şi nu se mai gîndea la
nimic. La rîndul său, profesorul s-a destins şi el şi a început
să repete bolnavului, într-o
manieră calmă şi monotonă, că este perfect sănătos. După o
jumătate de oră, acesta a simţit
o uşurare imensă şi s-a vindecat. Acesta este un exemplu al
modului în care se manifestă
credinţa subiectivă, adică încredere în ceva ce încă nu
există. După cum s-a putut
observa, este foarte important ca pacientul să fie pe

deplin relaxat pentru a deveni
receptiv la sugestiile pozitive emise de către
terapeut. Profesorul nu a fost influenţat de
autosugestiiile bolnavului provenite din neîncredere,
deoarece starea de somnolenţă, în
54

care se află acesta din urmă, a determinat o minimă
rezistenţă a mentalului conştient faţă
de sugestiile provenite din exterior.
Semnificaţia tratamentului la distanţă

Să presupunem ca tocmai aţi aflat că mama dumneavoastră,
care trăieşte în New York
este bolnavă, dar nu o puteţi ajuta în mod fizic, căci locuiţi în
Los Angeles . Cu toate
acestea, deşi nu sunteţi aproape de ea, o puteţi ajuta
rugîndu-vă pentru sănătatea ei: “Tatăl
care sălăşluieşte în noi este Cel care săvîrşeşte cu adevărat
orice faptă.”.

Subconştientul creator ne slujeşte, îndeplinind pentru
noi orice acţiune, iar
răspunsul său survine în mod automat.Tratamentul

mental, deci prin sugestii pozitive,
are drept scop, să provoace o transformare profundă în
mentalitatea dumneavoastră, să vă
obişnuiască cu ideea că mama dumneavoastră este plină de
sănătate şi armonie. Această
stare va pătrunde şi în subconştient, care este acelaşi cu
subconştientul mamei
dumneavoastră, căci spiritul creator este unic. Dacă nutriţi
gînduri de sănătate, vitalitate şi
perfecţiune, acestea se transmit mentalului subcon-ştient
universal şi la acest nivel
acţionează asupra corpului mamei dumneavoastră, pe care-l
vindecă.
În planul mental nu există limitări impuse de timp şi spaţiu.
Iată de ce energiile
mentale emise de dumneavoastră pot acţiona asupra
mamei, oriunde s-ar afla ea. În
realitate, tratamentul la distanţă nu se deosebeşte cu nimic
de cazul cînd bolnavul se află
în apropiere, căci spiritul universal este omniprezent.
Procesul de vindecare prin

rugăciune reprezintă o proiecţie conştientă a gîndurilor (deci
a energiilor mentale)
pozitive asupra bolnavului. Astfel, cînd întreţineţi în mod
perseverent gînduri de sănătate
şi de bunăstare în legătură cu cineva bolnav, aceste calităţi
vor fi mult dinamizate în fiinţa
sa, determinînd o ameliorare a suferinţei sau chiar o
vindecare aparent miraculoasă. Iată,
în continuare, un exemplu perfect de tratament la distanţă.

Recent, o persoană din Los
Angeles a aflat că, mama sa, care locuia la New York, era
bolnavă de tromboză coronară şi
s-a decis să se roage pentru ea în felul următor: “Forţa
vindecătoare se manifestă, chiar

acum, în locul unde se află mama mea. Starea fizică cu care
ea se confruntă nu este decît o
reflexie a gîndurilor sale, ce sunt asemenea unor umbre
proiectate pe un ecran. Pentru ca
imaginile de pe ecran să se modifice, trebuie să proiectez alt
film. Mentalul meu este
acum ca un aparat de proiecţie, care generează imaginea
mamei mele, perfect sănătoasă şi
plină de armonie. Forţa benefică nesfîrşită, care a creat-o
odată pe mama mea, o cuprinde
acum şi scaldă fiecare atom al fiinţei ei într-un ocean de
pace şi de fericire. Medicii ei sunt
55

ghidaţi de către această forţă divină şi chiar mama este
dirijată pentru a face tot ceea ce
poate ajuta la vindecarea ei. În mod sigur, această boală nu
există în planul Realităţii
Ultime, căci altfel nu s-ar fi putut vindeca. În acest moment
mă raportez la Puterea Infinită
a dragostei şi a vieţii şi doresc ca armonia, pacea şi
sănătatea să se manifeste plenar în
fiinţa mamei mele.”
Această rugăciune, spusă de cîteva ori pe zi, a determinat în
cîteva zile însănătoşirea
bolnavei, spre mirarea medicului care o trata. Concluzia ce
se impune este că hotărîrea
fermă şi credinţa de nezdruncinat în puterea lui Dumnezeu
pot produce rezultate
minunate.
Cum poate fi dinamizată puterea subconştientă

Un prieten psiholog mi-a povestit cum s-a vindecat de
tubercoluză. În fiecare seară
se relaxa profund şi înainte de a adormi, repeta cuvintele
următoare: “Fiecare celulă,
fiecare nerv, fiecare ţesut al plămînilor mei se află în stare
de deplină sănătate şi armonie”.

Nu sunt exact acestea cuvintele pe care le-a folosit prietenul
meu, dar ele reprezintă
esenţa imaginii mentalizate de el. După o lună, s-a vindecat
complet, fapt dovedit şi de

radiografii. Doream să-l cunosc şi să-i înţeleg metoda şi, de
aceea, l-am întrebat de ce îşi
repeta acele cuvinte chiar înainte de a adormi. Iată ce mi-a
răspuns: “În timpul somnului,
subconştientul este foarte puternic dinamizat. De aceea,
înainte de a adormi, eu îi dau de
lucru, îi ofer un scop pentru care să lucreze.” Un răspuns
înţelept. În acest fel, prietenul
meu, mentalizînd mereu armonia şi sănătatea deplină, a
evitat cu perseverenţă să dea vreo
şansă suferinţei. Vă sfătuiesc insistent să încetaţi a mai vorbi
despre bolile voastre sau să
le numiţi în vre-un fel. Ele îşi trag forţa tocmai din atenţia
exagerată pe care le-o acordaţi
şi din neîncredere. Urmînd exemplul acelui psiholog, căutaţi
să deveniţi propriul vostru
chirurg mental. Suferinţele şi necazurile pot fi îndepărtate la
fel cum sunt tăiate dintr-un
pom crengile moarte.
Dacă în mod constant povestiţi despre simptomele şi durerile
dumneavoastră, nu
lăsaţi să se manifeste forţa curativă ce sălăşluieşte în
subconştient. În plus, una dintre
legile mentalului afirmă că imaginile au tendinţa să capete
formă. “De ce te temi, de aceea
ne scapi”, spune o veche zicală populară înţeleaptă. rezultă
cît de important este să vă
orientaţi mintea către adevărurile fundamentale ale vieţii şi
către lumina dragostei Divine.
56
Idei ce vă pot ajuta în vindecare

1. Deveniţi conştienţi de sursa oricărei vindecări.
Urmăriţi să realizaţi faptul că
dacă orientaţi într-o direcţie bună forţa
subconştientului, puteţi să eliminaţi orice
boală a corpului sau a minţii.
2. Elaboraţi un plan bine definit şi formulele potrivite
pentru a face ca dorinţele
dumneavoastră să pătrundă în subconştient.

3. Imaginaţi-vă cu claritate ceea ce doriţi şi deveniţi
conştient că acel lucru
reprezintă deja o realitate într-un plan subtil.
Perseveraţi, veţi obţine în mod sigur
rezultate.
4. Urmăriţi să înţelegeţi ce înseamnă credinţa. Ea
reprezintă un gînd întreţinut cu
perseverenţă, prin care dumneavoastră deveniţi
creatorul unei anumite realităţi.
5. Să vă complaceţi în boală sau să credeţi că ceva v-
ar putea face rău, acesta
este cel mai rău lucru pe care-l puteţi gîndi. Credeţi
cu tărie în sănătatea perfectă, în
prosperitate, în pace şi în ocrotirea Divină.
6. Gîndurile nobile şi puternice, pe care le întreţineţi
în mod perseverent în minte,
se vor transforma în realitate, pe măsura naturii lor
benefice.
7. Folosiţi beneficiile terapiei prin rugăciune, în viaţa
de zi cu zi. Alegeţi un
proiect, o idee, o imagine mentală. Focalizaţi-vă
mental şi emoţional asupra acelei
idei şi rămîneţi fidel pînă ce rugăciunea vi se va
îndeplini.
8. Amintiţi-vă mereu că, dacă doriţi cu adevărat să
aveţi puterea de a vindeca, o
puteţi obţine prin credinţă, adică prin cunoaşterea
modului în care conlucrează
conştientul şi subconştientul.
9. Credinţa oarbă se manifestă atunci cînd se obţin
vindecări ale unor bolnavi,
fără a fi cunoscute exact forţele care intervin.
10. Rugaţi-vă pentru cei pe care îi iubiţi şi care sunt
bolnavi. Relaxaţi-vă mintea şi
emiteţi gînduri de sănătate, vitalitate şi perfecţiune,
gînduri care se vor transmite în
mentalul subiectiv (subconştientul) macrocosmic şi,
ajungînd la bolnav, îl vor ajuta să
se vindece.
57
CAPITOLUL VI

TEHNICI PRACTICE FOLOSITE PENTRU VINDECAREA
DIFERITELOR
AFECŢIUNI

Pentru a construi un pod sau un motor, inginerul are nevoie
de un plan de lucru şi de
un procedeu practic. Tot astfel, mentalul are nevoie, ca şi
inginerul, de anumite tehnici
pentru a deveni capabil să ne ajute în orice situaţie.
Inginerul care a construit podul de la Porte d’Or a folosit
diferite principii din
matematică şi fizica, luînd, de asemenea, în calcul anumite
tensiuni şi rezistenţe ale
materialelor folosite. Apoi, el şi-a creat o imagine ideală
despre cum va arăta podul cînd
va fi terminat. În sfîrşit, aplicînd tehnici practice care-şi
dovediseră eficienţa şi în alte
cazuri, el a materializat principiile teoretice într-o
construcţie, ce poate fi admirată şi
folosită, acum, de oricine. Tot astfel, există procedee prin
care putem face ca rugăciunile
noastre să ni se împlinească întocmai. Nimic nu este
întîmplător. Întregul univers se
supune unor legi divine, ce determină perfecţiunea creaţiei.
În continuare, veţi lua
cunoştinţă de anumite tehnici practice, cu ajutorul cărora,
puteţi folosi aceste legi, pentru
a vă îmbogăţi viaţa spirituală. Rugăciunile voastre nu trebuie
să rămînă suspendate,
precum un balon în aer, ci trebuie să schimbe efectiv ceva în
viaţa voastră.
Dacă analizăm puţin tehnica rugăciunii, descoperim
nenumărate interpretări şi
metode ce pot da rezultate minunate. Nu ne vom referi aici
la rugăciunile formale, rituale,
care se realizează în timpul slujbelor religioase. Acelea sunt
importante doar pentru
anumite grupuri de credincioşi şi nu pot fi abordate de cei
aparţinînd altor culte. Vom

expune, deci, mai jos, metode prin care să ne rugăm singuri,
în orice moment al zilei, atît
pentru noi, cît şi pentru ceilalţi.
Rugăciunea poate fi interpretată ca fiind formularea unei
idei, în legătură cu lucrul pe
care dorim să-l obţinem. Mai simplu, rugăciunea este dorinţa
sinceră a inimii şi orice
dorinţă este, în ea însăşi, o rugăciune, pentru că porneşte
din profunzimile sufletului şi
revelează scopul pe care-l aveţi în viaţă. “Fericiţi cei ce
flămînzesc şi însetează de
dreptate, că aceia se vor sătura.” (Matei, 5:6). Acesta este,
de fapt, adevăratul mesaj al
rugăciunii: foamea şi setea de pace, de armonie, de bucurie
şi de tot ceea ce este sublim,
armonios, înălţător şi plin de fericire.
58
Tehnica abandonului pentru sugestionarea cît mai
puternică a subconştientului

Prin această tehnică se urmăreşte ca subconştientul să
devină cît mai receptiv la
sugestiile emise în mod conştient şi controlat. Acest fenomen
de impregnare cu diferite
sugestii a subconştientului este întotdeauna favorizat de o
stare de reverie, de receptivitate
şi de relaxare a întregului corp. Deveniţi conştienţi de faptul
că subconştientul este sediul
inteligen-ţei şi Forţei Cosmice infinite. Apoi meditaţi calmi la
dorinţa voastră şi simţiţi
cum ea înfloreşte din ce în ce mai mult şi devine mai fermă
în subconştientul vostru.
Procedaţi ca şi fetiţa care, suferind de un guturai rebel însoţit
şi de anghină, a început să
repete cu fermitate: “O să-mi treacă imediat. O să-mi treacă
imediat.”. Efectul a apărut
după o oră. Folosiţi această tehnică simplă, cu sufletul curat
şi pur: menţineţi întotdeauna,
în voi înşivă, credinţa nestrămutată în reuşita deplină a ceea
ce v-aţi propus.
Subconştientul acceptă toate proiectele voastre

Cînd vă construiţi o casă nouă, sunteţi foarte interesat de
planurile făcute de
arhitectul dumneavoastră şi insistaţi ca cei care execută
lucrarea să le respecte întocmai.
De obicei, supravegheaţi alegerea materialelor şi cumpăraţi
lemnul cel mai bun, oţelul cel
mai rezistent, pentru că doriţi ca totul să fie de calitate. Dar
ce atitudine aveţi faţă de casa
din mintea dumneavoastră, adică faţă de idealurile de
fericire şi de abundenţă pe care le
doriţi? Tot ce vi se întîmplă în viaţă depinde de “materialele”
cu care vă construiţi locuinţa
mentală sau, altfel spus, de natura gîndurilor pe care
obişnuiţi să le întreţineţi.
Dacă gîndurile va sunt pline de teamă, de griji şi mereu
sunteţi deprimat,
neîncrezător şi cinic, atunci textura materialului pe care-l
proiectaţi în minte va fi
neuniformă, impregnată de spaimă, de tensiuni şi de limitări
de tot felul.
Cea mai importantă activitate – ca pondere – pe care o
desfăşurăm pe tot parcursul
vieţii este aceea de a elabora imagini mentale şi idei. O
astfel de activitate, tăcută, nu
înseamnă că este mai puţin reală decît acţiunile fizice, pe
care le executăm aproape în
fiece moment. Construiţi fără încetare locuinţa din minte, iar
gîndurile şi imaginile
mentale sunt planurile şi machetele dumneavoastră. În
fiecare moment aveţi posibilitatea
59

de a vă crea o sănătate perfectă, succesul şi fericirea prin
intermediul gîndurilor pe care le
întreţineţi, a ideilor pe care le aprobaţi, a scenelor pe care le
repetaţi în culisele secrete ale
minţii. Acest maiestos edificiu, pe care-l construiţi
permanent, reprezintă tocmai
personalitatea dumneavoastră, identitatea manifestată în
planul exterior, povestea vieţii

dumneavoastră pe acest pămînt.
Elaboraţi noi planuri: construiţi mereu şi plini de inspiraţie, în
tăcere, realitatea de
care doriţi să vă înconjuraţi, conştientizînd armonia şi
bucuria pe care le trăiţi chiar acum.
Dacă meditînd asupra acestor calităţi şi aspiraţi către ele,
subconştientul va accepta noile
dumneavoastre planuri şi le va manifesta fără întîrziere.
Astfel, puţin mai tîrziu veţi fi
încîntaţi să le savuraţi roadele şi să vă bucuraţi în mod
plenar de ele.
Ştiinţa şi arta adevăratei rugăciuni

Prin termenul de “ştiinţă” se înţelege cunoaşterea
sistematizată, coordonată şi
clasificată dintr-un anumit domeniu. Prin tehnicile şi
procedeele practice pe care le pune
la dispoziţie, ştiinţa rugăciunii se raportează la principiile
fundamentale ale vieţii.
Specificul acestor tehnici constă în faptul că dau rezultate în
cazul oricărei fiinţe umane
perseverente şi aceste rezultate reprezintă răspunsul
Spiritului creator la gîndul sau la
imaginea mentală întreţinută în mod conştient.
“Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va
deschide”. (Matei 7: 7).

Aceasta învăţătură se bazează pe aplicarea anumitor legi
mentale şi spirituale. Una
dintre legi afirmă că inteligenţa infinită a subconştientului va
răspunde în mod sigur
gîndurilor şi dorinţelor voastre. Dacă veţi cere pîine, nu veţi
primi nicidecum o piatră. Dar
pentru a primi ceea ce doriţi, trebuie să cereţi cu credinţă.
Dacă în mintea dumneavoastră
nu există o imagine clară, care să impulsioneze
subconştientul, în viaţa voastră nu se va
schimba nimic, căci el nu va şti cum să acţioneze.
Rugăciunea dumneavoastră trebuie mai
întîi acceptată de către mentalul conştient sub forma unei
imagini, pentru ca

subconştientul să o poată urma şi să manifeste rezultatul
dorit. Aceasta este adevărata artă
a rugăciunii: sincronizarea perfectă şi punerea de acord a
tuturor nivelelor minţii în
activitatea voastră creatoare.
În timp ce contemplăm imaginea ideală a ceea ce dorim să
obţinem, trebuie să trăim
un sentiment de bucurie şi încredere necondiţionată. Deci, la
baza ştiinţei şi a artei de a ne
ruga stau încrederea absolută şi cunoaşterea profundă a
mecanismelor subtile prin care
60

subconştientul oferă întotdeauna un răspuns precis la orice
gînd conştient. Dacă veţi
respecta aceste două condiţii, rugăciunile vi se vor împlini
mereu.
Tehnica “vizualizării”

Modul cel mai uşor şi mai evident de a formula o idee constă
în vizualizarea ei, adică
să o vedem cu ochii minţii ca şi cînd ea ar fi deja
manifestată. Desigur, cu ochii fizici nu
puteţi vedea decît ceea ce se petrece în lumea exterioară,
însă ochii minţii pot percepe
ceea ce există doar în planurile invizibile.
Orice lucru pe care îl imaginaţi devine, astfel, la fel de real ca
şi mîinile sau orice altă
parte a corpului dumneavoastră. Ideile şi gîndurile sunt
realităţi, care se vor manifesta
într-o zi, în aceasta lume materială, dacă le veţi menţine
suficient de mult timp în minte.
Prin intermediul procesului gîndirii, se formează mereu
impresii subtile ce pătrund
în subconştient; la rîndul lor, aceste impresii se vor
manifesta în viaţa de zi cu zi, sub
formă de fapte sau experienţe. Costructorul “vizualizează”
mai întîi clădirea, aşa cum
doreşte el să arate cînd va fi terminată. Imaginaţia sa
formează un tipar, iar construcţia sa
va fi asemănătoare proiectului: frumoasă sau urîtă, zveltă
sau scundă. Apoi muncitorii vor

asambla piese componente şi o vor construi întocmai,
urmînd cu fidelitate proiectul
iniţial.
Eu însumi folosesc această tehnică, înainte de a lua cuvîntul
în public. Mai întîi mă
relaxez profund, pentru ca subconştientul să devină receptiv
la imaginile pe care i le voi
propune. Apoi îmi “văd” auditoriul, adică toate locurile
ocupate de bărbaţi şi femei; toţi
sunt luminaţi şi inspiraţi de puterea infinită, care sălăşluieşte
în fiecare dintre noi. Îi
percep ca fiind radioşi, fericiţi şi liberi.
Păstrînd această imagine clară în minte, îmi închipui apoi
cum oamenii îşi spun
fericiţi: “Sunt vindecat”, “Mă simt minunat”, “Sunt pe deplin
transformat”. Realizez această
vizualizare aproximativ 10 minute, timp în care simt cum
toată fiinţa mea este inundată de
valuri de dragoste, de luciditate, de fericire şi de perfecţiune.
La sfîrşit “aud” vocea întregii
mulţimi spunînd că sănătatea şi fericirea sunt stări pe care
ea le trăieşte acum în mod
plenar. Apoi părăsesc şi această ultimă imagine şi urc pe
scenă. După aproape fiecare
conferinţă, mă opreşte cîte cineva la ieşire, pentru a-mi
spune că rugăciunile i s-au
împlinit.
61
Metoda imaginii mentale

Chinezii obişnuiesc să spună: “O imagine clară şi bine
susţinută în minte valorează cît
mii de cuvinte”. William James, părintele psihologiei
americane, insistă asupra faptului că
subconştientul manifestă, mai devreme sau mai tîrziu, orice
imagine menţinută în mod
conştient în minte şi susţinută de o credinţă fermă.
“Acţionează ca şi cînd lucrul pe care ţil
doreşti există deja şi el va apărea cu siguranţă, împlinind
astfel dorinţa ta puternică”.

Acum mai mulţi ani, colindam Statele Americii susţinînd
conferinţe, însă intenţia
mea era aceea de a găsi un loc stabil, de unde să pot ajuta
pe cît mai mulţi. Călătoream
mult, dar nu uitam niciodată această dorinţă, care rămînea
vie în sufletul meu. Într-o seară,
pe cînd mă aflam într-un hotel din Spanake, Washington, am
luat hotărîrea de a acţiona în
acest sens. M-am relaxat profund pe un pat, mi-am
concentrat atenţia şi, într-un mod
foarte calm, mi-am imaginat că vorbesc unui vast auditoriu
şi că închei cu următoarele
cuvinte: “Mă bucur că mă aflu în mijlocul dumneavoastră şi
să ştiţi ca m-am rugat foarte
mult, pentru ca să se ivească această ocazie deosebită”. Am
mentalizat apoi mulţimea de
spectatori, trăind cu putere senzaţia pe care o are vorbitorul
în faţa unei săli pline. Am
realizat un fel de film mental, în care eu însumi eram actor şi
l-am derulat imagine cu
imagine, pînă cînd am fost convins că a pătruns în
subconştient. A doua zi dimineaţă,
simţeam o stare de profundă pace lăuntrică şi de satisfacţie;
după cîteva zile, am primit o
telegramă, prin care eram rugat să preiau conducerea unui
centru de terapie prin sugestie,
îndatorire pe care am îndeplinit-o apoi, cu multă plăcere,
timp de mai mulţi ani.
Metoda pe care tocmai am descris-o a fost utilă multor
persoane şi este cunoscută
sub denumirea de “metoda filmului mental”. Am primit
scrisori de la numeroşi oameni,
care mi-au ascultat emisiunile la radio şi au asistat la
conferinţele pe care le ţineam
săptămînal, scrisori prin care-mi relatau rezultatele rapide
obţinute cu ajutorul acestei
tehnici. Celor care doreau să-şi vîndă apartamentul, de
exemplu, le-am sugerat să ajungă

mai întîi la convingerea fermă că preţul pe care-l cer este cel
mai bun. Apoi le-am spus
că Înţelepciunea Infinită le va aduce cumpărătorul care va
avea cu adevărat nevoie de acel
apartament, îl va găsi pe gustul său şi va avea banii
necesari. Le-am sugerat să se relaxeze,
să se lase în voia unei stări de toropeală, de somnolenţă,
prin care orice activitate mentală
să fie redusă la minimum. În acest moment, ei trebuiau să-şi
imagineze că ţin în mînă
cecul cu bani primiţi pentru apartament, că sunt plini de
bucurie şi că îi mulţumesc lui
Dumnezeu, pentru felul în care li s-a îndeplinit dorinţa. Urma
apoi să adoarmă cu
62

sentimentul că aceste imagini sunt reale. Subconştientul
primeşte aceste imagini şi
senzaţii, încercînd să le manifeste. Mentalul vînzătorului se
uneşte cu cel al
cumpărătorului potrivit, făcînd ca cei doi să se întîlnească.
Astfel, dorinţa este îndeplinită.
Tehnica Baudouin

Charles Baudouin, profesor la Institutul Rousseau din Franţa,
a fost un strălucit
psihoterapeut. În 1910, el a descoperit că cel mai bun mijloc,
de a impresiona
subconştientul, este ca subiectul să intre într-o stare de
somnolenţă, în care orice efort
mental să fie redus la minimum. Această stare este optimă,
pentru ca subconştientul să
primească ideea – forţă. Iată cuvintele savantului: “O metodă
foarte simplă de impregnare
a subconştientului, constă în a condensa ideea ce constituie
obiectul sugestiei şi a o
rezuma într-o scurtă frază ce poate fi memorată uşor.
Această frază va fi repetată continuu,
ca un cîntec de leagăn.”
Acum cîţiva ani, o doamnă din Los Angeles avea probleme cu
un proces legat de un

testament. Soţul îi lăsase ei toată averea, dar copiii din
prima lui căsătorie luptau feroce
pentru ca testamentul să fie declarat ilegal şi, astfel,
procesul se prelungea fără să se poată
face dreptate. După ce i-a fost explicată tehnica Baudouin,
femeia a aplicat următoarea
metodă: s-a aşezat într-un fotoliu şi, destinzîndu-se, a intrat
într-o stare de toropeală.
Condensînd ideea ce făcea obiectul dorinţei ei, a format o
frază din 6 cuvinte: “Se va
termina prin Voinţă Divină”. Pentru ea, aceasta însemna că
Înţelepciunea Înfinită va
acţiona prin intermediul subconştientului, aranjînd situaţia
conform principiului
armoniei. Timp de 10 zile, ea a continuat să practice această
tehnică în două reprize:
dimineaţa şi seara. Repetînd acele cuvinte, ea se concentra
să se simtă ca şi cînd dorinţa ar
fi fost deja îndeplinită, deci le însoţea cu o emoţie şi o trăire
pozitivă. În sfîrşit, cădea întrun
somn calm şi profund.
În cea de-a unsprezecea zi, s-a trezit cu o stare de bine şi cu
convingerea fermă că,
într-adevăr, “totul s-a sfîrşit”. În aceeaşi zi avocatul său i-a
dat telefon pentru a-i spune ca
s-a ajuns la o înţelegere şi problema este rezolvată.
Tehnica maximei receptivităţi (sau a relaxării profunde)
63

După cum am afirmat şi mai înainte, într-o stare de
somnolenţă, orice efort mental se
reduce la minimum. În această stare, mentalul conştient este
oarecum eclipsat căci, în
momentul în care dormim sau ne trezim, subconştientul este
mult mai activ. Gîndurile
negative, ce constituie obstacole în faţa dorinţei, dispar ca
prin farmec în astfel de
momente.
Să presupunem că doriţi să scăpaţi de un obicei prost.
Instalaţi-vă confortabil, relaxaţi

corpul şi calmaţi-vă cît puteţi de mult din punct de vedere
fizic şi mental. Pătrundeţi întro
stare de toropeală pasivă şi foarte receptivă şi afirmaţi calm
şi continuu, ca un cîntec de
leagăn, următoarele cuvinte: “Sunt complet eliberat de acest
obicei prost. În mine
domnesc armonia şi pacea spirituală”. Repetaţi-le lent, cu
încredere deplină, timp de 5 –
10 minute. Cu cît le veţi spune de mai multe ori, cu atît
cuvintele vor deveni mai
eficiente, iar valoarea lor emoţională va creşte. De fiecare
dată cînd veţi simţi că cedaţi
obiceiului negativ, repetaţi fraza cu voce tare. Ea va
pătrunde cu forţă în subconştient şi
astfel veţi fi vindecaţi.
Tehnica recunoştinţei

În Biblie, Sfantul Pavel ne sfătuieşte să-l lăudăm şi să-l
slăvim mereu pe Dumnezeu,
mulţumindu-i pentru bunătatea Lui nesfîrşită. Această
metodă simplă de rugăciune a fost
urmată întotdeauna de miracole. Inima recunoscătoare este
apropiată de forţele creatoare
ale universului şi, conform legii acţiunii şi reacţiunii, îşi
atrage nenumărate dovezi de
bunătate. De exemplu, un tată i-a promis fiului său că, dacă
îşi ia bacalaureatul, îi va dărui
un automobil. Tînărul, deşi nu primise încă maşina, era totuşi
foarte recunoscător şi
bucuros, ca şi cînd deja o avea, deoarece ştia că tatăl său îşi
va ţine promisiunea. Iată, de
pildă, cum a obţinut domnul Broke rezultate excelente
folosind această tehnică. El şi-a
spus: “Chitanţele se tot adună, sunt şomer, am trei copii şi
nici un ban. Ce-i de făcut?”.
Timp de trei săptămîni, dimineaţa şi seara, el repeta
următoarele cuvinte: “Îţi mulţumesc,
Tată, pentru bogăţia mea”, după ce, în prealabil, obţinuse o
stare de calm şi pace lăuntrică.

De obicei, îşi încheia şedinţa atunci cînd se simţea cu
adevărat dominat de un sentiment
de recunoştinţă. Domnul Broke ştia că se adresa Infinitei
Înţelepciuni care sălăşluia în el,
pe care nu putea să o vadă cu ochii obişnuiţi, dar pe care o
percepea cu ochii minţii. Era,
de asemenea, conştient că gîndurile sale constituiau, cu
adevărat, cauza lipsurilor în care
64

se zbătea. Repetînd cuvintele: “Îţi mulţumesc, Tată” de
atîtea ori, fiinţa sa se eleva treptat,
pînă ajungea să accepte situaţia în care se afla. De cîte ori îşi
amintea de sărăcia şi de
lipsurile sale, spunea “Îţi mulţumesc, Tată”, pînă cînd îl
părăseau toate gîndurile negre.
Înţelesese că această atitudine nouă, de recunoştinţă, va
determina o profundă
transformare a modului său de a gîndi, astfel încît ideea de
bunăstare şi noroc o va înlocui
pe aceea de sărăcie. Ceea ce s-a şi întîmplat.
Rezultatele rugăciunii sale au fost printre cele mai
interesante. Într-o zi, s-a întîlnit
pe stradă cu un patron pe care nu-l mai văzuse de douăzeci
de ani. Acesta i-a oferit un loc
de muncă foarte avantajos, dîndu-i chiar şi un avans de 500
de dolari. Astăzi, domnul
Broke este vice-preşedintele societăţii respective şi, recent,
mi-a spus: “Niciodată nu voi
uita ce miracole au înfăptuit aceste simple cuvinte:<>”.
Metoda afirmaţiei

Eficacitatea unei afirmaţii provine în mare măsură din
încrederea pe care o aveţi în
valoarea ei de adevăr, precum şi din semnificaţia pe care o
daţi acelor cuvinte.Cînd vă veţi
ruga, să nu ajungeţi niciodată la repetiţii verbale în mod
mecanic. Deci, puterea afirmaţiei rezidă
din înţelegerea profundă a conceptelor pe care le prezintă.
Să luăm exemplul unui copil

care adună 3 şi cu 3, dar scrie pe tablă 7. Profesorul afirmă,
însă, că 3 şi cu 3 fac 6; elevul
îşi corectează greşeala, dar nu pentru că aşa a spus
profesorul, ci pentru că acesta este
adevărul matematic. Tot la fel, este anormal să fii bolnav şi e
normal să fii în stare
perfectă, căci sănătatea reprezintă adevărul fiinţei voastre.
Dacă afirmaţi idei benefice, ca
cele de pace, armonie şi sănătate, dacă deveniţi conştienţi
că ele reprezintă principii
universale ale vieţii, eliminaţi, de fapt, prototipurile negative
din subconştient. Această
transformare a modului de a gîndi, se bazează pe credinţă şi
pe înţelegerea ideilor pe care
le afirmaţi.
Rezultatele acestei tehnici depind de măsura în care că
conformaţi principiilor
fundamentale ale vieţii. De aceea, vă rog să luaţi mereu în
consideraţie principiul
exactităţii matematice şi nu pe cel al erorilor, principiul
cunoaşterii şi al inteligenţei şi nu
pe cel al ignoranţei, principiul armoniei şi nu pe cel al
haosului, principiul sănătăţii şi nu
pe cel al bolii, principiul abundenţei şi nu pe cel al sărăciei.
Metoda afirmaţiei a fost aleasă de către autorul acestei
lucrări pentru a-şi ajuta sora
lui, ce trebuia să fie operată de calculi biliali într-un spital din
Anglia. Boala îi fusese deja
65

diagnosticată prin analizele şi radiografiile obişnuite. Sora
mea mi-a spus să mă rog pentru
sănătatea ei. Între noi se întindeau cam 6500 de mile, dar nu
există nici timp, nici spaţiu
atunci cînd doreşti să ajuţi pe cineva, deoarece inteligenţa
nesfîrşită este prezentă în
totalitate şi simultan în orice colţ al Universului. Am urmărit
să nu mă mai gîndesc la
simptomele şi suferinţele bolii ei. Am început, apoi, să repet
următoarea afirmaţie:

“Această rugăciune este pentru sora mea Catherine. Ea este
relaxată, ecilibrată, calmă şi
netulburată. Forţa curativă a subconştientului său, care i-a
creat corpul, îi transformă acum
fiecare celulă, fiecare nerv, fiecare muşchi şi fiecare os
conform modelului lor perfect. În
linişte şi tăcere, toate prototipurile deformate existente în
subconştient sunt distruse şi
înlăturate, astfel încît sănătatea, frumuseţea şi integritatea
să se manifeste în fiecare atom al
fiinţei sale. Ea este acum deschisă şi receptivă la fluxurile
curative care curg prin corpul ei
redîndu-i sănătatea, armonia şi pacea. Nici un gînd deformat,
nici o imagine urîtă nu vor
mai avea vreo putere asupra ei, căci ea este inundată de
infinitul ocean de dragoste şi
pace.”.
Am repetat aceste cuvinte de mai multe ori pe zi. După două
săptămîni, un nou
examen medical a demonstrat că sora mea era perfect
vindecată.
A afirma înseamnă a declara ceea ce deja există. Dacă veţi

menţine mereu această
atitudine, în ciuda tuturor aparenţelor, în mod sigur veţi
primi răspuns la rugăciuni.
Gîndurile voastre nu pot decît să afirme, căci, dacă negaţi un
anumit fapt, în realitate voi
afirmaţi contrariul lui. Repetaţi o afirmaţie urmărind să fiţi
conştienţi de sensul frazelor şi
de scopul pentru care le spuneţi: mintea va sfîrşi prin a
accepta ideile impuse. Afirmaţi
întotdeauna doar adevărurile fundamentale ale vieţii, pînă
cînd veţi obţine din partea
subconştientului răspunsul dorit.
Metoda argumentaţiei

Numele acestei tehnici este foarte semnificativ. Metoda a
fost descoperită de Dr.
Phineas Parkchurst Quimby, din Maine. Dr, Quimby, care a
fost un pionier al vindecărilor
prin sugestie, a trăit şi a activat la Belfast în urmă cu 10 ani.
O lucrare intitulată
“Manuscrisele lui Quimby”, publicată în 1921 de către

Thomas & Crowell Company, New-
York, şi editată de către Horace Dresser, se găseşte acum şi
în biblioteca mea. Această
carte conţine articole din ziare în care se relatează despre
rezultatele remarcabile, obţinute
prin rugăciune. De fapt, Quimby a reeditat numeroase
miracole expuse în Biblie. Pe scurt,
66

metoda argumentaţiei folosită de Quimby constă într-un
raţionament prin care convingeţi
bolnavul sau pe dumneavoastră înşivă, că boala se
datorează unor idei greşite, unor temeri
nefundamentate, unor prototipuri negative instalate în
subconştient. După ce medicul
elaborează un raţionament clar în minte, urmăreşte să-şi
convingă pacientul de faptul că
boala este materializarea unui mod de a gîndi cu totul greşit.
Deci, pentru a se vindeca trebuie să-şi schimbe în primul rînd
mentalitatea. Dacă
doriţi să vindecaţi pe cineva, îi explicaţi mai întîi că
subconştientul, care i-a creat această
formă materială, ştie cum să o repare şi să o vindece;
bolnavul vă va asculta. Trebuie însă,
mai întîi, să fiţi dumneavoastră înşivă convins că boala nu
reprezintă decît o umbră
mentală, provocată de un mod greşit de a gîndi. Amintiţi-vă
apoi de toate dovezile ce
pledează în favoarea existenţei infinitei forţe, care a creat
fiecare organ, celulă, nerv sau
ţesut, conform unui tipar perfect. În felul acesta, veţi ajunge
la un anumit verdict în ceea
ce priveşte bolnavul. Folosindu-vă de credinţă şi de
înţelegerea spirituală pe care le aveţi,
conştientizaţi faptul că boala este vindecată. Datorită
faptului că există o latură mentală
comună tuturor fiinţelor, ceea ce aţi acceptat în mintea
dumneavoastră va trezi ecouri

puternice, datorită fenomenului de rezonanţă, în bolnavul de
care vă ocupaţi. Aceasta este,
în esenţă, metoda folosită de dr. Quimby, din oraşul Maine,
din 1849 pînă în 1869.
Metoda absolută este asemănătoare terapiei cu ultrasunete

Multe persoane din diferite colţuri ale lumii au practicat
această formă de rugăciune,
obţinînd rezultate remarcabile. Cel ce aplică metoda
absolută spune numele bolnavului
(de exemplu Jean Durand), apoi începe să mediteze cuprins
de o stare de calm şi pace
launtrică, la Dumnezeu, la calităţile şi la atributele Sale:
Dumnezeu este nesfîrşita
beatitudine, iubirea fără limite, inteligenţa absolută,
atotputerea, înţelep-ciunea infinită,
armonia perfectă, frumuseţea de nedescris. În timp ce
meditează astfel, conştiinţa i se
elevează treptat şi atinge o nouă frecvenţă de vibraţie, pînă
cînd el simte că oceanul infinit
de Iubire Divină dizolvă tot ceea ce este rău în mintea şi
corpul lui Jean Durand. Simte, de
asemenea, că toată puterea şi dragostea lui Dumnezeu se
concentrează asupra lui Jean
Durant, neutralizînd suferinţele sale.
Această metodă poate fi comparată cu terapia prin
ultrasunete, în legătură cu care un
distins medic din Los Angeles mi-a făcut recent o
demonstraţie. El foloseşte un generator
de ultrasunete, care oscilează cu o frecvenţă foarte mare şi
proiectează undele sonore pe o
67

anumită porţiune a corpului. Frecvenţa oscilaţiilor poate fi
controlată astfel încît să
vindece diferite boli precum artrita, caz în care dizolvă
depunerile calcaroase.
Dacă ne elevăm conştiinţa prin contemplare şi meditaţie
asupra calităţilor şi atributelor divine,

vom genera vibraţii spirituale de armonie, sănătate şi pace.
Multe vindecări remarcabile
au demonstrat eficienţa acestei tehnici.
O infirmă a reuşit să meargă

Dr. Phineas Parkchurst Quimby, de care am mai vorbit, s-a
folosit de metoda absolută
în ultimii ani de activitate. În realitate, el a fost tatăl
medicinei psihosomatice şi primul
psihanalist al societăţii cntemporane. Avea, de asemenea,
puterea de a diagnostica bolile
prin clarviziune.
Iată, în continuare, o scurtă relatare a vindecării unei infirme,
relatare aflată în
“Manuscrisele lui Quimby”. Odată, medicul a fost chemat la

căpătîiul unei bătrîne infirme
ţintuite la pat. După ce a examinat-o, el a declarat ca boala
se datora faptului că ea era
prizoniera unei credinţe religioase atît de limitate şi de
înguste, încît nu-i permitea nici
măcar să se ridice din pat. Bătrîna trăia, de fapt, într-o
groapă de ignoranţă şi neîncredere;
în plus, ea înţelegea Biblia în sens literal, fiind îngrozită de
ceea ce citise acolo. După cum
spunea Quimby: “În acea groapă ea percepea prezenţa lui
Dumnezeu ca pe o putere
imensă, care sfărîma lanţurile, îmblînzea leii şi învia morţii.”,
dar cum femeia cerea
explicaţii pentru fiecare pasaj din Biblie, răspunsul pe care-l
primea se asemăna cu o
piatră, iar ea murea de foame, lipsită de pîinea vieţii. Dr.
Quimby a concluzionat că femeia
trăia într-o stare de confuzie şi de zăpăceală, care se datora
incapacitaţii ei de a percepe
sensul real al pasajelor din Biblie. Aceasta se manifesta
printr-o senzaţie de greutate şi de
amorţeală care, treptat, a dus la paralizia ei. Quimby a
întrebat-o ce sens au versetele
următoare: “Puţin timp mai sunt cu voi şi Mă duc la Cel care
M-a trimis. Mă veţi căuta şi
nu Mă veţi găsi şi unde sunt Eu, voi nu puteţi să veniţi” (Ioan
7: 33, 34). Femeia a
răspuns că aceasta însemna că Iisus va urca la cer. Quimby i-
a explicat adevărata
68

semnificaţie a pasajului: a fi cu ea pentru puţin timp însemna
că el, Quimby, îi expunea
simptomele şi cauzele lor adevărate; deci momentan, se
arăta plin de compasiune faţă de
ea. Dar el nu putea rămîne mult timp în această stare de
conştiinţă, căci trebuia să se
îndrepte către Cel care l-a trimis, adica spre infinita forţă
creatoare ce sălăşluieşte în fiecare
dintre noi. Imediat, el a început să o contemple într-o formă
idealizată, conştientizînd
vitalitatea, inteligenţa, armonia şi puterea divină aflate în
stare latentă în fiinţa ei. Apoi i-a
explicat: “Acolo unde eu mă voi duce, dumneavoastră nu veţi
putea veni din cauza
credinţei şi mentalitaţii limitate, restrictive şi din cauza
faptului că eu sunt sănătos şi pot
merge oriunde doresc.”
Rugăciunea şi explicaţiile medicului au produs o
transformare instantanee în fiinţa
femeii. Imediat, ea s-a sculat din pat şi a început să meargă
fără a folosi cîrjele. Quimby a
spus apoi că aceasta a fost cea mai deosebită reuşită a sa.
Bătrîna era deja moartă prin
modul ei greşit de a gîndi, dar el a reuşit să o trezească din
morţi şi să o aducă la viaţă şi la
adevărata credinţă. Medicul chiar compara această
vindecare cu reînvierea lui Hristos, a
lui Hristos din fiinţa ei. Spusele lui pline de înţelepciune,
cărora ea reuşise să le perceapă
sensul, simbolizau tocmai îngerul care îndepărtase lespedea
necredinţei, a ignoranţei şi a
superstiţiei de pe mormînt, eliberînd puterea curativă Divină.
Metoda decretului

Puterea cuvintelor pe care le pronunţăm depinde în mare
măsură de trăirea noastră şi
de credinţa cu care le spunem. Dacă devenim conştienţi că
puterea care face Pămîntul să

se rotească se manifestă şi în fiinţa noastră, întărindu-ne şi
susţinîndu-ne cuvintele, atunci
încrederea şi siguranţa vor creşte în noi. În cazul metodei
decretului nu poate fi vorba de
luptă, de pedeapsă, de forţă sau de intensă activitate
mentală.
O vom ilustra relatînd cazul unei tinere, care a folosit această
metodă pentru a scăpa
de insistenţele unui tînăr ce-i telefona fără încetare, stăruia
ca ea să vină la întîlniri şi o
aştepta mereu, cînd se terminau orele de serviciu.
Iată ce a decretat ea: “Îl eliberez pe X cu voia lui Dumnezeu.
El se află la locul potrivit
în fiecare moment. Eu sunt liberă, iar el este liber. Hotăresc
acum ca aceste cuvinte să
69

pătrundă în mentalul universal, care le va da viaţă”. După un
timp, tînăra a remarcat că el
dispăruse ca şi cînd “îl înghiţise pămîntul”, fără să mai apară
vreodată.
“Cînd te vei hotărî să faci un lucru, lucrul îl vei izbuti şi
lumina va străluci pe toate
drumurile tale”. (Iov 22: 28)
Folosiţi-vă de adevărul ştiinţific

1. Fiţi asemenea unui inginer, în lucrul cu mentalul şi
folosiţi-vă de tehnicile care
şi-au dovedit fără urmă de îndoială eficacitatea de-a
lungul timpului , pentru a vă
construi o viaţă mai frumoasă şi mai nobilă.
2. Dorinţele voastre reprezintă rugăciunile voastre.
Imaginaţi-vă că dorinţele vă
sunt deja îndeplinite şi căutaţi să trăiţi plenar
emoţiile legate de ele. Astfel, veţi
experimenta cu adevărat bucuria rugăciunii
satisfăcute.
3. Încercaţi să rezolvaţi mai întîi problemele uşoare cu
ajutorul acestor tehnici.
4. Puteţi dobîndiţi o sănătate radioasă, succesul şi
fericirea cu ajutorul gîndurilor

benefice şi constructive pe care le întreţineţi în
laboratorul secret din mintea
dumneavoastră.
5. Faceţi mai multe experienţe pînă cînd veţi deveni
siguri că inteligenţa
nelimitată a subconştientului răspunde întotdeauna
oricărui gînd conştient.
6. Ca să fiţi siguri că dorinţa vă va fi îndeplinită,
bucuraţi-vă dinainte şi fiţi mereu
relaxaţi.
7. O imagine mentală clară valorează cît mii de
cuvinte. Subconş-tientul va
manifesta orice imagine pe care o întreţineţi cu
perseverenţă şi încredere.
8. Evitaţi orice efort sau tensiune mentală în
rugăciune. Intraţi într-o stare de
somnolenţă şi adormiţi cu sentimentul, chiar cu
certitudinea, că rugăciunea voastră
va fi ascultată.
9. Amintiţi-vă că inima plină de recunoştinţă este
întotdeauna aproape de toate
comorile universului.
10. A afirma înseamnă a declara un lucru adevărat.
Dacă veţi adopta această
atitudine în ciuda oricăror aparenţe, în mod sigur
veţi primi răspuns la rugăciunile
voastre.
11. Captaţi undele mentale ale armoniei, sănătăţii şi
calmului lăuntric prin
contemplarea dragostei şi a splendorii lui Dumnezeu.
12. Orice veţi decreta cu hotărîre, se va îndeplini.
Decretaţi deci, ca armonia,
sănătatea, pacea şi abundenţa să se manifeste din
plin în viaţa voastră.
70
CAPITOLUL VII
SUBCONŞTIENTUL TINDE CÃTRE VIAŢÃ
Mai mult de 90% din activitatea mentală este subconştientă.
După părerea mea,

bărbaţii şi femeile care nu se folosesc de această minunată
forţă trăiesc într-un univers
foarte limitat.
Toate procesele subconştiente tind mereu către viaţă şi sunt
constructive.
Subconştientul este chiar constructorul corpului şi el menţine
toate funcţiile vitale.
Lucrează 24 de ore pe zi şi niciodată nu doarme. În plus, se
străduieşte întotdeauna să vă
ajute şi să vă protejeze.
Subconştientul se află în legătură cu sursele infinite ale
vieţii, iar înţelepciunea sa
nelimitată, impulsurile şi ideile sale sunt mereu orientate
spre viaţă. Marile aspiraţii,
inspiraţia genială, viziunile intuitive, toate acestea emană
din subconştient. Cele mai
profunde convingeri nu le puteţi expune în mod raţional,
pentru că nu ţin de sfera
conştientă, ci vin din subconştient. El vă vorbeşte prin
intermediul intuiţilor, al
impulsurilor, al presentimentelor şi al ideilor; vă îndeamnă
fără încetare să vă elevaţi, să
vă depăşiţi condiţia actuală, să credeţi, să progresaţi, să
îndrăzniţi, să atingeţi cele mai
înalte vîrfuri. Dorinţa de a iubi, de a salva viaţa altora
provine din profunzimile
subconştientului. De exemplu, în timpul marelui cutremur din
San Francisco şi a

incendiului care a urmat pe 18 aprilie 1906, bolnavii şi
infirmii care zăceau la pat de mai
mult timp, s-au ridicat şi au realizat adevărate acte de curaj.
Dorinţa intensă de a-i salva
mai întîi pe ceilalţi a fost atunci foarte puternică, iar
subconştientul a răspuns imediat.
Marii artişti, muzicienii, poeţii, oratorii şi scriitorii obişnuiau
să se branşeze la
uriaşele puteri din subconştient pentru a fi inspiraţi. De
exemplu, Robert Louis

Stevenson, înainte de a adormi, îi încredinţa subconştientului
sarcina de a compune
povestirile în timpul somnului. Cînd contul său din bancă
scădea, el cerea
subconştientului să realizeze un roman de senzaţie, pe care
să i-l comunice capitol cu
capitol, ca pe un foileton. Acest exemplu demonstrează că
subconştientul poate spune,
prin intermediul dumneavoastră, cuvinte foarte înţelepte şi
elevate, fără ca mentalul
conştient să le fi gîndit.
71

Mark Twain se confensa deseori, oricui dorea să ştie, afirmînd
că niciodată în viaţa
lui nu muncise. Marile lui opere, precum şi umorul savuros
fuseseră extrase din
rezervele inepuizabile ale subconştientului.
Cum se reflectă activitatea mentală la nivelul structurii fizice

Interacţiunea dintre mentalul conştient şi cel subconştient
necesită prezenţa unor
legături similare între cele două părţi ale sistemului nervos.
Sistemul nervos
cerebrospinal este sediul mentalului conştient, iar sistemul
simpatic – cel al
subconştientului. Sistemul cerebrospinal reprezintă canalul
prin intermediul căruia
receptaţi senzaţiile conştiente ce vin de la cele 5 organe de
simţ; o altă funcţie a sa este
aceea de a controla orice mişcare conştientă a corpului.
Nervii din componenţa acestui
sistem pornesc de la creier şi coordonează activitatea
mentală voluntară şi conştientă.
Sistemul simpatic este desemnat uneori şi sub denumirea de
sistem nervos
involuntar, avînd centrul într-o masă ganglionară aflată în
zona stomacului, numită plex
solar sau “creier abdominal”. Acesta reprezintă canalul prin
care sunt coordonate toate
funcţiile vitale, inconştiente ale corpului.
Cele două sisteme pot lucra separat sau se pot sincroniza.
Judecătorul Thomas
Troward, în cartea sa – “Introducere în ştiinţa mentală”
(Edinburgh – “Lectures of Mental
Sciences”), remarcă: “Nervul care porneşte din regiunea
cerebrală, ca parte a sistemului
voluntar, şi care asigură controlul organelor vorbirii, trece
apoi prin torace, ramificîndu-se
către inimă şi plămîni; traversînd diafragma, el îşi pierde
teaca exterioară (specifică
nervilor sistemul voluntar) şi se transformă într-un nerv al
sistemului simpatic, formînd
astfel o legătură între cele două sisteme şi făcînd din om o
entitate psihică unică.
De asemenea, diferitele porţiuni ale creierului au funcţii
legate de mentalul obiectiv
sau cel subiectiv; în general, partea frontală poate fi
considerată sediul mentalului obiectiv
(conştient), iar partea posterioară este atribuită celui
subiectiv (subconştient), în timp ce
porţiunea intermediară întruneşte amîndouă caracteristicile”.
Putem deveni conştienţi de interacţiunea dintre mental şi
psihic, observînd faptul că,
atunci cînd o idee pătrunde în mentalul conştient, ea
provoacă o anumită vibraţie în
sistemul nervos voluntar. La rîndul său, aceasta dă naştere
unui flux similar în sistemul
nervos involuntar, ceea ce face ca ideea să pătrundă în
subconştient care, după cum ştim,
este agentul creator. În acest fel, gîndurile devin realitate.
72

Fiecare gînd acceptat şi întreţinut în mod conştient este
trimis de către creier spre
plexul solar, creierul activităţii subconştiente, pentru ca aici
să ia formă şi să fie manifestat
în universul fizic.
O inteligenţă aparte care are grijă de corp
Dacă veţi studia structura unor organe precum: ochii,
urechile, inima, plămînii sau

vezica, veţi observa că ele sunt construite din grupuri de
celule ce formează o inteligenţă
(conştiinţă) de grup; această inteligenţă este aceea care
face ca părţile componente să
funcţioneze împreună, care primeşte şi execută ordinele
elaborate pe baza sugestiilor
mentalului conştient.
Un studiu atent al unui organism unicelular vă poate lămuri
în legătură cu
fenomenele care se petrec în fiinţa voastră. Deşi o celulă nu
are organe, ea reuşeşte să
îndeplinească funcţiile fundamentale ce stau la baza vieţii:
mişcarea, hrănirea, asimilarea şi
eliminarea.
Subconştientul se orientează mereu către acţiune

Mulţi oameni sunt conştienţi de faptul că există o inteligenţă
care controlează toate
funcţiile vitale şi că nu e necesar ca ei să intervină în mod
conştient. Dificultatea constă în
aceea că, mentalul conştient intervine mereu prin senzaţiile
provenite de la cele cinci
simţuri, senzaţii nu întotdeaunea conforme cu realitatea şi
care generează confuzii,
neîncredere şi gînduri negative. Cînd aceste idei
perturbatoare se imprimă în subconştient
prin intermediul unei condiţionări psihice, emoţionale,
subconştientul nu poate decît să li
se supună.
Subconştientul are întotdeauna drept scop săvîrşirea binelui

Mentalul subiectiv lucrează fără încetare pentru determina
binele, reflectînd o
tendinţă înnăscută de a armoniza totul. El are propria sa
voinţă, este activ zi şi noapte,
indiferent dacă acţionaţi sau nu asupra lui. Deşi este
constructorul corpului vostru, nu-l
puteţi vedea, nici auzi, nici să-l percepeţi în vre-un fel
activitatea tăcută şi discretă.
73
Subconştientul are propria sa viaţă orientată către armonie,
sănătate şi pace. Aceasta este
legea divină ce caută să se manifeste mereu în fiecare dintre
noi.
Cum reuşeşte omul să perturbe această tendinţă înnăscută
spre armonie

Pentru a gîndi corect, trebuie să cunoaştem Adevărul. A
cunoaşte Adevărul
înseamnă a fi în armonie cu inteligenţa nelimitată şi cu
puterea ce sălăşluieşte în
subconştient.
Fiecare gînd sau acţiune dizarmonioasă, indiferent că provin
din ignoranţă sau din
rea-voinţă, va avea ca rezultat discordia şi limitările de tot
felul. Specialiştii afirmă că la
fiecare 11 luni, corpul se reînnoieşte în totalitate; deci, din
punct de vedere fizic, vîrsta
noastră este doar de 11 luni. Şi dacă în structura fizică
observaţi vre-un defect, acesta se
datorează în mod sigur gîndurilor de mînie, de gelozie, de
rea-voinţă sau de neîncredere
pe care le-aţi întreţinut tot acest timp.
Sunteţi, deci, suma gîndurilor voastre. Vă stă în putere să
eliminaţi din minte
gîndurile şi imaginile negative. Pentru a dispersa întunericul
este nevoie de lumină;
pentru a înlătura răceala este nevoie de căldură; iar gîndul
negativ poate fi înlocuit de unul
pozitiv şi constructiv. Susţineţi mereu binele şi răul va
dispărea cu desăvîrşire.
Este normal să fii sănătos, plin de viaţă şi de forţă şi este
anormal să fii bolnav sau plin de suferinţă

Majoritatea copiilor se nasc sănătoşi; organismele lor
funcţionează perfect. Aceasta
este starea normală, iar noi trebuie să rămînem sănătoşi,
viguroşi şi puternici toată viaţa.
Instinctul de conservare este cel mai puternic instinct; el
constituie o realitate foarte
puternică, care se manifestă totdeauna. Este evident că
toate ideile şi convingerile voastre

vor acţiona cu mai multă forţă dacă vor fi în armonie cu
acest instinct al vieţii, care caută
mereu să vă protejeze şi să vă apere.
Boala reprezintă o stare anormală şi indică faptul că acţionaţi
împotriva legilor firii şi
că gîndiţi negativ. Legea vieţii este o lege a credinţei şi se
manifestă în mod discret şi
constant în întreaga natură. Acolo unde există credinţă,
apare viaţă; acolo unde există viaţă,
se manifestă armonia; şi tot ce este armonios e plin de
sănătate.
Dacă gîndurile vă sunt în deplină armonie cu principiul
creator subconştient, sunteţi
la unison cu principiul armoniei universale. Dacă întreţineţi
gînduri care contravin acestui
74

principiu, ele vă vor tracasa, îmbolnăvindu-vă, iar dacă veţi
persista în greşeală, vă pot
chiar provoca moartea.
Pentru a vindeca o boală trebuie să amplificaţi curgerea
energiilor vitale
subconştiente prin întreaga voastră fiinţă. Aceasta se poate
realiza dacă veţi elimina
îndoielile, grijile, anxietatea, gelozia, ura şi toate celelalte
gînduri malefice care tind să vă
distrugă nervii şi glandele – acele ţesuturi ce se ocupă cu
eliminarea diferitelor deşeuri şi
impurităţi din organism.
Vindecarea maladiei lui Pott

În revista “Nautilus” din martie 1917 a apărut un articol
despre un băiat suferind de
maladia lui Pott – tuberculoza coloanei vertebrale – care a
fost vindecat într-un mod
remarcabil, am putea spune chiar miraculos. El se numea
Frederick Elias Andrews, locuia
în Indianapolis şi este acum pastor la Unity School of
Christianity, Kansas City, Missouri.
Medicul i-a declarat că boala sa este incurabilă. Atunci, el a
început să se roage fervent şi,

dintr-un infirm contorsionat şi deformat, care se tîra în
genunchi, a ajuns un om viguros,
drept şi bine legat. El şi-a formulat propria afirmaţie,
asimilînd mental calităţile de care
avea nevoie.
În mai multe şedinţe pe zi, Andrews repeta de nenumărate
ori: “Sunt sănătos,
viguros, puternic, plin de dragoste, armonios şi fericit”.
Această propoziţie devenise
ultimul gînd de seară şi primul gînd de dimineaţă. Nu uita să
se roage şi pentru ceilalţi,
trimiţîndu-le iubire şi sănătate. Aceasta atitudine mentală,
precum şi rugăciunea repetată
cu credinţă şi perseverenţă i-au adus beneficii imense. Cînd
se confrunta din nou cu
gînduri de mînie , de gelozie sau de neîncredere, începea
imediat să lupte din toate
puterile pentru a le alunga. Subconştientul a reacţionat pe
măsura efortului depus de
băiat. Aceasta este semnificaţia cuvintelor biblice: “Mergi,
credinţa ta te-a m~ntuit”.
(Marcu 10: 52).
Cum poate încrederea desăvîrşită în forţele subconştiente să
vă vindece orice boală

Un tînăr, care-mi audiase conferinţele în legătură cu puterea
curativă a
subconştientului, suferea din cauza unor tulburări de vedere.
Medicul îi spusese că are
75

nevoie de o operaţie, dar el şi-a spus: “Subconştientul care
mi-a creat ochii va putea, de
asemenea, să-i vindece”.

În fiecare seară, înainte de a adormi, intra într-o profundă
stare de relaxare şi de
interiorizare, fixîndu-şi atenţia asupra medicului oftalmolog.
Şi-l imagina stînd în faţa lui
şi exclamînd cu uimire: “Iată, s-a produs un miracol!” Pentru
ca sugestia de însănătoşire să
pătrundă cu mai multă forţă în subconştient, tînărul se
folosise de imaginea medicului.

Prin repetare perseverentă, printr-o aşteptare plină de
încredere, el şi-a convins
subconştientul ca poate să vindece boala. După un timp
scurt, el a devenit complet
sănătos. Aceasta constituie un exemplu viu ce ilustrează
modul cum încrederea în
puterea subconştientului ne poate vindeca în mod aparent
miraculos.
Idei de reţinut

1. Subconştientul este adevaratul constructor al
corpului; el lucrează 24 de ore
pe zi. Gîndurile voastre negative îi perturbă însă
procesele vitale, împiedicînd
armonizarea şi bunăstarea întregii fiinţe.
2. Sugestionaţi subconştientul să vă răspundă la o
întrebare pe care o formulaţi
înainte de a adormi. El o va face negreşit.
3. Supravegheaţi-vă gîndurile. Orice idee acceptată
este trimisă de la creier spre
plexul solar – numit şi “creierul abdominal” – şi se va
manifesta ca atare.
4. Deveniţi conştienţi de faptul că puteţi să vă
transformaţi, oferin-du-i
subconştientului un nou prototip (tipar) al fiinţei
voastre fizice şi psihice.
5. Activitatea subconştientului este orientată mereu
către viaţă. Datoria voastră
este aceea de a vă controla mentalul conştient.
Hrăniţi-l numai cu gînduri
armonioase, pure şi benefice. Subconştientul va
reacţiona totdeauna la ceea ce
obişnuiţi să gîndiţi.
6. Corpul se reînnoieşte complet la fiecare 11 luni. Vă
stă, deci, în putere,
oricînd, să vă transformaţi corpul, dacă vă
transformaţi gîndurile, veghind ca ele să fie
mereu armonioase.
7. Starea de sănătate este normală. Este anormal să
fii bolnav. Principiul

armoniei este înnăscut în noi.
8. Gelozia, neîncrederea, anxietatea, toate acestea
afectează nervii şi glandele,
provocînd tot felul de suferinţe mentale şi fizice.
9. Ceea ce afirmaţi şi simţiţi în mod conştient se va
manifesta în mintea, corpul şi
acţiunile voastre. Orientaţi-vă benefic atitudinea şi
comportamentul; veţi fi inundaţi
atunci de imensa bucurie a vieţii.
76
CAPITOLUL VIII
UNELE MICI SECRETE PENTRU A OBŢINE REZULTATE
SIGURE

În lucrul cu subconştientul, apar şi eşecuri datorate în
principal lipsei de încredere
sau faptului că se depune un efort exagerat. Mulţi îşi pun
singuri piedici, pentru că nu
cunosc fenomenele subtile, care se produc în subconştient.
Dacă ei ar cunoaşte felul în
care se manifestă cu adevărat subconştientul, ar găsi şi
metode adecvate pentru a-l
dinamiza corespunzător, iar încrederea în forţele sale ar fi
mult mai mare. Este important
de reţinut că, în momentul în care subconştientul acceptă o
sugestie puternică, începe
imediat să o execute, mobilizînd în acest sens toate
resursele şi cunoştinţele de care
dispune. Aceasta este legea principală care îl defineşte,
valabilă oricînd, fie că sugestia
este pozitivă, fie că este negativă. Depinde, deci, de voi
înşivă, dacă veţi avea parte de
necazuri şi neîmpliniri sau de bucurii şi reuşite, utilizînd forţa
colosală a subconştientului.
La gînduri bune, constructive şi pline de iubire veţi primi din
partea
subconştientului răspunsuri orientate benefic, dar mult
amplificate. Astfel, pentru a
obţine un rezultat cert, este de ajuns să împregnaţi plini de
forţă în subconştient ideea

voastră benefică, mentalizarea scopului propus. Efectul va fi
mai sigur, dacă veţi corela
aceasta cu sentimente anticipative sau, altfel spus, să vă
imaginaţi bucuria şi fericirea pe
care o veţi trăi atunci cînd dorinţa voastră va deveni
realitate. Nu vă pierdeţi niciodată
încrederea în posibilităţile de care dispune subconştientul.
Fiţi mereu relaxaţi şi nu vă
forţaţi succesul, deoarece subconştientul nu acceptă să fie
constrîns. O acţiune detaşată în
acest sens, este mult mai eficientă. Pe de altă parte, gînduri
de genul: “Nu mi se va împlini
dorinţa”, “Nu găsesc nici o soluţie”, “Sunt disperat”, “Nu ştiu
ce să fac”, “Situaţia e fără
77

scăpare”, constituie şi ele posibile cauze ale nereuşitei
voastre, căci, supunîndu-se acestor
sugestii, subconştientul vi se va opune mereu. Astfel, nu
mergeţi nici înainte, nici înapoi;
cu alte cuvinte stagnaţi. Dacă, urcîndu-vă într-un taxi,
spuneţi şoferului o mulţime de
adrese, nu veţi reuşi decît să-l zăpăciţi şi probabil vă va
refuza să vă ducă undeva. La fel se
întîmplă şi atunci cînd doriţi să angrenaţi forţele
subconştientului. Trebuie să aveţi clar în
minte scopul final şi să fiţi foarte hotărîţi. Sigur există o
soluţie pentru problema voastră,
iar înţelepciunea subconş-tientului o va descoperi, mai
devreme sau mai tîrziu.
Angrenarea sugestiilor date subconştientului trebuie făcută
în mod detaşat şi calm

Cineva era nemulţumit că hornarul îi ceruse 200 de dolari
pentru a-i repara soba, la
care el a spus: “V-am cerut 5 cenţi pentru o piesă pe care am
înlocuit-o şi 199 dolari şi 95
de cenţi pentru că am descoperit defecţiunea”.
Subconştientul este asemenea unui maestru, chiar cel mai
priceput dintre toţi. Este
suficient să impregnaţi ideea de sănătate, căci el ştie cum să
vindece orice boală. Nu vă

preocupaţi de detalii, nu aveţi nevoie să ştiţi prin ce mijloace
vă va îndeplini dorinţele: fiţi
doar relaxaţi şi lăsaţi totul în seama subconştientului.
Închipuiţi-vă triumful şi bucuria pe
care le veţi simţi cînd vă veţi atinge scopul propus, fie ca
este vorba despre sănătate, bani
sau despre un loc de muncă. Sentimentul care însoţeşte
mentalizarea este foarte
important. De aceea, trebuie să simţiţi orice sugestie pe care
o trimiteţi către subconştient,
ca şi cînd aceasta reprezinta deja o realitate.
Nu luptaţi cu obstacolele apărute în cale; folosiţi imaginaţia
şi nu voinţa

Nu daţi atenţie diferitelor obstacole şi nu încercaţi să vă
impuneţi voinţa. Tot ceea ce
aveţi de făcut este să aveţi imaginea clară şi precis
conturată a ceea ce doriţi să obţineţi.
Veţi constata adesea faptul că intelectul va interveni cu tot
felul de gînduri contrare. Cu
toate acestea, păstraţi o încredere nestrămutată, o încredere
de copil, singura care poate
duce la adevărate miracole. Simplificaţi cît mai mult
procedeul; cea mai simplă modalitate
este şi cea mai eficientă, iar imaginaţia disciplinată produce
adevărate miracole. Biblia
spune: “Tot ceea ce cereţi prin rugăciune, să credeţi că aţi
primit deja şi veţi primi”. A
crede înseamnă a accepta un lucru ca fiind adevărat,
înseamna a trăi cu senzaţia că el
78

există. Păstraţi mereu această stare în voi înşivă; veţi trăi în
realitate, după un timp, cu
bucuria împlinirii.
Trei paşi către obţinerea succesului sigur

1. Formulaţi corect şi concis cererea sau problema pe care
doriţi să o rezolvaţi.
2. Acceptaţi faptul că subconştientul cunoaşte deja
răspunsul.
3. Acceptaţi ca subconştientul să vă reveleze acest răspuns;
fiţi calmi şi încrezători în

puterea extraordinară a subconştientului vostru.
Nu micşoraţi forţa sugestiei, spunînd: “Aş vrea atît de mult să
mă vindec” sau “sper să
reuşesc”, ci fiţi mereu hotărîţi şi fermi. Voi sunteţi cel care
comandă şi voi puteţi intra în
legătură cu aceste energii benefice ale universului. Trebuie
să deveniţi un adevărat releu
prin care să se manifeste gigantica putere a
subconştientului. Impuneţi-i ideea de sănătate,
apoi relaxaţi-vă, aşteptînd liniştiţi ca subconştientul să o
manifeste în lumea fizică. Dacă
apare vre-un gînd străin şi fără legătură cu această
problemă, spuneţi simplu: “Va trece” şi
întorceţi-vă la ideea voastră.
Legea efectului invers

Cane, celebrul psiholog francez, a definit astfel legea
efectului invers: “Cînd există un
conflict între imaginaţie şi voinţă, întotdeauna învinge
imaginaţia”.
Dacă, de exemplu, vi se cere să mergeţi pe un fir pus pe
pămînt, o faceţi fără nici o
emoţie. Dar să presupunem că firul ar fi suspendat între doi
stîlpi, la o înălţime de 4 metri,
aţi mai face-o la fel de uşor?
Dorinţei de a-l traversa se va opune imaginaţia, care vă va
face să vă temeţi. Gîndul
dominant, adică teama de cădere, va învinge dorinţa de
reuşită, adică forţa voinţei de a
merge şi de a te susţine pe firul suspendat. Întotdeauna
intelectul inventează piedici şi
obstacole foarte puternice, care influenţează activitatea
constructivă a subconştientului.
Subconştientul acceptă sugestia cea mai puternică. Lucrul
făcut fără nici un efort este
cel mai eficient. Nu veţi spune niciodată: “Aş vrea să mă
vindec, dar nu reuşesc”, “Fac
atîtea eforturi”, “Mă străduiesc să fac…”, sau “Mă folosesc
de toate puterile mele”.

Nu încercaţi să vă impuneţi voinţa, căci orice efort în acest
sens va fi zadarnic, veţi
obţine exact opusul a ceea ce aşteptaţi.
79

Iată un exemplu clasic. Atunci cînd recapitulează cursurile,
studenţii au impresia ca
au uitat tot ceea ce învăţaseră înainte, devenind incapabili
să-şi amintească cele mai
simple noţiuni. Intrînd oarecum în panică, ei încearcă să-şi
impună voinţa, chinuindu-se
atît de mult, încît uită chiar totul. Numai atunci cînd ies din
sala de examen îşi amintesc
răspunsurile la toate întrebările puse. Imediat tensiunea din
minte încetează, memoria
revelîndu-ne tot ceea ce ei credeau că au pierdut. Chiar
eforturile de a-şi aminti noţiunile
deja învăţate erau de fapt cauza amneziilor, conform legii
efectului invers.
Cînd ne folosim de voinţă, creăm o anumită opoziţie, care se
traduce prin apariţia
unei tensiuni interne. Iisus spune: “Dacă doi dintre voi se vor
învoi pe pămînt în privinţa
unui lucru, pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl
Meu, care este în Ceruri”. (Matei
18: 19)
Cine sunt cei doi? Este vorba de legătura armonioasă dintre
subconştient şi intelect.
Atît timp cît între cele două părţi nu există contradicţii în
privinţa dorinţei pe care o au, cu
siguranţă că o vor împlini. Din alt punct de vedere, “cei doi”
sunt imaginaţia şi voinţa.
Trebuie să evitaţi orice conflict între aspiraţie şi mintea care
încearcă să găsească
orice piedici şi obstacole în calea supunerii ei. Cea mai
simplă modalitate constă în a vă
relaxa profund, pentru a intra într-o stare de receptivitate
mărită, în care activitatea
mentală conştientă se reduce la minimum. Un moment
foarte puternic este cel dinaintea

somnului sau atunci cînd vă treziţi imediat, dar nu sunteţi pe
deplin conştienţi. În astfel de
momente, aproape că numai există gînduri negative şi
fantasme care să neutralizeze
sugestia pozitivă. Faceţi ca imaginea a ceea ce doriţi să
obţineţi să devină foarte clară şi
simţiţi cu anticipaţie bucuria reuşitei. Se cunosc numeroase
persoane care şi-au rezolvat
în mod salutar probleme diferite de viaţă, aparent fără ieşire,
cu ajutorul imaginaţiei
controlate.
Iată un exemplu care ilustrează foarte clar modul în care
poate fi aplanat conflictul
dintre voinţă şi imaginaţie. O tînără era implicată într-un
proces care se complica din
ce în ce mai mult şi părea să se prelungească la infinit.
Dorea foarte mult să iasă din
situaţia aceea încurcată, dar îşi pierduse răbdarea şi nu
reuşea să fie optimistă, se gîndea
doar că ar putea să piardă procesul şi să plătească daune
mari. Urmîndu-mi sfatul, a
început să-şi folosească forţele latente ale subconştientului
în modul următor: în fiecare
seară, înainte de a adormi, îşi imagina că procesul se
termină şi i se face în sfîrşit dreptate.
Înţelesese că secretul consta în a realiza un acord între
imaginea din minte şi dorinţa din
inimă. După ce se relaxa profund, tînăra îşi imagina că
discută cu avocatul ei, că îi spune
80

tot felul de întrebări, la care acesta îi răspunde într-un mod
calm şi sigur. La sfîrşit, îşi
închipuia că-i spune: “Am o idee. Uite cum putem rezolva
problema foarte uşor.”
În timpul zilei, dacă apăreau gînduri sceptice, îşi derula iar
filmul imaginar,
amintindu-şi vocea avocatului, surîsul, gesturile sale. A
reluat de atîtea ori imaginea, încît
acest lucru a devenit o obişnuinţă. După cîteva săptămîni,
avocatul a anunţat-o că a reuşit

să ajungă la o înţelegere cu partea adversă.
Acesta este adevăratul sens al cuvintelor biblice: “Şi vor bine
plăcea cuvintele gurii
mele (gîndurile, imaginile mentale, n.n.) şi cugetul inimii
mele (sentimentele, n.n.)
înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu şi Izbăvitorul
meu”. (Psalmi, 18: 15)
Secretele succcesului

1. Efortul exagerat, constrîngerea mentală,
demonstrează anxietate şi
neîncredere în forţele subconştientului.
2. Dacă acceptaţi o anumită sugestie în timp ce
sunteţi într-o stare de relaxare
profundă, aceasta pătrunde în subconştient şi va
deveni realitate.
3. Nu ţineţi seama de tipare şi de metode tradiţionale,
căci veţi ajunge să vă
condiţionaţi singuri. Orice întrebare are un răspuns,
iar subconştientul îl va revela
mai devreme sau mai tîrziu.
4. Nu ascultaţi bătăile inimii, nici respiraţia; nu vă
îndoiţi nici o clipă de
sănătatea voastră.
5. Fiţi convinşi că sunteţi sănătoşi şi vă veţi
însănătoşi. Nu vă plîngeţi de lipsa
banilor şi ei nu vă vor lipsi niciodată. Conştientizaţi-vă
pe cît posibil în fiecare clipă,
gîndurile şi sentimentele ce vă străbat fiinţa.
6.Imaginaţia este o unealtă foarte puternică şi ea vă
stă mereu la dispoziţie.
Imaginaţi-vă că sunteţi perfecţi şi veţi deveni
perfecţi.
7. Evitaţi conflictele dintre conştient şi subconştient.
Atunci cînd doriţi să vă
impregnaţi subconştientul, întîi relaxaţi-vă profund şi
intraţi într-o stare de
receptivitate şi interiorizare. Apoi imaginaţi-vă cum ar
fi dacă dorinţa vi s-ar îndeplini

şi simţiţi plenar bucuria reuşitei. Un moment foarte
bun este cel de dinaintea
somnului. Dormiţi în pace şi treziţi-vă în bucurie.
81
CAPITOLUL IX

CUM SE POATE OBŢINE PROSPERITATEA ÎN VIAŢÃ, CU
AJUTORUL
PUTERII SUBCONŞTIENTULUI VOSTRU

Dacă încă vă mai confruntaţi cu dificultăţi financiare şi acest
fapt vă creează multe
probleme, înseamnă că nu aţi reuşit să vă convingeţi
subconştientul că banii pe care îi
aveţi vă ajung pentru a trăi în belşug. Desigur, cu toţii am
auzit despre unele persoane
care, deşi muncesc cîteva ore pe săptămînă, cîştigă sume
fabuloase. Acest lucru înseamnă
că banii nu se cîştigă numai cu sudoarea frunţii şi a mîinilor.
Secretul constă în a munci cu
plăcere şi cu entuziasm, fără să vă preocupaţi de avantajele
pe care le veţi avea ca urmare
a muncii depuse.
Am cunoscut odată un administrator din Los Angeles, care
avea un venit de 75000
de dolari pe an, ceea ce înseamnă destul de mult. Cum a
procedat el? Persoana respectivă
şi-a convins pur şi simplu subconştientul că merită suma
respectivă. În comparaţie cu el,
alţi salariaţi primeau mult mai puţini bani ca retribuţie, deşi
aveau mai multă experienţă.
Ceea ce le lipsea erau ideile creatoare, puţină ambiţie şi
cunoştinţe despre modul de
utilizare a subconştientului.
Prosperitatea reprezintă de fapt, o sugestie subconştientă.
Nu veţi deveni niciodată
milionari doar repetînd: “Sunt milionar, sunt milionar”.
Trebuie să impregnaţi în
subconştient starea de mulţumire pe care aţi avea-o, dacă
aţi fi bogat. Ghinionul celor mai

mulţi este că nu ştiu să folosească sau nu au încredere în
această metodă neconvenţională.
Dacă are loc o recesiune economică, dacă salariile scad sau
creşte inflaţia, toate acestea ar
fi tot atîtea dezastre inevitabile, căci ei nu ştiu ca în adîncul
subconştientului se ascund
comori inepuizabile.
Oamenii care se cred săraci vor rămîne mereu săraci. Cei
care prin gîndurile lor se
menţin în rezonanţă cu energiile subtile ale condiţiei
prospere, vor avea de toate şi vor
duce o viaţă plină de fericire.
82

Este o superstiţie ideea că soarta nu poate fi schimbată şi că
unii sunt facuţi să rămînă
săraci toată viaţa. Folosindu-vă liberul arbitru, vă puteţi
îmbunătăţii şi chiar schimba
complet condiţiile de viaţă mizere, căci gîndurile voastre
conţin o nebănuită putere
creatoare. Trebuie doar să înlocuiţi concepţiile greşite cu
altele binefăcătoare, pozitive,
constructive şi pline de aspiraţia deplinului succes.
Cum să formăm o concepţie nouă la nivel mental

Poate că, citind aceste rînduri, veţi începe imediat să spuneţi
cu regret: “Aş dori atît
de mult să am şi eu noroc în viaţă”. Iată ce trebuie să faceţi
pentru aceasta: repetaţi timp de
3 ori pe zi, cîte 5 minute: “Prosperitate, succes”. Aceste
cuvinte dobîndesc o forţă
gigantică atunci cînd se impregnează în subconştient.
Concentraţi-vă asupra ideii de prosperitate şi lăsaţi restul în
seama subconştientului.
Veţi observa, cu surprindere, că se vor manifesta o serie de
circumstanţe şi ocazii
favorabile. Nu spuneţi mecanic: “Sunt bogat”, ci meditaţi
asupra valorilor şi a
posibilitaţilor ce sălăşluiesc în fiinţa voastră. Dacă veţi afirma
pur şi simplu: “Prosperitate”,
nu creaţi nici un conflict între dorinţă şi realitate şi, cu
timpul, vă veţi obişnui cu această

idee. Subconştientul este o sul-generis bancă, unde depuneţi
diferite sugestii şi primiţi ca
dobîndă realitatea corespunzătoare acelor sugestii. Acum
sunteţi liberi să alegeţi o viaţă
marcată de lipsuri şi suferinţe sau una plină de prosperitate
şi succes.
Cauza posibilelor eşecuri

În ultimii 35 de ani, am avut posibilitatea să cunosc multe
persoane, care se plîngeau
de acelaşi lucru: “De luni de zile mă tot sugestionez:<>, dar nu
obţin nici un rezultat”. Discutînd cu ele, am observat că, de
fapt, acestea se minţeau
singure, pentru ca nu reuşeau să-şi transforme în mod real şi
plin de convingere vechile
concepţii. În loc de aceasta, ele se menţineau în vechea lor
stare de nemulţumire.
Cineva îmi spunea: “Am declarat pînă la saturaţie că sunt
prosper, dar situaţia mi s-a
agravat şi mai mult, căci eu ştiam că lucrurile nu stau aşa”.
Analizînd realitatea, intelectul
respingea toate sugestiile.
Afirmaţiile cele mai eficiente sunt cele care nu produc nici un
fel de conflict mental.
Persoana respectivă nu a reuşit decît să-şi înrăutăţească
situaţia materială, din cauză că
83

sugestiile sale îi accentuau senzaţia de sărăcie.
Subconştientul nu acceptă decît ceea ce voi
înşivă consideraţi a fi perfect adevărat.
Pentru cei care se confruntă cu astfel de probleme, iată cum
puteţi evita conflictul
dintre dorinţă şi realitate: de fiecare dată, înainte de a
adormi, rostiţi în gînd: “Pe zi ce trece
devin din ce în ce mai prosper”. Această sugestie nu va
provoca nici o disensiune, pentru
că ea nu contrazice situaţia actuală.
Am dat acest sfat unui om de afaceri care era foarte
îngrijorat în privinţa profitului

său. Ca urmare, el a început să-şi spună: “Produsele mele se
vînd din ce în ce mai bine.”
Astfel a împăcat dorinţa sa puternică cu realitatea şi
rezultatele s-au făcut imediat vizibile.
Nu faceţi niciodată declaraţii de genul: “Nu mai avem nimic”,
“Vom vinde casa pentru a ne

plăti datoriile”, căci în acest mod riscaţi foarte mult.
Menţinîndu-vă într-o îngrijorare
continuă cu privire la viitor, nu faceţi decît să atrageţi
dificultăţi şi lipsuri din ce în ce mai
mari. Păstraţi-vă speranţa şi fiţi siguri că orice dorinţă fermă
veţi avea, ea vi se va îndeplini
fără doar şi poate în viitor. Subconştientul amplifică orice
idee care patrunde în el. În
fiecare dimineaţă, sugestionaţi-l cu gînduri luminoase, de
prosperitate, succes şi bucurie.
Umpleţi-vă mintea cu astfel de sugestii benefice, cît mai des
posibil. Unii mi-ar putea
reproşa: “Am făcut acest lucru de atîtea ori şi totuşi, nu s-a
schimabat nimic în viaţa mea”.
Nu aţi făcut acest lucru, deoarece aţi lăsat mintea să se
întoarcă la gîndurile pesimiste, cu
care ea era deja obişnuită. Cînd semănaţi un bob de grîu, nu-
l mai dezgropaţi ca să vedeţi
dacă a încolţit, ci aşteptaţi încrezători ca el să răsară şi să
dea rod. Tot aşa procedaţi şi în
lucrul cu subconştientul. Lăsaţi sugestiile să prindă rădăcini
adînci şi să dea roade în viaţa
de zi cu zi.
Dacă aveţi tendinţa să spuneţi: “N-aş putea să-mi cumpăr
acest lucru”, opriţi-vă
repede pentru a formula o sugestie pozitivă de genul:
“Averea mea creşte pe zi ce trece”.
Sursa reală a prosperităţii

Subconştientul nu duce lipsă de idei. Trebuie doar să-l
dinamizaţi, să-l determinaţi
să vi le comunice. Odată amorsat acest proces, el vă va oferi
numeroase modalităţi de a

duce o viaţă îmbelşugată, indiferent de fluctuaţia pieţei sau
de situaţia economică a ţării în
care trăiţi. Prospe-ritatea obţinută pe această cale, nu va
depinde de condiţiile exterioare.
Nu veţi fi afectaţi de scăderea valorii banilor, căci banii nu
reprezintă decît simboluri ale
bogăţiei. Este suficient să impregnaţi în subconştient ideea
de prosperitate şi, mai ales,
84

sentimentul împlinirii şi al confortului. Veţi fi uimiţi cît de
neobişnuite şi neaşteptate vor
fi formele în care toate acestea se vor manifesta.
Unii se plîng că nu reuşesc să se descurce cu cheltuielile
curente. Ei îi condamnă
mereu pe cei care au reuşit în viaţă, care au reuşit să se
ridice mai sus decît ei înşişi,
spunînd: “Îl cunosc bine, este un hoţ, un profitor”. Iată de ce
au rămas săraci; ei condamnă
tocmai ceea ce doresc cu mai mare intensitate, dar într-un
mod egoist, distructiv. Cel mai
bun mijloc de a vă îndepărta de prosperitate este să fiţi
invidioşi şi să-l criticaţi pe cel care
se bucură de ea.
Din aceasta cauză, invidia constituie principala cauză a
sărăciei în cazul multor
persoane. Să zicem că ştiţi faptul că, unul dintre concurenţii
voştri depune o sumă uriaşă
de bani în bancă, în timp ce voi nu aveţi de depus decît
cîteva bancnote. Ce sentiment vă
domină în acel moment? Desigur, sunteţi invidioşi, pentru că
afacerile i-au mers mai bine
decît vouă înşivă. Ca să eliminaţi acest sentiment distructiv
care, după cum am mai arătat,
constituie cauza multor necazuri, puteţi emite următoarea
sugestie: “Ce minunat! Mă
bucur că acest om este atît de prosper. Îi doresc să încheie
afaceri din ce în ce mai
avantajoase”. Gelozia şi invidia sunt sentimente cu adevărat
devastatoare. Neutralizaţi-le

cît mai repede posibil. Doriţi tuturor fiinţelor să se bucure de
abundenţă, să ducă o viaţă
fără lipsuri şi plină de fericire. Chiar în momentul cînd simţiţi
că vă irită succesul cuiva,
începeţi să vă rugaţi pentru fericirea şi prosperitatea
persoanei respective. Eliberaţi
mintea de gîndurile de ură şi invidie; permiteţi
subconştientului să se manifeste în sens
benefic şi să aducă numai bucurie şi prosperitate în viaţa
voastră.
Chiar dacă ştiţi că cineva şi-a cîştigat averea prin mijloace
necinstite, nu aveţi nici un
motiv să va îngrijoraţi sau să faceţi caz de acel lucru. Pur şi
simplu înseamnă că persoana
respectivă se foloseşte de legile divine, pentru a-şi satisface
interesele sale egoiste. Fiţi
siguri că justiţia divină îl va recompensa aşa cum merită. Nu
criticaţi, deci, pe semenii
voştri. Nu vă preocupaţi decît de anihilarea propriilor voastre
blocaje mentale, precum:
invidia, gelozia, tendinţa de a critica, blocaje care vă
îndepărtează de scopurile voastre.
Seara, înainte de a adormi, relaxaţi-vă profund şi începeţi să
repetaţi un singur
cuvînt: “Prosperitate”. Fiţi destinşi, calmi şi repetaţi încet
această formulă aproape magică,
aşa cum aţi fredona un cîntec de leagăn. Adormiţi cu acest
cuvînt în minte. Veţi fi uimiţi
de rezultatele pe care le veţi obţine. Făcînd din nou dovada
puterii sale magnifice,
subconştientul vă va dărui din abundenţă tot ce veţi dori din
viaţă.
85
Folosiţi-vă de puterea subconştientului

1. Hotărîţi-vă să deveniţi prosperi, cu ajutorul puterii
subconştientu-lui vostru.
2. Dacă vă veţi chinui să cîştigaţi bani mulţi doar prin
muncă grea, brută şi lipsită
de orice înţelegere subtilă a grandioaselor mecanisme
de acţiune ale subconştientului,

nu veţi reuşi decît să ajungeţi cel mai bogat din
cimitir. Nu este nevoie să vă epuizaţi
sau să luptaţi din greu, fizic vorbind, pentru a atinge
starea de prosperitate.
3. Prosperitatea este mai întîi de toate un prototip
mental. Fixaţi acest prototip
adînc la nivelul subconştientului.
4. Majoritatea oamenilor se zbat în lipsuri, pentru că
nu ştiu să aplice legile
mentalului, în viaţa de zi cu zi.
5. Repetaţi cuvîntul “Prosperitate”, calmi şi
concentraţi, timp de cel puţin 5
minute în fiecare zi, într-o stare de relaxare profundă
sau de meditaţie. Aveţi
încredere, subconştientul va materializa această
sugestie, astfel încît să vă
îndeplinească dorinţa.
6. Sentimentul de prosperitate atrage, prin
rezonanţă, prosperitatea. Nu uitaţi
niciodată acest lucru.
7. Este esenţială armonizarea intelectului cu
subconştientul, pentru că
subconştientul acceptă tot ceea ce simţim că este
real, ideile voastre dominante.
Cultivaţi cu grijă doar ideea de abundenţă şi urmăriţi
să nu daţi atenţie lipsurilor.
8. Pentru a evita un conflict între dorinţă şi realitate,
folosiţi sugestia următoare:
“Pe zi ce trece devin din ce în ce mai prosper”.
9. Repetaţi cu perseverenţă cuvintele: “Veniturile
mele cresc în fiecare zi, am din
ce în ce mai mult succes”.
10. Nu mai folosiţi exprimări de genul: “Nu avem
nimic”, căci în acest fel nu faceţi
decît să vă agravaţi lipsurile.
11. Depuneţi în subconştient gînduri de succes,
prosperitate, abundenţă. Mai
devreme sau mai tîrziu, aceste efecte vor deveni
vizibile.

12. Urmariţi să nu negaţi ceea ce aţi afirmat cu puţin
timp înainte, pentru a nu
neutraliza rezultatul final aşteptat.
13. Mentalitatea voastră greşită constituie cauza
reală a stării materiale diferite în
care vă aflaţi. Fiţi încrezători. Oricînd subconştientul
vă poate revela o idee care să
valoreze milioane.
14. Invidia, gelozia şi critica sunt tot atîtea piedici
care trebuie eliminate.
Urmăriţi să vă bucuraţi de fericirea şi prosperitatea
celor din jurul vostru.
15. Orice obstacol în calea afirmării voastre îşi are
rădăcinile în minte. Împăcaţivă
cu voi înşivă şi chiar cu cei mai norocoşi decît voi;
astfel veţi reuşi să eliminaţi
treptat toate obstacolele.
86
CAPITOLUL X
AVEŢI DREPTUL SÃ VÃ BUCURAŢI DE PROSPERITATE

Nimeni nu vă condamnă să fiţi săraci pentru totdeauna.
Sunteţi aici pentru a învăţa
cum să vă bucuraţi de prosperitate, cum să fiţi fericiţi,
radioşi şi liberi. De aceea, trebuie să
deveniţi conştienţi că banii sunt necesari pentru a duce o
viaţă prosperă, dar, în acelaşi
timp, detaşaţi de tentaţiile materiale nejustificate sau faimă
şi putere.
Această existenţă vă este dată pentru a progresa, pentru a
vă expansiona nivelul de
conştiinţă şi a vă eleva spiritul. Dar, pentru aceasta, trebuie
să vă folosiţi de forţa mentală şi
de orice avantaj material pe care-l puteţi dobîndi. Aveţi
dreptul şi chiar datoria de a vă
exprima plenar în toate modurile, înconjurîndu-vă de
frumuseţe şi de armonie.
De ce vă chinuiţi în fiecare zi să vă descurcaţi cu cheltuielile,
cînd puteţi avea acces la

toate bogăţiile ce sălaşluiesc în subconştient? În acest
capitol veţi învăţa cum să priviţi
banii din alt punct de vedere decît cel obişnuit şi cum puteţi
face astfel încît să dispuneţi
mereu de un surplus. Dorinţa de a deveni prosperi semnifică
de fapt o aspiraţie de a trăi
mai liberi, mai fericiţi. Aceasta reprezintă o dorinţă
universală de a descoperi Binele şi
Frumuseţea, în tot ceea ce ne înconjoară.
Banii reprezintă un simbol

Banii sunt un simbol destinat schimburilor de mărfuri şi
semnifică nu numai
siguranţa zilei de mîine, ci şi frumuseţea, luxul, abundenţa şi
rafinamentul. Pentru o
naţiune, el reprezintă însuşi simbolul economiei. În cazul
fiinţei umane, atît timp cît
sîngele circulă prin corp în mod liber, ea se va afla într-o
stare de sănătate deplină. Prin
analogie, dacă banii circulă fără obstacole în viaţa voastră
cotidiană, sunteţi sănătoşi din
punct de vedere economic. Cînd omul începe însă să-i
acumuleze, să-i pună la ciorap sau
în safe-uri, cînd începe să se teamă pentru ei, atunci el se
îmbolnăveşte.
De-a lungul timpului, banii au circulat sub diverse forme,
precum sarea, perlele sau
alte obiecte. În timpurile vechi, averea era evaluată în
funcţie de numărul vitelor pe care
le deţinea om. Acum avem la dispoziţie moneda sau alte
valori de bancă, pentru că este cu
mult mai uşor să completăm un cec, decît să transportăm o
mulţime de oi pentru a ne
plăti facturile.
87
Cum puteţi scăpa de lipsuri pentru totdeauna?

Să deveniţi conştienţi de puterile latente din subconştient,
acesta este cel mai sigur
mijloc de a vă apropia de orice fel de bogăţie: materială,
mentală sau spirituală. Cel care

studiază cu atenţie legile mentalului se convinge pentru
totdeauna că, indiferent de
problemele economice ale societăţii: fluctuaţii ale valorii
monedei, greve, războaie etc, el
se va bucura mereu de abundenţa care va lua cele mai
neaşteptate forme. Secretul constă
în a impregna cu putere subconştientul de idea prosperităţii.
Dacă veţi înţelege modul
cum banii circulă liber în întreaga societate, veţi constata
surprinşi că mereu veţi beneficia
de un surplus material, ce vă va asigura o anumită
autonomie. Chiar dacă mîine, să zicem,
se va produce un dezastru financiar, în urma căruia toate
averile vor deveni fără valoare,
cum a fost cazul mărcii germane după primul război mondial,
dacă nu veţi înceta să
folosiţi legile mentalului, pentru a vă atrage bogăţia, atunci
veţi avea parte mereu de
abundenţă, indiferent ce formă nouă va lua ea.
De ce vă lipsesc banii?

Citind acest capitol, vă veţi spune poate: “Merit un salariu
mai mare decît cel pe carel
primesc acum”. Părerea mea este că cei mai mulţi oameni
nu sunt retribuiţi deloc în mod
satisfăcător. Dar una din cauzele ascunse ale acestei situaţii
este faptul ca ei desconsideră
banii, fie că-şi dau seama, fie că nu. Aceşti oameni au
senzaţia că banii sunt murdari şi că
“a dori să fii bogat constituie sursa tuturor relelor”. Un alt
motiv îl reprezintă ipocrizia lor,
atunci cînd susţin că sărăcia este o virtute. Aceste idei,
implantate adînc în subconştient,
pot fi rodul educaţiei, al ignoranţei sau chiar a unei
interpretări greşite a Scripturilor.
Banii şi viaţa echilibrată

Într-o zi, cineva mi-a spus: “Sunt lefter. Urăsc banii pentru că
sunt cauza tuturor
relelor”. Aceste afirmaţii dezvăluie un spirit nevrozat şi
dezorientat. Desigur, nu trebuie să

puneţi banii pe primul plan în viaţă, căci altfel veţi cădea în
cealaltă extremă. Sunteţi aici
pentru a vă folosi cu înţelepciune de puterile latente şi de
influenţa de care dispuneţi.
88

Unii sunt avizi de putere şi faimă, alţii sunt avizi după bani.
Dacă vă veţi focaliza dorinţele
doar asupra banilor, spunînd: “Unicul meu scop în viaţă îl
reprezintă banii, nimic altceva
nu este mai important pentru mine”, fără îndoială că-i veţi
obţine, veţi face avere, dar veţi
uita cel mai important lucru: sunteţi aici pentru a învăţa să
duceţi o viaţă echilibrată şi să
vă afirmaţi în mod armonios pe toate planurile. De aceea,
trebuie să vă potoliţi şi foamea
spirituală, aspiraţia către armonie, dragoste, bucurie, către o
sănătate perfectă.
Este total lipsit de înţelepciune să faceţi din bani scopul unic
în viaţă. Munciţi şi
acumulaţi mereu, închipuindu-vă că puteţi obţine tot ce
doriţi cu ajutorul banilor, pentru
ca, la un moment dat, să vă daţi seama că nu aveţi nevoie
numai de bunuri materiale. În
aceeaşi masură, aspiraţi către frumuseţe şi fericire, doriţi să
vă manifestaţi talentele
ascunse, să vă găsiţi rostul în viaţă şi să-i ajutaţi pe ceilalţi,
atît cît vă stă în puteri. Dacă
veţi aplica în mod inteligent legile mentalului, veţi putea
deveni chiar milionari, fără ca
aceasta să vă afecteze starea de sănătate, de armonie, de
elevare, fără să vă pierdeţi
spontaneitate şi calmul lăuntric.
Sărăcia constituie o boală mentală

Sărăcia nu este un motiv de mîndrie, ci reprezintă o boală ca
toate celelalte. Cînd
sunteţi confruntaţi cu o boală psihică cereţi ajutorul unui
medic care vă spune cum să
acţionaţi pentru a depăşi acea stare penibilă. Tot la fel, dacă
observaţi că în viaţa

dumneavoastră fluxul banilor nu este constant, înseamnă că
ceva este greşit în modul
vostru de gîndire.
Principiul vieţii, cel care ne animă pe toţi, tinde natural către
expansiune, creştere şi
abundenţă. Nu trăiţi pe acest pămînt pentru a locui într-o
cocioabă mizeră, îmbrăcat în
zdrenţe şi mereu umilit. Dimpotrivă, aveţi datoria de a fi
fericiţi, vitali şi plini de succes în
tot ceea ce faceţi.
De ce nu trebuie să criticaţi banii

Urmăriţi să vă conştientizaţi toate superstiţiile în legătură cu
banii şi să vă eliberaţi
mintea de ele. Dacă gîndiţi că banii sunt un lucru rău şi
murdar, nu faceţi decît să vă
89

îndepărtaţi de ei. Amintiţi-vă mereu că veţi pierde tot ceea
ce condamnaţi şi niciodată nu
veţi putea avea ceea ce criticaţi.
Iată în continuare, o tehnică simplă, pe care o puteţi folosi
pentru a vă îmbunătăţi
situaţia materială. Repetaţi aceste sugestii de mai multe ori
pe zi: “Îmi plac banii pentru
ceea ce pot realiza cu ei şi îi folosesc cu înţelepciune, în mod
constructiv. Banii circulă în
mod constant în viaţa mea, eu îi cheltui cu bucurie, iar ei se
întorc la mine multiplicaţi.
Banii sunt un lucru foarte bun. Am parte de ei din abundenţă
şi nu-i folosesc decît pentru
a face bine. Sunt recunoscător pentru prosperitatea de care
mă bucur şi pentru
recunoaşterea spirituală pe care o deţin.”
Banii în viziunea savanţilor

Să presupunem că găsiţi în pămînt un minereu de aur, de
argint, de plumb, de cupru
sau de fier. Veţi spune oare că acestea sunt lucruri rele? Tot
răul provine din ignoranţa
oamenilor, din interpretarea greşită a darurilor vieţii, din
modul egoist în care aceştia îşi

folosesc subconştientul. Uraniul, plumbul sau alte metale ar
fi putut foarte bine să
servească drept monede de schimb. Dar noi folosim bucăţi
de hîrtie, cecuri, bani de
nichel, de argint; evident, în aceste materiale nu este nimic

dăunător sau murdar.
Fizicienii şi chimiştii au descoperit că singura diferenţă între
două metale este numărul de
particule elementare: electroni şi nucleoni. Prin bombardarea
atomilor într-un accelerator
de particule, ei pot transforma un metal în altul. Astfel, în
anumite condiţii, aurul poate
deveni mercur. Sunt convins că, în viitorul apropiat, savanţii
vor fi capabili să creeze aurul
din argint sau din alte metale, în laboratoarele lor sofisticate.
Poate că, la început, nu va fi
rentabil, dar important este că experienţa poate fi realizată.
Nu pot să cred că vreo
persoană inteligentă vede ceva rău sau murdar în electroni,
neutroni, protoni sau alte
particule.
Bancnotele din buzunarele noastre sunt compuse din atomi
ai căror protoni şi
electroni sunt diferit aranjaţi decît cel dintr-o monedă.
Numărul şi ordinea lor sunt
singurele deosebiri dintre hîrtie şi metal.
Cum să obţineţi banii de care aveţi nevoie
90

Cu mulţi ani în urmă, am întîlnit în Australia un tînăr, care
dorea să devină chirurg,
dar nu avea destui bani. I-am explicat că o sămînţă aflată în
pămînt îşi atrage tot ceea ce
are nevoie pentru a încolţi şi că el trebuie să se inspire din
această lecţie a naturii,
umplîndu-şi subconştientul cu sugestii pozitive
corespunzătoare. Pentru a-şi continua
studiile, tînărul făcea curat în cabinetele medicale sau îşi
găsea alte meserii pe timp scurt.
Dar, în fiecare seară, înainte de a adormi, îşi imagina
atîrnată pe perete diploma de medic,

cu numele lui scris cu litere mari. Timp de patru luni a lucrat
perseverent, iar rezultatul
pe care l-a obţinut este unul dintre cele mai interesante.
Unul dintre medicii la care
muncea, l-a îndrăgit şi l-a învăţat să sterilizeze
instrumentele, să facă injecţii şi să dea
îngrijiri de primă urgenţă. Apoi, văzînd că este conştiincios, l-
a luat ca asistent. Astfel, a
fost trimis la Facultatea de Medicină. Astăzi, tînărul este unul
dintre cei mai buni medici
din Montreal, în Canada.
Folosind în mod inteligent forţele latente ale
subconştientului, el a acţionat conform
principiului antic, conform căruia: “Avînd clar în minte scopul,
veţi descoperi şi
mijloacele pentru realizarea acestui ţel”.
Tînărul şi-a imaginat, “a văzut” şi a simţit realitatea de a fi
medic. A trăit cu această
idee, a întreţinut-o, a hrănit-o şi a iubit-o pînă cînd, cu
ajutorul imaginaţiei, a pătruns
adînc în subconştient, devenind convingere şi atrăgînd tot
ceea ce-i era necesar pentru aşi
îndeplini visul.
De ce unii nu obţin ceea ce-şi doresc

Să presupunem că lucraţi la o mare firmă dar, fără să
spuneţi nimănui, gîndiţi mereu
că sunteţi prost plătit, că nu sunteţi apreciat la justa valoare,
că meritaţi mai mulţi bani şi
mai multă consideraţie. Să nu vă miraţi dacă directorul sau
şeful de personal vă va spune
într-o zi: “Suntem obligaţi să renunţăm la serviciile
dumneavoastră”. De fapt, singur v-aţi
concediat. Directorul nu reprezintă decît instrumentul prin
care a acţionat propria
dumneavoastră stare mentală negativă. Este doar un
exemplu pentru modul cum se
manifestă legea acţiunii şi reacţiunii. Gîndul reprezintă
acţiunea, iar răspunsul
subconştientului – reacţiunea.
Obstacole şi dificultăţi pe drumul spre prosperitate
91

Deseori aţi auzit pe unii care spun: “Omul acela este un
bandit, face avere în mod
necinstit”, “Este un parvenit; l-am cunoscut cînd era sărac
lipit” sau “Este un hoţ, un
răufăcător”. Dar, analizîndu-i atent pe cei care vorbesc
astfel, observaţi că se zbat mereu în
nevoi şi au dificultăţi materiale foarte mari. Poate că cei faţă
de care se exprimă astfel, au
urcat mai repede scara succesului, iar ei, roşi de invidie, îi
critică. Tocmai aceasta
constituie cauza ascunsă a eşecului lor.
Nutrind gînduri negative despre prieteni şi condamnînd
modul în care aceştia s-au
îmbogăţit, ei se îndepărtează de prosperitatea pentru care
se roagă, în fapt, atît de mult. În
realitate, aceşti oameni condamnă chiar starea la care
aspiră.
Descoperim, astfel, că el acţionează pe două căi exact
opuse. Pe de o parte, spun:
“Averea şi banii se apropie de mine mereu”, pentru ca

imediat să gîndească: “Îl invidiez
pe X pentru abundenţa în care trăieşte”. Urmăriţi mereu să
vă bucuraţi de norocul altora şi
să nutriţi numai gînduri curate la adresa semenilor voştri.
Din nimic nu puteţi primi nimic

În marile magazine sunt folosiţi detectivi care să împiedice
furturile de orice fel.
Mereu sunt prinşi hoţi, care încearcă să obţină anumite
bunuri fără muncă. Toţi aceşti
oameni întreţin o stare mentală de sărăcie şi de limitare,
îndepărtîndu-se astfel de
armonie, de pace, de credinţă, de puritate, de cinste şi de
bunăvoinţă. În plus, îşi atrag tot
felul de necazuri, în sensul că, îşi pierd reputaţia şi
încrederea în sursa universală a
abundenţei. Dacă îşi vor schimba optica şi vor face apel la
puterile latente ale

subconştientului, cu siguranţă că vor găsi un mod cinstit de
a-şi cîştiga existenţa. Astfel,
prin cinstea, integritatea şi perseverenţa lor, ei vor deveni
exemple pozitive pentru
societatea în care trăiesc.
Cum să păstraţi ce aţi dobîndit deja

Pentru a vă păstra banii fără riscul de a-i pierde, cea mai
bună modalitate este să fiţi
mereu recunoscător puterii creatoare a gîndului pentru ceea
ce primiţi. Trebuie ca
mentalul conştient să accepte că este normal să duceţi o
viaţă abundentă. Această atitudine
de acceptare, precum şi faptul că aşteptaţi în mod creator să
dobîndiţi averea, se vor
manifesta apoi într-un mod specific, în viaţa de zi cu zi.
Folosiţi pentru a realiza această
92

stare mentală, următoarele sugestii: “Mă aflu în legătură cu
bogăţiile infinite din
subconştient. Am dreptul să fiu bogat, fericit şi liber. Banii
îmi sosesc din abundenţă, fără
nici un obstacol. Sunt pe deplin conştient de adevărata mea
valoare. Îmi folosesc perfect
liber talentul şi sunt răsplătit într-un mod minunat”.
Descoperiţi drumul către abundenţă

1. Fiţi îndrăzneţi şi solicitaţi dreptul la o viaţă
prosperă. Subcon-ştientul se va
supune acestor sugestii.
2. Nu vă mulţumiţi să trăiţi la limita sărăciei. Cereţi
inteligenţei infinite mijloacele
necesare pentru a face ceea ce doriţi în orice
moment. Descoperiţi tezaurul imens
ascuns la nivelul subconştientului.
3. Atît timp cît banii circulă liber în viaţa noastră,
înseamnă că sunteţi sănătoşi
din punct de vedere economic. Consideraţi banii ca
fiind asemănători cu fluxul şi
refluxul mării, mereu ritmic şi constant. Căci atunci
cînd marea se retrage, sunteţi
siguri că ea va urca din nou.

4. Aplicînd legile subconştientului, veţi putea să
obţineţi întotdeauna suma de
bani de care aveţi nevoie, indiferent pe ce cale vă vor
parveni aceştia.
5. Unul dintre motivele pentru care mulţi oameni se
zbat în lipsuri, este faptul că
ei condamnă banii. Ceea ce condamnaţi se
îndepărtează de voi.
6. Nu faceţi din bani un dumnezeu. Ei nu reprezintă
decît un simbol. Amintiţi-vă
că adevăratele comori se află în spiritul vostru.
Sunteţi aici pentru a trăi echilibrat –
deci trebuie să aveţi la dispoziţie doar bunurile
materiale de care aveţi nevoie cu
adevărat.
7. Banii nu reprezintă adevăratul scop al existenţei.
Căutaţi să atingeţi
prosperitatea, bucuria, calmul lăuntric şi dragostea
pentru toate fiinţele.
Subconştientul vă va oferi toate aceste calităţi în
deplină armonie cu legile divine.
8. Sărăcia nu constituie o virtute şi un motiv de laudă,
ci o boală a spiritului.
Trebuie să vă purificaţi mentalul de gîndurile negative
care dau naştere acestei stări
penibile.
9. Această existenţă nu v-a fost dată ca să trăiţi într-o
cocioabă, nici să vă
îmbrăcaţi în zdrenţe sau să vă fie foame mereu.
10. Nu spuneţi niciodată: “banii sunt murdari” sau “îi
dispreţuiesc”. Ceea ce
criticaţi se îndepărtează de la voi. Nici un lucru nu
este bun sau rău, ci orientarea pe
care i-o daţi îi face să fie astfel.
11. Repetaţi frecvent: “Banii sunt utili. Mă folosesc de
ei cu înţelepciune, în mod
constructiv şi judicios. Îi dăruiesc cu bucurie, iar ei îmi
sosesc multiplicaţi de mii de
ori.”
93

12. Banii nu sunt cu nimic mai prejos decît cuprul,
plumbul sau fierul din
minereurile pămîntului. Cu adevărat rea este
ignoranţa şi folosirea cu perversitate a
puterilor subconştientului.
13. Dacă vă construiţi o imagine mentală clară a ceea
ce doriţi să obţineţi,
răspunsul subconştientului şi, deci, îndeplinirea
dorinţei, nu va întîrzia să apară.
14. Încetaţi să tot cereţi fără a da nimic în schimb,
căci nici un lucru nu este
gratuit. Pentru a primi trebuie să oferiţi. Chiar şi în
cazul în care lucraţi cu
subconştientul, trebuie să fiţi plini de dăruire şi să
puneţi toată concentrarea mentală
de care dispuneţi, în slujba idealurilor voastre.
CAPITOLUL XI

PENTRU DOBÎNDIREA SUCCESULUI, SUBCONŞTIENTUL
VÃ ESTE CEL
MAI BUN ALIAT

A dobîndi mereu succesul, atunci cînd vi-l propuneţi,
înseamnă să reuşiţi în viaţă, să
fiţi cu adevărat fericiţi. Experimentarea continuă a acestor
binefaceri, constituie chiar viaţa
eternă la care se referea Iisus, cînd afirma că lucrurile cele
mai importante sunt pacea,
armonia, siguranţa, libertatea individuală şi fericirea şi că
acestea sunt intangibile,
deoarece nimeni nu vi le poate răpi. Ele provin din Sinele
esenţă al fiinţei voastre. Cine
meditează asupra acestor calităţi, va intra imediat în
rezonanţă cu sursa divină, umplînduşi
subconştientul cu ideile lor forţă. Acestea sunt adevăratele
comori “pe care nici molia, nici
rugina nu le strică”. (Matei 6: 20)
Trei paşi către succes
94
Primul pas constă în a descoperi prin introspecţie atentă,
care acţiuni le facem întradevăr

cu plăcere, urmărind mereu să le realizăm numai pe acestea.
Căci, cheia
succesului o reprezintă munca plină de dăruire şi de pasiune.
De axemplu, nu este
suficient ca cineva să fi obţinut o diplomă de medic
psihiatru. Un astfel de specialist
trebuie să fie mereu la curent cu descoperirile din domeniul
său, să continue mereu
studiul mecanis-melor subtile ale minţii. Numai cel cu
adevărat pasionat de munca lui va
reuşi să acumuleze noi cunoştinţe, pe măsură ce ele apar şi
să trateze cu aceeaşi grijă pe
orice pacient.
Cînd am spus aceste cuvinte la o conferinţă, cineva mi-a
replicat: “Cum să trec de
acest prim pas, dacă eu nu-mi dau seama care muncă mi se
potriveşte?” În astfel de
cazuri, rugaţi-vă să fiţi ghidaţi corespunzător: “Infinita
înţelepciune a subconştientului îmi
va arăta care este adevăratul meu loc în această viaţă”.
Repetaţi această frază, într-o stare de
relaxare profundă şi de interiorizare. Dacă veţi persevera,
plini de încredere, răspunsul vi
se va revela sub forma unui sentiment, a unei intuiţii de
moment sau chiar împrejurările
vă vor orienta către un anumit domeniu. Trebuie doar să fiţi
convinşi că veţi fi ajutaţi.
Al doilea pas pe drumul către un succes sigur, cere
specializarea într-un singur
domeniu de activitate, pe care să-l aprofundaţi mereu,
devenind un adevărat specialist. De
pildă, dacă un tînăr doreşte să devină chimist, el va trebui
să-şi concentreze atenţia doar
asupra unei anumite ramuri a chimiei, studiind cu
perseverenţă doar domeniul pe care şi
l-a ales. Reuşita nu va întîrzia să apară, dacă el va lucra cu
entuziasm pentru a afla tot ceea
ce se cunoaşte în acel moment în specialitatea sa. De o
mare importanţă este şi aspiraţia

cu care abordăm orice acţiune, precum şi dorinţa continuă
de a face bine oricărei fiinţe din
jurul nostru.
Cel care doreşte să fie cel mai bun dintre toţi, va trebui să fie
mereu sprijin şi ajutor
pentru ceilalţi. Desigur, această atitudine contrastează cu
mentalitatea unora care nu
doresc decît să trăiască din ce în ce mai confortabil, muncind
în mod superficial şi fără să
se implice prea mult. Niciodată vreun om superficial şi
nepăsător nu va atinge succesul.
Va izbîndi doar cel care este animat de un ideal sublim,
altruist şi nobil. Doar servindu-i
pe ceilalţi cu abnegaţie, veţi arunca pîinea voastră pe apă*.
Al treilea pas este şi cel mai important. În esenţă, trebuie să
vă supuneţi unui
examen de conştiinţă, pentru a vă da seama dacă nu cumva,
ceea ce faceţi are ca scop doar
* Aluzie la cuvintele din Ecleziastul (11:1): “Aruncă pîinea ta pe apă,
căci o vei afla după mai multe zile.”
95

propria reuşită. Dorinţele şi idealurile voastre nu trebuie să
fie egoiste, ci să folosească
umanităţii. Veţi realiza astfel un sui-generis circuit. Altfel
spus, ceea ce dăruiţi lumii întrun
mod altruist şi plin de abnegaţie, vă va fi returnat într-o
“măsură bună, îndesată,
clătinată şi cu vîrf”**.
Dacă nu veţi dărui mereu roadele acţiunilor voastre, nu veţi
realiza acest circuit şi
cercul nu se va închide. Tot ce veţi obţine va fi un scurtcircuit
în viaţa voastră, iar acesta
se va materializa prin numeroase limitări şi boli.
Măsura adevăratului succes

Este posibil ca unii să replice în felul următor: “Bine, dar
domnul James a făcut avere
vînzînd în mod necinstit ulei şi înşelînd pe mulţi alţii”. Vă voi
răspunde că un astfel de om
pare să obţină rezultate minunate pe moment, dar banii pe
care i-a cîştigat prin fraudă se

vor risipi foarte uşor. Dacă încercaţi să furaţi, vă veţi păcăli
singuri, căci veţi induce
subconştientului sugestia că sunteţi săraci şi plini de limitări.
Aceste sugestii se vor
materializa mai tîrziu în fiinţa, în căminul sau acţiunile
voastre. Ceea ce simţim şi gîndim,
aceea vom deveni. Chiar dacă cineva a reuşit să se
îmbogăţească înşelînd, nu înseamnă că
a obţinut succesul, căci nu poate fi vorba de succes fără
pace lăuntrică. La ce-i vor folosi
acelui om uriaşele lui bogăţii, dacă nu poate dormi noaptea,
suferind de sentimentul
vinovăţiei sau fiind foarte bolnav?
Am cunoscut la Londra pe cineva care mi-a povestit cum a
făcut avere din meseria
de hoţ de buzunare. Îşi construise o casă de vacanţă în
Franţa şi trăia pe picior mare şi în
Anglia. Dar, în tot acest timp, era mereu terorizat de teama
că va fi descoperit şi arestat de
Scotland Yard. Acest sentiment de culpabilitate îi provocase
numeroase tulburări interne;
mustrările de conştiinţă îl făceau să sufere profund. La un
moment dat, nu a mai putut
suporta şi s-a predat singur poliţiei. După ce şi-a ispăşit
pedeapsa meritată, a luat hotărîrea
să se transforme radical, devenind un om cinstit. Imediat şi-a
găsit un loc de muncă bun,
continuînd să trăiască liniştit şi eliberat de angoasă.
O condiţie esenţială în vederea reuşitei, o constituie interesul
şi dragostea faţă de
munca pe care o depunem. De asemenea, trebuie să fim
animaţi de idealuri mai elevate
decît simpla dorinţă de a acumula bunuri materiale. Va
atinge succesul doar cel care
** Aluzie la cuvintele biblice: “Daţi şi vi se va da. Turna-vor în sînul

vostru o măsură bună, îndesată,
clătinată şi cu vîrf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va
măsura”. (Luca 6:38)
96

posedă profunzime psihică şi mentală, precum şi putere de
înţelegere. Mulţi dintre marii
industriaşi îşi datorează reuşita utilizării puterilor
subconştientului lor.
În urmă cu cîţiva ani, a apărut un interviu dat de un magnat
al uleiului. Acesta a
dezvăluit faptul ca secretul succesului constă în puterea de a
concepe un proiect de la
început pînă la sfîrşit, în toate detaliile sale. De exemplu,
închizînd ochii, el îşi putea
imagina un mare complex pentru fabricarea uleiului, “vedea”
trenurile încărcate cu marfă
gonind pe linii, “auzea” sirenele fabricilor, “simţea” în nări
fumul care ieşea pe coşurile
lor. Subconştientul primea aceste sugestii puternice şi le
manifesta în realitate.
Dacă reuşiţi să vă imaginaţi cu claritate scopul, mijloacele
pentru a-l atinge vor
apărea într-un mod neaşteptat, prin puterea miraculoasă a
subconştientului.
Veţi înţelege importanţa acestor trei paşi în dinamizarea
energiilor creatoare ale
subconştientului, doar aplicîndu-i în orice acţiune pe care o
doriţi încununată de succes.
Gîndul constituie o forţă colosală, iar dacă i se alătură şi
sentimentul lăuntric, trăirea
adecvată, atunci devine cu adevărat credinţă şi, după cum
spune Iisus: “După credinţa
voastră fie vouă!” (Matei 9: 29).
Cunoaşterea şi folosirea acestei puteri uriaşe de care
dispuneţi, vă va ajuta să vă
îndepliniţi orice dorinţă, vă va da încredere în forţele proprii,
precum şi un sentiment de
plenitudine şi pace lăuntrică.
Puteţi aplica aceste legi în orice domeniu şi dacă veţi dărui
roadele voastre celor din
jur sau chiar întregii umanităţi, atunci puteţi fi siguri de
reuşită.

Iar dacă veţi face aceşti trei paşi pe calea elevării spirituale,
Dumnezeu va fi mereu
alături de voi; cine va mai putea atunci să vă împiedice? Nici
o forţă de pe pămînt sau din
ceruri nu va putea constitui un obstacol pentru voi.
Oameni care şi-au îndeplinit visul

Un actor de cinema îmi spunea odată că, atunci cînd era
copil, deşi nu avusese
posibilitatea de a se duce prea des la şcoală, visa să devină
vedetă. Toată ziua, fie că prăşea
sau ducea vacile la păşune, îşi imagina numele scris cu litere
luminoase pe frontonul unui
teatru renumit. “Timp de mai mulţi ani m-am gîndit numai la
asta, pînă cînd am fugit deacasă.
Am reuşit să obţin diferite roluri de cinematografie şi a venit
şi ziua cînd am
devenit celebru, iar numele mi-a fost scris cu litere
luminoase, aşa cum visam cînd eram
mic. Sunt acum conştient de forţa uriaşă a imaginaţiei”.
97

Acum 30 de ani am cunoscut un tînăr farmacist, care cîştiga
40 de dolari pe
săptămînă, la care se adăuga şi un procentaj din vînzări. “În
25 de ani voi ieşi la pensie şi
voi scăpa de munca aceasta”, spunea el resemnat.
Atunci i-am spus: “De ce să nu ai propria ta farmacie? Ieşi
din starea asta de
pasivitate şi urmăreşte să-ţi elevezi dorinţele. Construieşte
un viitor sigur copiilor tăi.
Poate fiul tău are destul talent pentru a deveni un mare
medic, iar fiica ta – pentru a studia
cu succces muzica”.
Mi-a replicat că nu-şi putea permite să-i trimită la studii. Dar
l-am convins că tot
ceea ce putea să-şi imagineze cu forţă, se va îndeplini. În- tr-
o primă fază i-am arătat că
subconştientul dispune de o forţă colosală, apoi el a realizat
că este stăpînul acestei forţe şi
o poate folosi în orice direcţie doreşte. Astfel, treptat, el şi-a
construit o imagine mentală:

se vedea lucrînd în propria sa farmacie. Îşi îmagina cum
aranja flacoanele, prepara diferite
reţete, în timp ce vînzătorii angajaţi serveau clienţii. Nu uita
să-şi închipuie că are şi o
sumă importantă de bani depusă în bancă. Se transpunea în
acest rol asemenea unui bun
actor. Acţionează ca şi cînd ar fi aşa cum îţi imaginezi şi vei
deveni întocmai gîndurilor tale. A urmat

o înşiruire foarte interesantă de întîmplări. A fost concediat,
dar a găsit imediat de lucru la
o farmacie renumită, cu numeroase filiale, unde – după un
timp – a fost numit director.
Timp de 4 ani a economisit bani, reuşind să-şi deschidă
propria sa farmacie, pe care a
numit-o “Farmacia visurilor”, pentru că, aşa cum recunoştea
el singur, era exact ceea ce-şi
imaginase. Desigur, reuşita lui s-a datorat în mare măsură şi
faptului că a făcut exact ceea
ce-i plăcea cel mai mult.
În urmă cu cîţiva ani am ţinut o conferinţă despre puterea
imaginaţiei şi a
subconştientului în faţa unor oameni de afaceri. Am arătat,
printre altele, cum Goethe se
folosea cu înţelepciune de imaginaţia controlată ori de cîte
ori se lovea de dificultăţi.
Biografii săi spun că discuta cu un prieten căruia îi expunea
problema şi care-i dădea
sfatul cel mai bun, cu vocea şi gesturile sale obişnuite.
Astfel, scena mentală părea a fi
reală şi vie.
Printre ascultători se afla atunci şi un tînăr agent de
schimburi, care a şi început să
pună în practică tehnica lui Goethe. Astfel, el şi-a făcut un
obicei din a discuta imaginar cu
un prieten bancher multimilionar, care îl felicita pentru
deciziile înţelepte pe care le
luase, cumpărînd anumite acţiuni la bursă. Trăia cu putere
fiecare replică, pentru a o
imprima în psihic şi pentru a fi cu adevărat convins că aşa
stau lucrurile. Această metodă
98

se armoniza perfect cu scopul propus: acela de a da cele mai
bune sfaturi clienţilor săi.
Căci, dacă ei obţineau un un cîştig substanţial de pe urma
acţiunilor cumpărate, o parte
din sumă îi revenea lui, cel care avusese ideea investiţiei
respective.
Folosindu-se de înţelepciunea ce sălăşluieşte în
subconştient, agentul a avut un
succes răsunător, pe tot parcursul carierei sale.
Un alt tînăr, elev de liceu, mi-a spus într-o zi: “Am note foarte
mici, memoria îmi
joacă feste şi nu ştiu ce să fac”.
Discutînd cu el, am observat că motivul era atitudinea sa de
indiferenţă sau chiar
resentimentul pe care-l nutrea faţă de unii profesori şi colegi
de şcoală. I-am arătat, atunci,
cum să se folosească de subconş-tient pentru a deveni un
elev strălucit. A început să
emită anumite sugestii pozitive, de mai multe ori pe zi, dar
mai cu seamă seara, înainte de
a adormi şi dimineaţa, cînd se trezea. Iată ce-şi spunea el:
“Ştiu că subconştientul este
rezervorul din care se alimentează memoria mea. El reţine
tot ceea ce citesc şi tot ce spun
profesorii mei. Am o memorie perfectă şi inteligenţa infinită
din subconştient îmi pune
mereu la dispoziţie cunoştinţele de care am nevoie la orice
examen, scris sau oral.
Răspîndesc iubirea şi bunăvoinţa către toţi profesorii şi
colegii mei. Le doresc în mod
sincer succesul şi toate cele bune.”
Acum, în urma “tratamentului” pe care şi l-a făcut, tînărul
are o asemenea libertate
mentală, cum nu avusese niciodată înainte. Notele sale au
devenit foarte bune. Continuă
să menţină permanent imaginea mamei şi a profesorilor care
îl felicită pentru rezultatele
sale la învăţătură.
Cum să vindeţi şi să cumpăraţi într-un mod cît mai
convenabil

Amintiţi-vă mereu că subconştientul este ca un motor ce
trebuie pus în funcţiune de
către mentalul conştient. Starea voastră de spirit şi gîndurile
sunt asemenea unui dinam
aflat mereu în lucru.
Pentru a transmite o anumită idee, imagine sau dorinţă pînă
în profunzimile
subconştientului, trebuie întîi să ne calmăm şi să ne
concentrăm atenţia. Această atitudine
99

relaxată are rolul de a împiedica rezonanţa cu gîndurile
străine sau potrivnice scopului
urmărit. În plus, acum pot fi obţinute efecte remarcabile, cu
un minimum de efort mental.
Apoi vom urmări să creăm o imagine cît mai clară şi mai
plastică a ceea ce dorim în
fapt. De exemplu, dacă doriţi să cumpăraţi o casă, veţi face
următoarele afirmaţii (desigur,
într-o stare de relaxare deplină şi profundă): “Subconştientul
este sediul întregii
înţelepciuni. Doar el poate găsi casa ideală pentru mine,
astfel încît să fie dotată cu tot ceea
ce trebuie, fără să aibă un preţ prea mare. Trimit aceste
dorinţe către subconştient, fiind
sigur că nu mă va dezamăgi. Am o încredere deplină că
aceste gînduri vor da roadele
aşteptate, aşa cum ţăranul, cînd pune seminţe în pămînt, se
supune legilor imuabile ale
naturii”.
Răspunsul poate veni prin intermediul unui anunţ în ziar,
printr-un prieten sau paşii
vă vor fi orientaţi spre casa care arată exact aşa cum v-aţi
imaginat-o. Important este să
aveţi încredere că răspunsul va sosi la voi negreşit, pe o cale
sau alta.
Poate doriţi să vindeţi o casă, un teren sau orice altceva.
Agenţilor imobiliari care au

venit să-mi ceară sfatul, le-am povestit cum am procedat
cînd mi-am vîndut propria casă.
Am plasat în faţa casei o tăbliţă pe care scria: “De vînzare”.
Seara, în timp ce adormeam,
mi-am pus întrebarea: “Presupunînd că voi vinde casa, ce voi
face cu tăbliţa?”. Mi-am
imaginat cum dau tăbliţa jos, o iau pe umăr, mă duc în garaj
şi o arunc pe pămînt,
spunînd: “Gata, nu mai am nevoie de tine!” Am urmărit să
simt satisfacţia că totul a fost
îndeplinit.
A doua zi, a apărut un cumpărător care mi-a oferit o sumă
convenabilă şi, după ce am
încheiat tranzacţia, mi-a spus: “Puteţi să daţi jos tăbliţa”. Am
luat-o imediat şi am dus-o în
garaj. Lucrurile s-au petrecut exact aşa cum îmi închipuisem,
nimic mai mult, pentru a
confirma că “ceea ce este sus, este şi jos”, adică imaginile
imprimate în subconştient vor
apărea aidoma pe ecranul vieţii noastre. Acţiunea exterioară
o urmăreşte întocmai pe cea
interioară.
Iată altă metodă de a vinde o casă sau un teren. Relaxaţi-vă
şi apoi emiteţi cu forţă
aceste sugestii pozitive: “Înţelepciunea infinită ce
sălăşluieşte în subconştient ştie deja
care este cumpărătorul ideal al acestei case, cel care să aibă
nevoie de ea şi să-mi aducă un
profit bun. Ea îl trimite acum către mine şi, chiar dacă va
vedea şi alte case, numai a mea îl
va mulţumi, căci este călăuzit de inteligenţa universală a
subconştientului. Sunt sigur că
totul va fi perfect: cumpărătorul, momentul tranzacţiei şi
preţul. Forţele ascunse din
subconştient acţionează mereu, punîndu-mă în rezonanţă cu
armonia divină.”
100
Amintiţi-vă totdeauna că lucrul pe care-l cautaţi vă caută la
rîndul său şi, de cîte ori

doriţi să vindeţi ceva, se va găsi cineva care să aibă nevoie
chiar de ceea ce oferiţi.
Folosind în mod inteligent puterile latente din subconştient,
va veţi elibera de anxietatea
generată de senzaţia de competiţie.
Tehnici folosite cu succes

O tînără doamnă obişnuia să asiste cu consecvenţă la toate
cursurile pe care le
ţineam. Era nevoită să schimbe de trei ori autobuzul şi, de
aceea, pierdea o oră şi jumătate
pe drum. În timpul unei conferinţe, i-am povestit cum a
procedat cineva, ca să devină
proprietarul unui autoturism. Tînăra s-a decis să încerce acea
tehnică. Iată ce mi-a scris
mai tîrziu, referitor la această problemă:
“Dragă Dr. Murphy,

Vă scriu acum ca să vă povestesc cum am obţinut
automobilul de care aveam atîta
nevoie, pentru a ajunge la cursurile dumneavoastră. Mi-am
construit imaginea mentală, în
care eram la volanul unei maşini şi făceam toate acţiunile
necesare pentru a o conduce.
Repetam adeseori acea imagine, pînă cînd eram convinsă
că, într-adevăr, conduceam o
maşină. Apoi m-am dus la magazin şi vînzătorul mi-a propus
un Cadillac, pe care l-am
condus în realitate, repetîndu-mi că-mi aparţine.
Ştiind acum cum arată maşina pe care o doresc, am
continuat să-mi închipui cum
urc, mă instalez la volan, simt moliciunea banchetei şi
realizez toate manevrele necesare.
După două săptămîni, am ajuns la curs într-un Cadillac.
Unchiul meu a murit, lăsîndu-mi
printr-un testament, automobilul şi toate domeniile sale.”
Mulţi oameni de afaceri se folosesc chiar de termenul
abstract de “succes”,
repetîndu-l de atîtea ori, pînă ajung la convingerea că au
succes. Ei ştiu că ideea de succes
conţine în ea toate elementele esenţiale ale reuşitei.

Puteţi şi voi să repetaţi cuvîntul “succes” cu forţă şi
convingere. Subconştientul va
asimila această idee şi va acţiona pentru ca ea să devină
realitate. Ce înseamnă, de fapt,
succesul pentru voi? Desigur, doriţi să aveţi o familie reuşită,
să întreţineţi raporturi
101

amicale cu toţi cunoscuţii. De asemenea, vreţi să excelaţi în
meseria pe care v-aţi ales-o;
aveţi nevoie de un camin frumos şi confortabil, dotat cu tot
ceea ce trebuie. Poate că
aspiraţi şi la o viaţă spirituală mai bogată, să pătrundeţi
misterul subconştientului şi să-i
folosiţi puterile ascunse.
Sunteţi precum un om de afaceri, pentru că vă manifestaţi în
această grandioasă
afacere a vieţii pe care o trăiţi. Vă propun să deveniţi un om
de afaceri care a atins
succesul, folosind aceste tehnici, ce presupun să vă
imaginaţi că faceţi ceea ce doriţi să
faceţi şi că aveţi lucrurile care vă sunt necesare. Serviţi-vă
de imaginaţie şi participaţi cu
toată fiinţa, pentru a intra în legătură cu realitatea
succesului. Faceţi astfel încît să rezonaţi
în permanenţă cu energiile reuşitei. Adormiţi în fiecare seară
cu ideea succesului, cu un
sentiment de satisfacţie deplină; ideea va pătrunde în
subconştient şi va da roadele
aşteptate. Fiţi convinşi că v-aţi născut pentru a reuşi, iar
miracolele nu vor întîrzia să se
producă.
Idei de reţinut pentru a atinge succesul

1. Succesul înseamnă să reuşeşti în tot ceea ce ţi-ai
propus. Dacă veţi fi calmi,
fericiţi, mulţumiţi şi veţi face mereu ceea ce vă place,
veţi dobîndi cu siguranţă
succesul deplin în viaţă.
2. Analizîndu-vă cu atenţie, descoperiţi ce vă place cu
adevărat să faceţi şi

acţionaţi doar în acel sens. Dacă nu reuşiţi să vă daţi
seama, cereţi să fiţi ghidaţi,
pentru a descoperi direcţia în care vă puteţi
manifesta plenar.
3. Specializaţi-vă în domeniul ales şi căutaţi să aflaţi
din ce în ce mai multe despre
el.
4. Reuşita nu aparţine celor egoişti, ci celor care şi-au
făurit un ideal din servirea
şi ajutorul întregii umanitaţi.
5. Nu poate fi vorba de reuşită fără pacea minţii.
6. Pentru a reuşi, trebuie să fiţi fini psihologi şi să
aveţi o mare putere de
pătrundere mentală.
7. Dacă vă imaginaţi cu claritate scopul,
subconştientul vă va pune la dispoziţie
tot ceea ce este necesar, pentru îndeplinirea sa.
8. Gîndul însoţit de sentiment şi aspiraţie pozitivă
devine o forţă uriaşă, căreia
nimic nu i se poate opune.
9. Imaginaţia controlată poate realiza miracole, căci
ea ne pune la unison cu
puterile latente ale subconştientului.
10. Dacă doriţi să obţineţi succesul pe plan
profesional, imaginaţi-vă că şeful sau
cineva la care ţineţi foarte mult vă felicită şi vă
admiră sincer. Daţi viaţă şi forţă
102

acestei imagini prin sentimente adecvate. “Auziţi”
vocea, “observaţi” gesturile
specifice. Vizualizaţi mental această imagine cu
perseverenţă, ocupîndu-vă toţi timpii
morţi ai zilei cu această acţiune. Cu siguranţă că, în
timp, va veni şi bucuria reuşitei.
11. În subconştient sunt păstrate toate amintirile şi
impresiile trăite. Pentru a va
îmbunătăţi memoria, emiteţi de mai multe ori această
sugestie: “Memoria infinită a
subconştientului îmi revelează, în orice moment, ceea
ce am nevoie să ştiu”.

12. Dacă doriţi să vindeţi ceva, afirmaţi încet şi cu
atenţie următoarele:
“Înţelepciunea subconştientului ştie deja care este
cumpărătorul ideal pentru acest
lucru şi îl atrage către mine”. Veţi fi uimiţi să
constataţi că aşa stau lucrurile.
13. Ideea de succes conţine în ea toate elementele şi
manifestările succesului.
Repetaţi de mai multe ori, cu încredere şi convingere,
cuvîntul “succes”, dinamizînd
astfel puterile ascunse care vă pot duce la obţinerea
unui succes deplin.
CAPITOLUL XII
SUBCONŞTIENTUL ÎN SLUJBA ŞTIINŢEI

Majoritatea savanţilor se folosesc de subconştient, chiar
dacă, uneori, nu sunt
conştienţi de fenomenele care se petrec atunci. Exemple
ilustre în acest sens sunt:
Edison, Marconi, Kettering, Poincare, Einstein şi mulţi alţii.
Cînd un om de ştiinţă
apelează la subconştient, dobîndeşte o anumită intuiţie
specială în legătură cu îmbinarea
mai multor domenii. Cercetări recente demonstrează că
succesul inventatorilor depinde în
mare măsură de capacitatea lor de a utiliza tezaurul de
înţelepciune, care se află în
subconştient.
Vă propunem în continuare, exemplul chimistului Friedrich
von Stradonitz, care
lucra de mult timp pentru a obţine formula chimică a
benzinei. Oricum ar fi combinat cei
6 atomi de carbon cu 6 atomi de hidrogen, el nu reuşea
totuşi să obţină formula benzinei.
Dezamăgit, obosit, el a abandonat subconştientului
problema. După cîtva timp,
subconştientul i-a oferit o rezolvare uluitoare: în timp ce urca
în autobuz, a înţeles că
atomii erau uniţi printr-o legătură circulară, numită cercul
benzenului.
103

Alt savant, Nikolas Tesla, a realizat invenţii importante, care
stau la baza electronicii
de astăzi. El proceda astfel: cînd îi venea o idee nouă, lăsa
imaginaţia să construiască liber
pe acel subiect, ştiind că subconştientul îi va revela tot ceea
ce lipsea pentru ca noul
dispozitiv să poată fi materializat. Realiza mental toate
îmbunătăţirile posibile, corecta
greşelile şi oferea tehnicienilor schema dispozitivului perfect
funcţionabil. Obişnuia chiar
să spună: “Întotdeauna invenţia mea funcţionează aşa cum
mi-am imaginat. În 20 de ani
nu a fost nici măcar o excepţie.”.
Naturalistul american Agassia a descoperit cîteva dintre
fenomenele misterioase,
care se petrec în lumea subconştientului în timpul somnului.
Cităm din biografia sa: “De
mai multe săptămîni mă chinuiam să reconstitui o fosilă
găsită încrustată pe o piatră.
Nereuşind să stabilesc specia din care făcea parte, obosit şi
disperat, am abandonat şi am
încercat să mă relaxez. După cîtva timp, într-o noapte, m-am
trezit cu senzaţia clară că am
visat peştele fosilizat, cu toate fragmentele care-i lipseau.
Dar nu reuşeam să-mi amintesc
nimic din vis. Imediat m-am dus la muzeu, pentru studia din
nou piatra, sperînd că-mi
voi aminti ceva, dar fără nici un rezultat. Noaptea următoare
am visat din nou peştele, dar
la trezire am uitat cum arăta. Sperînd că voi avea iar visul, a
treia noapte mi-am pregătit
hîrtie şi creion lîngă pat, ca să-l schiţez. Spre dimineaţă, mi-a
apărut peştele în vis, mai
întîi neclar, apoi din ce în ce mai distinct, astfel încît îi
puteam studia toate detaliile. M-am
trezit pe jumătate şi, aflat încă sub influenţa visului, într-un
întuneric profund, am schiţat
imaginea pe hîrtie. Dimineaţa, am constatat cu uimire că
desenasem linii pe care nu le

văzusem la fosilă. Am alergat la muzeu şi am curăţat bine
suprafaţa pietrei, pînă a devenit
vizibile şi părţile ascunse ale fosilei. La sfîrşit, semăna
perfect cu imaginea din vis”.
În urmă cu 40 de ani, Dr. Frederick Banting, strălucit
canadian, studia ravagiile făcute
de diabet, maladie incurabilă la acea vreme. A fost necesară
o muncă titanică, în care s-au
angrenat cercetători din întreaga lume. Într-o noapte, Bating
a adormit epuizat. În timpul
somnului, a avut revelaţia de a extrage o substanţă din
pancreasul cîinelui. Această
substanţă stă la baza insulinei, care salvează şi astăzi mii de
vieţi omeneşti.
Pentru a obţine acest rezultat excepţional, savantul a
consumat mult timp şi energie.
Nu înseamnă însă că nu puteţi obţine rezultate imediate. Nu
vă descurajaţi. Obişnuiţi-vă
să cereţi în fiecare seară subconştientului să vă ofere soluţia
cea mai bună. Una dintre
cauzele întîrzierii ar putea fi îndoiala sau gîndul că problema
este foarte grea şi ar putea
dura mult timp pînă se rezolvă. Încetaţi să vă întrebaţi cînd şi
unde vi se va împlini
dorinţa, căci subconştientul nu este limitat în timp sau
spaţiu. Închipui- ţi-vă că deja aţi
104

primit răspunsul, nu-l proiectaţi într-un viitor nedeterminat.
Păstraţi încrederea de
nezdruncinat în reuşită, căci orice problemă îşi are propria ei
soluţie.
Dr. Lothan von Blenk-Schmidt, renumit inginer electronist,
povesteşte cum, cu
ajutorul subconştientului, s-a salvat dintr-un lagăr de
concentrare rusesc în timpul
războiului:
“Eram prizonier într-o mină de cărbuni din Rusia şi vedeam
terifiat cum oamenii
mureau unul cîte unul în jurul meu. Eram păziţi de gardieni
extrem de brutali, iar ofiţerii

erau inteligenţi şi atenţi, încît practic era imposibil să
evadezi. După un examen medical
sumar, fiecărui prizonier îi era impusă, pentru a fi scoasă la
suprafaţă, o anumită cantitate
de cărbune pe zi. Mie mi-au fixat 150 kg pe zi. Dacă
prizonierul nu extrăgea cantitatea
impusă, raţia alimentară – şi aşa destul de mică – se reducea
şi mai mult. În scurt timp, se
odihnea în cimitirul lagărului. Îngrozit, am început să mă
concentrez asupra unui plan de
evadare. Casa din Los Angeles era distrusă, toţi membrii
familiei – ucişi, iar prietenii
dispăruseră sau se aflau, ca şi mine, în lagăre de prizonieri.
Am invocat subconştientul şi
i-am cerut să găsească o modalitate pentru a ajunge la Los
Angeles. “Vedeam” în
închipuire imagini de acolo, bulevardele largi, şi cîteva dintre
clădiri. În fiecare dimineaţă
şi seară mă imaginam plimbîndu-mă pe cel mai mare
bulevard, împreună cu o fată pe care
o cunoscusem înainte de război (şi care este soţia mea
acum); vizitam magazinele, urcam
în autobuze, luam prînzul la restaurant. De fiecare dată
aveam grijă, atunci cînd
“conduceam” maşina mea imaginară, să nu fac vre-un
accident. Imaginile erau pline de
viaţă şi culoare şi mă simţeam ca şi cînd le trăiam cu
adevărat.
În fiecare dimineaţă, gardianul-şef aşeza prizonierii în rînd şi-
i număra. Striga: 1, 2,
3… şi cînd ajungea la 17 făceam un pas înainte. Într-o
dimineaţă, cînd se numărau
prizonierii, gardianul a fost chemat în altă parte, tocmai cînd
ajunsese la 16; cînd a revenit,
a început de la 17, deci nu mi-au observat lipsa. Seara, cînd
detaşamentul s-a întors de la
muncă, numărul prizonierilor era evident, acelaşi, deci lipsa
mea a fost observată cu mult
mai tîrziu.

Am reuşit să ies din lagăr, fără să fiu văzut şi am tot mers
prin pustiu, timp de 24 de
ore, pînă am ajuns la o casă părăsită, unde m-am odihnit.
Multe zile am trăit din ce
pescuiam sau vînam. Cînd am ajuns la linia ferată, am urcat
într-un tren ce transporta
cărbuni în Polonia. Prietenii m-au ajutat să ajung la Lucerna,
în Elveţia. Într-o seară, cînd
stăteam în Palace Hotel din Lucerna, am cunoscut un cuplu
de americani, care m-au
invitat acasă la ei, în Santa Monica (California). Astfel, am
ajuns în America, la Los
105

Angeles. Şoferul de taxi m-a dus exact pe bulevardele pe
care le visasem în zilele sumbre
din lagăr. Mi se parea că nu trecuse decît puţin timp de cînd
fusesem pe acolo. Această
reuşită va rămîne pentru mine ca o lecţie despre minunile pe
care le pot realiza puterile
latente din subconştientul nostru, atunci cînd sunt pe deplin
controlate.”.
Un alt domeniu în care subconştientul poate fi folositor este
istoria. Arheologii şi
paleontologii ar trebui să ştie că tot ceea ce a existat şi s-a
manifestat vreodată, se păstrează
în memoria universală. Prin studiul ruinelor şi fosilelor antice,
ei reconstruiesc palate sau
oraşe întregi. Istoricii îşi lasă imaginaţia să construiască tot
felul de variante, dinamizînd
astfel subconştientul; acesta deschide porţile de acces către
memoria ascunsă a lumilor şi
civilizaţiilor străvechi; astfel, trecutul reînvie şi poate fi
cunoscut.
Savanţii posedă o putere de concentrare mare şi o
imaginaţie controlată, care trezesc
geniul subconştient: templele antice capătă acoperişuri, apar
grădini, piscine şi fîntîni
arteziene; oasele albite sunt acoperite de muşchi şi piele. Cu
ajutorul atenţiei bine

focalizate, a imaginaţiei dirijate, putem transcede timpul şi
spaţiul şi ne punem în legătură
telepatică cu cele mai elevate gînduri ale marilor savanţi ai
lumii.
Cum să devenim receptivi la sugestiile subconştientului

Dacă trebuie să luaţi o decizie dificilă, începeţi imediat să
căutaţi soluţia, plini de
optimism. Evitaţi grijile, fiţi încrezători.
Iată o tehnică simplă de a deveni receptivi la mesajele
subconştien-tului. Aşezaţi-vă
într-o poziţie confortabilă, relaxaţi-vă corpul şi mintea. Dacă
acestea refuză să se supună,
fiţi autoritari şi fermi, impunîndu-vă cu putere voinţa. Corpul
este obligat să vă asculte,
pentru că nu are voinţă proprie, iniţiativă sau inteligenţă, ci
este asemenea unui disc pe
care sunt săpate diferite gînduri sau emoţii sub forma unor
gesturi caracteristice, ticuri sau
chiar boli. După ce aţi obţinut o relaxare profundă,
concentraţi-vă atenţia exclusiv asupra
problemei care vă frămîntă. Căutaţi o soluţie, încercaţi
diferite variante, gîndiţi-vă cu
anticipaţie ce bucuroşi veţi fi cînd o veţi găsi pe cea mai
bună. Lăsaţi-vă cuprinşi de acest
sentiment. Permiteţi minţii să se joace astfel, pînă adormiţi.
Dacă nu aţi primit răspunsul
în timpul somnului, nu vă mai preocupaţi de problema
respectivă. Oricînd este posibil să
apară, chiar dacă faceţi altceva.
Pentru a avea acces la informaţiile depozitate în
subconştient, cea mai simplă metodă
este şi cea mai bună. Iată un exemplu personal: într-o zi am
pierdut un ceas, care era o
106

amintire de familie. L-am căutat peste tot, dar nu l-am găsit.
Seara am invocat
subconştientul şi i-am vorbit ca unei persoane de încredere:
“Tu ştii tot, deci ştii şi unde
este ceasul meu; te rog, să-mi arăţi locul”. M-am trezit cu
gîndul pregnant: “Căută sub
copacul din curte”, unde l-am şi găsit imediat.
CAPITOLUL XIII
SUBCONŞTIENTUL ŞI MIRACOLELE SOMNULUI

Fiecare dintre noi petrece 8 ore din 24 dormind (cam o
treime din viaţă). Aceasta
este o lege inexorabilă a vieţii, valabilă atît în regnul vegetal,
cît şi în cel animal. Multe
probleme îşi pot găsi răspuns atunci cînd dormim.
Este încă încetăţenită teoria conform căreia, ziua obosim şi
noaptea dormim, ca să ne
recuperăm forţele pierdute. Dar corpul consumă energia şi
cînd doarme: inima continuă
să funcţioneze, la fel plămînii, ca şi toate celelalte organe
vitale. Dacă mîncăm înainte de a
ne culca, hrana este perfect digerată şi asimilată în somn.
Aceasta, datorită faptului că
subconştientul nu se odihneşte şi nu doarme niciodată, ci
este mereu activ, controlînd
toate funcţiile corpului. Atunci cînd dormim, vindecarea se

produce mai uşor, deoarece
nu mai există multiple interferenţe şi blocaje produse de
mentalul conştient.De
asemenea, răspunsurile la problemele care vă frămîntă vi se
revelează mai ales în somn.
Binefacerile somnului

Dr. John Bingelow, o autoritate în studiul efectelor* somnului,
a demonstrat că
noaptea, cînd dormim, creierul primeşte impresii vizuale,
auditive, olfactive, gustative,
care demonstrează că nervii respectivi sunt activi în timpul
somnului, precum şi neuronii
* Dr. John Bingelow – “The Mystery of Sleep”, New York and London,
Jasper Brothers
107

scoarţei cerebrale. Savantul a demonstrat că, atunci, sufletul
se uneşte cu Spiritul Divin,
umplîndu-se de înţelepciunea şi Iubirea eternă. “Studiile pe
care le-am întreprins miau
întărit convingerea că, adevăratul scop al somnului nu este
doar odihna; de fapt, nici o

altă parte a vieţii nu este mai importantă pentru elevarea
spirituală echilibrată a omului”.
Obosită de permanentele conflicte, jigniri şi stresuri, mintea
are nevoie de o
retragere periodică din lumea simţurilor, pentru a intra în
legătură telepatică cu forţa şi
înţelepciunea subconştientului. Dacă veţi urmări să păstraţi
mereu această legătură, veţi fi
ghidaţi permanent de către ea şi veţi reuşi să învingeţi orice
dificultate. Pentru aceasta,
este bine ca, în timpul zilei, să realizaţi periodic retragerea
minţii în interior, departe de
confuzia şi agitaţia lumii exterioare. Aceasta poate fi privită
tot ca o formă de somn, căci
sunteţi adormiţi faţă de lumea simţurilor, dar astfel treziţi în
voi lumea extraordinară a
subconştientului.
Efectele surprinzătoare ale privării de somn
Lipsa de somn creează iritabilitate, depresiuni şi gînduri
sumbre. Dr. Georges

Stevenson, membru al Asociaţiei Naţionale pentru Sănătate
Mentală (National
Association for Mental Health), afirma: “După părerea mea,
fiecare fiinţă umană are
nevoie de cel puţin 6 ore de somn pe noapte, pentru a se
simţi bine. Mulţi dintre noi au
nevoie chiar de mai multe. Cei care-şi închipuie ca se pot
acomoda şi cu mai puţine ore
de somn, se înşeală”. Savanţii care au studiat efectele lipsei
de somn, au remarcat că
insomnia prelungită a precedat anumite tulburări
psihopatologice. Pentru a explica acest
fenomen, este suficient să amintim că, în timpul somnului ne
“încărcăm bateriile”,
dobîndind vitalitate şi poftă de viaţă.
Într-un articol intitulat “Poate că aveţi nevoie de mai mult
somn”, apărut în “Reader’s
Digest”, se relatează următoarea experienţă:

“În ultimii trei ani, am realizat experienţe medicale la Walter
Reed Army Institute of
Research din Washington. Ca subiecţi, s-au oferit o sută de
militari şi civili. Aceştia au
fost menţinuţi forţat în stare de veghe circa 4 zile la rînd.
Numeroase teste au pus în
evidenţă efectele şi simptomele lipsei de somn, rezultatele
lor dezvăluind cîteva dintre
misterele uluitoare ale somnului.
Se ştie acum că, mintea obosită de nesomn caută atît de
avidă somnul, încît ar
sacrifica orice ca să-l obţină. După numai cîteva ore apar
scurte perioade de moţăială, într-
108

un ritm de 3 – 4 pe oră. Ca într-un somn veritabil, pleoapele
se închid, ritmul cardiac se
încetineşte pentru cîteva secunde. Pot surveni momente de
inconştienţă sau imagini
disparate, frînturi de vise. Pe măsură ce se agravează lipsa
de somn, perioadele de
pierdere a cunoştinţei devin din ce în ce mai dese şi mai
lungi (2 – 3 secunde). Chiar dacă
subiectul are o mare responsabilitate (exemplu: pilotarea
unui avion în plină furtună), el
nu îi poate rezista. Fiţi atenţi, căci vi se poate întîmpla
oricînd, mai ales cînd sunteţi la
volan.
Lipsa de somn atacă buna funcţionare a memoriei şi a
simţurilor. Mulţi dintre
subiecţi s-au dovedit incapabili să reţină o anumită
informaţie, pentru mai mult timp şi să
o folosească în problema pe care o aveau de rezolvat. În faţa
unor situaţii care cereau
eforturi mai mari de memorare, subiecţii se zăpăceau şi se
blocau.”.
Noaptea este un sfetnic bun

O doamnă din New York, ascultătoare a emisiunilor pe care le
ţineam la postul
naţional de radio, îmi relata că i se oferise un loc de muncă
pentru care era plătită dublu.

Neputînd să se decidă, înainte de a se culca, s-a rugat astfel:
“Inteligenţa creatoare a
subconştientului ştie ce este mai bine pentru mine. Ea mă
orientează mereu către fericire
şi o viaţă spirituală înaltă, revelîndu-mi cea mai bună decizie.
Îi mulţumesc pentru
răspunsul care, sunt sigură, va veni.”. A repetat această
rugăciune simplă de mai multe ori.
A doua zi, s-a trezit dimineaţa cu senzaţia clară că nu trebuie
să accepte oferta, ceea ce a şi
făcut. Evenimentele ulterioare au demonstrat că alegerea
era bună; firma care-i făcuse
propunerea a dat faliment după scurt timp.
Iată un alt exemplu, despre modul cum puteţi fi ajutaţi şi
ocrotiţi de către
subconştient, atunci cînd îl invocaţi.
Cu mulţi ani în urmă, înaintea celui de-al doilea război
mondial, mi-a fost oferit un
post în Orient. Pentru a fi sigur că voi lua o decizie bună, m-
am rugat astfel:
“Înţelepciunea ascunsă din fiinţa mea ştie tot şi îmi va
revela, cu voia lui Dumnezeu, pe ce
drum trebuie să merg. Voi reuşi să recunosc răspunsul,
indiferent cum va sosi el”. Am
recurs la această modalitate deoarece, deşi mentalul
conştient poate lua decizii cînd
cunoaşte toate datele problemei, este nevoie de intuiţia
proprie subconştientului pentru a
răspunde la întrebări pe care doar viitorul le poate dezlega.
Am repetat rugăciunea ca pe
un cîntec de leagăn, înainte de a adormi şi apoi am visat
ceea ce s-a petrecut în realitate
109

peste trei ani. Mi-a apărut un vechi prieten şi mi-a spus:
“Citeşte ziarele, nu pleca!”. În
ziare se relata, cu litere groase, cum se declanşase războiul,
prin atacul de la Pearl
Harbour. De mai multe ori am avut vise foarte clare, ca cel
expus mai înainte. Acestea

sunt scenarii realizate de subconştient, care ne relevează
astfel anumite adevăruri, prin
intermediul unor persoane în care avem încredere. Altul ar
putea primi sfaturi din partea
mamei, care-i apare în vis şi îl avertizează asupra unui
anumit pericol. Subconştientul
creează imaginile cele mai sugestive, care să ne
impresioneze şi să ne determine să
credem în ceea ce visăm.
Dr. Rhine, director la Departamentul de psihologie al
Universitaţii Duke, a adunat un
mare număr de relatări, care demonstrează că multe
persoane au vise premonitorii în
legătură cu evenimentele care se vor întîmpla în viitor,
reuşind cu ajutorul lor să evite
posibile tragedii.
Viitorul este rezultatul modului vostru de a gîndi în prezent,
el este deja în
subconştient cu excepţia cazului cînd îl modificaţi după
dorinţă prin intermediul
rugăciunii. Prin analogie, viitorul unui popor este înscris în
subconştientul colectiv al
poporului respectiv. Aşa se explică faptul că am visat că s-a
declanşat războiul cu trei ani
mai înainte. Întîmplările de mîine se află deja în
subconştient, la fel şi cele de săptămîna
sau de luna viitoare şi pot fi “văzute” de o persoană
clarvăzătoare, cu un mental elevat.
Dacă veţi începe însă să vă rugaţi, nu vi se va mai întîmpla
nimic rău, căci nimic nu
este fixat sau prestabilit în mod definitiv de dinainte.
Atitudinea mentală, adică modul în
care gîndiţi sau simţiţi realitatea, determină viitorul. Prin
rugăciune puteţi remodela şi
crea un nou viitor. Tot ceea ce un om seamănă acum, va
ajunge să recolteze mai tîrziu. Sămînţa ,
după cum este bună sau rea, va da rodul pe măsură.
Miracole petrecute în timpul somnului

Odată, un cursant mi-a trimis un ziar în care era relatat cazul
unui laminor din
oţelaria Pitsburg. Omul, numit Roy Hammerstrom, a cîştigat
15000 de dolari datorită unui
vis pe care l-a avut.
Conform articolului din ziar, inginerii care lucrau în oţelărie
munceau de mult timp,
ca să repare o bandă de transmisie a barelor de oţel. Deşi se
chinuiau de multă vreme, nu
reuşiseră să găsească defecţiunea şi să o remedieze.
Hammerstrom căuta şi el un
dispozitiv nou, care să pună în mişcare angrenajul, dar fără
nici un rezultat. Într-o după-
110

amiază, înainte de a aţipi, i-a venit iar în minte problema de
la oţelărie. Adormind, a visat
o schiţă perfectă a unui anumit utilaj. Trezindu-se, a făcut o
schemă după desenul din vis.
Apoi, el a pus această schemă în aplicare, iar angajaţii au
realizat un dispozitiv funcţional.
Astfel, somnul de la prînz i-a adus lui Hammerstrom un cec
de 15000 de dolari, adică cea
mai mare recompensă pe care o oferise vreodată firma
angajaţilor săi, pentru o invenţie.
Dr. Helprecht, profesor de cultură asiriană la Universitatea
din Pennsylvania, scria în
jurnalul său: “Într-o seară, m-am culcat epuizat de eforturile
zadarnice de a localiza două
fragmente de agată, presupuse a fi aparţinînd unui
babilonian. Adormind sub influenţa
acestor gînduri, am avut un vis remarcabil: mi-a apărut un
preot din Nippur, înalt şi
impunător, cam de patruzeci de ani, care m-a condus la
tezaurul templului. Acolo, erau
împrăştiate pe podea, o mulţime de fragmente de agată şi
lapis-lazuli. Preotul mi-a spus:<
> M-am trezit
instantaneu. Am examinat
fragmentele şi, spre uimirea, se potriveau. Găsisem, în
sfîrşit, soluţia problemei.”
Robert Louis Stevenson, în una din cărţile sale – “Acrossthe
plains” – consacră un
întreg capitol viselor. El însuşi avea vise pline de acţiune, pe
care şi le programa seara.
Înainte de a adormi, cerea subconştientului să-i reveleze noi
povestiri. Dacă ajungea întro
criză financiară, era de ajuns să trimită o sugestie de genul:
“Oferă-mi ideea unui bun
roman de aventuri, care să se vîndă bine”. Subconştientul
răspundea prompt, pe măsura
aş-teptărilor. În legătură cu acest fenomen, Stevenson scria:
“Micuţele zîne (puterile
latente ale subconştientului), atunci cînd concep un roman,
mi-l transmit capitol cu
capitol, astfel încît, eu, preupusul autor, nu ştiu niciodată
cum se va derula acţiunea în
continuare. Nici măcar această parte a muncii mele, care se
desfăşoară ziua, cînd sunt
treaz şi conştient, nu o pot considera ca fiind a mea, căci îmi
dau seama că aceste zîne sunt
chiar şi atunci alături de mine, inspirîndu-mă.”
Dormiţi în pace şi treziţi-vă în bucurie.

Cei care suferă de insomnie, vor găsi în rugăciune un
tratament extrem de eficient.
Înainte de a adormi, repetaţi lent, cu atenţie, această
sugestie binefăcătoare: “Picioarele se
relaxează, braţele se relaxează, spatele se destinde complet,
creierul se umple de calm şi
bucurie, faţa mi se destinde; întregul corp este perfect
relaxat şi psihicul se linişteşte
complet. Iert din tot sufletul pe toţi cei care au greşit faţă de
mine şi trimit către toate
111
fiinţele universului gînduri de iubire, armonie, pace şi
sănătate. Mă învăluie un ocean de

linişte şi bucurie şi devin conştient de Prezenţa Divină din
mine. Percep intuitiv
fascinantul mister al Vieţii şi al Iubirii. Fericirea mă cuprinde
şi devin plin de bunăvoinţă
faţă de cei din jur. Întreaga noapte voi dormi în această pace
fermecată, iar dimineaţa mă
voi trezi plin de vitalitate şi de iubire. O sferă de beatitudine
mă cuprinde mereu, făcîndumă
din ce în ce mai bun şi mai înţelept. Nu-mi este teamă de
nimic, căci ştiu că Tu eşti
cu mine. Voi dormi în pace şi mă voi trezi plin de bucurie,
dedicîndu-Ţi întreaga mea
viaţă şi iubire.”
Idei forţă despre binefacerile somnului

1. Trebuie să vă treziţi a doua zi la o anumită oră?
Nimic mai simplu: înainte de
a adormi, sugeraţi subconştientului să vă trezească
exact la acea oră. Veţi constata cu
uimire că el se va supune. Faceţi apel la rezolvarea
oricărei probleme, căci nimic nu
este prea greu în faţa forţei infinite a
subconştientului.
2. Subconştientul nu cunoaşte odihna niciodată,
lucrază fără încetare.
Controlează toate funcţiile vitale şi vindecă orice
boală. Împăcaţi-vă cu voi înşivă,
iertaţi pe toţi cei care au greşit; vindecarea se va
produce cu mult mai repede.
3. Subconştientul vă ghidează mai ales atunci cînd
dormiţi sau cînd visaţi.
Curenţii vitali circulă atunci liberi prin fiinţă,
purificînd-o, astfel încît dimineaţa vă
treziţi revitalizaţi şi întineriţi.
4. Dacă sunteţi, încă, sub influenţa supărărilor şi
conflictelor din timpul zilei,
calmaţi-vă mai întîi şi concentraţi-vă asupra unor
sugestii pozitive. Invocaţi forţele şi
înţelepciunea din subconştient şi cereţi să rezolve
problema cu care vă confruntaţi.

Veţi dobîndi, astfel, un plus de încredere în voi, calm
şi putere.
5. Somnul este esenţial pentru o minte lucidă şi un
corp sănătos. Lipsa de somn
provoacă iritabilitate, depresiuni psihice, zăpăceală;
sunt necesare cel puţin opt ore
de somn în fiecare noapte.
6. Savanţii au demonstrat că survin o serie întreagă
de tulburări psihopatologice,
în urma unei insomnii prelungite.
7. În timpul somnului, mintea se încarcă cu forţe noi.
Multe persoane care nu
dorm suficient, prezintă tulburări de memorie şi de
coordonare a mişcărilor, sunt
dezorientate şi confuze.
8. Creierul obosit va sacrifica orice pentru cîteva clipe
de somn. Atenţie, cei care
aveţi tendinţa să adormiţi la volan!
112

9. Noaptea e un sfetnic bun. Înainte de a adormi,
invocaţi protecţia
subconştientului. Cereţi răspuns la întrebarea care vă
frămîntă, apoi fiţi receptivi
pentru a înţelege răspunsul.
10. Aveţi deplină încredere în subconştient; el nu vă
poate orienta decît în
direcţia cea bună. Cîteodată, mesajul său vă parvine
prin intermediul unui vis foarte
clar şi sugestiv.
11. Modul în care gîndiţi vă determină destinul.
Lăsaţi-vă ghidaţi de către
înţelepciunea infinită, ascunsă în fiinţa voastră,
acceptaţi orice sfat sau sugestie care
simţiţi că vine de acolo. Fiţi optimişti, gîndiţi-vă că nu
se poate întîmpla nimic rău;
astfel remodelaţi destinul şi vă îmbunătăţiţi viitorul.
12. Dacă doriţi să scrieţi un roman, o piesă de teatru
sau să realizaţi o invenţie
extraordinară, cereţi subconştientului să vă inspire;
conştientizaţi faptul că el vă

ghidează mereu. Se vor produce astfel adevărate
miracole, iar patrimoniul universal
se va îmbogăţi cu noi comori artistice sau ştiinţifice.
CAPITOLUL XIV

MANIFESTAREA PUTERII SUBCONŞTIENTULUI ÎN
REZOLVAREA
PROBLEMELOR DE CUPLU

Cauza tuturor conflictelor ce apar în interiorul unui cuplu, o
constituie
nerecunoaşterea modului de acţiune a forţelor ascunse în
subconştient. Orice problemă
dintre soţ şi soţie se poate rezolva dacă cei doi folosesc în
mod constructiv problemele
mentalului. Rugîndu-se împreună, cei doi iubiţi se vor
armoniza la toate nivelele fiinţei
lor şi vor rămîne mereu împreună. Orientarea către idealuri
sublime, studiul legilor
misterioase ale vieţii, faptul că cei doi au acelaşi drum în
viaţă şi îşi respectă reciproc
libertatea personală, toate acestea reprezintă cheile unei
căsătorii armonioase şi fericite, în
care soţii formează o singură fiinţă.
Un divorţ sau o despărţire dureroasă poate fi evitată cel mai
uşor, chiar dinaintea
căsătoriei. Desigur, cînd situaţia devine insuportabilă, cel
mai bine este să ieşi din ea. Dar
de ce să nu eviţi o situaţie neplăcută? Nu ar fi mai bine să te
concentrezi asupra adevăratei
cauze a problemelor cu care te confrunţi, adică să tai răul de
la rădăcină?
113

Asemenea celorlalte probleme cu care omul se poate
confrunta, divorţul, împreună
cu supărările inerente, sunt roadele unui comporta-ment, în
care legile subconştientului
sunt ignorate complet.
Adevărata semnificaţie a căsătoriei
Pentru a fi cu adevărat o uniune între două fiinţe, căsătoria
trebuie să aibă în primul

rînd o bază spirituală, să fie însufleţită de iubire reciprocă.
Dragostea poate fi exprimată
sub forma toleranţei, a sincerităţii, a onestităţii şi a
bunăvoinţei. De aceea, fiecare dintre cei
doi iubiţi trebuie să fie foarte sinceri unul faţă de celălalt. O
căsătorie armonioasă nu poate
fi niciodată realizată, avînd la bază motive ca vanitatea, lipsa
de bani sau dorinţa de a
parveni, deoarece acestea indică lipsa sinceritaţii şi a iubirii.
O asemenea căsătorie nu
reprezintă decît o penibilă minciună şi o mascaradă
grotească.
O femeie care gîndeşte: “Sunt epuizată de muncă. Mă voi
mărita ca să renunţ la
serviciu şi să mă ocrotească soţul”, porneşte de la premise
false şi nu aplică într-un mod
corect legile subconştientului.
Numai cunoaşterea şi folosirea benefică a acestor legi îi pot
oferi siguranţă şi confort.
Dacă ea ar aplica tehnicile descrise în capitolele anterioare,
nu s-ar putea plînge niciodată,
în realitate, de soţ, de tată sau de altcineva, ci este capabilă
să obţină prin propriile forţe
fericirea, prosperitatea, pacea lăuntrică, iubirea nesfîrşită,
bucuria de a trăi, confortul,
siguranţa şi orice şi-ar putea dori vreodată. Fiecare om poate
fi propriul său constructor,
modelîndu-şi destinul aşa după cum doreşte.
Cum să atragem către noi soţul sau soţia ideală

Dacă aţi lecturat cu atenţie capitolele anterioare, desigur că
deja sunteţi familiarizaţi
cu modul în care acţionează subconştientul şi ştiţi că tot ce
se imprimă acolo se va
exprima într-o formă sau alta în universul vostru lăuntric, cît
şi în cel exterior. Dacă
sunteţi femeie şi doriţi să vă apropiaţi de un bărbat, dar nu l-
aţi găsit încă, sugeraţi
subconştientului calităţile pe care doriţi să le aibă el. Iată o
tehnică deosebit de utilă: seara,

niciodată bani. Se poartă îngrozitor cu mama mea, este beţiv
şi mă jigneşte în fiecare zi”.
Desigur că toţi cei care aud aceste vorbe îşi formează o
imagine proastă despre el şi
aceasta nu va ajuta cu nimic cuplul. Toţi vor mentaliza
negativ şi va fi cu mult mai greu să
reparaţi situaţia creată. Nu discutaţi, căci, despre defectele
celui cu care trăiţi, decît cu
cineva care vă poate da sfaturi folositoare; altfel riscaţi să vă
autosugestionaţi negativ fără
să vă daţi seama. Este cunoscut faptul că familia nu dă
întotdeauna sfatul cel mai bun, căci
membrii ei sunt subiectivi şi părtinitori în aprecieri. Criteriul
după care puteţi verifica
118
sfaturile ce vi se dau, este să respecte regula de aur (“Faceţi

altora ceea ce vreţi să vă facă
ei vouă”).
Amintiţi-vă mereu că, întotdeauna, între două fiinţe care
trăiesc împreună au apărut
probleme, ciocniri de temperament, perioade tensionate. Nu
arătaţi prietenilor aspectele
dificile ale căsătoriei. Abţineţi-vă de la critici şi nu vă
răzbunaţi pe soţ, făcîndu-i reproşuri
în public.
Pe de altă parte, un soţ trebuie să evite să o transforme pe
soţie într-o copie fidelă a
sa. Fiecare om are personalitatea sa proprie şi astfel de
tentative sunt împotriva firii,
ducînd în timp la destrămarea cuplului. Femeia se va simţi
atinsă în demnitatea sa şi va
începe să nutrească anumite resentimente faţă de barbatul
de lîngă ea.
Desigur, fiecare trebuie să se adapteze şi să lase mai mult
sau mai puţin de la el,
pentru bunul mers şi continuitatea cuplului, dar dacă veţi
încerca să priviţi în interiorul
vostru cu obiectivitate, veţi găsi atîtea defecte, încît s-ar
putea să aveţi nevoie de tot restul

vieţii pentru a le înlocui cu calităţi. Nu mai căutaţi să-i
transformaţi pe cei din jur, ci
căutaţi să vă transformaţi voi înşivă mai întîi.
Rugaţi-vă împreună şi veţi rămîne împreună
Urmăriţi să armonizaţi viaţa în doi, parcurgînd următorii paşi
împreună:
Primul pas: Nu lăsaţi supărarea să se perpetueze de la o zi la

alta. Înainte de a adormi,
iertaţi celuilalt orice greşeală înlăuntrul vostru, pentru ca
iritarea să nu se amplifice.
Dimineaţa, cînd vă treziţi, încredinţaţi voinţei şi înţelepciunii
divine toate acţiunile pe care
le veţi face în acea zi. Trimiteţi gînduri de pace, armonie şi
iubire soţului sau soţiei,
celorlalţi membrii al familiei, tuturor fiinţelor din această
lume.
Pasul al doilea: Spuneţi o scurtă rugăciune înainte de fiecare

masă. Mulţumiţi lui
Dumnezeu pentru hrană şi pentru tot ceea ce este minunat
în viaţa voastră. În timpul
mesei, încercaţi să uitaţi de necazuri şi nu angajaţi discuţii în
contradictoriu. Căutaţi să
aveţi doar gînduri bune faţă de soţ sau soţie, spunîndu-i în
gînd: “Apreciez tot ceea ce faci
şi îţi transmit mereu iubire şi bucurie”.
Pasul al treilea: Este bine ca soţul şi soţia să se roage în

fiecare seară împreună. Nu-l
consideraţi pe celălalt ca fiind un obiect destinat să
servească, ci ca pe o fiinţă divină, cu
individualitate şi cerinţe proprii. Respectaţi-l şi iertaţii
greşelile, evitaţi pe cît posibil
criticile şi cearta. La baza unui cuplu solid şi fericit stau
dragostea, armonia, respectul
119

reciproc, credinţa în Dumnezeu. Citiţi în fiecare seară Psalmii
23, 27 şi 91. Prima Epistolă
către Corinteni şi alte scrieri pline de îmvăţăminte inspirate
de Divin.
Amintiţi-vă mereu:

1. Necunoaşterea legilor divine în manifestare
constituie adevărata cauză a
nefericirii. Rugîndu-vă împreună pentru armonia
cuplului, veţi învăţa cum să
construiţi o relaţie profundă şi spirituală.
2. Pentru a evita divorţul, acţionaţi încă dinainte de a
vă căsători. Rugaţi-vă să
vină partenerul ideal pentru voi, mentalizînd cu
precizie ce calităţi doriţi să aibă
acesta. Veţi constata, cu încîntare, că aţi întîlnit
bărbatul sau femeia de care aveaţi
nevoie.
3. Numai uniunea plină de iubire dintre un bărbat şi o
femeie poate fi numită
căsătorie autentică.
4. Vă atrageţi partenerul cel mai potrivit dacă vă
construiţi mental o imagine cît
mai precisă a sa. Puteţi fi sigur de rezultat, căci
întreaga creaţie se supune legii
rezonanţei.
5. Nu mai proiectaţi asupra soţului sau soţiei gînduri
de neîncredere şi ură.
Înconjuraţi-l cu iubire, armonie şi bunăvoinţă. Toate
problemele se vor rezolva
treptat, de la sine, căci vibraţiile benefice vor fi
absorbite în subconştient, generînd
mai multă afecţiune, putere de transfigurare şi
uniune dătătoare de fericire.
6. Femeile devin iritabile şi răutăcioase din cauza
lipsei de afecţiune şi de respect.
Ele aspiră să fie iubite şi ocrotite. Arătaţi-le că le
apreciaţi, că înseamnă foarte mult
pentru voi. Căutaţi să observaţi şi să scoateţi în
evidenţă calităţile, pe care cu
siguranţă că le au.
7. Soţul care-şi iubeşte cu adevărat soţia nu va face şi
nu va acţiona cu nimic
împotriva ei, nici prin vorbe, nici prin acţiuni. Iubirea
veritabilă nu înşeală niciodată.

8. Nu discutaţi decît cu oameni competenţi despre
problemele voastre conjugale.
Aşa cum nu cereţi unui tapiţer să vă extragă un dinte,
nu cereţi familiei sau prietenilor
să va dea sfaturi, cînd aveţi dificultăţi în viaţa de
cuplu.
9. Nu căutaţi să transformaţi personalitatea celui
lîngă care trăiţi. Acesta este un
semn de manifestare a orgoliului vostru şi o
supraestimare a propriilor capacităţi,
care nu vor face decît să provoace resentimente.
Soţul sau soţia are propria sa
individualitate şi nu poate fi copie fidelă a voastră.
10. Dacă vă rugaţi împreună, veţi rămîne împreună.
Creaţi legături profunde şi
spirituale între voi; veţi constata că problemele se vor
rezolva treptat. Deşi, cîteodată,
nu corespunde realităţii, mentalizaţi-vă soţia fericită,
plină de sănătate, frumoasă. De
asemenea, soţul poate fi văzut ca fiind puternic,
tandru, armonios şi bun. Menţineţi
120

neîntrerupt această imagine benefică, pînă ce
transformarea se va produce în
realitate.
CAPITOLUL XV
CUM SÃ DEVENIM MAI FERICIŢI

William James, tatăl psiholoagei moderne americane, afirma
că, cea mai mare
descoperire a secolului în acest domeniu nu a fost făcută
încă. Îndrăznim să spunem că se
referea la descoperirea puterii infinite a subconştientului,
dinamizat printr-o credinţă
fermă în posibilităţile lui. Fiecare om este posesorul acestei
comori, cu ajutorul căreia,
poate învinge orice fel de piedică. Devenind conştienţi de ea,
putem birui propriile
noastre slăbiciuni şi îndoieli, dobîndind astfel adevărata
fericire în viaţă.

Orice om este fericit în anumite momente ale existenţei sale:
cînd se naşte un copil,
cînd se căsătoreşte sau reuşeşte la facultate, etc. Putem face
o listă interminabilă de
evenimente, care ne fac fericiţi. Dar acestea nu sunt decît
bucurii trecătoare, care vin din
exterior şi nu au nici o legătură cu adevărata bucurie
interioară.
În Biblie este scris că cine are credinţă în Cel Etern, acela
este fericit. Încredinţaţi
toate gîndurile şi acţiunile lui Dumnezeu şi rugaţi-l să vă
ghideze, să vă inspire; veţi
deveni astfel cu mult mai echilibraţi, senini şi relaxaţi în
viaţa de zi cu zi. Urmăriţi să fiţi
un focar de bunăvoinţă şi iubire, construindu-vă astfel
adevărata fericire interioară, eternă
şi inalterabilă.
Alegeţi întotdeauna fericirea

Fericirea este o stare de spirit foarte elevată. Sunteţi liberi să
fiţi fericiţi, oricînd
doriţi. Pare extraordinar de simplu şi aşa şi este. Dar oamenii
eşuează, de obicei, în
încercarea de a fi fericiţi, pentru că nu înţeleg ceea ce este
simplu şi uşor; ei au nevoie
mereu de reţete complicate. Cele mai mari adevăruri ale
vieţii sunt simple, creatoare şi
dinamice. Numai ele ne pun în rezonanţă cu starea de bine,
cu starea de armonie
universală. Sf. Pavel relatează în cuvinte inspirate
modalitatea de a ne pune în legătură cu
energiile elevate ce conferă forţă interioară şi bucurie: “cîte
sunt adevărate, cîte sunt de
121

cinste, cîte sunt drepte, cîte sunt curate, cîte sunt vrednice
de iubit, cîte sunt cu nume
bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gîndul”.
(Filipeni, 4: 8)
Chiar din acest moment, alegeţi să fiţi fericiţi. Iată cum
trebuie să procedaţi:

dimineaţa, imediat ce deschideţi ochii, spuneţi-vă: “Mă
încredinţez armoniei divine şi o
chem să vină în sufletul meu. Începe o zi nouă şi minunată
pentru mine. Nici o zi nu a
fost atît de frumoasă ca cea de astăzi. Divinul mă ghidează
în tot ceea ce fac şi orice acţiune
îmi va fi încununată de succes. Sunt un veritabil focar de
iubire şi pace. Dacă în timpul
zilei voi uita aceste gînduri luminoase, trebuie să mi le
amintesc imediat, să fiu mereu
orientat către ceea ce este sublim şi bun. În virtutea legii
imuabile a rezonanţei voi fi
întîmpinat doar cu gînduri curate şi binevoitoare. Orice
acţiune va fi încununată de
succes. Voi fi fericită întreaga zi.”.
Începeţi în acest fel fiecare zi, alegînd rezonanţa cu ceea ce
este profund benefic. Nu
numai că veţi deveni mai fericiţi, dar veţi radia această
fericire către toate fiinţele din jur.
Obişnuinţa de a fi fericit

Cu mulţi ani în urmă, am petrecut o săptămînă la o fermă din
Irlanda. Fermierul era
un bărbat plin de umor, cînta sau fluiera mereu. Cînd l-am
întrebat care este secretul
fericirii sale, mi-a răspuns: “Pur şi simplu m-am obişnuit să
fiu fericit. În fiecare
dimineaţă, cînd mă trezesc şi în fiecare seară, înainte de a
adormi, îmi binecuvîntez
familia, grînele, animalele din jurul casei şi îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru tot ceea
ce-mi dăruieşte.” Fermierul avea acest obicei de 40 de ani.
Gîndurile pe care le întreţinem
cu perseverenţă pătrund în subconştient şi devin adevărate
obiceiuri. Omul acela
descoperise că şi fericirea poate fi o obişnuinţă şi o stare
firească.
Trebuie să dorim fericirea
Este foarte important să dorim un lucru pentru a-l obţine.
Fericirea trebuie dorită,

chemată. Există oameni care au fost atît de mult timp
deprimaţi şi trişti, încît dacă ar primi
o veste bună, ar proceda precum femeia care mi-a spus
odată: “Nu-i bine să fim prea
fericiţi”. Ei sunt atît de obişnuiţi cu ideea de nefericire, încît
nu mai înţeleg deloc şi nu mai
concep fericirea. Doresc să se scufunde tot în tristeţe,
aceasta părîndu-li-se perfect
normală.
122

Am cunoscut în Anglia o doamnă, care era de mulţi ani
bolnavă de reumatism. Se
văita mereu: “Astăzi mă chinuie reumatismul. Nu pot nici să
ies din casă. Mă doare foarte
tare genunchiul”. Toţi aveau grijă de ea: fiica, fiul, vecinii. În
realitate, ea dorea să fie
bonavă. Se bucura de propria ei suferinţă, nu dorea, cu
adevărat, să fie fericită. I-am
sugerat un trata-ment mental, i-am scris versete din Biblie,
sfătuind-o să-şi abată atenţia
de la boală, să creadă în puterea vindecătoare a Naturii.
Nimic nu o mai interesa. Cred că
multe persoane întreţin rezonanţa cu gîndurile morbide,
trăind tristeţea şi deprimarea cu
un anumit gen de voluptate, care, în timp, se asociază unui
adevărat masochism psihic.
Iată cîteva exemple de gînduri negative, care menţin această
stare deplorabilă: “Astăzi
este o zi proastă, totul îmi merge pe dos.”, “Toată lumea este
împotriva mea.”, “Nu voi
reuşi.”, “Sunt mereu în întîrziere”, “Nu am timp nici să
răsuflu”, “Poate altul, nu eu.”. Dacă,
de dimineaţă, veţi gîndi astfel, aveţi toate şansele ca
previziunile voastre sumbre să se
îndeplinească în acea zi. Chiar dacă aparenţele sunt altele,
aveţi încredere în reuşită, căci
nimic nu poate dura la nesfîrşit. Cunosc o persoană căreia
nu-i mergeau afacerile şi a dat
faliment. Iată însă ce spunea ea: “Am făcut atîtea greşeli, dar
am învăţat ceva din ele. O voi
lua de la capăt şi voi avea un succes uriaş“. Acesta este un
exemplu de gîndire

constructivă. Dacă avem necazuri, înseamnă că ceva nu este
corect în modul nostru de a
gîndi. Trebuie să eliminăm fără întîrziere cauza (mentalizarea
negativă), înlocuind-o cu
gînduri optimiste.
Oamenii cei mai fericiţi sunt cei care sunt învăţaţi să dea
mereu ce au mai bun.
Oamenii cei mai buni nu sunt obligatoriu şi cei mai fericiţi,
dar oamenii fericiţi sunt sigur
cei mai buni în arta de a trăi. Tot ce avem mai înalt, mai
elevat şi mai bun în noi este de
sorginte Divină. Fiţi mereu expresia Iubirii, a Luminii, a
Adevărului şi a Frumuseţii lui
Dumnezeu; vă veţi afla atunci printre cei mai fericiţi oameni
din lume.
Epictet, filozoful grec, spunea: “Nu există decît o modalitate
de a atinge fericirea şi
pacea lăuntrică: de dimineaţă, cînd te trezeşti, tot timpul
zilei şi pînă seara, cînd adormi,
orientează-ţi toate gîndurile, puneţi toate speranţele în
Dumnezeu şi nici un lucru exterior
să nu te mai tulbure.”.
Paşi către fericire

1. William James afirmă că, cea mai mare descoperire
a secolului a fost revelarea
puterii nesfîrşite a subconştientului, dinamizat de
credinţă.
123

2. În fiecare dintre noi sălăşluieşte o forţă imensă.
Dacă veţi dobîndi o încredere
deplină în ea, toate visurile vor deveni realitate, chiar
şi acela de a fi fericit.
3. Cu ajutorul acestei forţe latente, veţi transforma
răul în bine, vă veţi împlini
aspiraţiile. Aceasta este afirmaţia cuvintelor biblice:
“Cine are încredere în Etern
(legile subconştientului), acela este fericit.”.

4. Alegeţi întotdeauna fericirea. Ea poate deveni o
obişnuinţă, dacă o întreţineţi
cu perseverenţă.
5. Dimineaţa, cînd deschideţi ochii, spuneţi: “Astăzi
aleg fericirea; începînd de
acum voi avea succes. Doresc ca toate acţiunile mele
să fie bune. Dăruiesc dragoste şi
bunăvoinţă tuturor fiinţelor. Sufletul meu se umple de
pace”. Concentraţi-vă plini de
iubire asupra acestor gînduri.
6. Fiţi recunoscători pentru toate binecuvîntările care
vă sunt dăruite. Rugaţi-vă
pentru fericirea, pacea şi prosperitatea tuturor
fiinţelor acestei lumi.
7. Trebuie să doriţi cu sinceritate să fiţi fericiţi, căci
nimic nu este obţinut fără o
aspiraţie intensă. Imaginaţia controlată şi încrederea
vă sunt ajutoare nepreţuite.
Imaginaţi-vă cum ar fi dacă dorinţa v-ar fi îndeplinită
şi trăiţi plenar această stare.
Chemaţi prin rezonanţă starea pe care o invocaţi.
8. Gîndurile sumbre, pline de neîncredere, de griji,
mînia şi ura vă vor aduce în
timp numai suferinţă, nefericire şi deprimare.
Amintiţi-vă că întreaga manifestare are
o anumită bază mentală; ceea ce gîndiţi se va împlini
mai devreme sau mai tîrziu.
9. Nici cu toate bogăţiile din lume nu se poate
cumpăra fericirea. Unii milionari
sunt fericiţi, alţii suferă de depresiuni cronice. Unii
săraci sunt fericiţi, alţii sunt mereu
trişti. Unele cupluri sunt reuşite, altele nu. Fericirea
nu depinde de situaţia socială sau
materială, ci de atitudinea interioară, de starea
lăuntrică.
10. Bucuria interioară este rodul minţii perfect calme.
Umpleţi-vă mintea cu
gînduri echilibrate şi senine; nimic nu va fi atunci
imposibil.

11. Ceea ce este în afară nu trebuie să vă perturbeze
fericirea. Gîndiţi-vă că
întîmplările nu sunt cauze, ci efecte ale stării mentale
în care vă complaceţi.
Raportaţi-vă mereu la Principiul Creator, perfect şi
plin de o beatitudine nesfîrşită,
care se află în toate fiinţele.
12. Omul cel mai fericit este cel care dăruieşte mereu
tot ce are mai bun şi mai
elevat în el însuşi. Dumnezeu reprezintă aspectul cel
mai bun, mai subtil şi mai elevat
din noi, căci Împărăţia Lui este în chiar inima noastră.
CAPITOLUL XVI
SUBCONŞTIENTUL ŞI RELAŢIILE UMANE ARMONIOASE
124

Subconştientul seamănă cu o bandă magnetică, pe care se
înregis-trează tot ceea ce
gîndiţi. Folosiţi această proprietate a sa, pentru a vă integra
mai bine în societate. Iisus îi
sfătuia pe oameni: “Faceţi altora ceea ce aţi dori să vă facă
ei vouă.” (Matei 7: 12). Această
frază poate fi interpretată astfel: dacă doriţi ca cei din jur să
aibă păreri bune în legătură cu
voi, căutaţi ca, la rîndul vostru, să nu gîndiţi niciodată rău
despre ei. Dacă doriţi ca ei să se
poarte frumos, atunci fiţi mereu politicoşi şi amabili. Purtaţi-
vă cu cei din jur aşa cum aţi
vrea să se poarte ei cu voi înşivă.
De exemplu: sunteţi amabil cu un coleg de birou, dar el vă
răspunde exact pe dos. Vă
umpleţi de resentimente şi de supărare. Aceste gînduri
negative se dovedesc nefaste
pentru voi, devenind o otravă mentală,. Intrînd în
subconştient, ele alungă pofta de viaţă,
entuziasmul, bunăvoinţa, forţa şi aduc prin rezonanţă numai
boli şi necazuri.
“Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care
judecaţi, veţi fi judecaţi,

cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura”. (Matei, 7: 1,
2).
Aceasta este cheia relaţiilor armonioase cu cei din jur. A
judeca înseamna a stabili un
verdict mental, o concluzie în legătură cu cineva. Ca orice alt
gînd şi acesta va crea o
anumită realitate, care nu vă va afecta numai pe voi, ci şi pe
cel căruia îi este adresat. De
aceea se spune: “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.”
Acum, cînd ştiţi ce efect pot avea gîndurile voastre, trebuie
să fiţi mult mai atenţi
cum gîndiţi despre cei din jur. Dacă reuşiţi să vă îmbunătăţiţi
atitudinea faţă de exterior,
multe dintre problemele voastre se vor rezolva, ca prin
farmec.
În virtutea legii acţiunii şi reacţiunii, binele şi răul pe care-l
faceţi altora vă va fi
întors odată, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.
Cel care caută să înşele şi să
fure mereu, se păcăleşte, în fapt, pe el însuşi. Teama sa
permanentă şi sentimentul de
culpabilitate, îi vor provoca exact necazurile de care se
teme.
Subconştientul nu are personalitate, nu ştie ce este bine sau
rău, ci acţionează
conform sugestiilor care i-au fost impregnate.
Începeţi, chiar din momentul acesta, să vă observaţi modul
de a gîndi şi
comportamentul faţă de cei care vă înconjoară. Cum
reacţionaţi cînd primiţi o veste? Cum
vă purtaţi cu prietenii, cu colegii, cu familia sau cu
necunoscuţii? Dacă noutăţile vă
tulbură, dacă aveţi senzaţia că sunteţi nedreptăţit şi că toţi
ceilalţi greşesc, în timp ce voi
aveţi dreptate, atunci sunteţi sub influenţa emoţiilor
negative, care vă distrug pacea şi
armonia interioară.
125
O doamnă îmi scria că soţul ei era cuprins de furii violente
cînd citea în ziar articole

cu care nu era de acord. Accesele zilnice de mînie, au făcut
ca el să se îmbolnăvească de
ulcer hemoragic. Pe lîngă tratamentul obişnuit, medicul i-a
recomandat să-şi controleze
emoţiile şi să evite orice stres. Am discutat şi eu cu omul
acela şi i-am explicat că dă
dovadă de imaturitate psihică dacă se enervează cînd cineva
îndrăzneşte să aibă o părere
diferită de a sa. A înţeles că toţi oamenii, chiar şi ziariştii, au
dreptul la o părere proprie în
domeniul politic, religios sau în oricare direcţie a vieţii. Şi, de
asemenea, nimeni nu-l
poate împiedica să scrie pe adresa ziarului respectiv, pentru
a-şi exprima propria opinie.
Omul a realizat acest adevăr simplu şi anume, că nu ne
afectează atît de mult ceea ce
gîndesc sau fac cei din jurul nostru, ci mai ales ceea ce
gîndim sau facem noi înşine.
Această revelaţie i-a adus şi vindecarea. Şi-a dat seama că,
printr-o voinţă puternică, va
reuşi să se controleze atît de bine, încît să nu se mai înfurie
niciodată. După un timp,
dobîndise aşa o armonie interioară, încît nu se mai înfuria
niciodată, ci se amuza copios
cînd citea vreo prostie în ziare.
O secretară între două vîrste, era renumită pentru felul cum
îşi trata colegele mai
tinere. Orice ar fi făcut, nu reuşeau niciodată să-i intre in
voie, pentru că era convinsă că
ele răspîndesc tot felul de minciuni la adresa ei. Recunoaştea
că nu-i plac femeile: “Detest
femeile, dar îmi plac bărbaţii”, obişnuia să spună. Era mereu
autoritară şi severă, făcînduşi
o plăcere din a face viaţa dificilă tinerelor care lucrau lîngă
ea, făcîndu-le mereu
reproşuri.
Dacă vă agasează toţi colegii de birou sau din fabrică, nu
cumva adevărata cauză o

constituie gîndurile voastre negative, vibraţiile mentale joase
cu care îi “bombardaţi”, fără
să vă daţi seama? Ştim cu toţii că un cîine îi atacă pe cei
care nu iubesc deloc cîinii.
Animalele sunt foarte sensibile şi percep vibraţiile mentale
ale oamenilor, reacţionînd în
consecinţă. Mulţi oameni sunt la fel de senzitivi şi sensibili la
influenţele subtile din jurul
lor.

Am sugerat femeii care îşi detesta semenele să adopte o
viziune transfiguratoare faţă
de toate colegele ei, să încerce să pătrundă misterele vieţii
pentru a înţelege ce înseamnă
femininul în natură. Cu timpul, cînd va înţelege, toată ura i
se va risipi ca prin farmec,
vocea şi comportamentul i se vor îmblînzi. Şi-a dat seama,
cu surprindere, că ura se
resimte în limbaj şi întoate acţiunile. A învăţat să-şi
stăpînească mînia şi resentimentele,
folosind în mod sistematic următoarea sugestie benefică:
“Gîndesc, vorbesc şi acţionez
plină de iubire şi calm. Iradiez bunăvoinţă, linişte şi toleranţă
către toate fetele care m-au
126

criticat pînă acum. Faţă de toţi cei din jur am o atitudine
armonioasă şi compasivă. De cîte
ori am tendinţa să-mi reiau vechiul comportament, îmi spun
cu fermitate:<
>. Înţelepciunea divină mă va călăuzi mereu.”.

Prin practică asiduă, femeia a reuşit să-şi schimbe
comportamentul şi viaţa. Toate
criticile au încetat, iar tinerele i-au devenit cele mai
apropiate colaboratoare şi prietene.
Nu trebuie să căutăm să-i schimbăm pe ceilalţi din jur, ci
numai pe noi înşine.
Într-o zi, mi-a cerut sfatul un vînzător, care nu se înţelegea
deloc cu şeful său. De

zece ani nu fusese niciodată avansat şi nici nu-şi luase
concediu. Mi-a arătat situaţiile
contabile, care dovedeau că avea vînzări mai bune decît
oricare coleg. Se plîngea că
directorul nu-l agrează, că îl persecută, îl critică şi îl
ridiculizează în şedinţe, de faţă cu
ceilalţi colegi.
I-am explicat că adevărata cauză a dificultaţilor se găsea în
el însuşi. Părerea proastă
despre şef determinase acelaşi tip de comportament din
partea lui. Întotdeauna primim
ceea ce dăruim. În fiecare dimineaţă, în drum spre serviciu,
purta o conversaţie interioară,
în care îl critica, îl învinovăţea, aducea argumente care
denunţau afacerile necinstite ale
şefului său. Şi-a dat seama ca acest mod de a mentaliza era
profund distructiv. Gîndurile
sale erau atît de puternice, încît directorul le simţea în mod
inconştient. Pe de altă parte îşi
făcea rău lui însuşi, caci îşi provoca o serie de tulburări
emoţionale şi chiar fiziologice.
Pentru a se elibera de această angoasă permanentă, a
început să se sugestioneze în
felul următor: “Sunt creatorul destinului meu. Eu sunt
responsabil de ceea ce gîndesc în
legătură cu directorul, şi nu el. Nu sunt receptiv la nici o
influenţă exterioară, nimeni nu
mă poate tulbura. Trimit gînduri de sănătate, fericire şi
succes directorului meu. Sper ca
el să fie călăuzit de Dumnezeu în tot ceea ce întreprinde”.
A repetat aceste cuvinte de nenumărate ori, cu voce tare,
plin de atenţie, cu calm. În
imaginaţie, îşi vedea mintea ca pe o grădină, unde seamănă
numai gînduri bune, care vor
da roade cîndva. Pentru ca efectul să fie mai puternic, în
fiecare seară, înainte de a adormi,
îşi imagina cum directorul îl felicită pentru modul în care
munceşte, pentru entuziasmul

şi respectul faţă de clienţi. Puţin cîte puţin, imaginile mentale
se impregnau în
subconştient şi dădeau roade. Incredibil pentru ceilalţi care
cunoşteau situaţia, directorul
l-a felicitat şi l-a avansat, mărindu-i şi salariul.
Dacă veţi reuşi să vă controlaţi emoţiile, nimeni nu va mai
putea să vă tulbure sau să
vă irite. Singura cale prin care putem fi jigniţi este prin
intermediul gîndurilor noastre.
127

Cînd vă mîniaţi, de exemplu, treceţi prin patru stadii. Întîi
începeţi să vă gîndiţi ce a vrut
să spună celălalt. Apoi hotărîţi că v-a jignit şi că trebuie să vă
mîniaţi. Mînia se amplifică şi
treceţi la acţiune. În sfîrşit, veţi răspunde sub imperiul
acestui sentiment. Iată, deci, felul
în care gîndul, emoţia, reacţia şi acţiunea sunt angrenate şi
se derulează în mintea voastră.
Dacă încetaţi să mai răspundeţi negativ atunci cînd vi se fac
critici sau sunteţi jigniţi,
înseamnă că aţi atins maturitatea psihică necesară evitării
unor astfel de situaţii. Cînd
răspundeţi la ură cu ură, la jigniri cu jigniri, vă coborîţi
vibraţiile mentale şi rezonaţi la
unison cu interlocutorul vostru. Identificaţi-vă mereu cu
idealurile cele mai înalte şi nu
permiteţi nimănui să vă distrugă pacea lăuntrică şi armonia.
Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei moderne, afirma că
fiinţele lipsite de iubire
se ofilesc şi mor. Dragostea se manifestă prin înţelegere,
bunăvoinţă, respect faţă de
celelalte persoane. Dăruind mai multă iubire, vom primi, la
rîndul nostru, mai multă
iubire şi bunăvoinţă.
Dacă îi răniţi şi-i jigniţi pe ceilalţi, nu puteţi pretinde de la ei
prietenie. Orice om are
nevoie să fie apreciat şi iubit, să se simtă impor-tant şi util
pentru ceilalţi. Toţi suntem
unici în felul nostru, avem propria noastră valoare şi suntem
exprimarea Principiului

Unic, care animă toate fiinţele din această creaţie. Înţelegînd
aceasta, vom putea manifesta
toleranţă şi bunăvoinţă faţă de toţi cei care ne înconjoară.
Un actor mi se plîngea că nu avea succes şi, atunci cînd
apărea pe scenă, toţi
spectatorii îl fuierau. Dădea vina pe autorul piesei sau pe
rolul nepotrivit. Recunoştea că,
de luni de zile, detesta spectatorii şi-i numea proşti, idioţi şi
ignoranţi. Într-un sfîrşit, a
părăsit dezgustat teatrul şi s-a angajat ca vînzător. Un
prieten l-a invitat să audieze o
conferinţă, care avea titlul: “Cum să ne împăcăm cu noi
înşine”. Conferinţa i-a transformat
întreaga viaţă. S-a întors la teatru şi a început un tratament
prin sugestie, destinat să-i
îmbunătăţească imaginea despre oameni. Înainte de fiecare
spectacol, trimitea gînduri de
iubire către public. În timpul spectacolului continua să emită
afecţiune către spectatori,
imaginîndu-şi că pacea divină cuprinde inimile tuturor. Astăzi
a devenit deja celebru.
Stima şi bunăvoinţa pe care o manifestă faţă de spectatori
au efectul unei forţe
charismatice.
Mulţi oameni sunt învăţaţi să gîndească negativ datorită
condiţionărilor mentale. Pot
fi consideraţi adevăraţi delicvenţi mentali, căci se ceartă cu
toţii, refuză să coopereze, sunt
cinici şi blazaţi. Aceasta este o adevărată boală psihică. Unii
au mentalul deformat chiar
128

din copilărie*. Aşa cum nu condamnaţi pe cineva bolnav de
tuberculoză, tot astfel nu ar
trebui să învinuiţi un astfel de om, a cărui minte suferă
profund. Trebuie să fim plini de
compasiune şi să încercăm să-i înţelegem pe cei din jurul
nostru, ca să-i putem ierta.
O tînără mi-a mărturisit odată, că o ura de mult timp pe
colega sa de birou. Mi-a spus

de ce: era mai frumoasă, mai fericită şi chiar mai norocoasă,
căci era logodită cu patronul
firmei la care lucrau. Într-o zi, după ce colega ei se
căsătorise, a venit la birou o fetiţă
infirmă, pe care colega ei o avea dintr-o căsătorie anterioară.
Fetiţa s-a aruncat în braţele
mamei strigînd: “Mamă, mamă, ce mult îl iubesc pe noul
meu tătic! Uite ce mi-a adus!” şi
i-a arătat o jucărie frumoasă. Iată mărturisirea tinerei:
“Imediat am simţit cît de fericită era
fetiţa. Mi-am dat seama de bunătatea mamei sale şi, de
atunci, am început să o admir şi să
o iubesc”.
În psihologie, acest fenomen se numeşte empatie şi constă
în proiecţia imaginativă a
cuiva în situaţia altei persoane. Tînăra în discuţie a simţit,
prin empatie, iubirea dintre
mamă şi fiică; astfel, iubirea a apărut şi în inima ei.
Dacă sunteţi tentaţi să faceţi rău sau să judecaţi vreo fiinţă,
încercaţi imediat să vă
cuplaţi mental la învăţăturile lui Moise, să priviţi situaţia din
punctul de vedere al celor 10
Porunci. Dacă vă cuprinde invidia sau mînia, amintiţi-vă de
Iisus, identificaţi-vă cu El,
încercaţi să pătrundeţi sensul profund al cuvintelor Sale:
“Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine
însuţi.”.
Nu exageraţi în nici o privinţă

Iertaţi jignirile, dar nu cădeţi în extrema cealaltă, pentru că
veţi fi luaţi drept proşti şi
veţi suporta fel de fel de accese de mînie, ţipete, lacrimi sau
pretinse atacuri de inimă.
Mulţi ar putea încerca să-şi impună voinţa. Fiţi binevoitori,
dar fermi, dacă aveţi dreptate.
Nu încurajaţi răutatea şi egoismul. Puneţi-vă mereu în slujba
binelui, nu a intereselor
meschine ale unora din jur. Rămîneţi fideli idealurilor voastre
şi valorilor spirituale înalte,

nu uitaţi că sunteţi aici pentru a progresa şi a vă apropia de
Dumnezeu. Nimeni nu trebuie
să vă deturneze de la acest scop. Judecaţi mereu prin prisma
adevărurilor eterne, căci
numai Binele adevărat este bun pentru toţi. Dacă urmăriţi să
realizaţi armonia lăuntrică,
armonia va cuprinde şi locul unde trăiţi, oamenii din jur, căci
totul este în parte şi partea
* S-a constatat că şi perioada prenatală este importantă pentru
formarea minţii.
129

în tot. Trimiteţi către toate fiinţele din univers gînduri de
iubire, sănătate, fericire, pace
lăuntrică şi prosperitate.
Cum să ne îmbunătăţim relaţiile cu ceilalţi semeni?

1. Subconştientul este ca o bandă magnetică, care
înregistrează, pentru a
reproduce mai tîrziu toate gîndurile. Dorind binele
altora, vă construiţi propriul
vostru bine.
2. Ura şi resentimentele sunt o adevărată otravă
mentală. Nu doriţi răul nimănui,
căci altfel vă veţi face singuri rău. Sunteţi adevăratul
creator al destinului vostru, iar
gîndurile vă sunt uneltele cu care construiţi acest
destin.
3. Subconştientul va manifesta pentru voi ceea ce
gîndiţi despre alţii. De aici
rezultă regula de aur: gîndiţi despre ceilalţi numai
ceea ce doriţi să gîndească ei despre
voi.
4. Dacă înşelaţi sau furaţi, vă păcăliţi singuri, căci
subconştientul înregistrează
aceste vibraţii joase, negative şi în viitor vă veţi
confrunta cu aceleaşi necazuri.
5. Faceţi bine, fiţi binevoitori, iubiţi, căci tot ceea ce
dăruiţi se va întoarce la voi,
dar cu o intensitate mult mărită.
6. Amintiţi-vă că nimeni nu este vinovat de felul cum
gîndiţi despre el. Părerile

voastre pot fi false, aşa încît, este necesar să vă
controlaţi în permanenţă mintea.
7. Urmăriţi să vă echilibraţi din punct de vedere
emoţional, ca să nu vă mai
afecteze cuvintele sau acţiunile celorlalţi. Fiecare are
dreptul să aibă o părere, aşa
cum şi voi aveţi dreptul să nu o luaţi în seamă. Nu
trebuie, însă, să răniţi pe nimeni,
prin dezaprobarea voastră.
8. Animalele percep intenţiile rele ale oamenilor şi de
aceea îi atacă. Dacă iubiţi
animalele, acestea vor fi prietenoase şi blînde faţă de
voi. Unii oameni sunt la fel de
senzitivi ca animalele şi reacţionează violent cînd
percep anumite gînduri negative.
9. Conversaţia interioară are propietatea de a vă
amplifica la maxim
sentimentele, care, fiind simţite de cel vizat, pot
provoca reacţii neaşteptate.
10. Nu judecaţi pe nimeni, căci şi alţii vă vor judeca
pe voi.
11. Doriţi tuturor ceea ce vă doriţi voi înşivă. Aceasta
este cheia armonizării
relaţiilor interumane.
12. Dacă nu sunteţi receptiv, părerea nimănui, oricît
de jignitoare ar fi, nu poate
să afecteze. Cînd cineva vă vorbeşte cu răutate,
spuneţi-i: “Pacea lui Dumnezeu să
umple sufletul tău”.
13. Iubirea care cuprinde totul stă la baza bunei
înţelegeri între oameni şi se
manifestă prin respect, compasiune, bunăvoinţă,
discreţie.
130

14. Nimeni nu condamnă un infirm, ci îl tratează cu
compasiune şi bunăvoinţă.
Cei care au mintea “infirmă”, plină de prejudecăţi, au
într-adevăr dreptul la
compasiunea voastră. Urmăriţi să-i înţelegeţi şi-i veţi
ierta fără doar şi poate.

15. Bucuraţi-vă de succesul celorlalţi şi veţi avea şi
voi parte de succes.
16. Nu exageraţi cu spiritul de reconciliere, nu vă
lăsaţi impresionaţi de crize de
nervi sau alte scene. Nu abdicaţi de la idealurile
voastre. Urmăriţi mereu binele, nu
acceptaţi niciodată să faceţi rău cuiva.
CAPITOLUL XVII
ARTA DE A FI IERTÃTORI ŞI BUN CU CEI DIN JUR

Nimeni nu este favorizat de soartă. Energiile vitale
impregnează toate fiinţele şi se
manifestă sub forma frumuseţii, a armoniei, a bucuriei şi a
prosperităţii. Cei sensibili şi
devotaţi percep în aceste energii sublime însăşi
Atotputernica Voinţă Divină.
Prin gîndurile necontrolate, pe care le întreţineţi, puteţi crea
adevărate blocaje
psihice, care opresc scurgerea liberă a fluxului vital prin
fiinţa voastră. Nu Dumnezeu este
vinovat de depresiunile voastre sau haosul care domneşte în
întreaga lume, ci gîndurile
distructive în care oamenii se complac. Este stupid să daţi
vina pe soartă pentru
nenorocirile pe care vi le-aţi povocat singuri.
Mulţi dintre noi construiesc adevărate bariere între ei şi forţa
Vieţii, prin faptul că-şi
plîng mereu soarta, blamîndu-L pe Dumnezeu pentru bolile şi
suferinţele ce le îndură. În
ignoranţa lor, ei nu realizează că, de fapt, se pedepsesc
singuri. Dacă nu vor renunţa la ură
şi resentimente, nu se vor putea angrena în acţiuni
creatoare, benefice. Pe de altă parte, ar
trebui să păstreze în suflet imaginea unui Dumnezeu bun şi
iubitor, a unui Tată ceresc
care veghează mereu, plin de compasiune şi bunăvoinţă
asupra lor. Astfel, subconştientul
se va impregna cu credinţă şi optimism.
Viaţa vă iartă întotdeauna greşelile

Cînd vă tăiaţi la deget, Natura vă iartă, deşi – într-un anumit
fel – aţi greşit faţă de ea;
imediat începe să vă vindece, să creeze noi celule care să
acopere rana. Dacă vă intoxicaţi
sau vă răniţi, Natura nu vă condamnă niciodată, ci vă
vindecă, pe cît este posibil acest
lucru. Chiar atunci cînd sunteţi sănătoşi, ea va poartă mereu
de grijă, vă conferă vitalitate,
131

armonie şi calm lăuntric. Trebuie doar să o ajutaţi, să
cooperaţi cu ea. Intenţiile rele,
văicăreala, tristeţea, toate acestea sunt piedici în calea
acţiunilor ei benefice.
Am cunoscut un om care muncea în fiecare noapte; de multe
ori îl găseau zorile la
masa de lucru. Nu-i mai păsa de soţie sau de cei doi băieţi,
căci era prea preocupat. Nu-şi
găsea timp nici măcar pentru el însuşi. Într-o zi, a constatat
că are hipertensiune şi că
organismul său obosit nu mai face solicitărilor. Un om normal
nu procedează aşa.
Niciodată nu-şi pedepseşte proprii săi copii, privîndu-i de
iubire şi de atenţie.
I-am arătat cauza pentru care el se autopedepseşte astfel,
provocînd în acelaşi timp
un mare rău întregii familii: “Există ceva în dumneavoa-stră,
care vă devorează, altfel nu
aţi proceda aşa. Ar trebui să fiţi mult mai înţelegător cu
propria voastră fiinţă şi să nu vă
mai solicitaţi peste posibilităţi”. Suferinţa apare întotdeauna
atunci cînd încălcăm legile
naturii. Nici o energie nu este rea sau bună prin ea însăşi, ci
modul în care este folosită o
orientează într-un sens sau altul. Electricitatea, de exemplu,
poate să lumineze un oraş
sau să provoace un incendiiu. Rea este ignoranţa din noi, iar
ceea ce numim pedeapsă
este, de fapt, urmarea naturală a acţiunilor noastre
inconştiente.

Cineva care amestecă diferite substanţe chimice într-un
laborator, fără să aibă nici o
cunoştinţă în domeniu, poate provoca un accident. Dacă
punem degetul pe tăişul unui
cuţit, ne vom răni. Dar acelaşi cuţit este folositor, atunci cînd
vrem să tăiem pîine cu el.
Omul a înţeles că nu Dumnezeu îl pedepseşte. Suferinţa
apare ca urmare firească a
propriilor noastre gînduri distructive şi anxioase. În trecut el
greşise, dar pedeapsa o
primise fratele său. De aceea, el continua să se simtă
vinovat. L-am întrebat: “Îi faceţi vreun
rău fratelui dumneavoastră în prezent?”. “Nu” – mi-a
răspuns. “Deci trebuie să încetaţi
să vă mai pedepsiţi, împăcaţi-vă cu dumneavoastră înşivă. În
plus, nu sunt vinovaţi copiii
pentru greşelile pe care le-aţi făcut în trecut. Nu-i lipsiţi de
sprijinul dumneavoastră
preţios.” Autocondamnarea este un adevărat infern, plin de
suferinţă şi limitări. Remediul
este împăcarea cu tine însuţi.
Cu mulţi ani în urmă a venit la mine un alt om care-şi ucisese
fratele. Era torturat de
ideea că Dumnezeu îl va pedepsi cîndva. Mi-a povestit că-l
omorîse într-un acces de
furie, cînd descoperise că avea o legătură amoroasă cu soţia
lui. Aceasta se întîmplase cu
15 ani în urmă. După discuţia cu mine, el s-a căsătorit a
doua oară şi acum are trei copii
frumoşi şi sănătoşi.
În plus, s-a folosit de meseria pe care o practica pentru a
ajuta multe alte persoane.
Într-un cuvînt, s-a transformat complet. Iată cum i-am
explicat aceste lucruri: mai întîi i-
132

am arătat ca acum nu mai este acelaşi om care făptuise
crima, cu mult timp în urmă.
Avînd în vedere că după 11 luni celulele corpului se schimbă
complet, acum era reînnoit

din punct de vedere psihic şi mental. Am pus în evidenţă
latura bună a caracterului său,
mai ales compasiunea şi dorinţa de a-i ajuta pe oameni.
Vechiul om care acum 15 ani

comisese o crimă oribilă, nu mai exista în prezent.
Explicaţia a avut efect profund asupra sa şi, după cum mi-a
mărturisit, i-a luat o
piatră de pe inimă. A înţeles semnificaţia profundă a
cuvintelor biblice: “Veniţi să ne
judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e
cîrmîzul, ca zăpada le voi albi, şi
de vor fi ca purpura, ca lîna albă le voi face”. (Isaia, 1: 18)
Nu vă supăraţi cînd sunteţi criticaţi

O profesoară era foarte supărată că un coleg criticase un
discurs pe care ea îl ţinuse
cu cîtva timp în urmă, spunînd că vorbise prea repede,
înghiţind cuvintele, astfel încît, în
sală nu s-a înţeles aproape nimic; că avea o dicţie proastă şi
de aceea nu obţinuse efectul
scontat. Pe scurt, femeia fierbea de mînie. După un timp,
cînd îi mai trecuse supărarea, a
realizat că prima ei reacţie fusese de-a dreptul infantilă şi că
observaţiile pe care i le
făcuse colegul său erau întemeiate. Apoi i-a mulţumit
colegului, pentru că o ajutase să se
corecteze.
Să presupunem că observaţiile nu ar fi fost întemeiate, ci
constituiau rodul unei minţi
dezechilibrate, care îşi exprima în acest mod propriile ei
refulări. Dacă şi-ar fi dat seama
de acest lucru, profesoara ar fi trebuit să fie plină de
compasiune, să înţeleagă şi să-l ierte
pe cel în cauză. Singurul mod în care ar fi putut să-l ajute era
să se roage, pentru ca omul
să-şi redobîndească armonia şi echilibrul interior.
În nici un caz nu trebuia să se simtă jignită sau rănită în
amorul propriu. Este bine să
ne controlăm permanent gîndurile, sentimentele şi reacţiile,
pentru a nu ne lăsa niciodată
tulburaţi de aspectele negative din jur.
133
Credinţa ne ajută să iertăm mai uşor

Cu cîţiva ani în urmă, mă aflam într-o biserică, exact în
momentul cînd trebuia să se
celebreze o căsătorie. Mirele întîrzia să apară. După două ore
de aşteptare, cînd a văzut că
nu mai sunt şanse să vină, tînăra mireasă mi-a mărturisit
plîngînd: “M-am rugat pentru ca
Dumnezeu să mă călăuzească. Cred că ce s-a întîmplat este
răspunsul Lui, căci El nu
greşeşte niciodată”.
Reacţia sa a fost admirabilă. Chiar şi în acel moment de
cumpănă, ea şi-a păstrat
credinţa în bunătatea şi armonia divină. Nu era nici o urmă
de amărăciune în vocea ei cînd
mi-a spus: “Sunt sigură că e mai bine pentru amîndoi că s-a
întîmplat aşa: eu m-am rugat
pentru binele nostru”. Poate că o altă fată ar fi avut o criză
de nervi sau, mai grav, ar fi
înnebunit.
Conectaţi-vă mereu la sursa infinită de înţelepciune, care
este subconştientul. Aveţi
încredere în răspunsurile pe care vi le dă acesta, aşa cum
credeţi în mama voastră, care va
ţinut în braţe.
Testaţi-vă puterea de a ierta

Faceţi următorul test mental: amintiţi-vă de cineva, care v-a
înşelat odată şi v-a făcut
mult rău. Închipuiţi-vă acum că eu vin şi vă spun că acelei
persoane i s-a întîmplat ceva
minunat. Dacă vă simţiţi cuprins de furie, înseamnă că nu l-
aţi iertat şi că ura încă mai
mocneşte în voi.
Cu toţii am avut cel puţin un abces dentar în trecut. Desigur
că acum nu ne mai
doare, pentru că l-am tratat atunci. Ne amintim de el, dar nu
mai suferim. Acesta este
secretul iertării: să vă amintiţi de necazuri, dar să nu mai
suferiţi din cauza lor şi să nu

purtaţi veşnice resentimente celor care le-au provocat. Dacă
nu reuşiţi să treceţi această
probă, înseamnă să vă păcăliţi singuri şi că nu aveţi încă
puterea să iertaţi.
Cînd cineva înţelege cît de mare este forţa creatoare a
propriului său mental,
încetează să-şi mai facă sînge rău, deoarece el devine
conştient că numai gîndurile negre
şi sentimentele sale îi pot influenţa destinul. Nimic din ceea
ce se petrece în exterior nu-l
poate tulbura. Numai ignoranţa ne face să credem că cei din
jur pot să ne facă nefericiţi, că
134

avem un destin tragic, că trebuie să luptăm toată viaţa.
Biblia, cît şi înţelepciunea orientală,
afirmă: “Ceea ce gîndeşte un om, aceea el va deveni”.
Învăţaţi să iertaţi

1. Dumnezeu, care este însăşi Viaţa, nu are favoriţi.
Dar cei care acţionează
întotdeauna în acord cu legile armoniei universale,
par favorizaţi de soartă.
2. Nu Dumnezeu ne trimite boli, accidente sau
suferinţe, ci ni le creem noi singuri
prin gîndurile noastre distructive: cu alte cuvinte
culegem ceea ce am semănat în
trecut.

3. Felul cum vi-l închipuiţi pe Dumnezeu este cel mai
important lucru în viaţă.
Trebuie să-L vedeţi ca pe un Dumnezeu al iubirii
universale.
4. Natura nu vă condamnă; nu trebuie să vă temeţi de
pedeapsa ei. Vă iartă
chiar şi atunci cînd vă pedepsiţi singuri, cautînd
mereu să vindece, să aline, să
reinstaureze ordinea divină.
5. Sentimentul de vinovăţie este neîntemeiat, căci
nimeni nu doreşte să vă
pedepsească. Prin propriile gînduri distructive pe care
le întreţineţi permanent, vă

faceţi un mare rău vouă înşivă.
6. Forţele naturii nu sunt rele, ci modul în care le
utilizăm este greşit. Cu ajutorul
electricităţii, de exemplu, putem provoca un incendiu
sau să luminăm un cartier
întreg.Intenţia noastră se află, de fapt, la originea
dezastrului, nu energia oarbă pe
care o folosim pentru a ne îndeplini scopul.
7. Dacă cineva vă critică şi vă daţi seama că are
dreptate, bucuraţi-vă şi fiţi
recunoscători, pentru că v-a dat posibilitatea să vă
reparaţi greşelile.
8. Nu mai puteţi fi răniţi de cineva prin cuvinte, dacă
deveniţi stăpîn pe propriile
voastre gînduri şi reacţii. Cel mult, vă puteţi ruga
pentru el, pentru pacea sa
lăuntrică.
9. Rugaţi-vă să fiţi călăuziţi în tot ceea ce
întreprindeţi, apoi fiţi receptivi, ca să
recunoaşteţi răspunsul intuiţiei. Vă veţi da seama,
mai tîrziu, că aceasta reprezintă
cea mai bună alternativă.
10. Intenţia este cea care face ca o acţiune să fie
bună sau rea. Dorinţa sexuală
nu este josnică, nici dorinţa de a mînca sau de a avea
noroc. Depinde ce turnură daţi
acestor impulsuri naturale. Urmăriţi să vă satisfaceţi
dorinţele, fără a face rău
nimănui.
11. Resentimentele, ura, ostilitatea, toate acestea
sunt cauze profunde ale bolilor
cu care vă confruntaţi. Împăcaţi-vă cu voi înşivă şi
iertaţi pe cei din jur, iradiind iubire
şi bunăvoinţă către toţi cei care v-au făcut rău.
Continuaţi în acest mod, pînă veţi
simţi că întreaga fiinţă vi se umple de un profund
calm spiritual.
135
12. A ierta înseamnă a dărui. Dăruiţi iubire şi bucurie
celorlalţi, pînă nu va mai

rămîne nici un strop de durere în inima voastră.
13. Să presupunem ca aţi avut în trecut un abces
dentar foarte dureros. Vă mai
doare şi acum? Nu! La fel, dacă cineva v-a făcut rău
sau v-a jignit într-un anumit fel,
mai păstraţi încă resentimente faţă de el? Vă mai
înfuriaţi cînd vă amintiţi de el? În
acest caz, rădăcinile urii sunt încă viguroase în voi şi
ele vă vor distruge încetul cu
încetul. Numai prin iubire le veţi putea distruge în
mod definitiv. Doriţi binele celui
care v-a făcut rău, pînă cînd ura se va transforma în
calm şi bunăvoinţă.
CAPITOLUL XVIII
ÎNLÃTURAREA BLOCAJELOR MENTALE CU AJUTORUL
SUBCONŞTIENTULUI

Orice problemă are o soluţie. Cînd sunteţi într-o situaţie ce
pare fără ieşire, cel mai
bine este să invocaţi înţelepciunea divină, atotştiutoare, să
vă reveleze calea ce trebuie
urmată. Această atitudine mentală constructivă vă va ajuta
să ieşiţi din multe încurcături.
Cum se formează un obicei

Omul este o fiinţă plină de cele mai felurite obiceiuri, avînd
multe tabieturi.
Obişnuinţele sunt opera subconştientului vostru. Aţi învăţat
să înnotaţi, să mergeţi pe
bicicletă, să dansaţi, să conduceţi o maşină, făcînd aceste
acţiuni de atîtea ori, pînă vi s-au
imprimat în subconştient, formînd în voi ceea ce se numeşte
“cea de-a doua natură” a
fiinţei voastre.
Felul în care gîndiţi este tot o obişnuinţă. Sunteţi liberi să
creaţi un obicei bun sau
unul rău. Dacă repetaţi mereu un gînd sau o acţiune
negativă, vă veţi obişnui astfel, veţi fi
constrînşi şi limitaţi de obiceiul format.
Domnul Jones mi-a spus într-o zi: “Deşi mă abţin de două
săptămîni, am o mare poftă

să beau ceva! Nu pot să renunţ la obiceiul acesta”. De multe
ori el s-a lăsat de băut şi tot de
atîtea ori s-a apucat din nou. Cînd şi-a dat seama că beţia a
devenit un obicei, a înţeles că
nu poate să-l distrugă creîndu-şi un alt obicei. De cîte ori
reuşea să se abţină pentru un
timp, tentaţia devenea atît de mare, încît nu mai putea
rezista. Din cauza eşecurilor
repetate, ajunsese să creadă că nu are destulă voinţă ca să
lupte cu un viciu şi că nu-l va
învinge niciodată. Era aproape un om ratat, cînd a venit la
mine. I-am explicat că, prin
136

acţiunea corelată a subconştientului şi a mentalului
conştient, va învinge acel viciu. Dacă
admite în mod conştient că obiceiul său îl conduce în mod
sigur către dezastru, ideea se va
implanta încetul cu încetul şi în subconştient. În plus, cu
ajutorul sugestiilor pozitive, el
va reuşi să-şi formeze obiceiuri sănătoase. Orice
condiţionare negativă, formată de-a
lungul timpului în subconştient, poate fi dezrădăcinată tot cu
ajutorul subconştientului.
Domnul Jonas a încetat să se mai mentalizeze ca fiind
neputincios. Cu ajutorul
tratamentului mental a reuşit să-şi transforme complet
caracterul şi destinul.
Din cauza comportamentului său care lăsa de dorit, fusese
părăsit de soţia şi copii săi.
Nu mai avea dreptul nici măcar să-i viziteze sau să discute
cu ei. De fiecare dată cînd avea
puţin timp liber, obişnuia să se relaxeze şi să intre într-o
stare de somnolenţă. Apoi
începea să se gîndească la familia pe care o pierduse. Îşi
imagina că se întoarce acasă, iar
fiica sa îl primeşte cu bucurie, spunîndu-i: “Tată, ce bine că
te-ai întors acasă!”. Făcea
aceasta în mod sistematic, ştiind că va manifesta ceea ce îşi
dorea cu atîta ardoare. Cînd
gîndurile îi zburau, revenea imediat la imaginea fiicei sale, cu
un zîmbet fermecător pe
bze, îşi amintea vocea ei veselă, care se auzea în toată casa.
Aceste imagini l-au ajutat să se
transforme, să înveţe să-şi iubească familia. A fost tot un
proces de formare a unui nou
obicei, de data aceasta benefic.
Mentalul conştient este ca un aparat de fotografiat,
subconştientul fiind filmul pe care
se poate impregna orice imagine. Filmul este developat,
apoi, în camera obscură a
subconştientului, dînd naştere imaginilor, pe care le putem
vedea cu ochii fizici şi le
numim “realitate”.
Atenţia concentrată

Dacă ne dăm seama că mentalul conştient funcţionează ca
un aparat de fotografiat, ne
va fi mult mai uşor să ne concentrăm, căci astfel va dispărea
orice efort sau constrîngere.
Pur şi simplu vom ordona minţii să se fixeze asupra unei idei
sau imagini, iar ea se va
identifica treptat cu ideea sau imaginea respectivă. Domnul
Jones, de care am vorbit mai
sus, înţelesese aceasta şi de cîte ori băutura îl tenta, se
concentra asupra amintirilor vechi,
care-i trezeau dorinţa de a se întoarce acasă. Aştepta plin de
încredere ca imaginile pe
care şi le crease să devină realitate. Treptat a reuşit să
renunţe la vechiul viciu,
contracarîndu-l cu un obicei pozitiv. În prezent, el este
preşedintele unei firme cu un
capital de mai multe milioane de dolari şi este foarte fericit
în sînul familiei sale.
137

Domnul Block mi se plîngea într-o bună zi că, deşi avea un
venit anual de 20000 de
dolari, cu toate acestea, de trei luni nu mai reuşea să încheie
nici un contract. Toate uşile
păreau că se închid atunci cînd venea el. Îşi convingea
clientul să încheie un acord şi, în

ultimul moment, cînd acest acord trebuia semnat, clientul se
răzgîndea. Domnul Block*
simţea că-l urmăreşte ghinionul permanent.
Analizînd situaţia împreună cu el, am ajuns la concluzia că,
starea sa de spirit era
cauza principală a acestor eşecuri repetate. Cu trei luni în
urmă, fusese pe punctul de a
face o afacere cu un dentist. După ce stabiliseră toate
clauzele şi totul era pregătit, clientul
se retrăsese subit, fără nici o explicaţie. În mintea domnului
Block s-a strecurat atunci
teama că şi alţii vor proceda în acest mod. Neîncrederea lui
s-a amplificat, generînd o
stare de frustrare şi ostilitate, faţă de toţi presupuşii clenţi.
Se ştie că de ce te temi mai
mult, de aceea nu scapi. Domnul Block a înţeles că
“ghinionul” era efectul propriului său
mod de a mentaliza şi s-a decis să-i pună capăt, folosind
autosugestia constructivă şi
pozitivă. Iată care au fost ideile sale forţă: “Sunt conectat
mereu la înţelepciunea eternă
prin intermediul subconştientului. Cu ajutorul ei voi birui
orice dificultate sau întîrziere.
Şansa mă urmăreşte în tot ceea ce fac. Subconştientul
răspunde prompt gîndurilor mele
optimiste şi tot ce încep eu, el duce la bun sfîrşit. Cred în
forţa creatoare, o las să mă
cuprindă şi să materializeze toate proiectele mele. Scopul
meu în viaţă este de a face
fericiţi pe toţi cei care intră în contact cu mine. Dăruiesc
Divinului fructele acţiunilor mele
şi îl rog să mă călăuzească în tot ce gîndesc şi înfăptuiesc.”
A repetat aceste cuvinte în fiecare dimineaţă, înainte de a
porni la lucru şi în fiecare
seară, înainte de a adormi. Treptat şi-a format un nou mod
de a gîndi, iar sugestiile
implantate în subconştient au dat roadele scontate. Astăzi,
afacerile sale prosperă.
Cît de mare vă este aspiraţia?

Un tînăr l-a întrebat odată pe Socrate, cum poate să
dobîndească înţelepciunea.
Socrate i-a răspuns: “Vino cu mine”. L-a dus la rîu şi l-a ţinut
cu capul sub apă, pînă
tînărul era pe punctul să se sufoce. Cînd şi-a recăpătat
cunoştinţa, Socrate l-a întrebat:
“Ce-ţi doreai cel mai mult cînd erai cu capul sub apă?” “Aer”
– a răspuns băiatul.
Socrate i-a răspuns: “Cînd vei aspira la înţelepciune tot atît
de mult cît doreai atunci o
gură de aer, vei dobîndi înţelepciunea dorită.”.
* Autorul a folosit acest nume de împrumut, pentru a sugera un blocaj
mental.
138

La fel, dacă vă confruntaţi cu o problemă şi doriţi foarte mult
să o rezolvaţi, fiind
hotărîţi să faceţi orice pentru aceasta, puteţi fi siguri de
succes. Dacă aspiraţi cu adevărat să
dobîndiţi calmul lăuntric, îl veţi obţine. Chiar dacă aţi fi
nedreptăţit la serviciu, chiar dacă
aţi avea necazuri în familie şi toate treburile v-ar merge pe
dos, datorită păcii interioare pe
care aţi obţinut-o, nimic nu v-ar mai putea tulbura. Astfel, vă
puteţi trezi multe alte puteri
extraordinare. Refuzaţi categoric să vă lăsaţi în voia “hoţilor”
de energie mentală care sunt
gîndurile de ură, mînie, ostilitate, pentru a vă concentra
forţele şi aspiraţia spre fericire,
armonie şi sănătate. Nu lăsaţi să vă influenţeze gîndurile
celorlalţi, condiţionările, veştile
proaste: identificaţi-vă mereu cu idealul cel mai înalt.
Concentraţi-vă să simţiţi fluviul de
pace care vă pătrunde şi vă transformă întreaga fiinţă.
Gîndul reprezintă o adevărată forţă
invizibilă, cu ajutorul căreia puteţi obţine orice.
Iată exemplul unui bărbat care era căsătorit şi avea 4 copii,
dar întreţinea o legătură
secretă cu altă femeie. Era mereu nervos, agitat, iritabil,
suferea de insomnie. Nici un

tratament nu l-a ajutat. Avea dureri în tot corpul şi nici un
medic nu-i descoperea vreo
boală. Situaţia s-a agravat şi mai mult cînd omul a căpătat
viciul beţiei.
Adevărata cauză a stării sale deplorabile era un sentiment
de culpabilitate
inconştientă. Încălcase legile căsătoriei, care se fixaseră în
subconştientul său încă de cînd
era mic. Pentru a se elibera de senzaţia de vinovăţie, folosea
alcoolul. Unii suferinzi iau
morfină sau codeină pentru a-şi alina durerile. Interlocutorul
meu bea alcool, ca să uite de
rănile psihice; dar nu reuşea decît să toarne gaz pe foc.
I-am explicat ce i se întîmplă de fapt, că joacă un rol dublu şi
aceasta îl afectează
mult. A înţeles că alcoolul îi provoca o stare se inconştienţă,
dar nu-l ajuta, pentru că nu
înlătura cauza profundă a suferinţei, care se afla în
subconştient.
A început să se trateze folosind următoarea sugestie: “Sunt
calm şi perfect echilibrat.
Voi găsi în mine însumi răspunsul la orice întrebare; nu-mi
este teamă de nimic, nici de
trecut, nici de viitor. Inteligenţa infinită a subconştientului
mă călăuzeşte mereu. Sunt
capabil să fac faţă oricărei situaţii, cu calm şi răbdare. Sunt
complet vindecat de alcoolism.
Spiritul meu se umple de fericire şi de pace. Mă împac cu
mine însumi şi acţionez animat
de cele mai înalte idealuri.”
A repetat cuvintele acestea plin de aspiraţie, fiind sigur că va
obţine rezultate. I-am
recomandat să le spună cu voce tare, rar şi plin de iubire,
pentru ca ele să se impregneze
în subconştient. Ceea ce semăna, va culege mai tîrziu, căci
vibraţiile benefice ale
sugestiilor vor înlătura toate prototipurile mentale negative.
Lumina răspîndeşte
139

întunericul; gîndul pozitiv distruge gîndul negativ. În decurs
de o lună, omul respectiv s-a
transformat complet.
Fiţi conştienţi de propriile vicii şi luptaţi împotriva lor

Dacă sunteţi alcoolic sau vă drogaţi în orice alt mod, fiţi
curajoşi faţă de voi înşivă şi
recunoaşteţi-vă viciul.
Altfel, riscaţi să nu vă puteţi vindeca niciodată, ca atîtea alte
persoa-ne, care s-au
dovedit laşe şi nu s-au privit obiectiv, aşa cum sunt în
realitate.
Viciile apar pe fondul unei profunde neîncrederi, a
instabilităţii emoţionale. Nu
întîmplător, majoritatea alcoolicilor refuză să privească
adevărul în faţă, încercînd mereu
să se sustragă responsabilităţilor. De aceea, ei nu au propriu-
zis un liber arbitru, voinţa lor
este aproape anulată. Deşi unii spun cu aroganţă: “Eu nu
depind de alcool; pot renunţa
oricînd la el”, niciodată nu vor fi în stare să reziste tentaţiei,
pentru că nu ştiu de unde să ia
forţa necesară.
Aceşti oameni trăiesc într-un fel de închisoare psihică, pe
care şi-au construit-o
singuri, din neîncredere, din păreri greşite, din erori de
educaţie. Ca şi majoritatea
fiinţelor, toxicomanii sunt condiţionaţi de obişnuinţă. Dar în
cazul lor, obişnuinţa este un
viciu, şi-i conduce către dezastru sigur.
Subconştientul formează obişnuinţele, deci tot cu ajutorul
său le putem elimina. În
acest scop, vom folosi sugestiile pozitive, care urmăresc să
elibereze şi să calmeze
spiritul. Cînd sugestiile se vor impregna în subconştient, va
dispărea orice dorinţă de a
mai consuma alcool. Cîştigul va fi dublu, căci nu numai că vă
veţi vindeca complet, dar
veţi înţelege şi procesele care au loc în profunzimile
menatlului.

Dacă dorinţa de a vă elibera de viciu este foarte mare,
sunteţi pe jumătate vindecaţi.
Nu va fi greu să vă vindecaţi complet, dacă aspiraţia va
întrece forţa tentaţiei.
Subconştientul amplifică orice gînd puternic cu care este
sugestionat. Fixaţi mintea asupra
ideii de libertate şi de calm profund, urmărind să nu devieze
de la această nouă direcţie.
Treptat vor apărea noi sentimente şi emoţii benefice, din ce
în ce mai apropiate de scopul
propus.
Întotdeauna aşteptaţi-vă la ceva bun, fiţi optimişti. Hotărîţi
să nu mai suferiţi.
Înţelegeţi că, dacă veţi continua să beţi, vă veţi îmbolnăvi
ireme-diabil din punct de vedere
140

psihic şi mental. Puterea uriaşă a subconşti-entului vă
susţine mereu. Chiar dacă acum
sunteţi deprimaţi, imaginaţi-vă că aţi şi început să fiţi fericiţi
şi liberi.
În aceasta constă legea substituţiei. Imaginaţia v-a împins
către viciu; lăsaţi-o acum să
vă conducă spre lumină şi pace. Acest lucru va produce,
poate, puţină suferinţă. Suportaţi
această suferinţă, aşa cum o mamă suportă durerile naşterii,
ştiind că va avea un copil
minunat.
Alcoolismul provine din obişnuinţa de a gîndi negativ şi
distructiv. Alcoolicul suferă
de sentimente profunde de inferioritate, de neputinţă, de
frustrare, însoţite de ostilitate. El
găseşte mereu justificări şi scuze pentru viciul său, cînd de
fapt, singurul motiv îl
constituie natura distruc-tivă a gîndurilor sale.
Iată 3 etape principale, pe care trebuie să le parcurgeţi,
pentru a schimba această
stare de lucruri:
1. Relaxaţi-vă fizic, psihic şi mental. Urmăriţi să intraţi într-o
stare meditativă,
profundă, pentru a trece apoi la pasul al doilea.

2. Compuneţi o frază scurtă, pe care să o puteţi memora cu
uşurinţă şi repetaţi-o de
mai multe ori, ca pe un cîntec de leagăn. Iată un exemplu:
“Sufletul meu se umple de pace
şi beatitudine; mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru”.
Pentru ca mintea să nu se
împrăştie, repetaţi fraza cu voce tare sau doar mişcînd
buzele. Sugestia va pătrunde mult
mai uşor în subconştient. O şedinţă va dura 5 – 10 minute.
3. Înainte de a adormi, procedaţi aşa cum făcea Goethe:
imaginaţi-vă că în faţa voastră
se găseşte unul dintre prietenii pe care-i iubiţi cel mai mult.
Ţineţi ochii închişi, corpul
relaxat. Imaginaţi-vă apoi că prietenul vă felicită cu căldură
pentru reuşita voastră.
“Vedeţi-i” faţa, surîsul, “auziţi-i” vocea. Strîngeţi-i mîna şi
căutaţi să “simţiţi” cît este vie şi
de caldă. Reluaţi scena iar şi iar, pînă veţi fi satisfăcut de
rezultat.
Chiar dacă teama închide porţile subconştientului, chiar dacă
grijile şi îndoiala vă
chinuie, nu pierdeţi din vedere scopul final. Gîndiţi-vă la forţa
infinită a subconştientului,
pusă în mişcare cu ajutorul gîndului focalizat şi imaginaţiei
pozitive controlate. Veţi
dobîndi atunci o mare încredere şi un deosebit curaj.
Continuaţi, perseveraţi pînă cînd
soarele va răsări pentru voi, risipind tenebrele în care vă
aflaţi pînă atunci.
Folosiţi forţa gîndului
141

1. Orice problemă are o soluţie. Răspunsul se găseşte
chiar în întrebare;
înţelepciunea divină vi-l revelează dacă o invocaţi cu
încredere.
2. Obişnuinţa, crearea unui obicei, este rodul acţiunii
subconştientului. Suntem
creaturi ale obişnuinţelor, ceea ce demonstrează cît
de uluitoare este puterea
subconştientului.

3. Repetînd anumite gînduri sau acţiuni, ele se
impregnează în subconştient,
devenind automatisme.
4. Sunteţi liberi să alegeţi un obicei bun sau unul rău.
Controlul minţii sau
rugăciunea, de exemplu, sunt obiceiuri benefice.
5. Dacă întreţineţi cu încredere o imagine mentală,
subconştientul o va manifesta
cu siguranţă.
6. Cînd atenţia se risipeşte, concentraţi-vă din nou
asupra scopului propus.
Faceţi din aceasta un obicei. Astfel veţi disciplina
mintea.
7. Nici un obstacol exterior nu poate sta în calea
reuşitei voastre. Singura piedică
o constituie mintea şi lipsa de credinţă.
8. Mentalul conştient reprezinta aparatul foto, iar
subconştientul – filmul pe care
impregnaţi diferitele dorinţe, imagini, idei.
9. Ghinionul este rezultatul neîncrederii. Pentru a o
înlătura, invocaţi inteligenţa
divină, rugaţi-o să vă călăuzească în tot ceea ce
faceţi. Imaginaţi-vă mereu că dorinţa
vi s-a împlinit.
10. Pentru a crea un nou obicei, trebuie mai întîi să
fiţi convinşi că acesta este
benefic. Dacă doriţi cu ardoare să renunţaţi la un
viciu, sunteţi pe jumătate vindecaţi.
11. Ceea ce spun ceilalţi nu vă poate afecta decît prin
intermediul propriilor
voastre gînduri. Sunteţi singurul creator al
universului vostru lăuntric. Identificaţi-vă
mereu cu idealurile cele mai înalte, cu starea de
armonie şi fericire.
12. Alcoolismul provine din dorinţa ascunsă de a
scăpa de griji. Pentru a vă
elibera, luptaţi cu tenacitate împotriva gîndurilor
distructive; sădiţi în minte idei de
fericire, calm lăuntric şi libertate nestînjenită.

13. Multe persoane sunt şi vor rămîne alcoolice, din
cauză că refuză să-şi
recunoască viciul.
14. Subconştientul care v-a făcut sclavii obiceiurilor
rele, este singurul care vă
poate elibera de acestea. Totul depinde de modul în
care-i utilizaţi capacităţile
extraordinare.
15. Imaginaţia v-a împins către alcoolism. Acum
folosiţi tot imaginaţia pentru a
vă elibera de acest viciu.
16. Cînd teama închide poarta de acces la
subconştient, numai credinţa
nezdruncinată în Dumnezeu o va deschide din nou.
CAPITOLUL XIX
142
FOLOSIŢI SUBCONŞTIENTUL PENTRU A ÎNLÃTURA
TEAMA

Unul dintre cursanţi mi-a relatat cum, fiind invitat să ţină un
discurs, s-a simţit
cuprins de panică la ideea că va vorbi în faţa atîtor oameni.
Iată cum a reuşit să-şi elimine
această teamă: timp de mai multe seri a practicat o tehnică
de autosugestionare. Se relaxa
într-un fotoliu timp de 5 minute, apoi îşi spunea rar şi cu
calm: “Îmi stăpînesc teama şi o
depăşesc fără probleme. Vorbesc plin de încredere şi de
forţă. Ceea ce spun, captivează
auditoriul şi îl impresionează”.
Subconştientul este foarte receptiv la orice sugestie. Mai
ales cînd sunteţi destinşi,
gîndurile pătrund foarte uşor în subconştient, printr-un
fenomen asemănător cu osmoza,
prin care două fluide separate de membrană poroasă se
întrepătrund. În această stare,
mentalul conştient comunică foarte uşor cu subconştientul.
Cel mai mare duşman al omului
Se spune că frica este cel mai mare duşman al omului. Ea
este răspunzătoare de

multe eşecuri, boli şi neînţelegeri în viaţa acestuia. Milioane
de oameni se tem de trecut,
de viitor, de bătrîneţe, de nebunie, de moarte. Frica este o
stare de spirit dominantă; unii
dintre noi se tem chiar şi de propriile lor gînduri.
Dacă un părinte spune copilaşului său că sub pătuţ se află
un crocodil care-l va
mînca, micuţul paralizează de teamă. Dar cînd îi arată că
acolo nu este nimeni, de fapt,
copilul se eliberează de orice teamă. Frica este tot atît de
reală ca şi crocodilul de sub pat.
În mod asemănător, mulţi dintre noi se tem de fantasme, de
o mulţime de umbre sinistre,
care nu au nici o legătură cu realitatea.
Filozoful şi poetul Ralph Waldo Emerson spunea: “Faceţi
exact lucrul de care vă
temeţi cel mai mult; atunci frica se va împrăştia imediat.”.
Am verificat eu însumi aceste
cuvinte cînd, doar la gîndul că voi vorbi în faţa publicului, mă
cuprindea o frică teribilă.
Am depăşit-o în momentul cînd am susţinut prima
conferinţă, adică făcînd exact lucrul de
care mă temeam.
Cînd vă hotărîţi să controlaţi spaimele şi angoasele, eliberaţi
în fapt puterea teribilă a
subconştientului, care vă va ajuta să le dominaţi.
143

O cîntăreaţă a fost invitată odată la o audiţie. Fiind emotivă,
dăduse greş la alte trei
probe, deşi avea o voce foarte frumoasă. Chiar în momentul
cînd trebuia să cînte, o
cuprindea panica. Subconştientul, receptiv la orice sugestie,
se manifesta imediat, astfel
încît, tînăra îşi pierdea subit vocea. De trei ori la rînd a cîntat
fals, pînă cînd vocea i se
îneca definitiv în lacrimi.
Pentru a-şi elimina tracul, a folosit o tehnică simplă: de trei
ori pe zi se închidea în
cameră, se aşeza comod într-un fotoliu, se relaxa şi închidea
ochii. Apoi îşi liniştea

valurile minţii, căci, în starea de calm profund,
subconştientul este mult mai receptiv la
sugestii. În sfîrşit, îşi spunea plină de încredere: “Cînt
minunat. Sunt senină, echilibrată şi
calmă”. Repeta de 5 – 10 ori această sugestie, lent, cu
atenţie. După o săptămînă, era mult
mai calmă şi dobîndise încredere în vocea ei. Momentul
audiţiei a venit, iar ea a cîntat
minunat.
Aplicaţi această tehnică, pentru a elimina, pe rînd, toate
angoasele şi spaimele, care
v-au chinuit pînă acum.
Teama de eşec

Mulţi studenţi mi s-au plîns de aceeaşi problemă: cînd apar
în faţa profesorului, la
examen, uită subit tot ce învăţaseră anterior. Invariabil, cînd
ies din sală, îşi amintesc în
amănunţime răspunsurile, la toate întrebările.
Subconştientul reacţionează întotdeauna la
sugestia cea mai puternică. La studenţii respectivi, această
sugestie o constituie teama de
eşec. Cu alte cuvinte, frica este adevărata cauză a amneziei
lor.

Iată un exemplu edificator: am cunoscut un student la
medicină, care era cel mai
inteligent din grupa lui, dar, la un examen oral, nu era
capabil să răspundă nici măcar la
cea mai simplă întrebare. Frica îl paraliza mereu.
Spaimele şi angoasele au o influenţă atît de mare asupra
subconşti-entului pentru că
sunt însoţite de emoţii foarte puternice. Prin teama noastră,
aproape că cerem
subconştientului să facă în aşa fel încît să dăm greş.
Unul dintre studenţi, care ştia că subconştientul este
depozitul a tot ceea ce el
memorează, s-a decis să folosească la maximum această
capacitate, cu ajutorul sugestiei.
În fiecare dimineaţă şi seară, îşi imagina că scria mamei o
scrisoare, prin care o anunţa că

luase note mari la toate examenele. Apoi citea în gînd
răspunsul, prin care mama îl felicita
cu dragoste.
144

Aşa cum se aşteptase, inteligenţa divină a subconştientului a
preluat sugestiile şi a
făcut astfel încît dorinţele lui să devină realitate. Imaginîndu-
şi deznodămîntul, el a creat
premizele îndeplinirii sale.
Teama de apă, de înălţime şi de locuri închise

Multe persoane suferă de aceste obsesii. Este posibil ca
angoasele să-şi aibă cauza în
anumite întîmplări petrecute în copilărie.
Dacă un copilaş a fost aruncat într-un lac fără să ştie să
înnoate, el va păstra spaima
subconştientă de apă, pentru toată viaţa. Sau dacă s-a
defectat liftul în timp ce se afla în el,
va fi chinuit de claustrofobie.
Cînd eram de 10 ani, am trăit o astfel de experienţă: am
căzut din greşeală într-un lac
cu apă murdară. Îmi amintesc şi acum apa cenuşie de
deasupra capului meu. În ultimul
moment, am fost salvat de un coleg. Spaima aceea teribilă
mi-a pătruns în subconştient şi
mult timp m-a obsedat teama de apă. Într-o zi am consultat
un psiholog cu experienţă,
care m-a sfătuit: “Du-te la piscină, priveşte apa şi spune cu
voce tare:<> Apoi intră în apă, înscrie-te la cursuri de înnot, şi
caută să-ţi îndepărtezi
teama”. Ceea ce am şi făcut. Nu i-am permis fricii de apă să
mă domine şi să mă
înspăimînte nici un moment. Amintiţi-vă mereu că sunteţi
mai puternici decît frica sau
angoasa ce tinde să vă domine. Însuşiţi-vă această nouă
atitudine, plină de curaj.
Subconştientul va reacţiona prompt, dîndu-vă un plus de
încredere şi de forţă.

Iată o altă modalitate simplă, dar foarte eficientă, pentru a
înlătura teama. Să
presupunem că vă este frică de apă, de înălţime, de locuri
închise sau aveţi trac atunci
cînd daţi un interviu sau o audiţie. Dacă apa este cea care vă
sperie, începeţi prin a vă
relaxa complet timp de 5 – 10 minute, apoi imaginaţi-vă că
înnotaţi. Concentraţi-vă să
percepeţi răcoarea apei şi să vă coordonaţi cît mai bine
mişcările corpului. Sunteţi vesel,
plin de viaţă. Ceea ce faceţi nu este o simplă reverie, ci este
o sugestie pozitivă care se
impregnează în subconştient şi va deveni realitate. Aceasta
este legea subconştientului.
Aceeaşi tehnică este valabilă şi pentru cei care suferă de
teama de înălţime.
Închipuiţi-vă că urcaţi pe un munte foarte înalt, sunteţi în
formă, că admiraţi peisajul
pitoresc. Aceeaşi bucurie o veţi simţi în realitate, cînd veţi
birui teama.
Am cunoscut pe directorul unei mari firme, care era terorizat
că trebuia să urce cu
ascensorul în fiecare dimineaţă. La un moment dat s-a
hotărît să-şi biruie teama, cu
145

ajutorul următoarei sugestii pozitive: “Ascensorul este o
invenţie minunată şi este foarte
util în clădirea noastră. Îmi dau seama că este o adevărată
binecuvîntare pentru
funcţionari, căci astfel ei economisesc forţă şi timp.
Funcţionează cu voia lui Dumnezeu,
care ne ocroteşte permanent. Energiile vieţii, iubirii şi
înţelepciunii circulă libere prin
mine. Mă văd urcînd în ascensor; se umple de angajaţi cu
care vorbesc, atmosfera este
veselă, amicală. Cobor apoi din lift şi intru liniştit în birou.
Sunt încrezător şi liber de orice
prejudecăţi. Mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat”. Timp
de 10 zile a lucrat intens cu

această sugestie. În a unsprezecea zi, cînd a urcat în lift, n-a
mai simţit nici o urmă de
teamă.
Teama firească şi teama patologică

Se spune că omul se naşte cu frica de două lucruri: de
zgomot şi de cădere. Acestea
ne sunt date de către natură ca un sistem de alarmă, care
face parte din instinctul de
conservare şi sunt normale. Celelalte angoase ne sunt
întipărite de către părinţi, educatori
şi cei din anturajul nostru.
Cînd scăpăm imaginaţia de sub control, apare teama
anormală, care poate merge pînă
la manifestări patologice.
O doamnă a fost invitată odată să facă o călătorie cu avionul
în jurul lumii. S-a apucat
să decupeze din ziare toate articolele despre catastrofe
aeriene. Se şi vedea prăbuşindu-se
cu avionul în ocean. Iată un exemplu de teamă exagerată.
Dacă femeia persista în starea
aceea de spirit, fără îndoială că i se va întîmpla exact lucrul
de care se teme atît de mult.
Alt exemplu: un om de afaceri din New York, foarte bogat şi
cu o viaţă de familie
fericită, a început deodată să-şi imagineze cum ar fi dacă ar
da faliment, dacă ar primi de la
bancă o hîrtie, prin care să i se comunice că în cont nu mai
are nici un ban. Aceste imagini
fantasmagorice i-au provocat o depresiune psihică, împotriva
căreia nu lupta deloc.
Mereu repeta soţiei: “cred că se va produce o recesiune”,
“sigur vom da faliment” şi alte
fraze de acest gen.
Inevitabil, a sfîrşit prin a da faliment, adică s-a împlinit ceea
ce el mentalizase cu atîta
forţă. Poate că nu s-ar fi întîmplat astfel, dacă nu şi-ar fi
hotărît singur soarta prin teama şi
angoasa lui permanentă.
146

Există oameni, care trăiesc mereu cu teama să nu li se
întîmple o catastrofă lor sau
celor dragi. Dacă citesc în ziare despre o epidemie sau o
boală extrem de rară, sunt siguri
că şi ei se vor îmbolnăvi în curînd. Sigur că, dacă se vor
menţine în această angoasă, odată
tot li se va întîmpla ceva rău.
Cînd constatăm că imaginaţia ne scapă de sub control şi
începe să plăsmuiască tot
felul de scene halucinante sau cînd un gînd negativ ne apare
în mod obsesiv în minte,
trebuie să luăm imediat atitudine, adică să cultivăm exact
sugestia opusă. Angoasa dusă la
extrem denotă grave tulburări psihice şi mentale. Odată cu
frica, apare şi aspiraţia către
starea opusă ei. Concentraţi-vă atenţia asupra acestei stări,
lăsaţi-vă cuprinşi de ea, căci
atitudinea mentală menţinută cu perseverenţă generează o
obişnuinţă care, la rîndul ei,
poate schimba un destin. Veţi căpăta mai multă siguranţă şi
încredere în voi înşivă, iar
uriaşele forţe care sunt acum latente în subconştient se vor
manifesta în sens benefic,
susţinîndu-vă cu putere.
Examinaţi-vă cu luciditate fobiile

Preşedintele unei firme îmi povestea de curînd că, pe cînd
era un simplu comis
voiajor, era atît de suspicios, încît dădea ocol de 5 – 6 ori în
jurul casei clientului, înainte
de a intra. Directorul i-a spus într-o zi: “Nu te teme, nu te
pîndeşte nici un crocodil din
spatele uşii. Fii mai îndrăzneţ”. Astfel, el a învăţat că, dacă
priveşte direct şi lucid motivul
fricii, va realiza imediat că nu are de ce să se teamă şi frica
va dispare, fără a lăsa urme.
Un veteran în aviaţia militară mi-a relatat cîteva dintre
experienţele sale, din timpul
celui de-al doilea război mondial. La un moment dat, a fost
nevoit să sară cu paraşuta din

avionul cuprins de flăcări şi a aterizat în mijlocul junglei. Îi
era o frică teribilă şi a înţeles
că tocmai teama exagerată îi poate provoca necazuri şi mai
mari. S-a hotărît să-şi învingă

într-un fel frica, spunîndu-şi cu voce tare: “John, nu trebuie să
te laşi cuprins de frica asta,
care nu reprezintă decît dorinţa ta de a ieşi din junglă cît mai
repede şi de a ajunge într-un
loc sigur şi confortabil.”. Apoi a început să se sugestioneze
astfel: “Înţelepciunea divină
care hotărăşte fiecărei planete o anumită orbită şi nu alta,
mă călăuzeşte prin această
junglă”.
A continuat să-şi spună aceste cuvinte timp de 10 minute. A
simţit că începe să
vibreze ceva înlăuntrul lui şi a pornit la drum plin de
încredere. După cîteva zile a ajuns în
mod miraculos la marginea junglei, de unde a fost salvat de
un avion.
147

Atitudinea mentală plină de curaj şi încredere în forţele sale
au fost cele care l-au
salvat, de fapt. El însuşi spunea: “Dacă începeam să mă
lamentez şi să mă îngrijorez, aş fi
căzut pradă propriei mele spaime; probabil ca aş fi murit de
frică şi de inaniţie”.
Directorul unei alte firme îmi povestea că, demult, a fost
cuprins de teama că-şi va
pierde locul de muncă. Trei ani s-a chinuit în starea aceea. Îşi
imagina mereu că ar putea
fi concediat, deşi realitatea era cu totul alta. Fantasmele au
luat o amploare atît de mare,
încît s-a îmbolnăvit de o gravă depresiune psihică. Ca
urmare, a fost rugat să-şi dea
demisia.
În realitate, omul s-a concediat singur prin sugestiile
negative pe care le-a întreţinut
cu o perseverenţă demnă de un scop mai nobil. Subconş-
tientul a reacţionat în consecinţă,

sugerîndu-i decizii eronate, care au provocat mari prejudicii
firmei. Dacă ar fi contracarat
la timp teama şi neîncrederea, cultivînd sugestii opuse,
dezastrul ar fi putut fi evitat.
În timpul unui turneu în străinătate, am discutat timp de
două ore cu un înalt
membru al guvernului ţării respective. Omul acela îţi dădea o
senzaţie inefabilă de pace şi
seninătate lăuntrică. După cum mi-a relatat el însuşi, nici o
injurie adusă de partidul de

opoziţie nu-l afectase vreodată. Pentru a se păstra calm, el
practica în fiecare zi următoarea
tehnică: se relaxa timp de un sfert de oră, apoi mentaliza că
este scufundat într-un ocean
adînc de pace.
Prin aceasta meditaţie se dobîndea o imensă putere fizică,
psihică şi mentală, cu
ajutorul căreia biruia toate dificultăţile.
Cu cîtva timp în urmă, îl sunase un coleg la miezul nopţii, ca
să-i spună că se
pregăteşte un complot împotriva sa. Iată ce i-a răspuns: “La-
să-mă să dorm liniştit. Vom
vorbi despre asta mîine dimineaţă la ora 10.”.
“Ştiu că nici un gînd negativ nu poate să mă afecteze, dacă
nu-l accept. De aceea,
refuz să mă las cuprins de teamă. Ştiu că nu mi se poate
întîmpla nimic rău.”, îmi spunea
el în timpul discuţiei.
Calmul şi curajul său merită o vie admiraţie. Toţi ar trebui să
căutăm în noi înşine
sursa calmului şi a păcii interioare, în credinţa că suntem
ocrotiţi permanent şi nimic nu
se petrece la întîmplare, fără voia lui Dumnezeu.
Pentru a elimina definitiv teama, folosiţi această formulă:
“Am căutat cu fervoare
Eternul şi El mi-a răspuns, eliberîndu-mă de toată frica mea”.
(Psalmi, 34: 4)
Eliberaţi-vă de teamă
148

1. Faceţi chiar lucrul de care vă este teamă cel mai
mult. Frica va dispare
instantaneu. Spuneţi-vă mereu: “Îmi stăpînesc
perfect teama.”
2. Frica reprezintă un gînd negativ, care apare în
minte cînd imaginaţia scapă de
sub control. Înlocuiţi acest gînd prin idei realiste şi
constructive. Teama a ucis
milioane de oameni. Faceţi astfel încît credinţa să
devină mai puternică decît teama.
3. Frica este cel mai mare inamic; ea stă la originea
eşecurilor, a bolilor şi a
relaţiilor nearmonioase între oameni, dar poate fi
învinsă prin iubire, căci iubirea ne
pune în rezonanţă cu energiile sublime ale
universului.
4. Neutralizaţi sugestiile de teamă adoptînd idei
opuse lor: “Sunt curajos,
echilibrat, senin şi calm”. Veţi observa apariţia unor
efecte minunate.
5. Tracul se află la originea amneziei în cazul
examenelor. Ca să nu vă mai
confruntaţi cu el, sugestionaţi-vă astfel: “Am o
memorie perfectă şi-mi amintesc tot ce
am învăţat”; sau, tot aşa de bine, puteţi să vă
imaginaţi că un coleg vine să vă felicite
pentru notele de 10 luate la examene. Perseveraţi şi
veţi reuşi!
6. Dacă aveţi teama de apă, învăţaţi să înotaţi.
Imaginaţi-vă că apa vă înconjoară
cu prospeţimea şi răcoarea ei. Va fi mult mai uşor să
învăţaţi să o stăpîniţi şi să vă
bucuraţi de ea. Aceasta este legea subconştientului.
7. Dacă aveţi oroare de locuri închise: ascensor, săli
de conferinţă, etc, închipuiţivă
că sunteţi într-un ascensor, care vă duce în mod rapid
şi silenţios acolo unde doriţi
să ajungeţi. Gîndiţi-vă în ce stare de oboseală aţi fi
după ce aţi urca în fugă 5 etaje şi cît

de liniştit şi calm coborîţi din lift. Veţi fi uimiţi de cît
de repede vă biruiţi teama.
8. Nu ne naştem decît cu două feluri de frică: aceea
de înălţime (frica de cădere)
şi frica de zgomot. Toate celelalte sunt dobîndite în
timpul vieţii, mai ales în copilărie.
Debarasaţi-vă repede şi complet de ele.
9. Frica normală face parte din instinctul de
conservare. Frica patologică este, în
schimb, foarte periculoasă şi reprezintă rezultatul
gîndurilor negre, a oboseli şi a
imaginaţiei necontrolate.
10. Acum, cînd ştiţi că subconştientul reacţionează
prompt la orice sugestie şi vă
poate împlini orice dorinţă, puteţi elimina orice fel de
angoasă şi obsesie, cultivînd cu
fervoare exact opusul ei. Iubirea alungă întotdeauna
teama.
11. Dacă vă temeţi de eşec, concentraţi-vă asupra
ideii de reuşită. Dacă vă temeţi
de boală, orientaţi-va mintea spre să nătate. În orice
pericol v-aţi afla, invocaţi
protecţia divină. Dacă sunteţi terifiaţi de ideea morţii,
meditaţi asupra faptului că
Viaţa este eternă. Dumnezeu este Viaţă, iar Viaţa vă
aparţine chiar din acest moment.
12. Pentru orice frică este valabilă legea substituţiei.
Iată ce se petrece: cînd vă
temeţi de un anumit lucru, atunci apare şi dorinţa de
a obţine exact opusul său. Dacă
sunteţi bolnav, doriţi sănătate; dacă sunteţi închis,
doriţi libertatea. Fiţi optimişti,
concentraţi-vă asupra dorinţei, căci subconştientul o
va împlini.
149

13. Viitorul există în stare potenţială, în mintea
voastră. Gîndurile sunt creatoare,
deci ceea ce doriţi cu putere vi se va întîmpla. Gîndiţi
binele şi veţi avea parte de bine.

14. Priviţi-vă frica în faţă, puneţi-o în lumina raţiunii.
Învăţaţi să rîdeţi de
spaimele voastre. Acesta este tratamentul cel mai
bun.
15. Nimic din exterior nu vă poate perturba, dacă nu-i
permiteţi acest lucru.
Sugestiile, minciunile şi aluziile celorlalţi nu pot avea
putere asupra voastră, dacă vă
orientaţi permanent către ceea ce este bun şi divin.
Nu există decît o singură Putere
Creatoare, de aceea orice contradicţie sau conflict nu
pot fi decît false. Adevărul stă în
Armonie şi în Iubire. De aceea orice gînd bun este
inspirat şi însufleţit mereu de
Puterea divină.
CAPITOLUL XX
TINEREŢE FÃRÃ BÃTRÎNEŢE

Subconştientul nu ştie ce înseamnă bătrîneţea, căci el este
etern. Subconştientul face
parte din mintea universală, care nu s-a născut niciodată şi
nici nu va muri vreodată. De
aceea, oboseala şi bătrîneţea nu reprezintă decît rezultatele
directe ale propriilor noastre
acţiuni greşite. Calităţile cu adevărat spirituale, cum ar fi:
armonia, bunăvoinţa, umilinţa,
adevărul, pacea, toate acestea nu îmbătrînesc şi nu se
demodează niciodată. Cultivaţi cu
perseverenţă aceste calităţi şi vă veţi menţine mereu tineri
în spirit şi simţiri.
Îmi amintesc că am citit odată un articol despre un grup de
medici eminenţi din
Cincennati (Ohio), care declaraseră că anii nu sunt singurii
responsabili de necazurile
sclerozei şi a altor boli. Nu atît timpul, cît mai ales teama de
timp, ne afectează mintea şi
apoi corpul fizic. Îmbătrînirea prematură apare, deci, ca
urmare a fricii obsedante de
efectele timpului.

Am studiat biografiile unor oameni celebri, care şi-au
continuat activitatea de
cercetare sau de creaţie pînă la vîrste foarte înaintate. Alţii
nu au devenit celebri decît la
vîrsta senectuţii. Am avut, de asemenea, pivilegiul să cunosc
oameni simpli care, în felul
lor modest, dovedeau că bătrîneţea nu afectează totdeauna
forţa creatoare a omului.
Modul nostru eronat de a gîndi este cel care determină
îmbătrînirea prematură

Acum cîţiva ani, am vizitat un vechi prieten la Londra, care
avea peste 80 de ani, era
foarte bolnav şi, în mod evident, se resemnase în faţa
suferinţei. În timpul discuţiei, mi-
150

am dat seama că slăbiciunea sa nu era numai fizică, ci şi
psihică, în sensul că bătrînul avea
un sentiment acut de frustrare şi de disperare în faţa morţii.
Sunt edificatoare cuvintele
sale: “Ne naştem, creştem, îmbătrînim şi nu mai suntem
buni de nimic”. Senzaţia că era
inutil constituia cauza principală a stării sale deplorabile.
Aştepta letargic să se
împlinească soarta. “Se îmbătrînise” singur, prin intermediul
gîndurilor sale pesimiste.
Bătrîneţea reprezintă simbolul înţelepciunii

Din nefericire, oamenii gîndesc precum prietenul meu. Ei se
tem de ceea ce se
numeşte în general, “bătrîneţe”, moarte, stingere, sfîrşit, dar
aceasta arată că se tem, în fapt,
să-şi asume plini de curaj şi de iniţiativă responsabilităţile
vieţii, cu alte cuvinte, le este
frică să trăiască. Viaţa nu are sfîrşit, iar bătrîneţea nu
înseamnă obligatoriu neputinţă, ci şi
înţelepciune.
Înţelepciunea se dobîndeşte prin experienţă, prin înţelegerea
profundă a
fenomenelor care se petrec în subconştient şi modalitatea în
care pot fi acestea folosite

pentru a aduce fericirea şi împlinirea. Încetaţi să mai priviţi
vîrstele de 65, 75 şi 85 de ani
ca fiind sinonime cu sfîrşitul. Ele pot deveni, dimpotrivă,
momente de început ale unei
vieţi noi, mai active, mai libere. Mentalizaţi în mod
constructiv şi aşteptaţi plini de
încredere, căci subconştientul vă va dărui ceea ce doriţi atît
de mult.

Îmbătrînirea ne este o tragedie inexorabilă, ci mai mult o
schimbare. Trebuie
înţeleasă ca o etapă a vieţii, ca un drum fără sfîrşit. Omul
aflat la vîrsta a treia învaţă să-şi
transceadă corpul fizic şi să se folosească mai ales de forţele
sale psihice şi mentale. Acum
este perioada în care ei realizează că există senzaţii infinit
mai nuanţate, decît cele
percepute prin intermediul simţurilor fizice.
În ultimii ani, savanţii au demonstrat că o anumită parte a
conştiinţei poate părăsi
corpul şi să se deplaseze mii de kilometri pentru a vedea,
auzi, atinge şi vorbi cu fiinţe
asemănătoare, care şi-au lăsat corpul fizic liniştit în pat.
Privită din punct de vedere spiritual, Viaţa este eternă. Omul
nu este obligat să
îmbătrînească, aşa cum nici Dumnezeu nu poate îmbătrîni.
În Biblie se spune că
Dumnezeu este Viaţa, Adevărul şi Calea. Viaţa se naşte din
ea însăşi, este eternă,
indestructibilă şi este singura reală.
Cercetările făcute în domeniu de către savanţi din Marea
Britanie şi America,
dovedesc existenţa vieţii de după moarte. Există la
institutele respective, nenumărate
151

volume cu procese verbale care descriu experienţele foarte
interesante despre
supravieţuirea conştiinţei, după o aşa-zisă moarte.
O doamnă l-a întrebat odată pe Thomas Edison ce este
electricitatea, iar el i-a

răspuns: “Doamnă, electricitatea există. Folosiţi-o.”. Numim
astfel o forţă invizibilă, a cărei
origine nu o înţelegem, dar ştim cum să o utilizăm în folosul
nostru.
Nici un savant nu a vazut cu ochiul său electronul, dar toţi îl
acceptă ca pe o realitate
ştiinţifică, singura care poate explica anumite observaţii
experimentale. În mod
asemănător, nu putem vedea viaţă, dar ştim că trăim. Fără
îndoială, viaţa există şi suntem
aici pentru a ne bucura de frumuseţea ei. Biblia spune: “Şi
aceasta este viaţa veşnică: să Te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat” (Ioan 17: 3)
Omul care consideră că viaţa constă numai în procesul
naşterii, tinereţii, maturităţii,
bătrîneţii, urmată apoi de moarte, este, cu adevărat, demn
de o profundă compasiune. Un
astfel de om nu cunoaşte speranţa, iar dimensiunea
spirituală a vieţii nici nu există pentru
el. Teoria lui dă naştere la frustrări, stagnare, cinism şi unui
sentiment de disperare, care
duce la nevroze şi tot felul de alte aberaţii mentale. Dacă nu
puteţi juca tenis la fel de bine
ca alţii sau nu puteţi înota repede ca un om tînăr, dacă
mersul vă este acum mai moale şi
nu mai puteţi alerga la fel ca în tinereţe, amintiţi-vă că viaţa
reprezintă, de fapt, un progres
continuu. Ceea ce oamenii numesc moarte nu este decît o
trecere către o viaţă nouă, în
altă dimensiune a Vieţii.
În cadrul conferinţelor, permanent mi-am sfătuit auditorii să
accepte cu seninătate
vîrsta a treia, care are frumuseţea ei specifică. Iubirea,
bucuria, pacea lăuntrică, acestea nu
îmbătrînesc niciodată.
Ralph Waldo Emerson, poet şi filozof de frunte, afirmă: “Omul
nu-şi numără anii,
decît atunci cînt nu are altceva de numărat.”. Acţionînd în
mod inteligent şi în spiritul

legilor imuabile ale naturii, personalitatea voastră,
spiritualitatea, credinţa, nu vor fi atinse
niciodată de decrepitudine.
Sunteţi şi veţi rămîne tînăr, dacă vă simţiţi tînăr

Un chirurg îmi spunea odată: “Am 84 de ani. Am făcut
operaţii în fiecare dimineaţă,
după-amiaza veneam din nou să consult pacienţii, iar seara
scriam articole pentru
revistele medicale.”. Atitudinea sa demonstra că se simţea
foarte util şi asta l-a ajutat să se
152

menţină tînăr. După cum remarcase el însuşi, într-adevăr,
omul este puternic în măsura în
care crede ferm în acest lucru, şi este util dacă se simte util.
Acest om remarcabil n-a capitulat niciodată în faţa anilor;
zicea că este nemuritor şi
adăuga: “dacă totuşi voi muri mîine, ştiu ca acolo unde mă
voi afla, voi opera nu cu
bisturiul, ci cu ajutorul medicinii mentale şi spirituale.”.
De multe ori, părul alb constituie un avantaj

Nu renunţaţi la activitatea voastră spunînd: “Voi ieşi la
pensie; sunt bătrîn; sunt un
om terminat”, căci astfel, chemaţi singuri către voi
bătrîneţea şi moartea. Abia atunci cînd
vă hotărîţi să capitulaţi, deveniţi un om într-adevăr inutil.
Unii oameni sunt deja bătrîni la
30 de ani, în timp ce alţii se menţin tineri şi la 80 de ani.
Mintea constituie adevăratul
arhitect al corpului. George Bernard Shaw ducea o viaţă
activă şi la 90 de ani, talentul său
menţinîndu-se în vigoare.
Unii patroni nu mai angajează pe cineva, dacă află că a
depăşit 40 de ani. După
părerrea mea, această atitudine este nedemnă şi arată lipsă
de omenie şi înţelegere. Deşi
toţi consideră ca tinereţea este un avantaj, abia după 30 – 35
de ani, omul atinge adevărata
maturitate din toate punctele de vedere. Dacă patronii s-ar
gîndi mai bine şi-ar da seama

că nu părul alb contează, ci talentul, experienţa şi inteligenţa
angajaţilor. Înţelepciunea şi
experienţa dobîndite pînă la acea vîrstă ar constitui un mare
avantaj pentru firmă, căci
omul matur dispune de mai mult discernămînt în luarea
deciziilor, fiind capabil să
coordoneze activitatea celor mai tineri.
Un scenarist de la Hollywood mi-a mărturisit că era obligat
să scrie ca şi cînd ar fi
avut inteligenţa unui copil de 12 ani. Aceasta demonstrează
un fapt tragic: imaturitatea
psihică şi mentală a publicului. Acest lucru duce la preferinţa
cu orice preţ a persoanelor
tinere, chiar sfidînd competenţa şi bunul simţ.
Teama de bătrîneţe

Am cunoscut un bărbat de 65 de ani care se străduia cu
disperare să pară mai tînăr:
mergea în toate week-end-urile, la înot împreună cu un grup
de tineri, făcea lungi
plimbări pe jos, juca tenis şi îşi etala mereu forţa fizică,
spunînd: “Vedeţi, oricînd pot să
mă măsor cu cei mai tineri dintre cei tineri”. Dar acest regim
de viaţă în care se solicita
153

excesiv, nu-l ajuta să se menţină tînăr. Secretul stă în acest
mare adevăr: “Ceea ce un om
gîndeşte în profunzimea inimii sale, aceea el devine”. Numai
schimbarea atitudinii
mentale ne poate ajuta să rămînem mereu tineri, căci
subconştientul este tiparul fidel al
gîndurilor noastre. Dacă vă orientaţi permanent către ceea
ce este frumos, bun şi sublim,
vă veţi menţine în formă, sfidînd calendarul şi trecerea
timpului. Mulţi oameni se tem de
neajunsurile vîrstei a treia, mai ales de scleroză, şi cu cît se
tem mai mult, cu atît ei se
apropie în mod penibil de starea respectivă. De fapt, puteţi
spune că sunteţi cu adevărat
bătrîn abia atunci cînd v-aţi pierdut bucuria de a trăi, cînd
încetaţi să mai visaţi, cînd nu

mai aveţi nimic de descoperit. Atît timp cît vă păstraţi
mintea deschisă spre idei noi, atît
timp cît permiteţi ca lumina şi inspiraţia să vă pătrundă
întreaga fiinţă, veţi rămîne mereu
tineri şi plini de viaţă.
Fie că aveţi 65 de ani sau 95 de ani, trebuie să ştiţi că mai
aveţi mult de dăruit acestei
lumi, de exemplu, îi puteţi ajuta şi călăuzi pe cei tineri şi fără
experienţă. Sau puteţi să
împărtăşiti celorlalţi din cunoştinţele voastre, din experienţa
pe care aţi acumulat-o în
atîţia ani de viaţă, dar la fel de bine, puteţi privi înainte, căci
viaţa este nesfîrşită şi mai
aveţi multe de învăţat. Urmăriţi ca în fiecare zi să aflaţi sau
să faceţi ceva nou. Acesta este
secretul tinereţii veşnice.
Acum cîţiva ani, cînd am ţinut o serie de conferinţe la
Bombay, am cunoscut un om
care avea 110 ani. Avea cel mai frumos chip pe care-l
văzusem vreodată. Părea
transfigurat de o lumină, care iradia din interiorul său. Ochii
lui aveau o asemenea claritate
şi seninătate, încît oricine îşi putea da seama că spiritul îi
rămăsese tînăr şi plin de fericire.
Pensia, o nouă aventură

Dacă aţi ieşit la pensie, nu înseamnă că tot restul vieţii
trebuie să vi-l petreceţi într-o
stare de inactivitate şi somnolenţă.
Păstraţi-vă mereu spiritul viu. Fiţi mereu receptivi la ideile
noi. Am cunoscut
persoane atît de afectate de pensionare, încît şi-au pierdut
treptat puterea, murind în
cîteva luni. Desigur, acest lucru se întîmplă deoarece
oamenii consideră, în general, că
ieşirea la pensie marchează sfîrşitul vieţii. Dar de ce să nu vă
gîndiţi că începeţi o viaţă
154
nouă, că vi se împlineşte în sfîrşit un vechi vis, acela de a fi
în sfîrşit necondiţionaţi şi

liberi. Este foarte deprimant să auzi: “Ce am să mai fac
acum, cînd sunt pensionar?”; adică,
altfel spus: “Sunt un om mort din punct de vedere psihic şi
mental. Nu mai am nici o idee
nouă.”.
Acest mod greşit de a gîndi nu reflectă realitatea. Adevărul
este că ceea ce înţelegeţi
la vîrsta de 90 de ani, nu puteţi înţelege la 60 de ani, întrucît
aţi dobîndit între timp o
anumită înţelepciune şi experienţă de viaţă.
Un vecin de-al meu a fost obligat să iasă la pensie la vîrsta
de 65 de ani. Iată cuvintele
sale: “Cred că retragerea din serviciu este un pas înainte, ca
şi cînd aş fi fost la grădiniţă şi
acum sunt licean.” Concluzia sa a fost că trebuia să înceapă
o viaţă nouă, să reînveţe să
trăiască. Acum, după ce a urmat un curs de artă fotografică,
a pornit într-o călătorie în
jurul lumii pentru a fotografia locuri celebre. Duce mereu o
viaţă activă, ţine conferinţe, a
format un grup de tineri studenţi şi este solicitat de diverse
cluburi pentru a le împărtăşi
din experienţa sa proprie.
Nu trebuie să vă consideraţi un prizonier al societăţii

Recent, s-a publicat în ziarele californiene o statistică, în care
se arată că a crescut
numărul persoanelor în vîrstă din Parlament şi Congres. Deci,
glasul celor de vîrsta a treia
va începe să fie auzit şi luat în considerare. Poate va fi votată
o lege, care să determine
patronii să primească şi angajaţi peste 40 de ani. Vîrsta
înaintată nu semnifică întotdeauna
bătrîneţea. Un om de 65 de ani poate avea spiritul mai tînăr
decît unul de 30 de ani. Este
ridicol să spui unui om capabil că nu-l poţi angaja pentru că
depăşeşte 40 de ani: ce ar
trebui să facă aceşti oameni în asemenea condiţii? Să-şi
îngroape pentru totdeauna ideile

şi talentul? În mod evident, patronii care îi refuză nu-şi dau
seama că se păcălesc singuri.
Omul ar trebui să fie constructorul societăţii în care trăieşte
şi nu prizonierul ei. Este
adevărat că, pe măsură ce înaintează în vîrstă, corpul i se
îngreunează şi mişcările devin
din ce în ce mai lente, dar mintea devine la fel de ageră şi
activă, căci este inspirată de
subconştient, care se află şi acţionează dincolo de influenţa
timpului. În acest sens, Biblia
reflectă cuvintele lui Iov: “O, dacă aş fi încă o dată ca în
lunile de mai înainte, ca în zilele în
care Dumnezeu mă ocrotea, ca atunci cînd El ţinea
strălucitoare deasupra capului meu
candela sa şi, luminat de ea, eu străbăteam prin întuneric!
De ce nu sunt încă o dată ca în
zilele toamnei mele, cînd Dumnezeu ţinea parte corpului
meu!” (Iov, 29: 2 – 4)
155
Secretul tinereţii

Pentru a vă redobîndi tinereţea, învăţaţi să conştientizaţi
puterea curativă şi
miraculoasă care sălăşluieşte în subconştient şi care vă
pătrunde în mod permanent.
Simţiţi cum această energie profund benefică vă inspiră, va
elevează şi vă revitalizează.
Iradiaţi entuziasm şi bucurie, ca în zilele tinereţii, intrînd în
rezonanţă cu starea
binecuvîntată de atunci. Meditaţi asupra strălucitoarei lumini
de deasupra capului, care
este tocmai imteligenţa divină. Ea vă va inspira, vă va pune
în rezonanţă cu binele,
redîndu-vă misterele şi secretele Vieţii spirituale. Lăsaţi-vă
călăuziţi de înţelepciunea
subconştientului vostru, care poate alunga orice umbră a
răului şi a suferinţei. În loc să
spuneţi: “Sunt bătrîn”, afirmaţi plini de forţă: “Sunt
permanent cu înţelepciunea şi Puterea
divină”. Nu permiteţi statisticilor şi nici ziarelor să vă
“îmbătrînească”. Decrepitudinea,

senilitatea şi sentimentul de inutilitate nu au nici o legătură
cu voi. Nu vă lăsaţi hipnotizaţi
de propaganda făcută prin intermediul mass-mediei.
Chemaţi cu putere viaţa către voi.
Gîndiţi tot timpul ca sunteţi fericiţi, radioşi, plini de succes şi
puternici.
Idei luminoase cu privire la tinereţe

1. Dumnezeu este însăşi Viaţa. De aceea, viaţa este
eternă şi indestructibilă,
renăscînd din propria-i cenuşă. Acest fapt este valabil
pentru toţi oamenii.
2. Sunt nenumărate dovezi, care certifică existenţa
vieţii de după moarte. Nu
aveţi, deci, de ce să vă temeţi de moarte, care
reprezintă doar un pas către o
dimensiune cu totul nouă.
3. Nu vă puteţi vedea spiritul, dar sunteţi convinşi că
acesta există. Nu puteţi
vedea Spiritul Suprem, dar îl puteţi recunoaşte într-
un artist, într-un orator, într-un
muncitor. De asemenea, sunteţi capabili să simţiţi
bunătatea, adevărul şi frumuseţea,
deşi nimeni nu vi le-a arătat vreodată. La fel şi viaţa,
nu ştiţi unde se află sălaşul ei, nu
aţi văzut-o cu ochii, dar cu toate acestea sunteţi
absolut siguri că trăiţi.
4. Putem considera bătrîneţea ca fiind momentul în
care contemplarea
Adevărurilor Divine se realizează dintr-un punct de
vedere şi o perspectivă
superioară. De aceea, satisfacţiile vîrstei a treia sunt
mai complete decît cele ale
tinereţii. Deşi corpul fizic devine mai lent, aveţi acum
posibilitatea să meditaţi mult
mai profund asupra lucrurilor spirituale.
5. Un om nu-şi numără anii decît atunci cînd nu mai
are nimic de numărat.
Însuşirile veritabile, precum credinţa şi elevarea
mentală nu îmbătrînesc niciodată.
156

6. Sunteţi tînăr în măsura în care vă consideraţi tînăr.
Sunteţi puternic în măsura
în care vă consideraţi puternic. Cu ajutorul gîndurilor
vă puteţi modela caracterul şi
destinul.
7. Părul alb constituie un avantaj, căci exprimă de
multe ori înţelepciunea şi
experienţa acumulată în decursul anilor.
8. Nici terapiile intensive şi nici exerciţiile fizice
exagerate nu sunt cele care vă
menţin tineri, ci propria voastră atitudine mentală.
Căci, ceea ce un om gîndeşte,
aceea el poate deveni.
9. Adevărata cauză a îmbătrînirii rezidă în teama de
neajunsurile bătrîneţii. De
ce vă temeţi mai mult, de aceea nu scăpaţi.
10. Cînd încetaţi să mai speraţi, cînd viaţa încetează
să mai fie o surpriză pentru
voi, atunci sunteţi deja bătrîni. Veţi recunoaşte acest
lucru atunci cînd vă iritaţi pentru
orice şi nu vă mai place nimic din jur. Meditaţi mereu
asupra Adevărurilor Divine şi
dăruiţi tuturor lumina şi iubirea Sa – iată adevărata
tinereţe fără de bătrîneţe.
11. Ieşirea la pensie poate fi privită ca fiind începutul
unei noi aventuri.
Organizaţi-va timpul liber astfel încît să faceţi acum
ceea ce nu v-aţi permis niciodată,
îndeplinindu-vă vechile dumneavoastră aspiraţii.
Învăţaţi să trăiţi plenar, cu toată
fiinţa şi tot spiritul vostru.
12. Urmăriţi să fiţi constructorul, nu prizonierul
societăţii. Nu vă îngropaţi
talentele şi ideile în precepte şi prejudecăţile eronate
ale celorlalţi.
13. Secretul permanentei tinereţi îl veţi găsi în iubire,
fericire şi în calmul lăuntric.
Însuşiţi-vă aceste calităţi şi veţi rămîne mereu tineri.

14. Mulţi filozofi, artişti, savanţi sau scriitori au ajuns
celebri abia la vîrsta
senectuţii.
15. Fructele preţioase ale bătrîneţii sunt: bunătatea,
credinţa, umilinţa, calmul şi
răbdarea. Bucuraţi-vă de toate aceste virtuţi
spirituale.
16. Sunteţi fiul Vieţii infinite, sunteţi copilul Eternului.
Sunteţi minunaţi,
desăvîrşiţi! Gîndiţi cu putere toate aceste lucruri şi le
veţi întruchipa negreşit, în
propria voastră fiinţă!
SFÎRŞIT.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s